รายชื่อประธานวุฒิสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดูเพิ่มเติมที่: ประธานรัฐสภาไทย
ประธานวุฒิสภาไทย
Seal of the Parliament of Thailand.svg
ตราของรัฐสภาไทย
Pornpetch Wichitcholchai 29 October 2014 cropped.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พรเพชร วิชิตชลชัย

ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2562
สมาชิกของรัฐสภา
วุฒิสภา
ที่ว่าการสัปปายะสภาสถาน
ผู้เสนอชื่อการลงมติจากวุฒิสภาไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของวุฒิสภา
ตราสารจัดตั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ผู้ประเดิมตำแหน่งวิลาศ โอสถานนท์
ในฐานะ ประธานพฤฒสภา
สถาปนา4 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รองรองประธานวุฒิสภา
เงินตอบแทน45,500 บาท
(รวมกับเงินเดือนประจำตำแหน่งอีก 74,420 บาท [1])

ประธานวุฒิสภาไทย เป็นตำแหน่งประมุขของวุฒิสภา หรือสภาสูงของไทย ซึ่งทำหน้าที่ควบคู่กับสภาผู้แทนราษฎรไทย หรือสภาล่าง มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและรับรองบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภาไทย มีบัญญัติครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ใช้ชื่อว่า พฤฒสภา ต่อมาใช้ชื่อเรียกว่า วุฒิสภา[2] แต่เดิมสมาชิกวุฒิสภาไทยมาจากการแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการคัดสรรโดยองค์กรวิชาชีพ โดยในวาระ 5 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ สมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการสรรหาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

รายนามประธานวุฒิสภาไทย[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่ม สิ้นสุด
1 วิลาส.jpg วิลาศ โอสถานนท์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2489 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489
2 สส-ศรยุทธเสนี.jpg พระยาศรยุทธเสนี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2489 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
3 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492
15 มิถุนายน พ.ศ. 2492 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
4 วรการบัญชา-สภาผู้แทนราษฎร.jpg นายวรการบัญชา 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
5 Chitti Tingsabadh.jpg จิตติ ติงศภัทิย์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
6 หะริน หงสกุล (ตัด).jpg หะริน หงสกุล 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 25 เมษายน พ.ศ. 2526
7 Charubud Ruengsuwan.jpg จารุบุตร เรืองสุวรรณ 26 เมษายน พ.ศ. 2526 19 มีนาคม พ.ศ. 2527
8 Seal of the Parliament of Thailand.svg อุกฤษ มงคลนาวิน 30 เมษายน พ.ศ. 2527 29 เมษายน พ.ศ. 2528
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 23 เมษายน พ.ศ. 2530
28 เมษายน พ.ศ. 2530 21 เมษายน พ.ศ. 2532
9 วรรณ ชันซื่อ.JPG วรรณ ชันซื่อ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
8 Seal of the Parliament of Thailand.svg อุกฤษ มงคลนาวิน 3 เมษายน พ.ศ. 2535 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
10 Seal of the Parliament of Thailand.svg มีชัย ฤชุพันธุ์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2535 21 มีนาคม พ.ศ. 2539
6 เมษายน พ.ศ. 2539 21 มีนาคม พ.ศ. 2543
11 Seal of the Parliament of Thailand.svg สนิท วรปัญญา 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
12 Seal of the Parliament of Thailand.svg มนูญกฤต รูปขจร 8 เมษายน พ.ศ. 2544 3 มกราคม พ.ศ. 2547
13 Seal of the Parliament of Thailand.svg สุชน ชาลีเครือ 5 มีนาคม พ.ศ. 2547 18 กันยายน พ.ศ. 2549
14 (The Official Site of The Prime Minister of Thailand Photo by พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์) - Flickr - Abhisit Vejjajiva (10).jpg ประสพสุข บุญเดช 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 12 เมษายน พ.ศ. 2554
15 Seal of the Parliament of Thailand.svg ธีรเดช มีเพียร 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
16 Nikom Wairatpanij Senate of Poland.JPG นิคม ไวยรัชพานิช 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 20 มีนาคม พ.ศ. 2557
17 Pornpetch Wichitcholchai 29 October 2014 cropped.jpg พรเพชร วิชิตชลชัย 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

อดีตประธานวุฒิสภาไทยที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

รายนาม วาระ วันเกิด
อุกฤษ มงคลนาวิน 2535 10 มีนาคม พ.ศ. 2477 (88 ปี)
มนูญกฤต รูปขจร 2544-2547 15 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (86 ปี)
มีชัย ฤชุพันธุ์ 2535-2543 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (84 ปี)
ธีรเดช มีเพียร 2554-2555 21 มีนาคม พ.ศ. 2482 (83 ปี)
สนิท วรปัญญา 2543-2544 3 มิถุนายน พ.ศ. 2482 (83 ปี)
ประสพสุข บุญเดช 2551-2554 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (77 ปี)
นิคม ไวยรัชพานิช 2555-2557 4 ตุลาคม พ.ศ. 2490 (75 ปี)
สุชน ชาลีเครือ 2547-2549 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 (70 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]