ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (สีแดง)
TH-HW-R118.JPG
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ช่วงที่ตัดผ่านที่พักริมทางห้วยค้อนก้อม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว158.65 กิโลเมตร (98.58 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ทล.11 ใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
ปลายทางทิศเหนือ ถ.พหลโยธิน ใน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – สันป่าสัก หรือนิยมเรียกว่า ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หรือ ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงราย รวมถึงไปยังจังหวัดพะเยา ระยะทางรวม 158.65 กิโลเมตร

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 มีเส้นทางแยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่แยกศาลเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่[1] ไปบรรจบกับถนนพหลโยธิน หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่แยกแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย[2] เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1019 (เชียงใหม่-แม่สรวย) และส่วน 25 กิโลเมตรแรกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 (บ.ป่าสัก-แม่สรวย-ฝาง) ทางหลวงสายนี้ตัดผ่านอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผ่านพื้นที่ต้นน้ำแม่กวงและต้นน้ำแม่ลาวในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และอุทยานแห่งชาติขุนแจ

ในช่วงแรกของเส้นทาง ตั้งแต่แยกศาลเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ ถึงทางแยกเข้าอำเภอดอยสะเก็ด เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4-8 ช่องจราจร ระยะทาง 14.262 กิโลเมตร จากนั้นจะเป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง เลาะไปตามภูเขาเพื่อข้ามทิวเขาขุนตานบริเวณดอยนางแก้ว ซึ่งบริเวณนี้จะมีศาลเจ้าแม่นางแก้วเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด ไปยังอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งถนนในช่วงกิโลเมตรที่ 20 ถึงกิโลเมตรที่ 63 ได้รับการขยายตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดทั้งสายปี พ.ศ. 2564[3] เมื่อเข้าถึงตัวเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ถนนจะเหลือ 4 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลาง (บางช่วงช่องทางซ้ายมีลักษณะคับแคบ รถ 4 ล้อขึ้นไปไม่สามารถสัญจรได้) ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1150 จากนั้นถนนจะลดเหลือ 2 ช่องจราจร เข้าเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จากนั้นเส้นทางจะตัดผ่านเนินซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเวียงป่าเป้าและอำเภอแม่สรวย จากนั้นตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 ที่อำเภอแม่สรวย ก่อนที่เส้นทางจะเลาะภูเขา ข้ามไปยังเขตอำเภอแม่ลาว สิ้นสุดเส้นทางที่ถนนพหลโยธิน ในเขตอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ทางหลวงสายนี้เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายของประชาชน ในอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และอำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ เส้นทางช่วงอำเภอเวียงป่าเป้าถึงอำเภอแม่ลาว (กิโลเมตรที่ 91+000 ถึง 158+473) จะได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจรในอนาคต

เขตการควบคุม[แก้]

แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว 0+000 - 52+750 52.750 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ที่ 3
0201 ดอยนางแก้ว - แม่สรวย 52+750 - 131+000 78.250 แม่สรวย เชียงรายที่ 1
0202 แม่สรวย - สันป่าสัก 131+000 - 158+657 27.657 แม่ลาว เชียงรายที่ 1

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ทิศทาง: เชียงใหม่ – สันป่าสัก[1][2]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 0+000 แยกศาลเด็ก เชื่อมต่อจาก: ถนนแก้วนวรัฐ จากเมืองเชียงใหม่
ทล.11 จาก ดอยสุเทพ ทล.11 จาก ลำพูน, ลำปาง
สันทราย 1+000 แยกแม่คาวสะอาดใส 132 ทล.132 ไป ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 132 ทล.132 ไป อ.สันกำแพง
1+325 แยกสันทรายน้อย ทล.1367 ไป อ.สันทราย ไม่มี
3+970 ทางแยกต่างระดับแม่กวง (ขึ้นสะพาน) ทล.121 ไป อ.สันทราย, อ.แม่ริม ทล.121 ไป อ.สันกำแพง, ลำพูน
ดอยสะเก็ด 8+200 - ไม่มี ชม.3013 ทางหลวงชนบท ชม.3013 ไป บ.สันปูเลย, ทล.121 (แยกท่ารั้ว)
14+262 แยกดอยสะเก็ด ไม่มี ทล.1007 ไป อ.ดอยสะเก็ด
17+650 แยกเขื่อนแม่กวงฯ ทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทางหลวงชนบท ชม.3044 ไป มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
27+000 - ไม่มี ชม.3005 ทางหลวงชนบท ชม.3005 ไป บ.โป่งกุ่ม, น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด
42+680 แยกปางแฟน ไม่มี ทล.1252 ไป อ.แจ้ห่ม
เชียงราย เวียงป่าเป้า 60+557 สะพาน ข้ามน้ำแม่ลาว
61+512 สะพาน ข้ามน้ำแม่ลาว
78+628 แยกแม่ขะจาน ไม่มี ทล.120 ไป อ.วังเหนือ, พะเยา
91+339 แยกพร้าว ทล.1150 ไป อ.พร้าว ไม่มี
91+398 สะพาน ข้ามน้ำแม่ลาว
แม่สรวย 131+100 สะพาน ข้ามน้ำแม่ลาว
131+400 แยกแม่สรวย ทล.109 ไป อ.ฝาง ไม่มี
131+600 สะพาน ข้ามน้ำแม่สรวย
134+050 - ชร.3037 ทางหลวงชนบท ชร.3037 ไป บ.ดอยช้าง, บ.ดอยวาวี, เขื่อนแม่สรวย ไม่มี
140+079 - ทล.1417 ไปทางเข้าห้วยค้อนก้อม ไม่มี
140+695 - ทล.1417 ไปทางเข้าห้วยค้อนก้อม ไม่มี
แม่ลาว 154+670 แยกหนองเก้าห้อง ทล.1211 ไป เชียงราย, น้ำตกขุนกรณ์, ศูนย์วิจัยพืชสวน, บ.เด่นห้า ไม่มี
158+657 แยกแม่ลาว ถนนพหลโยธิน ไป เชียงราย ถนนพหลโยธิน ไป พะเยา
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/39-highways-agency-1 เก็บถาวร 2018-07-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
  2. 2.0 2.1 http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/40-highways-agency-2 เก็บถาวร 2018-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่
  3. https://www.matichon.co.th/economy/news_2858141 กรมทางหลวงเดินหน้าขยายถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย เป็น 4 เลนตลอดสาย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]