ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดเชียงใหม่ มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 5 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 5 คน คือ อาคม ตุลาดิลก พลตำรวจตรี สนาม คงเมือง พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ถาวร เกียรติไชยากร และ พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 อาคม ตุลาดิลก ไกร ดาบธรรม
2 พลตำรวจตรี สนาม คงเมือง ประพันธ์ บูรณุปกรณ์
3 พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย บุษบา ยอดบางเตย
4 ถาวร เกียรติไชยากร อุดม สุวิทย์ศักดานนท์
5 พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อำนวย ยศสุข

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 ชูชัย เลิศพงศ์อดิศร อดิศร กำเนิดศิริ

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]