รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคายตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย
1
1
2
2
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหนองคาย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเทสรังสี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตท่าบ่อ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเบญจพิทย์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคายแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดหนองคายตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดหนองคาย

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดหนองคายแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย[แก้]

จังหวัดหนองคายอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 6 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกวนวันวิทยา หนองคาย กวนวัน เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร พิสัยสรเดช กุดบง โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา ปทุมเทวาภิบาล ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ท่าบ่อ โคกคอน ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย พิสัยสรเดช จุมพล โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซิมพิทยาคม เบญจพิทย์ เซิม โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ท่าบ่อ บ้านเดื่อ ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนถ่อนวิทยา ท่าบ่อ บ้านถ่อน ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ท่าบ่อ กองนาง ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาดีพิทยาคม เบญจพิทย์ นาดี เฝ้าไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา พิสัยสรเดช นาหนัง โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ปทุมเทวาภิบาล สระใคร สระใคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปทุมเทวาภิบาล โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เบญจพิทย์ โพนแพง รัตนวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม พิสัยสรเดช วัดหลวง โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนฝางพิทยาคม หนองคาย บ้านฝาง สระใคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม เบญจพิทย์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม เทสรังสี พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพานพร้าว เทสรังสี พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เทสรังสี โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ พิสัยสรเดช เหล่าต่างคำ โพนพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เทสรังสี หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เทสรังสี บ้านม่วง สังคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ เบญจพิทย์ วังหลวง เฝ้าไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร หนองคาย เวียงคุก เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสังคมวิทยา เทสรังสี แก้งไก่ สังคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หนองคาย หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม ท่าบ่อ หนองนาง ท่าบ่อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม ปทุมเทวาภิบาล หินโงม เมืองหนองคาย มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1[แก้]

สพป.หนองคาย เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตะวันตกและตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอสระใคร และอำเภอโพธิ์ตาก

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจอมมณี มีชัย เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา มีชัย เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" กวนวัน เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ กวนวัน เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านเวียงคุก เวียงคุก เมืองหนองคาย
โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ เวียงคุก เมืองหนองคาย
โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา หาดคำ เมืองหนองคาย
โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา หาดคำ เมืองหนองคาย
โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ หาดคำ เมืองหนองคาย
โรงเรียนสีกายวิทยาคม สีกาย เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านบงวิทยา สีกาย เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง สีกาย เมืองหนองคาย
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค ปะโค เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง ปะโค เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ปะโค เมืองหนองคาย
โรงเรียนหินโงมวิทยา หินโงม เมืองหนองคาย
โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข หินโงม เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านดงเจริญ หินโงม เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านเมืองบาง วัดธาตุ เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านนาคลอง วัดธาตุ เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านวังยาง วัดธาตุ เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา วัดธาตุ เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
โรงเรียนหัวหาดวิทยา บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
โรงเรียนชุมชนบ้านพวก บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านคุยนางขาว หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
โรงเรียนจันทราราม โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านหนองหมื่น ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา โพนสว่าง เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านสวยหลง โพนสว่าง เมืองหนองคาย
โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา โพนสว่าง เมืองหนองคาย
โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด โพนสว่าง เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง โพนสว่าง เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านสร้างพอก โพนสว่าง เมืองหนองคาย
โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านโคกก่อง พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
โรงเรียนหนองผือวิทยาคม พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง นาข่า ท่าบ่อ
โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา นาข่า ท่าบ่อ
โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน บ้านถ่อน ท่าบ่อ
โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา บ้านถ่อน ท่าบ่อ
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา โพนสา ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง โพนสา ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านเดื่อ บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านน้อย บ้านเดื่อ ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านโคกคอน โคกคอน ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองผือ โคกคอน ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านโพนพระ โคกคอน ท่าบ่อ
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ท่าบ่อ ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ ท่าบ่อ ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านว่าน บ้านว่าน ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านแสนสุข บ้านว่าน ท่าบ่อ
โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา บ้านว่าน ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านเป้า บ้านว่าน ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านกองนาง กองนาง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านปากมาง กองนาง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา กองนาง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านนาบง กองนาง ท่าบ่อ
โรงเรียนป่าสักวิทยา กองนาง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านน้ำโมง น้ำโมง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ น้ำโมง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองแวง น้ำโมง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น น้ำโมง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง น้ำโมง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองนาง หนองนาง ท่าบ่อ
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี หนองนาง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย หนองนาง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านนาดง หนองนาง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านดงนาคำ หนองนาง ท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านท่ากฐิน บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านป่าสัก บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านพานพร้าว พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านหัวทราย พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านดงบัง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านขุมคำ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านเสียว หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คอกช้าง สระใคร
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คอกช้าง สระใคร
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คอกช้าง สระใคร
โรงเรียนบ้านนากอ คอกช้าง สระใคร
โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ สระใคร สระใคร
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สระใคร สระใคร
โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สระใคร สระใคร
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สระใคร สระใคร
โรงเรียนบ้านฝางวิทยา บ้านฝาง สระใคร
โรงเรียนฉันทนาวัณรถ บ้านฝาง สระใคร
โรงเรียนบ้านโนนแดง บ้านฝาง สระใคร
โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก บ้านฝาง สระใคร
โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ บ้านฝาง สระใคร
โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ บ้านฝาง สระใคร
โรงเรียนบ้านตอแก บ้านฝาง สระใคร
โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา บ้านฝาง สระใคร
โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน บ้านฝาง สระใคร
โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
โรงเรียนอาโอยาม่า 2 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านน้ำทอน ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทอง โพธิ์ตาก
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ โพนทอง โพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านไร่ โพนทอง โพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านสาวแล โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก
โรงเรียนอนุบาลสังคม สังคม สังคม
โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน สังคม สังคม
โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ สังคม สังคม
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร สังคม สังคม
โรงเรียนบ้านโสกกล้า แก้งไก่ สังคม}
โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 แก้งไก่ สังคม
โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม แก้งไก่ สังคม
โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สาขาหนองแสง แก้งไก่ สังคม
โรงเรียนบ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม
โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย นางิ้ว สังคม
โรงเรียนบ้านเทานาบอน นางิ้ว สังคม
โรงเรียนบ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านม่วง สังคม
โรงเรียนบ้านวังมน บ้านม่วง สังคม
โรงเรียนบ้านหนอง บ้านม่วง สังคม
โรงเรียนบ้านตาดเสริม บ้านม่วง สังคม
โรงเรียนบ้านผาตั้ง ผาตั้ง สังคม
โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว ผาตั้ง สังคม
โรงเรียนบ้านปากโสม ผาตั้ง สังคม
โรงเรียนบ้านดงต้อง ผาตั้ง สังคม
โรงเรียนบ้านนาโคก ผาตั้ง สังคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2[แก้]

