รายชื่อรองประธานวุฒิสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รองประธานวุฒิสภา
ตรารัฐสภา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ศุภชัย สมเจริญ

ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2562
สมาชิกของรัฐสภา
วุฒิสภา
ที่ว่าการสัปปายะสภาสถาน
ผู้เสนอชื่อวุฒิสภา
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของวุฒิสภา
ผู้ประเดิมตำแหน่งไต๋ ปาณิกบุตร
สถาปนา4 มิถุนายน พ.ศ. 2489
เว็บไซต์www.parliament.go.th

รายนามรองประธานวุฒิสภาของไทย

ชุดที่ รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2 หมายเหตุ
รูป ชื่อ วาระ รูป ชื่อ วาระ
1 ไต๋ ปาณิกบุตร 4 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ไม่มี
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ไม่มี
2 พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (สวาสดิ์ บุนนาค) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492
พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) 15 มิถุนายน พ.ศ. 2492 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ไม่มี
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ไม่มี
3 พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
4 เล็ก จุณณานนท์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไม่มี
5 พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 สนอง ตู้จินดา 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 21 เมษายน พ.ศ. 2524
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 - 25 เมษายน พ.ศ. 2526 ศิริ อติโพธิ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 - 25 เมษายน พ.ศ. 2526
ศาสตราจารย์ อุกฤษ มงคลนาวิน 26 เมษายน พ.ศ. 2526 - 30 เมษายน พ.ศ. 2527 26 เมษายน พ.ศ. 2526 - 30 เมษายน พ.ศ. 2528
พลเอก สม ขัตพันธุ์ 30 เมษายน พ.ศ. 2527 - 29 เมษายน พ.ศ. 2528
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 - 23 เมษายน พ.ศ. 2530 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 - 23 เมษายน พ.ศ. 2530
ปลั่ง มีจุล 28 เมษายน พ.ศ. 2530 - 21 เมษายน พ.ศ. 2532 พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร 28 เมษายน พ.ศ. 2530 - 21 เมษายน พ.ศ. 2532
พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
6 อาษา เมฆสวรรค์ 3 เมษายน พ.ศ. 2535 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2539 พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ 3 เมษายน พ.ศ. 2535 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2539
7 6 เมษายน พ.ศ. 2539 - 26 กันยายน พ.ศ. 2539 พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ 6 เมษายน พ.ศ. 2539 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2543
18 ธันวาคม พ.ศ. 2539 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2543
8 เฉลิม พรหมเลิศ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543 - 22 มกราคม พ.ศ. 2544 บุญทัน ดอกไธสง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2545
พิเชฐ พัฒนโชติ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 สหัส พินทุเสนีย์ 1 กันยายน พ.ศ. 2545 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547
สุชน ชาลีเครือ 20 มีนาคม พ.ศ. 2546 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
9 19 เมษายน พ.ศ. 2549 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2549 19 เมษายน พ.ศ. 2549 - 18 กันยายน พ.ศ. 2549
10 นิคม ไวยรัชพานิช 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 4 กันยายน พ.ศ. 2555 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 6 เมษายน พ.ศ. 2556
อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2557
11 30 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
พีระศักดิ์ พอจิต 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
12 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ศุภชัย สมเจริญ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]