วิทยาลัยชุมชนตาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนตาก
ชื่อย่อวชช.ตก / TAKCC
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา17 เมษายน พ.ศ. 2545 (22 ปี)
นายกสภาฯบัญญัติ พุ่มพันธ์
ผู้อำนวยการอารักษ์​ อนุชปรีดา
ที่ตั้ง
สี██████ สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.takcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตาก  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[1] ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน รวมทั้งร่วมกับชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยว[2]

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนตาก เป็นวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยแรกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการคัดเลือกสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[3] ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปัจจุบันเปิดทำการสอนหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี

หลักสูตรอนุปริญญาที่เปิดสอนในปัจจุบัน 5 สาขาวิชา ได้แก่ การปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย การแพทย์แผนไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาธารณสุขชุมชน รวมนักศึกษาประมาณ 806 คน [4] หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ที่เปิดสอนในปัจจุบัน มี 1 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรพนักงานสุขภาพชุมชน และโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก[5]

หน่วยจัดการศึกษา[แก้]

วิทยาลัยชุมชนตาก มีหน่วยจัดการศึกษาจำนวน 7 แห่ง 1 ห้องเรียน 1 ศูนย์ คือ

ฝั่งตะวันตก

 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนพบพระวิทยาคม
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
 • ห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง(แม่สอด)ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมแก่ชุมชน

ฝังตะวันออก

 • หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก
 • หน่วยจัดการศึกษาโรงพยาบาลบ้านตาก

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน : ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน "นำร่อง"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-25. สืบค้นเมื่อ 2012-05-23.
 2. วิทยาลัยชุมชนตากจับมือชุมชน จัดท่องเที่ยวชุมชนสู้ภัยโควิด -19
 3. "ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน : ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน "นำร่อง"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-25. สืบค้นเมื่อ 2012-05-23.
 4. http://www.takcc.ac.th/~anu/index01.html[ลิงก์เสีย]
 5. เปลี่ยนด้อยเป็นยืนได้ วิชาชีพฉบับ ‘วิทยาลัยชุมชนตาก’