รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทวารวดี)
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีบูรพา)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา)
Green pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดปราจีนบุรี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก[แก้]

จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ร่วมกับจังหวัดนครนายก[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 19 โรงเรียนซึ่งจัดอยู่ใน 3 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกบินทร์บุรี นฤบดินทรจินดา เมืองเก่า กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกบินทร์วิทยา นฤบดินทรจินดา กบินทร์ กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม ศรีบูรพา กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ทวารวดี กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนชิตใจชื่น ทวารวดี บ้านสร้าง บ้านสร้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ศรีบูรพา ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ทวารวดี ประจันตคาม ประจันตคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ทวารวดี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" ศรีบูรพา บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ศรีบูรพา หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ นฤบดินทรจินดา สำพันตา นาดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี นฤบดินทรจินดา บุพราหมณ์ นาดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง นฤบดินทรจินดา ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังดาลวิทยาคม นฤบดินทรจินดา วังดาล กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม นฤบดินทรจินดา วังตะเคียน กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ทวารวดี หนองแก้ว ประจันตคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีมหาโพธิ ศรีบูรพา ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีมโหสถ ศรีบูรพา โคกปีบ ศรีมโหสถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณวิทยา ทวารวดี คำโตนด ประจันตคาม มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1[แก้]

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนกลางและตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม เภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบ้านสร้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2[แก้]

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอนาดี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดปราจีนบุรีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดปราจีนบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (6 โรงเรียน) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบลกบินทร์ (2 โรงเรียน) และเทศบาลตำบลนาดี (1 โรงเรียน)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี หนองกี่ กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร แก่งดินสอ นาดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นนทรี กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน บ้านสร้าง มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดศรีมงคล หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลกบินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลนาดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี สำพันตา นาดี อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)