รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
1.
1.
2.
2.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสาเกตนคร)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม)
Gold pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศิลาทอง)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์)
Yellow pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
Red pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตในจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 7 สหวิทยาเขต[3] ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนขวาววิทยาคาร ศิลาทอง ขวาว เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา พระขัติยะวงษา เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม พัฒน์วิทย์ คำนาดี โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม พระขัติยะวงษา โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สาเกตนคร หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สาเกตนคร จังหาร จังหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เมืองเกษปทุม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สาเกตนคร โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ทุ่งกุลาทอง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม พระขัติยะวงษา เชียงขวัญ เชียงขวัญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ พัฒน์วิทย์ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี เมืองแสนสามารถวิทย์ ดูกอึ่ง หนองฮี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ พระขัติยะวงษา อีง่อง จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สาเกตนคร หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรายทองวิทยา ทุ่งกุลาทอง โพนทราย โพนทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ศิลาทอง ท่าม่วง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ทุ่งกุลาทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม พระขัติยะวงษา เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนธงธานี พระขัติยะวงษา ธงธานี ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม พระขัติยะวงษา นิเวศน์ ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ศิลาทอง โนนชัยศรี โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ เมืองแสนสามารถวิทย์ กุดน้ำใส พนมไพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เมืองเกษปทุม บัวแดง ปทุมรัตต์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา พัฒน์วิทย์ ผาน้ำย้อย หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองแสนสามารถวิทย์ พนมไพร พนมไพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม พระขัติยะวงษา พลับพลา เชียงขวัญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ พัฒน์วิทย์ กกโพธิ์ หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พัฒน์วิทย์ ขามเปี้ย โพธิ์ชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ศิลาทอง โพธิ์ทอง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ศิลาทอง โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา พัฒน์วิทย์ สระนกแก้ว โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนทองวิทยายน พัฒน์วิทย์ แวง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ เมืองแสนสามารถวิทย์ โพนเมือง อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม โพนสูง ปทุมรัตต์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ศิลาทอง โคกกกม่วง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สาเกตนคร ม่วงลาด จังหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พัฒน์วิทย์ เมยวดี เมยวดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สาเกตนคร เมืองน้อย ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เมืองเกษปทุม หนองผือ เมืองสรวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พระขัติยะวงษา ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ศิลาทอง วังหลวง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย พระขัติยะวงษา นิเวศน์ ธวัชบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สาเกตนคร ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา สาเกตนคร ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สาเกตนคร สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ทุ่งกุลาทอง ท่าหาดยาว โพนทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ทุ่งกุลาทอง สระคู สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ทุ่งกุลาทอง สระคู สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม คูเมือง เมืองสรวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสลภูมิ ศิลาทอง ขวัญเมือง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศิลาทอง ขวัญเมือง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร เมืองเกษปทุม หนองแวง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย พัฒน์วิทย์ รอบเมือง หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา เมืองแสนสามารถวิทย์ หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ เมืองแสนสามารถวิทย์ หนองฮี หนองฮี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวโทนวิทยา ทุ่งกุลาทอง หัวโทน สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ทุ่งกุลาทอง หินกอง สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ เมืองเกษปทุม เหล่าหลวง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา เมืองแสนสามารถวิทย์ อาจสามารถ อาจสามารถ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1[แก้]

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอจังหาร อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอเชียงขวัญ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย นิเวศน์ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ มะอึ ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (บ้านขี้เหล็ก) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทรายทองวิทยา หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ หนองแวงควง ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธรรมจารีนิวาส แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสีดาวิทยา หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สวนจิก ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกอกนายูง (คุรุราษฎร์บำรุง) นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ดงแดง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไก่ป่า หนองพอก ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนแก่น (นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านข่า หนองผือ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขาม บึงนคร ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล น้ำใส จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง เขวาทุ่ง ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค้อ โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก อีง่อง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคางฮุง ธวัชบุรี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกมอน ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสง่า (มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) ปอภาร (ปอพาน) เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้ว (คุรูปถัมภ์) ธงธานี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงูเหลือม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม หนองพอก ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงกลาง ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงเค็ง (คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ มะอึ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยาง ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา (ประชาอุปถัมภ์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์) ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงสวอง สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแคน ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนชัย หนองพอก ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดู่ ธวัชบุรี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่น้อย ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตรีคาม อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาอุด หนองไผ่ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธวัชบุรี ธงธานี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ น้ำใส จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนแท่น หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบากหนองแดง บ้านบาก ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บำรุง) ปอภาร (ปอพาน) เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าดวน ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายาง โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ สวนจิก ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย (คุรุรัฐประชาสามัคคี) แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ บึงนคร ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา ไพศาล ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง (ยุทธศิลป์สงเคราะห์) โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทอง โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะยาง เมืองน้อย ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะอึ มะอึ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย เมืองน้อย ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางเครือ น้ำใส จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรอบเมือง (คุรุรัฐประชานุสรณ์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราชธานี ราชธานี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสงเปลือย (ประชาราษฎร์บำรุง) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนจิก สวนจิก ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวนมอญ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร บึงนคร ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสังข์ บึงนคร ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกเชือก (คุรุราษฎร์อำนวย) โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคูบอน โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองช้าง เขวาทุ่ง ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองชาด ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ ธงธานี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองต่าย เขวาทุ่ง ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต่า หนองไผ่ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา (คุรุราษฎร์สามัคคี) แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง (ศิริราษฎร์บูรณะ) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว อีง่อง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ นิเวศน์ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเบิด เมืองน้อย ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย (สันติราษฎร์บำรุง) โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยูง หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สวนจิก ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (คุรุราษฎร์บำรุง) ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองไผ่ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองไผ่ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองผือ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวโนน ธวัชบุรี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์) โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่ายูง โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีโคตร (สามัคคีราษฎร์บำรุง) ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีง่อง อีง่อง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีหมุน ราชธานี ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไพศาลวิทยาคม ไพศาล ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี นิเวศน์ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัฐทวิคาม น้ำใส จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโนนสำราญ (ประชาสามัคคี) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด สวนจิก ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา หนองไผ่ ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองตอวิทยา หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอดุลวิหารกิจ (คุรุราษฎร์วิทยา) เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแคน จังหาร จังหาร
โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว (เหล่างิ้ววิทยานุกูล) จังหาร จังหาร
โรงเรียนเมืองจังหาร จังหาร จังหาร
โรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ดำรงราษฎร์สามัคคี) ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนวัดบ้านแพง (จตุคามวิทยา) ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนดงยางสะแบง ดินดำ จังหาร
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี ดินดำ จังหาร
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ดินดำ จังหาร
โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง ดินดำ จังหาร
โรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์) ดินดำ จังหาร
โรงเรียนบ้านพยอม ดินดำ จังหาร
โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต ดินดำ จังหาร
โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) ปาฝา จังหาร
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ (ประชาศิษย์วิทยา) ปาฝา จังหาร
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ปาฝา จังหาร
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค ผักแว่น จังหาร
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา ผักแว่น จังหาร
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ ผักแว่น จังหาร
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) ผักแว่น จังหาร
โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ม่วงลาด จังหาร
โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด ม่วงลาด จังหาร
โรงเรียนไตรคามวิทยา ยางใหญ่ จังหาร
โรงเรียนหัวนางามวิทยา ยางใหญ่ จังหาร
โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ แสนชาติ จังหาร
โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ (ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) แสนชาติ จังหาร
โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ แสนชาติ จังหาร
โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม เชียงขวัญ เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านดอนแดง เชียงขวัญ เชียงขวัญ
โรงเรียนเมืองเชียงขวัญ เชียงขวัญ เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านโนนข่า บ้านเขือง เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย บ้านเขือง เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) บ้านเขือง เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านเขือง บ้านเขือง เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร พระเจ้า เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ) พระเจ้า เชียงขวัญ
โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ พลับพลา เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) พระเจ้า เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) พระธาตุ เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง พระธาตุ เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ พระธาตุ เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านหนองแก่ง พลับพลา เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านเกษมสุข พลับพลา เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านพลับพลา พลับพลา เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านธาตุประทับ หมูม้น เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านมีชัย หมูม้น เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านหมูม้น หมูม้น เชียงขวัญ
โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านหวายน้อย ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านจาน ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านเทอดไทย เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านหนาด เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านยางใต้ เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านอีโก่ม เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบึงงามพัฒนา บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านนางาม บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านโนนราษี บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านหวายหลึม มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง เหล่า ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านบัวหลวง (สหราษฎร์บำรุง) เหล่า ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านซองแมว เหล่า ทุ่งเขาหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2[แก้]

สพป.ร้อยเอ็ดเขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทราย อำเภอเมืองสรวง อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอหนองฮี

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ (ศรีปัญญาวิทยาคม) ดูกอึ่ง หนองฮี
โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี ดูกอึ่ง หนองฮี
โรงเรียนบ้านวารีสีสุก ดูกอึ่ง หนองฮี
โรงเรียนบ้านหนองจาน ดูกอึ่ง หนองฮี
โรงเรียนบ้านหนองไศล ดูกอึ่ง หนองฮี
โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ดูกอึ่ง หนองฮี
โรงเรียนบ้านกอกแก้ว เด่นราษฎร์ หนองฮี
โรงเรียนบ้านขมิ้น เด่นราษฎร์ หนองฮี
โรงเรียนบ้านดงเย็น เด่นราษฎร์ หนองฮี
โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ เด่นราษฎร์ หนองฮี
โรงเรียนบ้านหนองคูณ เด่นราษฎร์ หนองฮี
โรงเรียนบ้านดอนแดง สาวแห หนองฮี
โรงเรียนสาวแหวิทยา สาวแห หนองฮี
โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ หนองฮี หนองฮี
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี (ถาวรวิทยาคม) หนองฮี หนองฮี
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร หนองฮี หนองฮี
โรงเรียนเมืองหนองฮี หนองฮี หนองฮี
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ท่าหาดยาว โพนทราย
โรงเรียนบ้านโพนทอง ท่าหาดยาว โพนทราย
โรงเรียนบ้านหนองพลับ ท่าหาดยาว โพนทราย
โรงเรียนบ้านดอนหม่วย โพนทราย โพนทราย
โรงเรียนบ้านหนองยาง โพนทราย โพนทราย
โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ โพนทราย โพนทราย
โรงเรียนเมืองโพนทราย โพนทราย โพนทราย
โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ โพนทราย โพนทราย
โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง ยางคำ โพนทราย
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว ยางคำ โพนทราย
โรงเรียนยางคำวิทยา ยางคำ โพนทราย
โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ศรีสว่าง โพนทราย
โรงเรียนบ้านดอนขาม ศรีสว่าง โพนทราย
โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ศรีสว่าง โพนทราย
โรงเรียนบ้านสว่าง ศรีสว่าง โพนทราย
โรงเรียนบ้านหัวดง ศรีสว่าง โพนทราย
โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ ศรีสว่าง โพนทราย
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง สามขา โพนทราย
โรงเรียนสามขาพิทยาคม สามขา โพนทราย
โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา จำปาขัน สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านปลาค้าว จำปาขัน สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง จำปาขัน สุวรรณภูมิ
โรงเรียนเมืองจำปาขัน จำปาขัน สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านแดง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา) ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านดอกไม้ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านภูงา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านยางเลิง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านหมอตา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านดอนแคน ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านโนนตาด ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านสาหร่าย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านคูดินทราย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านตาหยวก (ประชาสงเคราะห์) ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านโพนเดื่อ ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านสระโพนทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านงูเหลือม นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านนา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านโพนยานาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี น้ำคำ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา น้ำคำ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว น้ำคำ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง (สุขนาคธรรม) น้ำคำ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม น้ำคำ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ น้ำคำ สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านมหิงษาราม เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนเมืองอารัมย์ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนห้วยหินลาด เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนดอนยางดอนสังข์วิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย สระคู สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ
โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สระคู สุวรรณภูมิ
โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ
โรงเรียนจตุคามวิทยา ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองแวง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย หัวช้าง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านลำโกน (คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) หัวช้าง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านห้างหว้า (คุรุรัฐประชาสรรค์) หัวช้าง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ หัวโทน สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง หัวโทน สุวรรณภูมิ
โรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ หัวโทน สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านขัดเค้า หินกอง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านตังหมอง หินกอง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านโพนดวน หินกอง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านโพนพอุง หินกอง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว หินกอง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านสองชั้น หินกอง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม หินกอง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านหินกอง หินกอง สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านไทรทอง กำแพง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ กำแพง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก กำแพง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านฮ่องทราย กำแพง เกษตรวิสัย
