ข้ามไปเนื้อหา

พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
ดำรงตำแหน่ง
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 6 เมษายน พ.ศ. 2556
(2 ปี 38 วัน)
ก่อนหน้าทัศนา บุญทอง
ถัดไปอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 (64 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสทรงศักดิ์ จันทร์รัตนปรีดา
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยภูมิ อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง[1] และอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประวัติ

[แก้]

นางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา (สกุลเดิม โล่ห์วีระ) เกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายสมบัติ โล่ชัยวิบูลย์ กับนางเข็มทอง โล่ห์วีระ มีพี่น้อง 10 คน[2] อาทิ อร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ (ชื่อเดิม นายอร่าม โล่ห์วีระ) อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ

พรทิพย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาการบริหารบุคคล จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) นอกจากนั้นยังผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปศส.) รุ่น 8 สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปปร.) รุ่น 14 สถาบันพระปกเกล้า

พรทิพย์ สมรสกับนายทรงศักดิ์ จันทร์รัตนปรีดา มีบุตร 2 คน[2]

การทำงาน

[แก้]

นางพรทิพย์ เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ต่อมาได้ย้ายมารับราชการเป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ และเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 แทนรองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง และลาออกจากตำแหน่งเมื่อครบ 2 ปี ตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์เอาไว้[3][4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรองประธานวุฒิสภา (นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา)
  2. 2.0 2.1 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา[ลิงก์เสีย]
  3. พรทิพย์ลาออกจาก"รองปธ.วุฒิสภาคนที่2"
  4. 'พรทิพย์'น้ำตาคลอ โชว์สปิริตไขก๊อกรองปธ.วุฒิฯ
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๐, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2022-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