รายนามรองประธานวุฒิสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายนามรองประธานวุฒิสภาของไทย

ชุดที่ รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2
1 นายไต๋ ปาณิกบุตร Nuvola apps kbounce.png 4 มิถุนายน 2489 - 9 พฤษภาคม 2490 ไม่มี
นายไต๋ ปาณิกบุตร Nuvola apps kbouncey.png 15 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490 ไม่มี
2 พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) Nuvola apps kbounce.png 26 พฤศจิกายน 2490 - 18 กุมภาพันธ์ 2491 พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (สวาสดิ์ บุนนาค) Nuvola apps kbounce.png 26 พฤศจิกายน 2490 - 18 กุมภาพันธ์ 2491
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) Nuvola apps kbounce.png 20 กุมภาพันธ์ 2491 - 14 มิถุนายน 2492 พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (สวาสดิ์ บุนนาค) Nuvola apps kbounce.png 20 กุมภาพันธ์ 2491 - 14 มิถุนายน 2492
พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) Nuvola apps kbounce.png 15 มิถุนายน 2492 - 20 พฤศจิกายน 2493 ไม่มี
พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) Nuvola apps kbouncey.png 22 พฤศจิกายน 2493 - 29 พฤศจิกายน 2494 ไม่มี
3 พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) Nuvola apps kbounce.png 22 กรกฎาคม 2511 - 6 กรกฎาคม 2514 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ Nuvola apps kbounce.png 22 กรกฎาคม 2511 - 6 กรกฎาคม 2514
พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) Nuvola apps kbouncey.png 7 กรกฎาคม 2514 - 17 พฤศจิกายน 2514 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ Nuvola apps kbouncey.png 7 กรกฎาคม 2514 - 17 พฤศจิกายน 2514
4 นายเล็ก จุณณานนท์ Nuvola apps kbouncey.png 7 กุมภาพันธ์ 2518 - 6 ตุลาคม 2519 ไม่มี
5 พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ Nuvola apps kbounce.png 9 พฤษภาคม 2522 - 14 พฤษภาคม 2524 นายสนอง ตู้จินดา Nuvola apps kbounce.png 9 พฤษภาคม 2522 - 21 เมษายน 2524
พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ Nuvola apps kbounce.png 16 พฤษภาคม 2524 - 25 เมษายน 2526 นายศิริ อติโพธิ Nuvola apps kbounce.png 16 พฤษภาคม 2524 - 25 เมษายน 2526
นายอุกฤษ มงคลนาวิน Nuvola apps kbounce.png 26 เมษายน 2526 - 30 เมษายน 2527 นายศิริ อติโพธิ Nuvola apps kbounce.png 26 เมษายน 2526 - 30 เมษายน 2528
พลเอก สม ขัตพันธุ์ Nuvola apps kbounce.png 30 เมษายน 2527 - 29 เมษายน 2528
พลเอก สม ขัตพันธุ์ Nuvola apps kbounce.png 1 พฤษภาคม 2528 - 23 เมษายน 2530 นายศิริ อติโพธิ Nuvola apps kbounce.png 1 พฤษภาคม 2528 - 23 เมษายน 2530
นายปลั่ง มีจุล Nuvola apps kbounce.png 1 พฤษภาคม 2528 - 23 เมษายน 2530 พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร Nuvola apps kbounce.png 28 เมษายน 2530 - 21 เมษายน 2532
พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร Nuvola apps kbouncey.png 4 พฤษภาคม 2532 - 23 กุมภาพันธ์ 2534 นายบุญชนะ อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png 4 พฤษภาคม 2532 - 23 กุมภาพันธ์ 2534
6 นายอาษา เมฆสวรรค์ Nuvola apps kbouncey.png 3 เมษายน 2535 - 21 มีนาคม 2539 พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png 3 เมษายน 2535 - 21 มีนาคม 2539
7 นายอาษา เมฆสวรรค์ Nuvola apps kbounce.png 6 เมษายน 2539 - 26 กันยายน 2539 พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ Nuvola apps kbouncey.png 6 เมษายน 2539 - 21 มีนาคม 2543
นายอาษา เมฆสวรรค์ Nuvola apps kbouncey.png 18 ธันวาคม 2539 - 21 มีนาคม 2543
8 นายเฉลิม พรหมเลิศ Nuvola apps kbounce.png 4 สิงหาคม 2543 - 22 มกราคม 2544 นายบุญทัน ดอกไธสง Nuvola apps kbounce.png 4 สิงหาคม 2543 - 3 สิงหาคม 2545
นายพิเชฐ พัฒนโชติ Nuvola apps kbounce.png 1 มีนาคม 2544 - 1 มีนาคม 2546 นายสหัส พินทุเสนีย์ Nuvola apps kbounce.png 1 กันยายน 2545 - 29 สิงหาคม 2547
นายสุชน ชาลีเครือ Nuvola apps kbounce.png 20 มีนาคม 2546 - 19 กุมภาพันธ์ 2547
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ Nuvola apps kbouncey.png 22 เมษายน 2547 - 21 มีนาคม 2549 นายสหัส พินทุเสนีย์ Nuvola apps kbouncey.png 3 ตุลาคม 2547 - 21 มีนาคม 2549
9 นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ Nuvola apps kbouncey.png 19 เมษายน 2549 - 2 มิถุนายน 2549 นายสหัส พินทุเสนีย์ Nuvola apps kbouncey.png 19 เมษายน 2549 - 18 กันยายน 2549
10 นายนิคม ไวยรัชพานิช Nuvola apps kbounce.png 18 มีนาคม 2551 - 14 สิงหาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง Nuvola apps kbounce.png 18 มีนาคม 2551 - 19 กุมภาพันธ์ 2554
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย Nuvola apps kbouncey.png 4 กันยายน 2555 - 1 มีนาคม 2557 พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา Nuvola apps kbounce.png 23 มีนาคม 2554 - 6 เมษายน 2556
อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ Nuvola apps kbouncey.png 22 เมษายน 2556 - 1 มีนาคม 2557
11 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย Nuvola apps kbouncey.png 30 มีนาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557 อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ Nuvola apps kbounce.png 30 มีนาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557
พีระศักดิ์ พอจิต Nuvola apps kbouncey.png 8 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557
12 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร Nuvola apps kbouncey.png 28 พฤษภาคม 2562 - ศุภชัย สมเจริญ Nuvola apps kbouncey.png 28 พฤษภาคม 2562 -

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]