รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

โรงเรียนมัธยม สพม. 28[แก้]

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

 • โรงเรียนศรีธรรมวิทยา อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนอนุบาลทองขาว อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนเพชรน้ำหนึ่ง อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนทองขาวคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 • โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 • โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ อำเภอมหาชนะชัย
 • โรงเรียนอนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์ อำเภอค้อวัง
 • โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา อำเภอไทยเจริญ
 • โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ อำเภอไทยเจริญ
 • โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ อำเภอไทยเจริญ
 • โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล อำเภอกุดชุม
 • โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร อำเภอกุดชุม
 • โรงเรียนสมนึกพิทยา อำเภอเลิงนกทา
 • โรงเรียนอนุบาลสายสมร อำเภอเลิงนกทา
 • โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ อำเภอไทยเจริญ
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี อำเภอเลิงนกทา
 • โรงเรียนอนุบาลอินทร์-โฮม อำเภอเมืองยโสธร
 • โรงเรียนพระกุมารยโสธร อำเภอเมืองยโสธร