ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสุโขทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสุโขทัย

Regional Distance Education Center-Sukhothai, Sukhothai Thammathirat Open University

Regional Distance Education Center-Sukhothai, Sukhothai Thammathirat Open University 01.jpg
อาคารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้อำนวยการ นายปรีชา มณีรัตน์
ที่ตั้ง จังหวัดสุโขทัย
การก่อสร้าง
ปีสร้าง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
เปิดใช้ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540
พิกัด 16°58'19.87"N 99°47'23.93"E
เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/sukhothai/home/

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สุโขทัย เป็นศูนย์ให้บริการการศึกษาในส่วนภูมิภาค 1 ใน 10 แห่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช "ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย" ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลกและอุตรดิตถ์

ประวัติ[แก้]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มีอาคารสำนักงานตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ 4 หมู่ 7 ถนนสุโขทัย-กำแพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย จัดตั้งขึ้นมาตามความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยในอันที่จะส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยหน้าที่หลักของศูนย์วิทยพัฒนาคือการอำนวยความสะดวกให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน การสมัครเป็นนักศึกษา รวมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษาในส่วนภูมิภาค และมีภารกิจอื่น ๆ เช่น การให้บริการห้องสมุด โสตทัศน์ และห้องประชุมสัมนา เป็นต้น[1]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]