คุยเรื่องแม่แบบ:สถานศึกษาในเครือมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

    จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

    โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ถูกควบคุมโดยอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน (สช.) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตามอำนาจพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ปี พุทธศักราช 2550 มาตรา 96 ข้อที่ 2, 5 และ มาตรา 98 ซึ่งหลังจากมีการออกคำสั่งดังกล่าว มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ไม่มีอำนาจทั้งในด้านบอร์ดบริหาร และด้านการควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในทุกด้าน

    อนึ่ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไม่ได้ถูกก่อตั้งโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยตั้งแต่แรกเริ่ม โดยถูกเข้ามาเป็นหนึ่งในเครือของโรงเรียนในภายหลัง จึงถือได้ว่าการเป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 จากอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน จนกว่าจะมีจดหมายการประกาศครั้งต่อไป หรือมีผู้ใดยื่นอุทธรณ์

    การอ้างอิง