อำเภอพนมดงรัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอพนมดงรัก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phanom Dong Rak
ปราสาทตาเมือนธม
คำขวัญ: 
ปราสาทเก่า ทิวเขางาม อ่างน้ำใส ใฝ่วัฒนธรรม
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอพนมดงรัก
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอพนมดงรัก
พิกัด: 14°26′44″N 103°18′16″E / 14.44556°N 103.30444°E / 14.44556; 103.30444
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด318.0 ตร.กม. (122.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด37,734 คน
 • ความหนาแน่น118.66 คน/ตร.กม. (307.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 32140
รหัสภูมิศาสตร์3214
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก หมู่ที่ 18 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พนมดงรัก เป็นอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ เป็นที่ตั้งของเขตประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมือน ซึ่งมีปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด รวมทั้งเป็นที่ตั้งของปราสาทตาควาย และปราสาทหนองคันนา

ปราสาทตาเมือน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพนมดงรัก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ปราสาทตาเมือนธม

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอพนมดงรักเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบักได อำเภอเมืองสุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2480 กรมการปกครองได้ประกาศจัดตั้งอำเภอปราสาท ออกจากอำเภอเมืองสุรินทร์ มีพื้นที่การปกครองทั้งหมด 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลกังแอน ตำบลบักได ตำบลตาเบา ตำบลปรือ ตำบลทุ่งมน ตำบลไพล และตำบลทมอ[1] พื้นที่จึงอยู่ในเขตอำเภอปราสาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กรมการปกครองได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอกาบเชิง ออกจากอำเภอปราสาท มีพื้นที่การปกครองทั้งหมด 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลกาบเชิง ตำบลบักได[2] พื้นที่จึงย้ายมาอยู่ในเขตอำเภอกาบเชิงแทน[3]

พ.ศ. 2519 ได้แยก 7 หมู่บ้านในเขตตำบลบักไดตั้งเป็น ตำบลโคกกลาง[4] และตั้งตำบลแนงมุด แยกออกจากตำบลบักไดในปี พ.ศ. 2524[5] และในปี พ.ศ. 2530 ได้แยกหมู่ 3 บ้านตาเมียงรวมกับ 5 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบักได ตั้งเป็นตำบลตาเมียง[6] ต่อมาแยกหมู่ 6 บ้านจีกแดกรวมกับ 8 หมู่บ้านของตำบลโคกกลางตั้งเป็น ตำบลจีกแดก[7]

ในปี พ.ศ. 2536 ทางราชการพิจารณาว่าด้านทิศตะวันตกของอำเภอกาบเชิง เป็นพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม เจ้าหน้าที่ของรัฐออกตรวจตราและเยี่ยมเยียนราษฎรไม่ทั่วถึง เพราะเป็นพื้นที่ชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา ยากต่อการปราบปราม ทางราชการจึงได้แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลบักได ตำบลโคกกลาง ตำบลตาเมียง และตำบลจีกแดก ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอพนมดงรัก[8] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน

โดยชื่อ "พนมดงรัก" มาจากเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาและลาว โดยคำว่า "พนมดงรัก" มาจากภาษาเขมรคำว่า "พนมดองแร็ก" (ជួរភ្នំដងរែក) แปลว่า "ภูเขาไม้คาน"[9] และต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอพนมดงรัก โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[10] เป็นอำเภอลำดับที่ 14 ของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับอีก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเขาสินรินทร์ และอำเภอโนนนารายณ์

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพนมดงรักแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บักได (Bakdai) 20 หมู่บ้าน
2. โคกกลาง (Khok Klang) 11 หมู่บ้าน
3. จีกแดก (Chik Daek) 12 หมู่บ้าน
4. ตาเมียง (Ta Miang) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพนมดงรักประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบักไดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกลางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจีกแดกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาเมียงทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งอำเภอปราสาทและยุบอำเภอชุมพลบุรีลงเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54 (0 ง): 3085. วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2480
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอกาบเชิง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (98 ง): 1247. วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
 3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (42 ก): (ฉบับพิเศษ) 19-23. วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2522
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอกาบเชิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (108 ง): 2342–2346. วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2519
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศีขรภูมิ อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (49 ง): 912–927. วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2524
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกาบเชิง สำโรงทาบและกิ่งอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (147 ง): (ฉบับพิเศษ) 8-16. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอกาบเชิง และอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): (ฉบับพิเศษ) 60-71. วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2532
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพนมดงรัก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (ตอนพิเศษ 9 ง): 55. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2538
 9. หน้า ๑๑๒-๑๑๓. รัก...ไม่รัก โดย "สถาปนิกต่างดาว". อนุสาร อ.ส.ท.ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๗: กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 10. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550