โรงเรียนพนาสนวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประวัติโรงเรียน


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน


 สภาพทางภูมิศาสตร์
            โรงเรียนพนาสนวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านบวรรัตน์ ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 49 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอลำดวนประมาณ 7 กม.


 ประวัติความเป็นมา
            โรงเรียนพนาสนวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน

ตามประกาศของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 ลงนามโดยนายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

            โรงเรียนได้เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2535 และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2535 มีนักเรียนทั้งสิ้น 67 คน
มาเรียนจริง 54 คน เมื่อเปิดการเรียนการสอนในฤดูฝนสภาพพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนเกิดปัญหาเพราะเป็นที่ลุ่ม ทำให้เกิดปํญหาน้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตรตลอดฤดูกาล
            นายฤกษดา พานิชกิจเจริญ นายอำเภอลำดวน เห็นสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมให้ใหม่ ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจาก

เจ้าคณะอำเภอลำดวน-สังขะ ปลัดอำเภอ ที่ดินอำเภอ ป่าไม้ ศึกษาธิการอำเภอ เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน เป็นที่ตั้งโรงเรียน และได้รับอนุมัติ จากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ตามคำสั่งอนุมัติของอธิบดีกรมป่าไม้ ฉบับที่ 332/2536 ในพื้นที่ 49 ไร่ 2 งาน อยู่ริมถนนสายสุรินทร์-สังขะ หลักกิโลเมตรที่ 33-34 หมู่ที่ 11 บ้านบวรรัตน์

ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
         ทิศเหนือ          ติดกับถนนราดยางสายสุรินทร์-สังขะ
         ทิศใต้            ติดกับถนนเชื่อมบ้านบวรรัตน์-สหมิตร
         ทิศตะวันออก       ติดกับเขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าสนหนองคู
         ทิศตะวันตก        ติดกับบ้านบวรรัตน์

อักษรย่อของโรงเรียน พ.ว.

ตราและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 1. ยอดแหลมของกรี หมายถึง ความมีปัญญา และความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาสีประจำโรงเรียน เขียว-ชมพู

คำขวัญของโรงเรียน มีวินัย ใฝ่ศึกษา พาสามัคคี มีคุณธรรม นำพัฒนา ปรัชญาของโรงเรียน วินโย โลวัฒฑโน : ผู้มีวินัยทำให้โลกเจริญ 2. ลายไทย หมายถึง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 3.ฐานเสมา หมายถึง การศึกษา 4. ดอกต้นสน หมายถึง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ป่าไม้) อักษรย่อของโรงเรียน พ.ว.