โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ตั้งอยู่ใน ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นโรงเรียนสหศึกษา (ชายและหญิง) จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2520

      ชาวลำดวนได้ร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน  และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2520

การก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนในครั้งแรกนั้น ได้วางศิลาฤกษ์วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2520 จึงถือเอาวันที่ 6 เมษายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงเรียนตลอดมา ในการก่อตั้งโรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 11 คน คือ

      1. นายธง ตั้งวงศ์เจริญกิจ      2.นายทวีศักดิ์ ประดับสุข
      3.นายวาจิน วงศ์ลำดวนกิจ     4.นายเทีย ประดับสุข
      5.นายโกฏิศักดิ์ เนียมหอม      6.นายพินิจ พรหมทอง
      7.นายประเดิม จารัตน์         8.นายสวัสดิ์ มิฆเนตร
      9.นายสังวาลย์ สิทธิสกุลรัตน์   10.นายเฉลียว เย็นเสมอ  
     11.นายถวิล นาคดี 
      คณะกรรมการได้ดำเนินการหาทุนเพื่อสร้างอาคารเรียน ได้เงินทั้งสิ้น 43,556 บาท และพี่น้องชาวลำดวนได้เสียสละแรงงาน กำลังกาย กำลังทรัพย์ ตลอดจนได้มีผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน ดังนี้
      1.นายบัญชา นามวัฒน์       2.นายเสียน พรมสวน
      3.จ.ส.ต.บัว ช่องงาม         4.นายสังข์ สุคันธรัตร์
      5.นายละเมน เนียมหอม      6.นายงาม อินทร์แปลง
      7.นายทวีศักดิ์ ประดับสุข     8.นายจิต ยืนยาว 
     ที่ดินที่มีผู้บริจาคมีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ ได้แบ่งเป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนจำนวน 40 ไร่เศษ ที่เหลือเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอลำดวน
 ปัจจุบันโรงเรียนสุรพินท์พิทยามีผู้บริหารโรงเรียน คือ นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน [1]

อ้างอิง[แก้]