โดม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ โดม (แก้ความกำกวม)
ภาพตัดขวางทางสถาปัตยกรรมแสดงโดมสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ของฮาเกียโซเฟียในตุรกี

โดม (อังกฤษ: dome) คือส่วนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะครึ่งทรงกลมหรือใกล้เคียง โดมจะมีลักษณะผิวโค้งและมีฐานเป็นรูปวงกลม โดมสามารถสร้างได้โดยใช้คอนกรีตหรืออิฐ แรงภายในที่กระทำกับโครงสร้างของจะมีลักษณะเป็นแรงอัดในส่วนบนและ แรงดึงในส่วนล่างของโดม

ลักษณะ[แก้]

โดมหัวหอม เป็นโดมที่มีลักษณะเป็นมากกว่าครึ่งทรงกลม พบได้ตามลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศรัสเซีย ตุรกี และอินเดีย โบสถ์เซนต์เบซิลในมอสโกประเทศรัสเซีย และทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย เป็นเอกลักษณะ ส่วนใหญ่จะมีตกแต่งตามวัฒนธรรมและสิ่งที่มีในท้องถื่น

ดูเพิ่ม[แก้]