ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทวารวดี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีบูรพา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 290 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองปราจีนบุรี 4 27 1 32 8 7 - - 47
กบินทร์บุรี 5 85 - 90 4 7 - - 101
นาดี 2 28 - 30 2 3 - - 35
บ้านสร้าง 2 21 - 23 1 - - - 24
ประจันตคาม 3 31 - 34 - 1 - - 35
ศรีมหาโพธิ 2 31 - 33 - 3 - - 36
ศรีมโหสถ 1 9 - 10 - 2 - - 12
รวม 19 232 1 252 15 23 - - 290

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 252 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (สพม.ปราจีนบุรี นครนายก) จำนวน 19 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีทั้ง 2 เขตรวม 232 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก[แก้]

จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ร่วมกับจังหวัดนครนายก[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 19 โรงเรียนซึ่งจัดอยู่ใน 3 สหวิทยาเขต[6]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกบินทร์บุรี นฤบดินทรจินดา เมืองเก่า กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกบินทร์วิทยา นฤบดินทรจินดา กบินทร์ กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม ศรีบูรพา กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ทวารวดี กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนชิตใจชื่น ทวารวดี บ้านสร้าง บ้านสร้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ศรีบูรพา ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ทวารวดี ประจันตคาม ประจันตคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ทวารวดี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" ศรีบูรพา บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ศรีบูรพา หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ นฤบดินทรจินดา สำพันตา นาดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี นฤบดินทรจินดา บุพราหมณ์ นาดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง นฤบดินทรจินดา ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังดาลวิทยาคม นฤบดินทรจินดา วังดาล กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม นฤบดินทรจินดา วังตะเคียน กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ทวารวดี หนองแก้ว ประจันตคาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีมหาโพธิ ศรีบูรพา ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีมโหสถ ศรีบูรพา โคกปีบ ศรีมโหสถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณวิทยา ทวารวดี คำโตนด ประจันตคาม มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1[แก้]

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนกลางและตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบ้านสร้าง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 119 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอประจันตคาม 31 โรงเรียน อำเภอศรีมหาโพธิ 31 โรงเรียน อำเภอเมืองปราจีนบุรี 27 โรงเรียน อำเภอบ้านสร้าง 21 โรงเรียน และอำเภอศรีมโหสถ 9 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) หัวหว้า ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน บางแตน บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมพัฒนา บางปลาร้า บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เนินหอม เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขานันทา โพธิ์งาม ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ โพธิ์งาม ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) บ้านสร้าง บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว หนองโพรง ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โคกไทย ศรีมโหสถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บุฝ้าย ประจันตคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงบัง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่าน เกาะลอย ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าตูม ท่าตูม ศรีมหาโพธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินหอม เนินหอม เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางขาม บางขาม บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) บางปลาร้า บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ บางยาง บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) โพธิ์งาม ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประพาส กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน บางแตน บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โคกไทย ศรีมโหสถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ท่าตูม ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบเหียง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ท่าตูม ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังขอน กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังทะลุ กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน บุฝ้าย ประจันตคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บางพลวง บ้านสร้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองชะอม โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต่า ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย หัวหว้า ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหอย ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เนินหอม เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหว้าเอน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) บ้านหอย ประจันตคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมหิน ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชุมเขตศึกษา บ้านสร้าง บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ บางกระเบา บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ บ้านหอย ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะลอย เกาะลอย ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขิงกระชาย บุฝ้าย ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองเฆ่ บางยาง บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคู้ลำพัน คู้ลำพัน ศรีมโหสถ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกเขื่อน หนองแก้ว ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไชยมงคล เกาะลอย ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงไชยมัน ประจันตคาม ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) ดงบัง ประจันตคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ โคกปีบ ศรีมโหสถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง คำโตนด ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งสบก คำโตนด ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม บางยาง บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนพคุณทอง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินผาสุก หัวหว้า ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เนินหอม เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินสูง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโนน ดงบัง ประจันตคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านพระ บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุฝ้าย บุฝ้าย ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุพพาราม บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุยายใบ ท่าตูม ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชาวาส โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม หนองแสง ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ หนองแสง ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดไผ่งาม ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 โพธิ์งาม ประจันตคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม บางพลวง บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม โพธิ์งาม ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บ้านสร้าง บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำดวน ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลิรัญดอน หาดยาง ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) ท่างาม เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีมงคล ดงบัง ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส คำโตนด ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสง่างาม (สุทธิเกียรติวิทยา) บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระข่อย โคกไทย ศรีมโหสถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระมะเขือ โคกปีบ ศรีมโหสถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสัมพันธ์ สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแสงสว่าง โคกไทย ศรีมโหสถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองแก้ว หนองแก้ว ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองคุ้ม คำโตนด ประจันตคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองโพรง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองหูช้าง หัวหว้า ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ท่าตูม ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวกรด บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหัวไผ่ บางพลวง บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหาดสะแก ท่างาม เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง คำโตนด ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น บางยาง บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี บ้านทาม ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ โพธิ์งาม ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอินทาราม บางยาง บ้านสร้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหัวซาวิทยา หัวหว้า ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บ้านสร้าง บ้านสร้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ โคกปีบ ศรีมโหสถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2[แก้]

