รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน (สหวิทยาเขตถิ่นวีรชน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน (สหวิทยาเขตพระนอนจักรสีห์)
สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง[แก้]

จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 โรงเรียนโดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" พระนอนจักรสีห์ จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม พระนอนจักรสีห์ หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิงห์บุรี ถิ่นวีรชน บางมัญ เมืองสิงห์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางระจันวิทยา ถิ่นวีรชน สิงห์ บางระจัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ถิ่นวีรชน เชิงกลัด บางระจัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ถิ่นวีรชน บางระจัน ค่ายบางระจัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา พระนอนจักรสีห์ บ้านแป้ง พรหมบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก พระนอนจักรสีห์ บ้านหม้อ พรหมบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร พระนอนจักรสีห์ ถอนสมอ ท่าช้าง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทองเอนวิทยา ถิ่นวีรชน ทองเอน อินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ถิ่นวีรชน อินทร์บุรี อินทร์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอินทร์บุรี ถิ่นวีรชน อินทร์บุรี อินทร์บุรี มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี[แก้]

สำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสิงห์บุรี[2] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 99 โรงเรียนใน 6 อำเภอ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนค่ายบางระจัน บางระจัน ค่ายบางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด สิงห์ บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม ท่าข้าม ค่ายบางระจัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ทองเอน อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดตราชู บ้านหม้อ พรหมบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล โรงช้าง พรหมบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา เชิงกลัด บางระจัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดม่วง โพสังโฆ ค่ายบางระจัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน โพประจักษ์ ท่าช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเก่า บ้านหม้อ พรหมบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูเมือง ห้วยชัน อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ พักทัน บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งว้า สระแจง บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม โพทะเล ค่ายบางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ ไม้ดัด บางระจัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ โพธิ์ชัย อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลาง ทองเอน อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข พักทัน บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ บ้านแป้ง พรหมบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดการ้อง ห้วยชัน อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเก้าชั่ง บ้านหม้อ พรหมบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดข่อย หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี ทองเอน อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคีม สระแจง บางระจัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกพระ โพกรวม เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคปูน บ้านหม้อ พรหมบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม น้ำตาล อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจักรสีห์ จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม พักทัน บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชันสูตร โพชนไก่ บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเชียงราก ทองเอน อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ ทองเอน อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สระแจง บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ไม้ดัด บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะโกรวม คอทราย ค่ายบางระจัน} อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตึกราชา ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตุ้มหู ท่างาม อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเตย พระงาม พรหมบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดถอนสมอ ถอนสมอ ท่าช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทอง น้ำตาล อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าอิฐ ท่างาม อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดน้อย งิ้วราย อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง โพชนไก่ บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางปูน ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านกลับ โพทะเล ค่ายบางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) บ้านจ่า บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านลำ โพธิ์ชัย อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ธรรมสารอุปถัมภ์) ถอนสมอ ท่าช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประโชติการาม บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประดับ บางระจัน ค่ายบางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประศุก อินทร์บุรี อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประสาท พระงาม พรหมบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร สิงห์ บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปลาไหล ประศุก อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) ทองเอน อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส หัวป่า พรหมบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมสาคร บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง ท่าช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล งิ้วราย อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี โพทะเล ค่ายบางระจัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ท่าข้าม ค่ายบางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม โพสังโฆ ค่ายบางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) งิ้วราย อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม เชิงกลัด บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยาง ทับยา อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดระนาม ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ โพกรวม เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดล่องกะเบา ทองเอน อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังกระจับ คอทราย ค่ายบางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังขรณ์ โพชนไก่ บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวิหารขาว วิหารขาว ท่าช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสาคร ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประศุก อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสาธุการาม ท่าข้าม ค่ายบางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สระแจง บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส บางมัญ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสิงห์ โพสังโฆ ค่ายบางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสือข้าม ประศุก อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโสภา โพประจักษ์ ท่าช้าง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองสุ่ม ห้วยชัน อินทร์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหลวง บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข พักทัน บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมคาง แม่ลา บางระจัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอัมพวัน พรหมบุรี พรหมบุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน บางระจัน ค่ายบางระจัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง ถอนสมอ ท่าช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ไม้ดัด บางระจัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) อินทร์บุรี อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (4 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณ บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทับยา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ทับยา อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี โรงเรียนเทศบาล 1 สหราษฎร์วิทยา อินทร์บุรี อินทร์บุรี อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม โรงเรียนอนุบาลท่างาม ท่างาม อินทร์บุรี อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 13 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ ถอนสมอ ท่าช้าง
โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี
โรงเรียนปราสาทวิทยา อินทร์บุรี อินทร์บุรี
โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี โรงช้าง พรหมบุรี
โรงเรียนวิจิตรศึกษา โพชนไก่ บางระจัน
โรงเรียนศรีอุดมวิทยา ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยา น้ำตาล อินทร์บุรี
โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี
โรงเรียนอนุบาลกฤตพงษ์ธร บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี
โรงเรียนอนุบาลบ้านดินสิกขา สิงห์ บางระจัน
โรงเรียนอินทโมลีประทาน บางมัญ เมืองสิงห์บุรี
โรงเรียนอินทโมลีประทาน 2 (ค่ายบางระจัน) ท่าข้าม ค่ายบางระจัน
โรงเรียนอุดมศิลป์ (โพธิลังการ์มูลนิธิ) อินทร์บุรี อินทร์บุรี

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)