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง กำแพง เกษตรวิสัย
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านป่ายาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหนองแวง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านโพนแท่น ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านแสนสี ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านนกเหาะ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านโพนทัน ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
โรงเรียนชีโนวาทธำรง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านเขวาหรดี ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านโพนหิน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านโนนจาน น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย
โรงเรียนไตรคามสามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ โนนสว่าง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง โนนสว่าง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านตลาดไชย บ้านฝาง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านฝาง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง บ้านฝาง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด บ้านฝาง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี เมืองบัว เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง เมืองบัว เกษตรวิสัย
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร เมืองบัว เกษตรวิสัย
โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน เมืองบัว เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สิงห์โคก เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ สิงห์โคก เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด สิงห์โคก เกษตรวิสัย
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สิงห์โคก เกษตรวิสัย
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง (ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) หนองแวง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล หนองแวง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองแวง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง (สามัคคีราษฎร์บำรุง) หนองแวง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านเหนือ หนองแวง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านอี่เม้ง หนองแวง เกษตรวิสัย
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านโพนสะอาด เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ขี้เหล็ก อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) ขี้เหล็ก อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ ขี้เหล็ก อาจสามารถ
โรงเรียนชีโหล่นวิทยา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านกุดเขียว บ้านแจ้ง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านแจ้ง บ้านแจ้ง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านท่าค้อ บ้านแจ้ง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหัวนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก บ้านดู่ อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านดู่ บ้านดู่ อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า บ้านดู่ อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านสำโรง บ้านดู่ อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหว่านไฟ บ้านดู่ อาจสามารถ
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านกอก โพนเมือง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านดงบัง โพนเมือง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านน้ำคำ โพนเมือง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ โพนเมือง อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ
โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง หนองขาม อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านเป้า หนองขาม อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านเมืองคลอง หนองขาม อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม หนองขาม อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหนองฮาง หนองขาม อาจสามารถ
โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองขาม อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านขุมเงิน หนองบัว อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองบัว อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านแขม หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านทองหลาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านมะกอก หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านสีสวาดเล็บขาว หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหนองหัวคน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา หน่อม อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ หน่อม อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านโนนแฮด หน่อม อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา หน่อม อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ หน่อม อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยวิทยา หน่อม อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) โหรา อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านน้ำเงิน โหรา อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า โหรา อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว โหรา อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า โหรา อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านโหรา โหรา อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา อาจสามารถ อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว อาจสามารถ อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านศาลา อาจสามารถ อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านส่องอนามัย อาจสามารถ อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านสำราญ อาจสามารถ อาจสามารถ
โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา อาจสามารถ อาจสามารถ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อาจสามารถ อาจสามารถ
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (ผดุงวิทยาคาร) กุดน้ำใส พนมไพร
โรงเรียนบ้านคูฟ้า กุดน้ำใส พนมไพร
โรงเรียนบ้านดงมัน กุดน้ำใส พนมไพร
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ค้อใหญ่ พนมไพร
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร คำไฮ พนมไพร
โรงเรียนบ้านดอนคำ คำไฮ พนมไพร
โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง คำไฮ พนมไพร
โรงเรียนบ้านโนนศิลา คำไฮ พนมไพร
โรงเรียนบ้านโปง (ประชาสามัคคี) คำไฮ พนมไพร
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา โคกสว่าง พนมไพร
โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร โคกสว่าง พนมไพร
โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ราษฎร์สามัคคีวิทยา) โคกสว่าง พนมไพร
โรงเรียนบ้านคำแดง โคกสว่าง พนมไพร
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า โคกสว่าง พนมไพร
โรงเรียนบ้านชานุวรรณ (ประชาวิทยาคาร) ชานุวรรณ พนมไพร
โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ชานุวรรณ พนมไพร
โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม นานวล พนมไพร
โรงเรียนบ้านคำพระ นานวล พนมไพร
โรงเรียนบ้านชาติ นานวล พนมไพร
โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู นานวล พนมไพร
โรงเรียนบ้านโนนม่วง นานวล พนมไพร
โรงเรียนดอนเสาโฮง (นิคมวิทยาคาร) พนมไพร พนมไพร
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว พนมไพร พนมไพร
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ พนมไพร พนมไพร