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 113 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอกบินทร์บุรี 85 โรงเรียน และอำเภอนาดี 28 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ นาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สำพันตา นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบรรหารวิทยา เมืองเก่า กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ่อทองวิทยา บ่อทอง กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 บุพราหมณ์ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระเดียง นาดี นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ บ่อทอง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่ง วังตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ แก่งดินสอ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนศรี บุพราหมณ์ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขากระแต วังตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาด้วน ย่านรี กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาปูน วังท่าช้าง กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตามั่น เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น ทุ่งโพธิ์ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ แก่งดินสอ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองร่วม ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองระกำ วังตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกระจง สำพันตา นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกลาน หนองกี่ กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ย่านรี กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสั้น หนองกี่ กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหอม เมืองเก่า กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร แก่งดินสอ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซ่ง ย่านรี กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล ย่านรี กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทด หนองกี่ กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับลาน บุพราหมณ์ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสะตือ แก่งดินสอ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าอุดม นาแขม กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ทุ่งโพธิ์ นาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางเลง กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นนทรี กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสูง นาดี นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นาดี นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ย่านรี กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ บุพราหมณ์ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ บุพราหมณ์ นาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุสูง นาดี นาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว บ้านนา กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปราสาท หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ เมืองเก่า กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพระปรง บ้านนา กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ แก่งดินสอ นาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังกวาง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังท่าช้าง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังบัวทอง หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังท่าช้าง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังรี แก่งดินสอ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคล้า วังตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิก วังดาล กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองช้างลง กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโดน บ่อทอง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตลาด ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สะพานหิน นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาใน บ้านนา กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว นนทรี กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ย่านรี กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม บ่อทอง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา นาแขม กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย วังดาล กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สะพานหิน นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) บ้านนา กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหอย วังตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นนทรี กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแหน สำพันตา นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอนามัย นนทรี กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินเทิน แก่งดินสอ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังท่าช้าง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต แก่งดินสอ นาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเกาะแดง วังดาล กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก หนองกี่ กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกอุดม หนองกี่ กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร วังตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตันทาราม นนทรี กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม นาแขม กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินสูง วังตะเคียน กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากน้ำ บ่อทอง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดย่านรี ย่านรี กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรัตนชมภู วังดาล กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม วังดาล กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี เมืองเก่า กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหวาย วังดาล กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวัฒนารังษี บ้านนา กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ นาแขม กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม นนทรี กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสารวนาราม สำพันตา นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหาดสูง หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ วังดาล กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ทุ่งโพธิ์ นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี เมืองเก่า กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลนาดี นาดี นาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดปราจีนบุรีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดปราจีนบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (6 โรงเรียน) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบลกบินทร์ (2 โรงเรียน) และเทศบาลตำบลนาดี (1 โรงเรียน)[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี หนองกี่ กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร แก่งดินสอ นาดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นนทรี กบินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน บ้านสร้าง มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดศรีมงคล หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลกบินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลนาดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี สำพันตา นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 23 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนกิตติวัฒนา กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา หนองกี่ กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดาราวัฒนาอินเตอร์ กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทวรักษ์ โคกปีบ ศรีมโหสถ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานาชาติอริสตา ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมารีวิทยา หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เมืองเก่า กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ โคกปีบ ศรีมโหสถ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี กบินทร์ กบินทร์บุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร นาดี สำพันตา นาดี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสายมิตรวังท่าช้าง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์ กบินทร์บุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุธีวราษฎร์รังสฤษดิ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหทัยชาติ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา สำพันตา นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ สำพันตา นาดี อนุบาล

