สหัส พินทุเสนีย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สหัส พินทุเสนีย์
รองประธานวุฒิสภาไทย คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม พ.ศ. 2545 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
(4 ปี 12 วัน)
ก่อนหน้า บุญทัน ดอกไธสง
ถัดไป ทัศนา บุญทอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 มิถุนายน พ.ศ. 2480
เสียชีวิต 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (73 ปี)
ศาสนา พุทธ

นายสหัส พินทุเสนีย์ เป็นอดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2[1] อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประวัติ[แก้]

สหัส พินทุเสนีย์ เกิดวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2480 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา และระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางด้านชีวิตครอบครัว นายสหัส สมรส กับ นาง พวงเพชร (ภูงามเงิน) พินทุเสนีย์ โดยมีบุตรและธิดาร่วมกันทั้งสิ้นห้าคน ได้แก่ นางสาวสตพิสิฐ พินทุเสนีย์, นางสาวสสิพัชร พินทุเสนีย์, นางสาวพัชรวลัย พินทุเสนีย์, นายปฐมพงษ์ พินทุเสนีย์ (ถึงแก่อนิจกรรม) และ นาย รัชตะพงษ์ พินทุเสนีย์ นอกจากนี้ยังมีหลานหนึ่งคนคือนางสาวเหมภิรัญญ์ พินทุเสนีย์ นายสหัสเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทางเดินอาหาร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 รวมอายุ 73 ปี[2]

การทำงาน[แก้]

สหัส พินทุเสนีย์ เริ่มรับราชการในกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งปลัดอำเภอ ต่อมาได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ปลัดจังหวัด และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน[3] และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

หลังจากเกษียณอายุราชการได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543[4] ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว จากนั้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]