รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
1.
1.
2.
2.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสาเกตนคร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศิลาทอง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนทั้งหมด 927 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองร้อยเอ็ด 5 50 - 55 9 12 - - 76
เกษตรวิสัย 4 58 - 62 2 2 - - 66
จตุรพักตรพิมาน 3 49 - 52 - 1 - - 53
จังหาร 2 30 - 32 - 1 - - 33
เชียงขวัญ 2 20 - 22 - 2 - - 24
ทุ่งเขาหลวง 1 18 - 19 - - - - 19
ธวัชบุรี 4 41 2 47 1 1 - - 49
ปทุมรัตต์ 2 42 - 44 - 1 - - 45
พนมไพร 2 50 - 52 1 3 - - 56
โพธิ์ชัย 2 32 - 34 2 4 - - 40
โพนทราย 2 19 - 21 - - - - 21
โพนทอง 6 64 - 70 1 8 - - 79
เมยวดี 1 11 - 12 - 1 - - 13
เมืองสรวง 2 17 - 19 - 1 - - 20
ศรีสมเด็จ 2 22 - 24 - 3 - - 27
สุวรรณภูมิ 6 74 - 80 4 5 - - 89
เสลภูมิ 6 75 - 81 1 10 1 - 93
หนองพอก 3 33 - 36 2 4 - - 42
หนองฮี 2 17 - 19 - - - - 19
อาจสามารถ 3 58 - 61 1 1 - - 63
รวม 60 780 2 842 24 60 1 - 927

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตในจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 842 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (สพม.ร้อยเอ็ด) จำนวน 60 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดทั้ง 3 เขตจำนวน 780 โรงเรียน[3]และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4]"รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)</ref>

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 7 สหวิทยาเขต[5] ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนขวาววิทยาคาร ศิลาทอง ขวาว เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา พระขัติยะวงษา เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม พัฒน์วิทย์ คำนาดี โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม พระขัติยะวงษา โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สาเกตนคร หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สาเกตนคร จังหาร จังหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เมืองเกษปทุม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สาเกตนคร โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ทุ่งกุลาทอง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม พระขัติยะวงษา เชียงขวัญ เชียงขวัญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ พัฒน์วิทย์ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี เมืองแสนสามารถวิทย์ ดูกอึ่ง หนองฮี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ พระขัติยะวงษา อีง่อง จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สาเกตนคร หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรายทองวิทยา ทุ่งกุลาทอง โพนทราย โพนทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ศิลาทอง ท่าม่วง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ทุ่งกุลาทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม พระขัติยะวงษา เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนธงธานี พระขัติยะวงษา ธงธานี ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม พระขัติยะวงษา นิเวศน์ ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ศิลาทอง โนนชัยศรี โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ เมืองแสนสามารถวิทย์ กุดน้ำใส พนมไพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เมืองเกษปทุม บัวแดง ปทุมรัตต์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา พัฒน์วิทย์ ผาน้ำย้อย หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองแสนสามารถวิทย์ พนมไพร พนมไพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม พระขัติยะวงษา พลับพลา เชียงขวัญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ พัฒน์วิทย์ กกโพธิ์ หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พัฒน์วิทย์ ขามเปี้ย โพธิ์ชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ศิลาทอง โพธิ์ทอง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ศิลาทอง โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา พัฒน์วิทย์ สระนกแก้ว โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนทองวิทยายน พัฒน์วิทย์ แวง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ เมืองแสนสามารถวิทย์ โพนเมือง อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม โพนสูง ปทุมรัตต์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ศิลาทอง โคกกกม่วง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สาเกตนคร ม่วงลาด จังหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พัฒน์วิทย์ เมยวดี เมยวดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สาเกตนคร เมืองน้อย ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เมืองเกษปทุม หนองผือ เมืองสรวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พระขัติยะวงษา ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ศิลาทอง วังหลวง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย พระขัติยะวงษา นิเวศน์ ธวัชบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สาเกตนคร ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา สาเกตนคร ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สาเกตนคร สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ทุ่งกุลาทอง ท่าหาดยาว โพนทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ทุ่งกุลาทอง สระคู สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ทุ่งกุลาทอง สระคู สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม คูเมือง เมืองสรวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสลภูมิ ศิลาทอง ขวัญเมือง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศิลาทอง ขวัญเมือง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร เมืองเกษปทุม หนองแวง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย พัฒน์วิทย์ รอบเมือง หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา เมืองแสนสามารถวิทย์ หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ เมืองแสนสามารถวิทย์ หนองฮี หนองฮี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวโทนวิทยา ทุ่งกุลาทอง หัวโทน สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ทุ่งกุลาทอง หินกอง สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ เมืองเกษปทุม เหล่าหลวง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา เมืองแสนสามารถวิทย์ อาจสามารถ อาจสามารถ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1[แก้]

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอจังหาร อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอเชียงขวัญ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 230 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 50 โรงเรียน อำเภอจตุรพักตรพิมาน 49 โรงเรียน อำเภอธวัชบุรี 41 โรงเรียน อำเภอจังหาร 30 โรงเรียน อำเภอศรีสมเด็จ 22 โรงเรียน อำเภอเชียงขวัญ 20 โรงเรียน และอำเภอทุ่งเขาหลวง 18 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ แสนชาติ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา ผักแว่น จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย นิเวศน์ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ มะอึ ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ (ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) แสนชาติ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงยางสะแบง ดินดำ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี ดินดำ จังหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ดินดำ จังหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรคามวิทยา ยางใหญ่ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (บ้านขี้เหล็ก) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทรายทองวิทยา หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ หนองแวงควง ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธรรมจารีนิวาส แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค ผักแว่น จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนสีดาวิทยา หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สวนจิก ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกอกนายูง (คุรุราษฎร์บำรุง) นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ดงแดง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกษมสุข พลับพลา เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไก่ป่า หนองพอก ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง ดินดำ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง มะบ้า ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ มะบ้า ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนแก่น (นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านข่า หนองผือ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขาม บึงนคร ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล น้ำใส จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง เขวาทุ่ง ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขือง บ้านเขือง เชียงขวัญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค้อ โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก อีง่อง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคางฮุง ธวัชบุรี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม เชียงขวัญ เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์) ดินดำ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแคน จังหาร จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกมอน ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสง่า (มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) ปอภาร (ปอพาน) เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้ว (คุรูปถัมภ์) ธงธานี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงูเหลือม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจาน ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ม่วงลาด จังหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม หนองพอก ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซองแมว เหล่า ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกลาง ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงเค็ง (คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ ผักแว่น จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) พระเจ้า เชียงขวัญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ มะอึ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยาง ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา (ประชาอุปถัมภ์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์) ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงสวอง สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ดำรงราษฎร์สามัคคี) ดงสิงห์ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว บึงงาม ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแคน ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนชัย หนองพอก ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนแดง เชียงขวัญ เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย บ้านเขือง เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) พระธาตุ เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ พระธาตุ เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่ ธวัชบุรี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่น้อย ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตรีคาม อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาอุด หนองไผ่ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทอดไทย เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธวัชบุรี ธงธานี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธาตุประทับ หมูม้น เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางาม บึงงาม ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ น้ำใส จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนข่า บ้านเขือง เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแท่น หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนราษี บึงงาม ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวหลวง (สหราษฎร์บำรุง) เหล่า ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบากหนองแดง บ้านบาก ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ แสนชาติ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บำรุง) ปอภาร (ปอพาน) เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าดวน ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ ดงสิงห์ จังหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) ปาฝา จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายาง โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร พระเจ้า เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ สวนจิก ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล ดงสิงห์ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย (คุรุรัฐประชาสามัคคี) แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) ผักแว่น จังหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไผ่ บึงนคร ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพยอม ดินดำ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ) พระเจ้า เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพลับพลา พลับพลา เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา ไพศาล ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง (ยุทธศิลป์สงเคราะห์) โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทอง โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด ม่วงลาด จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ (ประชาศิษย์วิทยา) ปาฝา จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะยาง เมืองน้อย ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะอึ มะอึ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมีชัย หมูม้น เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย เมืองน้อย ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางเครือ น้ำใส จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางใต้ เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรอบเมือง (คุรุรัฐประชานุสรณ์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราชธานี ราชธานี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต ดินดำ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง พระธาตุ เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสงเปลือย (ประชาราษฎร์บำรุง) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนจิก สวนจิก ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวนมอญ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร บึงนคร ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสังข์ บึงนคร ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกเชือก (คุรุราษฎร์อำนวย) โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแก่ง พลับพลา เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง ดงสิงห์ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคูบอน โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองช้าง เขวาทุ่ง ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองชาด ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดู่ ธงธานี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา ดงสิงห์ จังหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองต่าย เขวาทุ่ง ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเต่า หนองไผ่ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา (คุรุราษฎร์สามัคคี) แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง (ศิริราษฎร์บูรณะ) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว อีง่อง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ นิเวศน์ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเบิด เมืองน้อย ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย (สันติราษฎร์บำรุง) โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยูง หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สวนจิก ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (คุรุราษฎร์บำรุง) ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองไผ่ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองไผ่ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองผือ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนาด เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมูม้น หมูม้น เชียงขวัญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง เหล่า ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหวายน้อย ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหวายหลึม มะบ้า ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) บ้านเขือง เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวโนน ธวัชบุรี ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์) โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ปาฝา จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว (เหล่างิ้ววิทยานุกูล) จังหาร จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่ายูง โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีโก่ม เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีโคตร (สามัคคีราษฎร์บำรุง) ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีง่อง อีง่อง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีหมุน ราชธานี ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบึงงามพัฒนา บึงงาม ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ บึงงาม ทุ่งเขาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไพศาลวิทยาคม ไพศาล ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองจังหาร จังหาร จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองเชียงขวัญ เชียงขวัญ เชียงขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี นิเวศน์ ธวัชบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัฐทวิคาม น้ำใส จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ พลับพลา เชียงขวัญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโนนสำราญ (ประชาสามัคคี) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านแพง (จตุคามวิทยา) ดงสิงห์ จังหาร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด สวนจิก ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา หนองไผ่ ธวัชบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองตอวิทยา หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัวนางามวิทยา ยางใหญ่ จังหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอดุลวิหารกิจ (คุรุราษฎร์วิทยา) เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2[แก้]

