โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
เลขที่ 35หมู่ที่ 5 กองบิน 4 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60140[1]
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Taharnarkartanusorn School
อักษรย่อ ท.อ. (T.A.)
ประเภท รัฐ
คติพจน์ ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
สังกัด สพฐ.
รหัส 1007600701[2]
จำนวนนักเรียน 595[3]
เพลง มาร์ชโรงเรียน
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

การก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

ก่อตั้งโดยกองบิน 4 เดิมชื่อโรงเรียนทหารอากาศบำรุง และได้โอนอย่างเป็นทางการจาก กองทัพอากาศให้กับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2520 และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์" ในเนื้อที่ 70 ไร่ โดยได้รับการอุปถัมภ์จากกองบิน 4

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

"พระมหาพิชัยมงกุฎครอบเสมารองรับด้วยชื่อโรงเรียน"

สุภาษิต[แก้]

ปรัชญาโรงเรียน : "ปญฺญา นรานํ รตนํ" : ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีฟ้า หมายถึง การศึกษาให้เกิดความคิดกว้างไกลเปรียบประดุจท้องฟ้า สีแดง หมายถึง ความเข้มข้นของการศึกษาและความรักในสถาบัน

คำขวัญ[แก้]

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ความรู้

กิจกรรม[แก้]

 1. พิธีไหว้ครู
 2. วันวิสาขบูชา
 3. การประชุมผู้ปกครอง&พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
 4. วันสุนทรภู๋
 5. วันเข้าพรรษา
 6. วันแม่
 7. วันพ่อ
 8. กืฬาภายใน
 9. วันสิ้นปี
 10. วันสถาปนาโรงเรียน
 11. วันปัจฉิมนิเทศน์

บรรยากาศ[แก้]

1. อาคารเรียน จำนวน 3 หลัง
2. อาคารอุตสาหกรรม (โรงฝึกงาน) จำนวน 1 หลัง
3. อาคารเอนกประสงค์ ( เป็นหอประชุมใหญ่ ) จำนวน 1 หลัง
4. ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง
5. ห้องน้ำแยกชาย-หญิง จำนวน 5 หลัง
6. สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม
7. สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม
8. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม
9. สนามตะกร้อ จำนวน 1 สนาม
10 .อาคารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 หลัง
11. อาคารพยาบาล จำนวน 1 หลัง
12. อาคารสหกรณ์ร้านค้า จำนวน 2 หลัง
13. โรงอาหาร
14.อาคารเรือนไทย&พิพิธภัณฑ์อาเซียน จำนวน 2 หลัง
15.อาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง
16. อาคารเรียนศิลปะ จำนวน 2 หลัง
17. อาคารคหกรรม จำนวน 1 หลัง
18. อาคารเรียนเกษตร จำนวน 1 หลัง
19. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารสภานักเรียน)จำนวน 1 หลัง
20. ซุ้มพระ จำนวน 2 แห่ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]