สพป.หนองคาย เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดหนองคายมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ตั้งอยู่ที่ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดหนองคายมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองหนองคาย (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองท่าบ่อ (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ในเมือง เมืองหนองคาย
โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ในเมือง เมืองหนองคาย
โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง ในเมือง เมืองหนองคาย
โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน์ ในเมือง เมืองหนองคาย
โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา มีชัย เมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ท่าบ่อ ท่าบ่อ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลวัดธาตุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ วัดธาตุ เมืองหนองคาย
เทศบาลตำบลเวียงคุก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงคุก เวียงคุก เมืองหนองคาย
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง [[อำเภอ|]]
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก โรงเรียนอนุบาลหนองปลาปาก หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท โรงเรียนอนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง || โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเฟื่องฟู || หนองสองห้อง ||[[อำเภอ|]]||

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดหนองคายมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย เปิดสอนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย หาดคำ เมืองหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลสาริกา ในเมือง เมืองหนองคาย
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา เวียงคุก เมืองหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลภัทรมน จุมพล โพนพิสัย
โรงเรียนหัสดีศึกษา พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก ในเมือง เมืองหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต รัตนวาปี รัตนวาปี
โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย วัดหลวง โพนพิสัย
โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา ท่าบ่อ ท่าบ่อ
โรงเรียนสันติรักษ์ วัดหลวง โพนพิสัย
โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย
โรงเรียนวีรธาดา แก้งไก่ สังคม
โรงเรียนปัญญาเพิ่มพูล สร้างนางขาว โพนพิสัย
โรงเรียนสิรกานต์มอนเทสซอริ ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
โรงเรียนอุ่นรักมอนเทสซอรี โพนสา เมืองหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลศิริกุล โพนสว่าง เมืองหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง มีชัย เมืองหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลจินลดา ท่าบ่อ ท่าบ่อ
โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ พานพร้าว ศรีเชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ รัตนวาปี รัตนวาปี
โรงเรียนอนุบาลชโลบล สระใคร สระใคร
โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ วัดหลวง โพนพิสัย
โรงเรียนอนุบาลกชพร สระใคร สระใคร

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)