โรงเรียนน้ำพองศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
100px
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้มีความรู้ดี คือผู้เจริญ)
900 หมู่ 10 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nampongsuksa School
อักษรย่อ น.ศ. / N.P.S.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนมาตรฐานสากล

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 (51 ปี)
ผู้อำนวยการ ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
สี          สีฟ้า-แดง
เพลง มาร์ชน้ำพองศึกษา
เว็บไซต์
บริเวณหน้าโรงเรียนน้ำพองศึกษา

โรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 โดยมีชื่อเดิมคือ "โรงเรียนน้ำพอง (มัธยมวิสามัญ)"[1] ในสังกัดแผนโรงเรียนส่วนภูมิภาค ของกองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 เป็นจำนวน 1 ห้องเรียน ที่ใต้ถุนวัดป่ามหาวันวิหาร โดยมีนายวิทวัส แสงชาติ ศึกษาธิการอำเภอน้ำพอง รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ นอกจากนี้ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนน้ำพองศึกษา ก่อนที่จะแยกออกมาในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2534[2] ปัจจุบันโรงเรียนน้ำพองศึกษามีนักเรียนประมาณ 3,100 คน และบุคลากร 148 คน (ไม่รวมครูอัตราจ้าง)โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลWorld Class Standard School'

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 เดิมชื่อ " โรงเรียนน้ำพอง (มัธยมวิสามัญ)" สังกัดแผนโรงเรียนส่วนภูมิภาค กองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ที่ใต้ถุนวัดป่ามหาวันวิหาร มีนายวิทวัส แสงชาติ ศึกษาธิการอำเภอน้ำพอง รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

ปัจจุบันมี นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา[3]

 • พ.ศ. 2534 ได้รับประกาศเกียรติคุณ เข้ารับรางวัลพระราชทานเกียรติบัตร โรงเรียนห้องสมุดตามนโยบาย กรมสามัญศึกษา ดีเด่น
 • พ.ศ. 2539 นางสาวจิราพร อภิรักษ์มั่นคง ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2540 รางวัล พระราชทานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก , นางสาวพิชญา มาต์ภูธรได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2542 รางวัล พระราชทานสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2548 ได้รับการประเมินและรับรองเป็น โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันจากระทรวงศึกษาธิการ , รางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2549 รางวัล ส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่นระดับประเทศ จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
 • พ.ศ. 2550 - รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2550

- รางวัลระดับยอดเยี่ยมห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2550 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 - รางวัลโรงเรียนแห่งการออมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2550 - โรงเรียนผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (School Best Practices) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายชรินทร์ บุตรฮาด รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม และชนะเลิศฟุตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2550

สัญลักษณ์[แก้]

ไฟล์:ตราประจำโรงเรียนน้ำพองศึกษา.jpg
ตราประจำโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 • พระธาตุขามแก่น ปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น เป็นที่เคารพสักการะ และเป็นศูนย์รวมน้ำใจชาวน้ำพองศึกษา
 • รัศมี หมายถึง ความรุ่งโรจน์ สุกใส และการพัฒนาสู่ความสำเร็จ
 • วงกลม หมายถึง การพัฒนาที่นุ่มนวล มั่นคง ภายในขอบเขตและกฎเกณฑ์แห่งความพอดีเหมาะสม
 • ปรัชญาโรงเรียน  : สุวิชาโน ภวํ โหติ ”ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
 • คำขวัญโรงเรียน  : วิชาดี มีอนามัย ใฝ่คุณธรรม
 • สีประจำโรงเรียน  : ฟ้า – แดง         

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร1
อาคาร2
ถนนหน้าอาคาร 3
ไฟล์:Original num7.JPG
ถนนหน้าอาคาร 4
หน้าอาคาร 5
หอสมุดกลางเฉลิมพระเกียรติ
ภายในหอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษาเวลามีกิจจกรรม
โรงอาหารโรงเรียนน้ำพองศึกษา

อาคารเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษามีดังนี้:

อาคารเรียนถาวร 5 อาคาร
 • อาคาร 1 - เป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องทั้งหมด 17 ห้อง แบ่งเป็น
 • ห้องสำนักงานกลุ่มวิชาการ
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องพิมพ์ดีด
 • ห้องพักครู
 • และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-7
 • อาคาร 2 - เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารหมวดสังคมศึกษา มีห้องทั้งหมด 24 ห้อง แบ่งเป็น
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-9
 • มัธยมศึกษาปีที่ 2/9-12
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2-10
 • ห้องหมวดสังคมศึกษา
 • อาคาร 3 - เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารหมวดภาษาไทยและต่างประเทศและศิลป์ มีห้องทั้งหมด 25 ห้อง แบ่งเป็น
 • มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
 • มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-12
 • ห้องปฏิบัติการภาษาไทย-ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องหมวดภาษาไทย
 • ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
 • ห้อง RO-BOT
 • ธนาคารโรงเรียน
 • อาคาร 4 - เป็นอาคาร 3 ชั้น มีทั้งหมด 25 ห้อง แบ่งเป็น
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1/1-9
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4/10-11
 • ห้องหมวดคณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 3-4
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องงบประมาณและแผนงาน
 • ห้องควบคุมเซิร์ฟเวอร์
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้องประชุมขนาดเล็ก (ใช้สำหรับประชุมครูบุคลากรบางส่วน)
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • ห้องคณะกรรมการนักเรียน
 • อาคาร 5 - เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารหมวดวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 26 ห้อง แบ่งเป็น
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 • มัธยมศึกษาปี 6/1-10
 • ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนสีเขียว
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์-เคมี-ชีววิทยา
 • โดมอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน มี 3 อาคาร
แบ่งเป็น 4 หน่วยที่เป็นโรงฝึกงาน 2 หน่วยหมวดการเรียนรู้ ห้องหมวดพลศึกษา ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องดนตรีสากล และห้องวงโยธวาทิต
อาคารหอสมุดกลาง
เป็นอาคารที่ต่อเติมจากหอประชุมเกาจึงทำให้หอสมุดกลางมีความโอดโถงของอาคาร สภาพการจัดเป็นระบบสากล ให้บริการสืบค้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีขีดความสามารถในการสืบค้นข้อมูลอย่างกว้างไกล บรรณารักษ์ที่มีความรู้และใส่ใจที่จะพัฒนางาน

อาคารหอประชุม จะใช้ในกรณีประชุมอบรมนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ หรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน ปัจจุบันหอประชุมโรงเรียนไม่สามารถรองรับนักเรียนได้ทั้งหมดเนื้องจากนักเรียนมีจำนวนมาก เมื่อมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนเข้าร่วมทั้งหมดจึงต้องขอใช้หอประชุม 100 ปีอำเภอน้ำพองแทนที่มีความโอดโถงกว่า ซึ่งอยู่ติดกันกับโรงเรียน

โรงอาหาร เป็นโรงอาหารถาวรสามารถรองรับนักเรียนได้พร้อมกันทั้งโรงเรียน มีลักษณ์เป็นโดมขนาดใหญ่มีร้านขายอาหารประมาณ15ร้าน สูงประมาณ5-6เมตร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]