ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  16 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ==
[[ภาพ:Thammasat Dome.jpg|thumb|right|[[โดม]]ท่าพระจันทร์]]
* คณะนิติศาสตร์
* คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
* คณะเศรษฐศาสตร์
* คณะรัฐศาสตร์
* คณะนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์
* คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
* คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
* คณะศิลปศาสตร์
* คณะศิลปกรรมศาสตร์
* คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
* คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
* คณะสหเวชศาสตร์
* คณะพยาบาลศาสตร์
* คณะแพทยศาสตร์
* คณะทันตแพทยศาสตร์
* คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
* [[คณะวิศวกรรมศาสตร์]]
* คณะแพทยศาสตร์
* คณะทันตแพทยศาสตร์
* คณะสหเวชศาสตร์
* คณะพยาบาลศาสตร์
* [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]]
* คณะศิลปกรรมศาสตร์
* [[สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร]]
* บัณฑิตวิทยาลัย
* [[วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา]]
* [[สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร]]
* สถาบันภาษา
* บัณฑิตวิทยาลัย
* [[สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร]]
 
==หน่วยงานวิชาการอื่น ๆ==
12

การแก้ไข