ทัศนา บุญทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ทัศนา บุญทอง
รองประธานวุฒิสภาไทย คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
18 มีนาคม พ.ศ. 2551 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
(2 ปี 338 วัน)
ก่อนหน้า สหัส พินทุเสนีย์
ถัดไป พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มิถุนายน พ.ศ. 2485 (79 ปี)
ศาสนา พุทธ

รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล [1]รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นอดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา 2 สมัย

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง หรือที่รู้จักในนาม รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2485 เป็นธิดาคนที่ 3 ของพี่น้อง 6 คน ของนายเนียบ กับนางลิ้ม บุญทอง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสตรีวิทยา ระดับอนุปริญญาสาขาพยาบาลและอนามัย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยบอสตัน และระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาด้านสุขภาพและการอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

การทำงาน[แก้]

งานด้านการศึกษา[แก้]

รศ.ทัศนา บุญทอง เคยทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลศิริราช เป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นคณบดีผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากนั้นยังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานวิชาชีพ[แก้]

รศ.ทัศนา บุญทอง เคยได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสภาการพยาบาล (2 วาระ) วาระ พ.ศ. 2541-2545 และวาระ พ.ศ. 2545-2549 เป็นรองประธานสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย เป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และเป็นประธานที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ของรัฐ

งานการเมือง[แก้]

รศ.ทัศนา บุญทอง เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดปี พ.ศ. 2534 และในปี พ.ศ. 2551 ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากภาควิชาชีพ[2] และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการสรรหาเป็นวุฒิสมาชิก สมัยที่ 2[4]

ในปี พ.ศ. 2557 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557[5] และในวันที่ 21 ตุลาคมของปีเดียวกัน ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เลือกรองศาสตราจารย์ทัศนา เป็นรองประธานคนที่ 2[6] และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติในอีก 9 วันต่อมา[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]