ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสุโขทัย

พิกัด: 16°58′19.87″N 99°47′23.93″E / 16.9721861°N 99.7899806°E / 16.9721861; 99.7899806
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสุโขทัย
Regional Distance Education Center-Sukhothai, Sukhothai Thammathirat Open University
อาคารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย
สถาปนา1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (25 ปี)
ผู้อำนวยการปรีชา มณีรัตน์
ที่ตั้ง
16°58′19.87″N 99°47′23.93″E / 16.9721861°N 99.7899806°E / 16.9721861; 99.7899806
เว็บไซต์www.stou.ac.th/Offices/rdec/sukhothai/home/

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สุโขทัย เป็นศูนย์ให้บริการการศึกษาในส่วนภูมิภาค 1 ใน 10 แห่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช "ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย" ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลกและอุตรดิตถ์

ประวัติ[แก้]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มีอาคารสำนักงานตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ 4 หมู่ 7 ถนนสุโขทัย-กำแพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย จัดตั้งขึ้นมาตามความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยในอันที่จะส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยหน้าที่หลักของศูนย์วิทยพัฒนาคือการอำนวยความสะดวกให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน การสมัครเป็นนักศึกษา รวมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษาในส่วนภูมิภาค และมีภารกิจอื่น ๆ เช่น การให้บริการห้องสมุด โสตทัศน์ และห้องประชุมสัมนา เป็นต้น[1]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]