สภาคริสตจักรในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ชื่อย่อCCT
ก่อตั้งพ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934)
ประเภทองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์
สํานักงานใหญ่328 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สมาชิก
123,581 (2555)[1]
ประธาน
ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น
เว็บไซต์http://www.cct.or.th/

มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อังกฤษ: The Church of Christ in Thailand) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 24 จุด

ประวัติ[แก้]

มีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยมาก่อนการก่อตั้งสภาคริสตจักรอยู่แล้ว โดยคณะมิชชันนารีเริ่มเข้ามาเผยแพร่ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เหล่าศาสนาจารย์จากคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนเริ่มเข้ามาเผยแพร่ศาสนาอย่างเป็นกิจลักษณะ ขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ เช่น เชียงใหม่ รวมถึงขยายไปยังประเทศลาวด้วย

ในปี ค.ศ. 1928 ซึ่งครบรอบวาระ 100 ปีโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยมีการเสนอให้จัดตั้งสภาคริสตจักรแห่งชาติขึ้น และในปี ค.ศ. 1930 ได้มีการจัดตั้ง “สยามคริสตสภา” ขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ยังอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของมิชชันนารีชาวต่างประเทศ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจึงเปลี่ยนเป็น “สภาคริสตจักรในประเทศไทย” และในปี ค.ศ. 1957 มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนสลายตัว จึงได้มอบความรับผิดชอบในการเผยแพร่ศาสนาให้แก่สภาคริสตจักรไทยโดยตรง

หลักข้อเชื่อ[แก้]

สภาคริสตจักรในประเทศไทยยึดถือหลักข้อเชื่อจาก 3 แหล่ง คือคัมภีร์ไบเบิล หลักข้อเชื่อของอัครทูต และหลักข้อเชื่อไนซีน[2]

วัตถุประสงค์[แก้]

วัตถุประสงค์ขององค์การมีอยู่สามประการด้วยกันคือ

  1. เพื่อรวบรวมชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ทั้งหลายในประเทศไทยเข้าด้วยกัน
  2. เพื่อให้มีความสัมพันธ์ในการเผยแพร่พระกิตติคุณ และรับใช้พระเจ้าและชุมชนตามนํ้าพระทัยของพระเจ้า ด้วยวิธีการเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และสร้างเสริมกิจกรรมทั้งปวงให้เจริญเติบโตมั่นคงยิ่งขึ้น
  3. เพื่อกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

การทำงานเพื่อสังคม[แก้]

สภาคริสตจักรได้ก่อตั้งโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยพายัพ ตลอดจนบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตสลัม [3]

สถาบันการศึกษา[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยในเครือ 2 แห่ง คือ

โรงเรียน[แก้]

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีโรงเรียนในเครือ 29 แห่ง คือ

วิทยาลัยพระคริสตธรรม[แก้]

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีวิทยาลัยพระคริสตธรรมในเครือ 7 แห่ง คือ

สถาบันการแพทย์[แก้]

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีสถาบันการแพทย์ในเครือ 8 แห่ง คือ

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.cct.or.th/cctweb/index.php/cctstatistic/cctchurchstatistic/196-cctchurchstatistic2012 เก็บถาวร 2014-10-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน www.cct.or.th/cctweb/index.php/cctstatistic/cctchurchstatistic/196-cctchurchstatistic2012
  2. "ธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1998" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-22. สืบค้นเมื่อ 2014-04-23.
  3. หน่วยพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]