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร พนมไพร พนมไพร
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด โพธิ์ชัย พนมไพร
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ โพธิ์ชัย พนมไพร
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก โพธิ์ชัย พนมไพร
โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ โพธิ์ชัย พนมไพร
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
โรงเรียนบ้านบัวงาม โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
โรงเรียนหนองกุงวิทยา โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ วารีสวัสดิ์ พนมไพร
โรงเรียนบ้านสมสะอาด วารีสวัสดิ์ พนมไพร
โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด วารีสวัสดิ์ พนมไพร
โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา วารีสวัสดิ์ พนมไพร
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง สระแก้ว พนมไพร
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ สระแก้ว พนมไพร
โรงเรียนบ้านดอนแดง แสนสุข พนมไพร
โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา แสนสุข พนมไพร
โรงเรียนบ้านท่าเสียว (กาญจนาอุปถัมภ์) แสนสุข พนมไพร
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา แสนสุข พนมไพร
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย แสนสุข พนมไพร
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง (แสนสุขวิทยา) แสนสุข พนมไพร
โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม หนองทัพไทย พนมไพร
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม (สุขะวรรณะอุปถัมภ์) หนองทัพไทย พนมไพร
โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย หนองทัพไทย พนมไพร
โรงเรียนบ้านหัวนา หนองทัพไทย พนมไพร
โรงเรียนบ้านขามป้อม ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านนาแค ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านพิลา ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านโพนทอง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านค้อแสนสี ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านโพนงาม ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านม่วง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) โนนสง่า ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านดงช้าง โนนสง่า ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านโนนจาน โนนสง่า ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านดูน (บักตู้ โนนตาแสง) โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านน้ำคำ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านส้มโฮง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) บัวแดง ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง บัวแดง ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านหนองขาม บัวแดง ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านหนองบึง บัวแดง ปทุมรัตต์
โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ บัวแดง ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านโคกก่อง โพนสูง ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านจานใต้ โพนสูง ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย โพนสูง ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านโพนสูง โพนสูง ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด สระบัว ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สระบัว ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านบัวขาว สระบัว ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านภูดิน สระบัว ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย สระบัว ปทุมรัตต์
โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สระบัว ปทุมรัตต์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) หนองแคน ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองแคน ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านสวนปอ หนองแคน ปทุมรัตต์
โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก หนองแคน ปทุมรัตต์
โรงเรียนประสิทธาราม หนองแคน ปทุมรัตต์
โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา กกกุง เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุง เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านหัวนา กกกุง เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู กกกุง เมืองสรวง
โรงเรียนหนองยางวิทยาคม กกกุง เมืองสรวง
โรงเรียนดงเกลือวิทยา คูเมือง เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด คูเมือง เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง เมืองสรวง
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ เมืองสรวง เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ หนองผือ เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ หนองผือ เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก หนองผือ เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านข่อย หนองหิน เมืองสรวง
โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย หนองหิน เมืองสรวง
โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา หนองหิน เมืองสรวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3[แก้]

สพป.ร้อยเอ็ดเขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเสลภูมิ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน คำนาดี โพนทอง
โรงเรียนบัวดงมันวิทยา คำนาดี โพนทอง
โรงเรียนบ้านคำนาดี คำนาดี โพนทอง
โรงเรียนบ้านปากช่อง คำนาดี โพนทอง
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน คำนาดี โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น คำนาดี โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก คำนาดี โพนทอง
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง โคกกกม่วง โพนทอง
โรงเรียนบ้านดงกลาง โคกกกม่วง โพนทอง
โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ โคกกกม่วง โพนทอง
โรงเรียนบ้านแฝก โคกสูง โพนทอง
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน โคกสูง โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอ โคกสูง โพนทอง
โรงเรียนถนนชัยสามัคคี นาอุดม โพนทอง
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร นาอุดม โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง นาอุดม โพนทอง
โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ นาอุดม โพนทอง
โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี นาอุดม โพนทอง
โรงเรียนน้ำคำสมศรี โนนชัยศรี โพนทอง
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ โนนชัยศรี โพนทอง
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร โนนชัยศรี โพนทอง
โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนชัยศรี โพนทอง
โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี โนนชัยศรี โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า โนนชัยศรี โพนทอง
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล พรมสวรรค์ โพนทอง
โรงเรียนบ้านนาสีใส พรมสวรรค์ โพนทอง
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ พรมสวรรค์ โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย พรมสวรรค์ โพนทอง
โรงเรียนบ้านนาทม โพธิ์ทอง โพนทอง
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม โพธิ์ทอง โพนทอง
โรงเรียนบ้านบะเค (ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) โพธิ์ทอง โพนทอง
โรงเรียนบ้านโพนทอง โพธิ์ทอง โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองไฮ โพธิ์ทอง โพนทอง
โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง
โรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วังสามัคคี โพนทอง
โรงเรียนบ้านวังม่วย วังสามัคคี โพนทอง
โรงเรียนบ้านวังยาว วังสามัคคี โพนทอง
