อำเภอชุมตาบง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอชุมตาบง
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอชุมตาบง
ดินแดนเกษตรกรรม วัฒนธรรมผสมผสาน
คลองโพธิ์ไหลผ่าน มหัศจรรย์หินเหิน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอชุมตาบง
อักษรโรมัน Amphoe Chum Ta Bong
จังหวัด นครสวรรค์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 379.0 ตร.กม.
ประชากร 18,997 คน (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่น 50.37 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 6015
รหัสไปรษณีย์ 60150
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง หมู่ที่ 5 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150
พิกัด 15°37′54″N 99°33′10″E / 15.63167°N 99.55278°E / 15.63167; 99.55278
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5629 3060
หมายเลขโทรสาร 0 5629 3060

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ชุมตาบง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอชุมตาบงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอชุมตาบงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว ในปี พ.ศ. 2535 ทางราชการได้จัดตั้งกิ่งอำเภอแม่วงก์ขึ้นซึ่งรวมพื้นที่ตำบลห้วยน้ำหอมไว้ด้วย และตำบลห้วยน้ำหอมได้แยกหมู่บ้านบางแห่งตั้งเป็นตำบลชุมตาบงและตำบลปางสวรรค์ในปีต่อมา จนกระทั่งสองตำบลนี้ได้รับการจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอชุมตาบง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลาดยาว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอชุมตาบง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอชุมตาบงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 23 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ชุมตาบง (Chum Ta Bong) 12 หมู่บ้าน
2. ปางสวรรค์ (Pang Sawan) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอชุมตาบงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมตาบงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปางสวรรค์ทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้ไขต้นฉบับ]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอชุมตาบง พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 ชุมตาบง 11,760 11,914 11,928 11,845 11,858 11,804 11,804 11,771 11,760
2 ปางสวรรค์ 7,225 7,207 7,165 7,151 7,112 7,016 7,006 6,961 6,922
รวม 18,985 19,121 19,093 18,996 18,970 18,820 18,810 18,732 18,682

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]