โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำโรงทาบวิทยาคม
Srk logo.jpg
เรียนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด ใกล้ชิดชุมชน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Samrongthap Wittayakom School
อักษรย่อ ส.ร.ค.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
ก่อตั้ง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2516
เพลง เพลงมาร์ช ส.ร.ค.

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่ 63 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา โดยตั้งอยู่ในที่ลุ่มซึ่งมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกติดชุมชนบ้านโดดวิทยา ทิศตะวันตกติดโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ (บริคุตต์วิทยาคุณ) ทิศเหนือติดที่นาชาวบ้านและชุมชน และทิศใต้ติดที่นาชาวบ้าน

โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และชุมชนตลาดอำเภอสำโรงทาบประมาณ 2 กิโลเมตร โดยชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2516 รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 และปวช. 1–3 เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อปฏิรูปการศึกษาแล้ว ได้อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2548: โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
 • พ.ศ. 2550:
  • โรงเรียนนำร่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  • โรงเรียนต้นแบบหลักสูตรสถานศึกษา
  • โรงเรียนต้นแบบการวัดผลการศึกษา
  • โล่โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  • โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
 • พ.ศ. 2551: สถานศึกษาพอเพียง โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • พ.ศ. 2553:
 • พ.ศ. 2554: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" 1 ใน 14 ศูนย์ทั่วประเทศ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

 • นายแสน แหวนวงศ์ (พ.ศ. 2544–2550)
 • นายชูเดช อำพันทอง (พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน)

ระเบียงภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม. (2552). อนุสรณ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ปีการศึกษา 2551. สุรินทร์: โรงเรียนฯ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]