สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไทย
ดำรงตำแหน่ง
17 สิงหาคม 2557 – 21 พฤษภาคม 2562
ดำรงตำแหน่งร่วมกับพีระศักดิ์ พอจิต
ก่อนหน้าจรัล กุลละวณิชย์
รองประธานวุฒิสภาไทย
ดำรงตำแหน่ง
4 กันยายน 2555 – 24 พฤษภาคม 2557
ก่อนหน้านิคม ไวยรัชพานิช
ถัดไปสิงห์ศึก สิงห์ไพร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 มกราคม พ.ศ. 2496 (71 ปี)
อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสอรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2496) สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เป็นอดีตรักษาการประธานวุฒิสภา และอดีตรักษาการประธานรัฐสภาอดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา เป็นนักกฎหมายและเนติบัณฑิตไทย

ประวัติ[แก้]

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย มีชื่อเล่นว่า สิงห์โต เกิดวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2496 พ่อชื่อ “ก๊กยู้ แซ่เบ้” แม่ชื่อ “อั๊ง แซ่เบ้” มีพี่ชายและพี่สาวรวม 7 คน ได้แก่ นายสุรินทร์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (เสียชีวิตแล้ว), นางวราภรณ์ วิชชุลดา (เสียชีวิตแล้ว), นายสุเทพ เลี้ยงบุญเลิศชัย, นายสุทัศน์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, นางวราลักษณ์ บุญฤทธิ์, นางสมศรี วชิรพนัง และนายมงคล เลี้ยงบุญเลิศชัย (เสียชีวิตแล้ว) คู่สมรสชื่อ นางอรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 มีประกาศวุฒิสภาแต่งตั้งให้นายพิสัณห์โชค รตารุณ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งให้นายพิสัณห์โชค รตารุณ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

วันที่ 15 สิงหาคม 2558 มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งให้สมเกียรติ รอดเจริญ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย โดยพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การทำงาน[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๒๘, ๗ มกราคม ๒๕๕๑
ก่อนหน้า สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ถัดไป
นิคม ไวยรัชพานิช
รักษาการประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา
รักษาการประธานวุฒิสภา

(21 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
พรเพชร วิชิตชลชัย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]