รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหา

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่[แก้]

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.[แก้]

สพป.เชียงใหม่ เขต1[แก้]

ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน มีนักเรียน 19,728 คน มีโรงเรียนทั้งหมด 93 แห่ง

อำเภอเมืองเชียงใหม่[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 31 โรงเรียน ได้แก่

อำเภอดอยสะเก็ด[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 29 โรงเรียน ได้แก่

สพป.เชียงใหม่ เขต2[แก้]

ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอพร้าว และ อำเภอสันทราย มีนักเรียน 22,674 คน มีโรงเรียนทั้งหมด 155 แห่ง

อำเภอแม่แตง[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 52 โรงเรียน ได้แก่

อำเภอแม่ริม[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 23 โรงเรียน ได้แก่

อำเภอสะเมิง[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 26 โรงเรียน ได้แก่

อำเภอพร้าว[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 25 โรงเรียน ได้แก่

อำเภอสันทราย[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 29 โรงเรียน ได้แก่

สพป.เชียงใหม่ เขต3[แก้]

ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง และ อำเภอไชยปราการ มีนักเรียน 38,173 คน มีโรงเรียนทั้งหมด 155 แห่ง

อำเภอเชียงดาว[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 39 โรงเรียน ได้แก่

อำเภอฝาง[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 50 โรงเรียน ได้แก่

อำเภอแม่อาย[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 39 โรงเรียน ได้แก่

อำเภอเวียงแหง[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 9 โรงเรียน ได้แก่

อำเภอไชยปราการ[แก้]

มีโรงเรียนทั้งหมด 21 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนสาธิต[แก้]

โรงเรียนนานาชาติ[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อำเภอเชียงดาว[แก้]

  • โรงเรียนศีลรวี

อำเภอแม่อาย[แก้]

อำเภอหางดง[แก้]

อำเภอแม่วาง[แก้]

อำเภอสันทราย[แก้]

อำเภอกัลยานิวัฒนา[แก้]

อำเภอแม่แจ่ม[แก้]


โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่[แก้]