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วังสามัคคี โพนทอง
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง แวง โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย แวง โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง แวง โพนทอง
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม แวง โพนทอง
โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล สระนกแก้ว โพนทอง
โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สระนกแก้ว โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด สระนกแก้ว โพนทอง
โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สว่าง โพนทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สว่าง โพนทอง
โรงเรียนบ้านคำอุปราช สว่าง โพนทอง
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สว่าง โพนทอง
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร หนองใหญ่ โพนทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) หนองใหญ่ โพนทอง
โรงเรียนบ้านกุดแห่ หนองใหญ่ โพนทอง
โรงเรียนบ้านดงดิบ หนองใหญ่ โพนทอง
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ หนองใหญ่ โพนทอง
โรงเรียนบ้านโนนลาด หนองใหญ่ โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ หนองใหญ่ โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว หนองใหญ่ โพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สาขาบะยาวมลชัยศรี อุ่มเม่า โพนทอง
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา อุ่มเม่า โพนทอง
โรงเรียนบ้านดอนชาด อุ่มเม่า โพนทอง
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า อุ่มเม่า โพนทอง
โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ อุ่มเม่า โพนทอง
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา กกโพธิ์ หนองพอก
โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา กกโพธิ์ หนองพอก
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง กกโพธิ์ หนองพอก
โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี กกโพธิ์ หนองพอก
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น กกโพธิ์ หนองพอก
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ โคกสว่าง หนองพอก
โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง โคกสว่าง หนองพอก
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ โคกสว่าง หนองพอก
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ท่าสีดา หนองพอก
โรงเรียนท่าสีดาวิทยา ท่าสีดา หนองพอก
โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา ท่าสีดา หนองพอก
โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง บึงงาม หนองพอก
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 บึงงาม หนองพอก
โรงเรียนหนองแวงบึงงาม บึงงาม หนองพอก
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 8 ผาน้ำย้อย หนองพอก
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง สาขาห้วยค้อ-คำเม็ก ผาน้ำย้อย หนองพอก
โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด ผาน้ำย้อย หนองพอก
โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ภูเขาทอง หนองพอก
โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง ภูเขาทอง หนองพอก
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม ภูเขาทอง หนองพอก
โรงเรียนหนองคำวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ภูเขาทอง หนองพอก
โรงเรียนบ้านกุดขุ่น รอบเมือง หนองพอก
โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง รอบเมือง หนองพอก
โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก
โรงเรียนบ้านหนองบก หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก
โรงเรียนบ้านโคกนาคำ หนองพอก หนองพอก
โรงเรียนบ้านปลาโด หนองพอก หนองพอก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์ หนองพอก หนองพอก
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ หนองพอก หนองพอก
โรงเรียนบ้านท่าไคร้ กลาง เสลภูมิ
โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี กลาง เสลภูมิ
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก เกาะแก้ว เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านดงหวาย เกาะแก้ว เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านท่าสี เกาะแก้ว เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เกาะแก้ว เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง เกาะแก้ว เสลภูมิ
โรงเรียนขวัญเมือง ขวัญเมือง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ขวัญเมือง เสลภูมิ
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว ขวาว เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านทรายมูล ขวาว เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านโนนยาง ขวาว เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ ขวาว เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี ขวาว เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านนากระตึบ ท่าม่วง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองสิม ท่าม่วง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา นางาม เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านกุดเรือ นางาม เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง นางาม เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านพันขาง นางาม เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน นางาม เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก นางาม เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก นางาม เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา นาแซง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) นาแซง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ นาแซง เสลภูมิ
โรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี นาเมือง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร นาเมือง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นาเมือง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านนาเมือง นาเมือง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น นาเมือง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านยาง นาเมือง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านลาด นาเมือง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู นาเมือง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด นาเลิง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ นาเลิง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล นาเลิง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ บึงเกลือ เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บึงเกลือ เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง บึงเกลือ เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา บึงเกลือ เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหัวคู บึงเกลือ เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านนาแพง พรสวรรค์ เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี พรสวรรค์ เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพธิ์ทอง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โพธิ์ทอง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า โพธิ์ทอง เสลภูมิ
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง ภูเงิน เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน ภูเงิน เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ภูเงิน เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองตุ ภูเงิน เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหวาย (หวายวิทยานุกูล) ภูเงิน เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม เมืองไพร เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ เมืองไพร เสลภูมิ
โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร เมืองไพร เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา วังหลวง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม วังหลวง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านบากหนองเทา วังหลวง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม วังหลวง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา วังหลวง เสลภูมิ
โรงเรียนวังหลวง วังหลวง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง ศรีวิลัย เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีวิลัย เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีวิลัย เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีวิลัย เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ หนองหลวง เสลภูมิ
โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง หนองหลวง เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง เหล่าน้อย เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ เหล่าน้อย เสลภูมิ
โรงเรียนบ้านวังเข เหล่าน้อย เสลภูมิ
โรงเรียนหนองจอกวิทยา เหล่าน้อย เสลภูมิ
โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ ขามเปี้ย โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย ขามเปี้ย โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านหนองบัว ขามเปี้ย โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ขามเปี้ย โพธิ์ชัย
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ขามเปี้ย โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) คำพอุง โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คำพอุง โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านนางาม คำพอุง โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คำพอุง โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง คำพอุง โพธิ์ชัย
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา เชียงใหม่ โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านดงยาง ดอนโอง โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านดอนเรือ ดอนโอง โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ดอนโอง โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล ดอนโอง โพธิ์ชัย
โรงเรียนชุมชนบัวคำ บัวคำ โพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว บัวคำ โพธิ์ชัย

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี นิเวศน์ ธวัชบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด นิเวศน์ ธวัชบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (8 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ขี้เหล็ก อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กำแพง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม โพธิ์ชัย พนมไพร มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล
เทศบาลตำบลชัยวารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชัยวารี ขามเปี้ย โพธิ์ชัย อนุบาล
เทศบาลตำบลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ อนุบาล
เทศบาลตำบลโพนทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทอง แวง โพนทอง อนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองไพร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองไพร เมืองไพร เสลภูมิ อนุบาล
เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล 1) สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล
โรงเรียนกระดิ่งทอง (เทศบาล 2) สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองพอก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก หนองพอก หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอุ่มเม้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู โรงเรียนอนุบาลสระคู สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ภูเขาทอง หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 60 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกมลวิทยา พนมไพร พนมไพร อนุบาล
โรงเรียนการกุศลวัดกลาง สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนการกุศลวัดป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล
โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง จำปาขัน สุวรรณภูมิ อนุบาล
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจารุณีศึกษา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเจริญศึกษา สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนช.วิทยา ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ อาจสามารถ อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา รอบเมือง หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปัญจรักษ์ นาเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเป็นหนึ่งวิทยา พระธาตุ เชียงขวัญ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทธเมตตาร้อยเอ็ด รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพชรลดาวิทยา แวง โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนภัทรดล ขามเปี้ย โพธิ์ชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง สระคู สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธินิสิตวิทยา ขวัญเมือง เสลภูมิ ประถมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิรำไพภูมิพันธุ์วิทยา เกาะแก้ว เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีทองนพคุณ กลาง เสลภูมิ อนุบาล
โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศิลานครวิทยา ขวัญเมือง เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหมิตรพิทยา กลาง เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย กกโพธิ์ หนองพอก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย พนมไพร พนมไพร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุคนธ์ศึกษา ธวัชบุรี ธวัชบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ กลาง เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว เกาะแก้ว เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก นาอุดม โพนทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลคนธรส นาเมือง เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจังหาร จังหาร จังหาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลชัยชูวิทย์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ พนมไพร พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี หนองแวงควง ศรีสมเด็จ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี แวง โพนทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทองสตา สระนกแก้ว โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา แวง โพนทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลภัทรดล หนองตาไก้ โพธิ์ชัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ สระนกแก้ว โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมิ่งเมืองโพธิ์ชัยพัฒน์ ขามเปี้ย โพธิ์ชัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง หนองผือ เมืองสรวง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา โนนชัยศรี โพนทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ เมยวดี เมยวดี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสมบัติวิทย์ เชียงขวัญ เชียงขวัญ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ผาน้ำย้อย หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ บัวแดง ปทุมรัตน์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเอกมล แวง โพนทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอาเซียนศึกษา ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา[8]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ
  5. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ3
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.