รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
1.
1.
2.
2.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสาเกตนคร)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม)
Gold pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศิลาทอง)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์)
Yellow pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
Red pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตในจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 7 สหวิทยาเขต[3] ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนขวาววิทยาคาร ศิลาทอง ขวาว เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา พระขัติยะวงษา เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม พระขัติยะวงษา โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม พัฒน์วิทย์ คำนาดี โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สาเกตนคร หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สาเกตนคร จังหาร จังหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เมืองเกษปทุม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สาเกตนคร โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ทุ่งกุลาทอง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม พระขัติยะวงษา เชียงขวัญ เชียงขวัญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ พัฒน์วิทย์ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี เมืองแสนสามารถวิทย์ ดูกอึ่ง หนองฮี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ พระขัติยะวงษา อีง่อง จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สาเกตนคร หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรายทองวิทยา ทุ่งกุลาทอง โพนทราย โพนทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ศิลาทอง ท่าม่วง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ทุ่งกุลาทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม พระขัติยะวงษา เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนธงธานี พระขัติยะวงษา ธงธานี ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม พระขัติยะวงษา นิเวศน์ ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ศิลาทอง โนนชัยศรี โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ เมืองแสนสามารถวิทย์ กุดน้ำใส พนมไพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เมืองเกษปทุม บัวแดง ปทุมรัตต์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา พัฒน์วิทย์ ผาน้ำย้อย หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองแสนสามารถวิทย์ พนมไพร พนมไพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม พระขัติยะวงษา พลับพลา เชียงขวัญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ พัฒน์วิทย์ กกโพธิ์ หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พัฒน์วิทย์ ขามเปี้ย โพธิ์ชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ศิลาทอง โพธิ์ทอง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ศิลาทอง โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา พัฒน์วิทย์ สระนกแก้ว โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนทองวิทยายน พัฒน์วิทย์ แวง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ เมืองแสนสามารถวิทย์ โพนเมือง อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม โพนสูง ปทุมรัตต์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ศิลาทอง โคกกกม่วง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สาเกตนคร ม่วงลาด จังหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พัฒน์วิทย์ เมยวดี เมยวดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สาเกตนคร เมืองน้อย ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เมืองเกษปทุม หนองผือ เมืองสรวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พระขัติยะวงษา ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ศิลาทอง วังหลวง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย พระขัติยะวงษา นิเวศน์ ธวัชบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สาเกตนคร ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา สาเกตนคร ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สาเกตนคร สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ทุ่งกุลาทอง ท่าหาดยาว โพนทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ทุ่งกุลาทอง สระคู สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ทุ่งกุลาทอง สระคู สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม คูเมือง เมืองสรวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสลภูมิ ศิลาทอง ขวัญเมือง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศิลาทอง ขวัญเมือง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร เมืองเกษปทุม หนองแวง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย พัฒน์วิทย์ รอบเมือง หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา เมืองแสนสามารถวิทย์ หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ เมืองแสนสามารถวิทย์ หนองฮี หนองฮี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวโทนวิทยา ทุ่งกุลาทอง หัวโทน สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ทุ่งกุลาทอง หินกอง สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ เมืองเกษปทุม เหล่าหลวง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา เมืองแสนสามารถวิทย์ อาจสามารถ อาจสามารถ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1[แก้]

สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตร์พิมาน อำเภอจังหาร อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอเชียงขวัญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2[แก้]

สพป.ร้อยเอ็ดเขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทราย อำเภอเมืองสรวง อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอหนองฮี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3[แก้]

สพป.ร้อยเอ็ดเขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเสลภูมิ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี นิเวศน์ ธวัชบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด นิเวศน์ ธวัชบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (8 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ขี้เหล็ก อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กำแพง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม โพธิ์ชัย พนมไพร มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล
เทศบาลตำบลชัยวารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชัยวารี ขามเปี้ย โพธิ์ชัย อนุบาล
เทศบาลตำบลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ อนุบาล
เทศบาลตำบลโพนทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทอง แวง โพนทอง อนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองไพร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองไพร เมืองไพร เสลภูมิ อนุบาล
เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล 1) สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล
โรงเรียนกระดิ่งทอง (เทศบาล 2) สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองพอก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก หนองพอก หนองพอก อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอุ่มเม้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู โรงเรียนอนุบาลสระคู สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ภูเขาทอง หนองพอก อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563. Check date values in: |accessdate= (help)
  4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)