โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
KLWS.gif
ความรุ้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kanluang Wittayakom School
อักษรย่อ ก.ล.ว., K.L.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล,โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ,โรงเรียนดีประจำตำบล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 29 มกราคม พ.ศ. 2534
เพลง มาร์ชก้านเหลืองวิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ใช้ชื่อว่า โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (สาขาบ้านก้านเหลือง) และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างในปัจจุบันเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2534 และได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ต.อมต.ลศ.) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2534 ปัจจุบันมี นายสมเกียรติ หาแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และในปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 222 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2556) เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ[1] ตามโครงการ sp2 และโรงเรียนดีประจำตำบล [2]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]