ข้ามไปเนื้อหา

อำเภอศรีณรงค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอศรีณรงค์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Si Narong
คำขวัญ: 
ศรีณรงค์นามองค์เจ้าเมือง ถิ่นรุ่งเรืองไทยส่วย ลำห้วยสองสาย ยิ่งใหญ่บุญร่วมมิตร พืชเศรษฐกิจยางพารา
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอศรีณรงค์
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอศรีณรงค์
พิกัด: 14°46′1″N 103°52′29″E / 14.76694°N 103.87472°E / 14.76694; 103.87472
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด410.0 ตร.กม. (158.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด46,501 คน
 • ความหนาแน่น113.41 คน/ตร.กม. (293.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 32150
รหัสภูมิศาสตร์3215
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอศรีณรงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ศรีณรงค์ เป็นอำเภอในจังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอศรีณรงค์ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอศรีณรงค์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลแจนแวน อำเภอสังขะ ต่อมาเมื่อเห็นว่าพื้นที่ตำบลแจนแวนมีความกว้างขวาง จึงแบ่งหมู่บ้านตั้งขึ้นเป็น ตำบลตรวจ[1] พร้อมกับ 3 ตำบล คือ ตำบลด่าน ตำบลดม และตำบลสะเดา และในปี พ.ศ. 2512 ตำบลตรวจมีมากกว่า 20 หมู่บ้าน จึงแยก 10 หมู่บ้านออกมาตั้งเป็น ตำบลณรงค์[2] ในปี พ.ศ. 2521 หมู่ที่ 7 ของตำบลณรงค์ ได้ไปรวมกับอีก 7 หมู่บ้านในเขตตำบลสังขะ แยกเป็น ตำบลทับทัน[3]

หมู่ที่ 7 (ใหม่) บ้านศรีสุข ของตำบลณรงค์ ได้รวมพื้นที่กับ 8 หมู่บ้านในเขตตำบลเดียวกัน แยกเป็น ตำบลศรีสุข ในปี พ.ศ. 2528[4] และในปี พ.ศ. 2534 พื้นที่หมู่ 2 (ในขณะนั้น) บ้านหนองแวง ของตำบลแจนแวน ได้รวมพื้นที่กับ 7 หมู่บ้านในเขตตำบลเดียวกัน แยกเป็น ตำบลหนองแวง[5] ต่อมาทางราชการสภาพพื้นที่ทางด้านเหนือของอำเภอสังขะห่างไกลคมนาคม เจ้าหน้าที่ของรัฐออกตรวจตราและเยี่ยมเยียนราษฎรไม่ทั่วถึง และมีพื้นที่ถึง 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน[6] ประชากร 43,809 คน[7] ซึ่งตรงตามเงื่อนไขการจัดตั้งกิ่งอำเภอ

ทางราชการจึงแบ่งพื้นที่การปกครองตำบลแจนแวน ตำบลตรวจ ตำบลณรงค์ ตำบลศรีสุข และตำบลหนองแวง ออกจากอำเภอสังขะ ตั้งเป็น กิ่งอำเภอศรีณรงค์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[8] โดยชื่อ "ศรีณรงค์" ซึ่ง ศรี มาจากชื่อของตำบลศรีสุข และคำว่า ณรงค์ มาจากชื่อของบ้านณรงค์ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของกิ่งอำเภอ เห็นได้ว่าชื่อกิ่งอำเภอนั้นมีความหมายทีเป็นศิริมงคลและพ้องกับชื่อของ เจ้าพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของชาวกิ่งอำเภอศรีณรงค์เป็นอย่างยิ่ง

ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอศรีณรงค์ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[9] เป็นอำเภอลำดับที่ 15 ของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับอีก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนมดงรัก อำเภอเขวาสินรินทร์ และอำเภอโนนนารายณ์

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอศรีณรงค์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 61 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ณรงค์ (Narong) 12 หมู่บ้าน
2. แจนแวน (Chaenwaen) 11 หมู่บ้าน
3. ตรวจ (Truat) 15 หมู่บ้าน
4. หนองแวง (Nong Waeng) 11 หมู่บ้าน
5. ศรีสุข (Si Suk) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอศรีณรงค์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแจนแวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตรวจทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสุขทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (78 ง): 2634–2642. วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2512
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอปราสาทและอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (126 ง): 3936–3955. วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (152 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-7. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2528
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสังขะ และอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (115 ง): (ฉบับพิเศษ) 89-98. วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
 6. "ระกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (ตอนพิเศษ 58 ง): 139–149. วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 16 มกราคม 2567.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอศรีณรงค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 63. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2538
 9. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550