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองปราจีนบุรี[แก้]

อำเภอเมืองปราจีนบุรีมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จำนวน 27 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 6 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย ดงพระราม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา บ้านพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ดงขี้เหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ดงขี้เหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์ หน้าเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดศรีมงคล หน้าเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ดงขี้เหล็ก มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนนานาชาติอริสตา ดงพระราม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เนินหอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงบัง ดงขี้เหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินหอม เนินหอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองชะอม โคกไม้ลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเต่า ไม้เค็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เนินหอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ ไม้เค็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลมหิน ไม้เค็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โนนห้อม มัธยมศึกษา อบจ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง หน้าเมือง มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" บางเดชะ มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี หน้าเมือง มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี หน้าเมือง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ โคกไม้ลาย มัธยมศึกษา อบจ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนมารีวิทยา หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง โคกไม้ลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โนนห้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเนินไม้หอม เนินหอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเนินสูง เนินหอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางคาง รอบเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านพระ บ้านพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดประชาวาส โนนห้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โนนห้อม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลำดวน ดงพระราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) ท่างาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสง่างาม (สุทธิเกียรติวิทยา) บางบริบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหัวกรด บางเดชะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหาดสะแก ท่างาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนสุธีวราษฎร์รังสฤษดิ์ หน้าเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เนินหอม อนุบาล–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนหทัยชาติ หน้าเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี หน้าเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี บ้านพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อำเภอกบินทร์บุรี[แก้]

อำเภอกบินทร์บุรีมี 101 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 จำนวน 85 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลกบินทร์ 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนกบินทร์บุรี เมืองเก่า มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์ มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ลาดตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี หนองกี่ มัธยมศึกษา อบจ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง กบินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลตำบลกบินทร์
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ กบินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลตำบลกบินทร์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ลาดตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นนทรี มัธยมศึกษา อบจ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนบรรหารวิทยา เมืองเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ่อทองวิทยา บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก่ง วังตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขากระแต วังตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาด้วน ย่านรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) หาดนางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ วังท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาปูน วังท่าช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองตามั่น เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองร่วม ลาดตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองระกำ วังตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองอุดม หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ลาดตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกลาน หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ย่านรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกสั้น หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกหอม เมืองเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซ่ง ย่านรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล ย่านรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทด หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าอุดม นาแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านนางเลง กบินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นนทรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ย่านรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านปราสาท หาดนางแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาไม้แก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่ เมืองเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านพระปรง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังกวาง วังท่าช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังบัวทอง หาดนางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคล้า วังตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองจิก วังดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองช้างลง กบินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโดน บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตลาด ลาดตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองนาใน บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว นนทรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ย่านรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา นาแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย วังดาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหอย วังตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นนทรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองอนามัย นนทรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เมืองเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี กบินทร์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ลาดตะเคียน มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนวังดาลวิทยาคม วังดาล มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม วังตะเคียน มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนวัดเกาะแดง วังดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก หนองกี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกอุดม หนองกี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร วังตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดตันทาราม นนทรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม นาแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเนินสูง วังตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดปากน้ำ บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดย่านรี ย่านรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดรัตนชมภู วังดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม วังดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี เมืองเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดวังหวาย วังดาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดวัฒนารังษี บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ นาแขม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม นนทรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) กบินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหาดสูง หาดนางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ วังดาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนสายมิตรวังท่าช้าง วังท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

