อำเภอพนมดงรัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอพนมดงรัก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phanom Dong Rak
คำขวัญ: 
ปราสาทเก่า ทิวเขางาม อ่างน้ำใส ใฝ่วัฒนธรรม
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอพนมดงรัก
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอพนมดงรัก
พิกัด: 14°26′44″N 103°18′16″E / 14.44556°N 103.30444°E / 14.44556; 103.30444
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด318.0 ตร.กม. (122.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด37,932 คน
 • ความหนาแน่น119.28 คน/ตร.กม. (308.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 32140
รหัสภูมิศาสตร์3214
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก หมู่ที่ 18 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พนมดงรัก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพนมดงรักตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอพนมดงรักเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกาบเชิง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอพนมดงรัก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอพนมดงรัก โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

โดยชื่อ "พนมดงรัก" มาจากเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาและลาว โดยคำว่า "พนมดงรัก" มาจากภาษาเขมรคำว่า "พนมดองแร็ก" (ជួរភ្នំដងរែក) แปลว่า "ภูเขาไม้คาน"[3]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพนมดงรักแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บักได (Bakdai) 20 หมู่บ้าน
2. โคกกลาง (Khok Klang) 11 หมู่บ้าน
3. จีกแดก (Chik Daek) 12 หมู่บ้าน
4. ตาเมียง (Ta Miang) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพนมดงรักประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบักไดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกลางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจีกแดกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาเมียงทั้งตำบล

เศรษฐกิจ[แก้]

  • ภาคเกษตรกรรม ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง
  • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนมากเป็นการลงทุนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ด้านการเกษตร

สถานศึกษา[แก้]

  • ระดับมัธยมศึกษา
  1. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
  • ระดับประถมศึกษา
  1. โรงเรียนบ้านรุน (ขยายโอกาส ม.1-6)
  2. โรงเรียนบ้านอำปึล (ขยายโอกาส ม.1-3)
  3. โรงเรียนบ้านตาเมียง (ขยายโอกาส ม.1-3)
  4. โรงเรียนบ้านหนองคันนา (ขยายโอกาส ม.1-3)
  5. โรงเรียนบ้านโคกกรม (ขยายโอกาส ม.1-3)
  6. โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ขยายโอกาส ม.1-3)
  7. โรงเรียนบ้านสระแก้ว (ขยายโอกาส ม.1-3)
  8. โรงเรียนบ้านอุโลก
  9. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ปราสาท4 (นิคมฯ4)
  10. โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข
  11. โรงเรียนบ้านไทยนิยม
  12. โรงเรียนบ้านหนองจูบ
  13. โรงเรียนบ้านพนมดิน
  14. โรงเรียนบ้านจีกแดก
  15. โรงเรียนบ้านละเอาะ
  16. โรงเรียนบ้านตาลวก
  17. โรงเรียนบ้านศรีสวาย
  18. โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
  19. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโคกแสลง

การสาธารณสุข[แก้]

  • โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
  1. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  • สาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7 แห่ง
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเมียง
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง
  4. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านรุน จ.สุรินทร์
  5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอำปึล
  6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุโลก
  7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

ปราสาทตาเมือนธม
  1. อุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมือน
  2. ปราสาทตาควาย
  3. อ่างเก็บน้ำห้วยเสม็ด
  4. อุทยานการศึกษาวัดเขาโต๊ะ
  5. เขื่อนห้วยศาลา
  6. สุดเขตประเทศไทย
  7. หมอกทิวเขาพนมดงรัก
  8. ทะเลโคกแสลง

เทศกาล[แก้]

  1. งานเยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา โดยจัดขึ้นวันที่ 12 เมษายน ของทุกปี
  2. ประเพณีบุญบั้งไฟโคกกลาง จัดขึ้นทุกปี ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
  3. ของดีประจำอำเภอพนมดงรัก ช่วงเดือนมีนาคม
  4. งานเลี้ยงปู่ตา ช่วงเดือนเมษายน
  5. งายเยี่ยมเยือนปราสาทตาควาย
  6. งานฮีต12 คอง14

การละเล่นพื้นบ้าน[แก้]

  1. หมอลำ

กลุ่มชาติพันธุ์[แก้]

  1. ลาว (ไทยอีสาน)
  2. เขมร (บางส่วน)
  3. กูย (ส่วย บางส่วน หนองจูบ หนองคันนา โนนมะยาง ศรีสวาย หนองแคน สระแก้ว สายกุหลาบ)

สถาบันการเงิน[แก้]

ธนาคาร

  1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ATM

  1. ATM/ADM กรุงไทย
  2. กสิกรไทย
  3. กรุงเทพ
  4. ไทยพาณิชย์
  5. ออมสิน
  6. ธกส.

หน่วยงานราชการอื่น ๆ[แก้]

  1. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนพนมดงรัก
  2. สถานีตำรวจภูธรพนมดงรัก
  3. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมดงรัก
  4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก
  5. สำนักงานสัสดีพนมดงรัก
  6. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมดงรัก

การเดินทาง[แก้]

อำเภอพนมดงรักมีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน 2 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 224 จากเขตเทศบาลนครนครราชสีมาถึงบ้านหินโคน อำเภอกาบเชิง และทางหลวงหมายเลข 2375 จากพนมดิน-บักดอก อำเภอปราสาท เดินทางได้อย่างสะดวก

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพนมดงรัก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 55. 22 มีนาคม 2538. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  3. หน้า ๑๑๒-๑๑๓. รัก...ไม่รัก โดย "สถาปนิกต่างดาว". อนุสาร อ.ส.ท.ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๗: กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]