รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์
2.
2.
3.
3.
1.
1.
4.
4.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวิมานลอย)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตอัจฉราลัย)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี)
Cyan pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Steel pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์แบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดนครสวรรค์

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์[แก้]

จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 5 สหวิทยาเขตได้แก่

โดยอำเภอแม่เปิน ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ร่มเกล้า-นวมินทร์ เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว มัธยมศึกษา
โรงเรียนโกรกพระ วิมานลอย บางมะฝ่อ โกรกพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม วิมานลอย เขากะลา พยุหะคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วิมานลอย เขาทอง พยุหะคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ตากฟ้า-ตาคลี จันเสน ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ตากฟ้า-ตาคลี ช่องแค ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ร่มเกล้า-นวมินทร์ พิกุล ชุมแสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะคร้อพิทยา อัจฉราลัย ตะคร้อ ไพศาลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตากฟ้า-ตาคลี ตากฟ้า ตากฟ้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตากฟ้า-ตาคลี ตาคลี ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตากฟ้า-ตาคลี ตาคลี ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ร่มเกล้า-นวมินทร์ ทับกฤช ชุมแสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อัจฉราลัย ดอนคา ท่าตะโก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ทุ่งหินเทิน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครสวรรค์ วิมานลอย ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ร่มเกล้า-นวมินทร์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ทุ่งหินเทิน ท่างิ้ว บรรพตพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ร่มเกล้า-นวมินทร์ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วิมานลอย พระนอน เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมรอกวิทยา อัจฉราลัย พนมรอก ท่าตะโก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วิมานลอย พยุหะ พยุหะคีรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระบางวิทยา ร่มเกล้า-นวมินทร์ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไพศาลีพิทยา อัจฉราลัย ไพศาลี ไพศาลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ทุ่งหินเทิน แม่วงก์ แม่วงก์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ทุ่งหินเทิน บึงปลาทู บรรพตพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ตากฟ้า-ตาคลี ลาดทิพรส ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ทุ่งหินเทิน สระแก้ว ลาดยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังข่อยพิทยา อัจฉราลัย วังข่อย ไพศาลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังบ่อวิทยา อัจฉราลัย วังบ่อ หนองบัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ทุ่งหินเทิน วังเมือง ลาดยาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อัจฉราลัย ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ร่มเกล้า-นวมินทร์ หนองกรด บรรพตพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัว อัจฉราลัย หนองบัว หนองบัว มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองโพพิทยา ตากฟ้า-ตาคลี หนองโพ ตาคลี มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ทุ่งหินเทิน ชุมตาบง ชุมตาบง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ร่มเกล้า-นวมินทร์ หัวดง เก้าเลี้ยว มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ตากฟ้า-ตาคลี อุดมธัญญา ตากฟ้า มัธยมศึกษา

โรงเรียนประถม สพป.[แก้]

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดนครสวรรค์มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ตั้งอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดนครสวรรค์มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (1 โรงเรียน) เทศบาลนครนครสวรรค์ (9 โรงเรียน) เทศบาลเมืองชุมแสง (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองตาคลี (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ มัธยมศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
เทศบาลเมืองชุมแสง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง ชุมแสง ชุมแสง
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
เทศบาลเมืองตาคลี โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) ตาคลี ตาคลี
เทศบาลตำบลหนองเบน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ หนองเบน เมืองนครสวรรค์
เทศบาลตำบลตากฟ้า โรงเรียนเทศบาลตำบลตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า
เทศบาลตำบลอุดมธัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านดำรงรักษ์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
เทศบาลตำบลลาดยาว โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ หนองบัว

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดนครสวรรค์มีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษา[4]

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬา

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)
  4. "ประวัติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์". สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)