ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-118.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (สีแดง)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ช่วงที่ตัดผ่านที่พักริมทางห้วยค้อนก้อม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว: 158.650 กิโลเมตร (98.581 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้: Thai Highway-11.svgอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ปลายทิศเหนือ: Thai Highway-1.svg อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – สันป่าสัก เป็นถนนที่แยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11ที่แยกศาลเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1019 (เชียงใหม่-แม่สรวย) และส่วน 25 กิโลเมตรแรกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 (บ.ป่าสัก-แม่สรวย-ฝาง) เป็นทางสายหลักที่เชิ่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยาทางหลวงสายนี้ตัดผ่านอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผ่านพื้นที่ต้นน้ำแม่กวงและต้นน้ำแม่ลาวในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และอุทยานแห่งชาติขุนแจ

ทางหลวงสายนี้เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายของประชาชน ในอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และเป็นทางหลวงสายแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาไปยังจังหวัดเชียงใหม่

เขตการควบคุม[แก้]

แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว 0+000 - 52+750 52.750 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ที่ 3
0201 ดอยนางแก้ว - แม่สรวย 52+750 - 131+000 78.250 แม่สรวย เชียงรายที่ 1
0202 แม่สรวย - สันป่าสัก 131+000 - 158+657 27.657 แม่ลาว เชียงรายที่ 1

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]