อำเภอนาดี[แก้]

อำเภอนาดีมี 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลนาดี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สำพันตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร แก่งดินสอ มัธยมศึกษา อบจ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 บุพราหมณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านกระเดียง นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ แก่งดินสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนศรี บุพราหมณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น ทุ่งโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ แก่งดินสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกระจง สำพันตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร แก่งดินสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทับลาน บุพราหมณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าสะตือ แก่งดินสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ทุ่งโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนสูง นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นาดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ บุพราหมณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ บุพราหมณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบุสูง นาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ แก่งดินสอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังรี แก่งดินสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สะพานหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแหน สำพันตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหินเทิน แก่งดินสอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต แก่งดินสอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ สำพันตา มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี บุพราหมณ์ มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร นาดี สำพันตา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดสารวนาราม สำพันตา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ทุ่งโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา สำพันตา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี แก่งดินสอ อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลนาดี
โรงเรียนอนุบาลนาดี นาดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ สำพันตา อนุบาล สช.

อำเภอบ้านสร้าง[แก้]

อำเภอบ้านสร้างมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนชิตใจชื่น บ้านสร้าง มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน บางแตน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนนิคมพัฒนา บางปลาร้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางขาม บางขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) บางปลาร้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ บางยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน บางแตน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บางพลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนประชุมเขตศึกษา บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ บางกระเบา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว กระทุ่มแพ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองเฆ่ บางยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม บางยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม บางพลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บ้านสร้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหัวไผ่ บางพลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น บางเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอินทาราม บางยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน มัธยมศึกษา อบจ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บ้านสร้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อำเภอประจันตคาม[แก้]

อำเภอประจันตคามมี 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จำนวน 31 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขานันทา โพธิ์งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ โพธิ์งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บุฝ้าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านด่าน เกาะลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) โพธิ์งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน บุฝ้าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) บ้านหอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ประจันตคาม มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ บ้านหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะลอย เกาะลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดขิงกระชาย บุฝ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโคกเขื่อน หนองแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไชยมงคล เกาะลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดงไชยมัน ประจันตคาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) ดงบัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง คำโตนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งสบก คำโตนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโนน ดงบัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบุฝ้าย บุฝ้าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ หนองแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ หนองแก้ว มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 โพธิ์งาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม โพธิ์งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศรีมงคล ดงบัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส คำโตนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองแก้ว หนองแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองคุ้ม คำโตนด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง คำโตนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ โพธิ์งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนสุวรรณวิทยา คำโตนด มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อำเภอศรีมหาโพธิ[แก้]

อำเภอศรีมหาโพธิมี 36 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จำนวน 31 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม กรอกสมบูรณ์ มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนกิตติวัฒนา กรอกสมบูรณ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) หัวหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนดาราวัฒนาอินเตอร์ กรอกสมบูรณ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว หนองโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ดงกระทงยาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าตูม ท่าตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านประพาส กรอกสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ หนองโพรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ หนองโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ท่าตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบเหียง หนองโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ท่าตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังขอน กรอกสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังทะลุ กรอกสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย หัวหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหอย ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหว้าเอน ศรีมหาโพธิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดนพคุณทอง หนองโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเนินผาสุก หัวหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบุพพาราม บางกุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบุยายใบ ท่าตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ หนองโพรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม กรอกสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดลิรัญดอน หาดยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสัมพันธ์ สัมพันธ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองโพรง หนองโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองหูช้าง หัวหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ท่าตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 หนองโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี บ้านทาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนหัวซาวิทยา หัวหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อำเภอศรีมโหสถ[แก้]

อำเภอศรีมโหสถมี 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จำนวน 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเทวรักษ์ โคกปีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โคกไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โคกไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ โคกปีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดคู้ลำพัน คู้ลำพัน ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ โคกปีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่งาม ไผ่ชะเลือด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสระข่อย โคกไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสระมะเขือ โคกปีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดแสงสว่าง โคกไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
โรงเรียนศรีมโหสถ โคกปีบ มัธยมศึกษา สพม.7
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ โคกปีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ปราจีนบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-24. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-12-08. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)