รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคายตั้งอยู่ในThailand Nong Khai
1
1
2
2
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหนองคาย)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเทสรังสี)
Cyan pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตท่าบ่อ)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเบญจพิทย์)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Steel pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคายแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดหนองคายตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดหนองคาย

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดหนองคายแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย[แก้]

จังหวัดหนองคายอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 6 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกวนวันวิทยา หนองคาย กวนวัน เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร พิสัยสรเดช กุดบง โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ปทุมเทวาภิบาล ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ท่าบ่อ โคกคอน ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย พิสัยสรเดช จุมพล โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซิมพิทยาคม เบญจพิทย์ เซิม โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ท่าบ่อ บ้านเดื่อ ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนถ่อนวิทยา ท่าบ่อ บ้านถ่อน ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ท่าบ่อ กองนาง ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาดีพิทยาคม เบญจพิทย์ นาดี เฝ้าไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา พิสัยสรเดช นาหนัง โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ปทุมเทวาภิบาล สระใคร สระใคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปทุมเทวาภิบาล โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เบญจพิทย์ โพนแพง รัตนวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม พิสัยสรเดช วัดหลวง โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนฝางพิทยาคม หนองคาย บ้านฝาง สระใคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม เบญจพิทย์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม เทสรังสี พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพานพร้าว เทสรังสี พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เทสรังสี โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ พิสัยสรเดช เหล่าต่างคำ โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เทสรังสี หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เทสรังสี บ้านม่วง สังคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ เบญจพิทย์ วังหลวง เฝ้าไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร หนองคาย เวียงคุก เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสังคมวิทยา เทสรังสี แก้งไก่ สังคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หนองคาย หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม ท่าบ่อ หนองนาง ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม ปทุมเทวาภิบาล หินโงม เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1[แก้]

สพป.หนองคาย เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตะวันตกและตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอสระใคร และอำเภอโพธิ์ตาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2[แก้]

สพป.หนองคาย เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดหนองคายมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ตั้งอยู่ที่ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดหนองคายมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองหนองคาย (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองท่าบ่อ (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ในเมือง เมืองหนองคาย
โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ในเมือง เมืองหนองคาย
โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง ในเมือง เมืองหนองคาย
โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน์ ในเมือง เมืองหนองคาย
โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา มีชัย เมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ท่าบ่อ ท่าบ่อ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลวัดธาตุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ วัดธาตุ เมืองหนองคาย
เทศบาลตำบลเวียงคุก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงคุก เวียงคุก เมืองหนองคาย
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง [[อำเภอ|]]
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก โรงเรียนอนุบาลหนองปลาปาก หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท โรงเรียนอนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดหนองคายมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย เปิดสอนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)