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทราย อำเภอเมืองสรวง อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอหนองฮี มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 335 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอสุวรรณภูมิ 74 โรงเรียน อำเภอเกษตรวิสัย 58 โรงเรียน อำเภออาจสามารถ 58 โรงเรียน อำเภอพนมไพร 50 โรงเรียน อำเภอปทุมรัตต์ 42 โรงเรียน อำเภอโพนทราย 19 โรงเรียน อำเภอเมืองสรวง 17 โรงเรียน และอำเภอหนองฮี 17 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ หนองฮี หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ค้อใหญ่ พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร คำไฮ พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจตุคามวิทยา ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา หน่อม อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชีโนวาทธำรง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชีโหล่นวิทยา บ้านแจ้ง อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง หนองขาม อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) บัวแดง ปทุมรัตต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ เมืองสรวง เมืองสรวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) หนองแคน ปทุมรัตต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง (ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) หนองแวง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี (ถาวรวิทยาคม) หนองฮี หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง สามขา โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล เหล่าหลวง เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดงเกลือวิทยา คูเมือง เมืองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร หนองฮี หนองฮี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ วารีสวัสดิ์ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ท่าหาดยาว โพนทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนยางดอนสังข์วิทยา สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอนเสาโฮง (นิคมวิทยาคาร) พนมไพร พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ หัวโทน สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรคามสามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี น้ำคำ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา โคกสว่าง พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม หนองทัพไทย พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม นานวล พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา น้ำคำ สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร โคกสว่าง พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา จำปาขัน สุวรรณภูมิ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา กกกุง เมืองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุง เมืองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ หน่อม อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอก โพนเมือง อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกอกแก้ว เด่นราษฎร์ หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเขียว บ้านแจ้ง อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (ผดุงวิทยาคาร) กุดน้ำใส พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง ยางคำ โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) โนนสง่า ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขมิ้น เด่นราษฎร์ หนองฮี ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อย หนองหิน เมืองสรวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขัดเค้า หินกอง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามป้อม ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สิงห์โคก เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขุมเงิน หนองบัว อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ราษฎร์สามัคคีวิทยา) โคกสว่าง พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด สระบัว ปทุมรัตต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สระบัว ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขวาหรดี ทุ่งทอง เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ โนนสว่าง เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแขม หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค้อแสนสี ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำแดง โคกสว่าง พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำพระ นานวล พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย เหล่าหลวง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูดินทราย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคูฟ้า กุดน้ำใส พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) โหรา อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองแคน ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกก่อง โพนสูง ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ดอกไม้ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง หัวโทน สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงูเหลือม นาใหญ่ สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจานใต้ โพนสูง ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ สิงห์โคก เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง บัวแดง ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ขี้เหล็ก อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจ้ง บ้านแจ้ง อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว พนมไพร พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชาติ นานวล พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชานุวรรณ (ประชาวิทยาคาร) ชานุวรรณ พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงช้าง โนนสง่า ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงบัง โพนเมือง อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมัน กุดน้ำใส พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก บ้านดู่ อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงเย็น เด่นราษฎร์ หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ศรีสว่าง โพนทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอกไม้ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนขาม ศรีสว่าง โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนคำ คำไฮ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแคน ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ พนมไพร พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดง สาวแห หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแดง แสนสุข พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด โพธิ์ชัย พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหม่วย โพนทราย โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่ บ้านดู่ อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ (ศรีปัญญาวิทยาคม) ดูกอึ่ง หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดูน (บักตู้ โนนตาแสง) โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ เด่นราษฎร์ หนองฮี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแดง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลาดไชย บ้านฝาง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตังหมอง หินกอง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาหยวก (ประชาสงเคราะห์) ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว น้ำคำ สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทองหลาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าค้อ บ้านแจ้ง อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา แสนสุข พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าเสียว (กาญจนาอุปถัมภ์) แสนสุข พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรทอง กำแพง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี ดูกอึ่ง หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนกเหาะ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแค ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง คำไฮ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา แสนสุข พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำคำ โพนเมือง อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำคำ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย หัวช้าง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเงิน โหรา อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนจาน น้ำอ้อม เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนจาน โนนสง่า ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู นานวล พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน โพธิ์ใหญ่ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตาด ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง สระแก้ว พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนม่วง นานวล พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ โพนเมือง อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนศิลา คำไฮ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนแฮด หน่อม อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวขาว สระบัว ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวงาม โพธิ์ใหญ่ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา อาจสามารถ อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลาค้าว จำปาขัน สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด คูเมือง เมืองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ หนองผือ เมืองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา) ช้างเผือก สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเป้า หนองขาม อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโปง (ประชาสามัคคี) คำไฮ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง โนนสว่าง เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ชานุวรรณ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพิลา ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม (สุขะวรรณะอุปถัมภ์) หนองทัพไทย พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย แสนสุข พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย โพนสูง ปทุมรัตต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนงาม ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนดวน หินกอง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ศรีสว่าง โพนทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนเดื่อ ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทอง ท่าหาดยาว โพนทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนทอง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทัน ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนแท่น ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพนพอุง หินกอง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนยานาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนสะอาด เหล่าหลวง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนสูง โพนสูง ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนหิน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูงา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูดิน สระบัว ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมหิงษาราม เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะกอก หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย นาใหญ่ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองคลอง หนองขาม อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว อาจสามารถ อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย น้ำอ้อม เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) ขี้เหล็ก อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางเลิง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำโกน (คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) หัวช้าง สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า บ้านดู่ อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว หินกอง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวารีสีสุก ดูกอึ่ง หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม หนองขาม อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลา อาจสามารถ อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสมสะอาด วารีสวัสดิ์ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้มโฮง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ สระแก้ว พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว ปทุมรัตต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระโพนทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวนปอ หนองแคน ปทุมรัตต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสว่าง ศรีสว่าง โพนทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสองชั้น หินกอง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส่องอนามัย อาจสามารถ อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาหร่าย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำราญ อาจสามารถ อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี เมืองบัว เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก หนองแคน ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรง บ้านดู่ อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล หนองแวง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสีสวาดเล็บขาว หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง เมืองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสนสี ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง (แสนสุขวิทยา) แสนสุข พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง จำปาขัน สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านฝาง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม บัวแดง ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคูณ เด่นราษฎร์ หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจาน ดูกอึ่ง หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองแวง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย หนองทัพไทย พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า โหรา อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา ช้างเผือก สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบึง บัวแดง ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง บ้านฝาง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ หนองผือ เมืองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม ทุ่งทอง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพลับ ท่าหาดยาว โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า โคกสว่าง พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย สระบัว ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง โพนทราย โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว โหรา อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองบัว อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ โพธิ์ชัย พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไศล ดูกอึ่ง หนองฮี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ โพนทราย โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ กำแพง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า โหรา อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย หนองหิน เมืองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวคน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก โพธิ์ชัย พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ดูกอึ่ง หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก กำแพง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม หินกอง สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองฮาง หนองขาม อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา หน่อม อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหมอตา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ หน่อม อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหว่านไฟ บ้านดู่ อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวช้าง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดง ศรีสว่าง โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง เมืองบัว เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด บ้านฝาง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยวิทยา หน่อม อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนา หนองทัพไทย พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวนา กกกุง เมืองสรวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด วารีสวัสดิ์ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด สิงห์โคก เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง (สามัคคีราษฎร์บำรุง) หนองแวง เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้างหว้า (คุรุรัฐประชาสรรค์) หัวช้าง สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินกอง หินกอง สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหนือ หนองแวง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว ยางคำ โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ ขี้เหล็ก อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู กกกุง เมืองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก หนองผือ เมืองสรวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง (สุขนาคธรรม) น้ำคำ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโหรา โหรา อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอี่เม้ง หนองแวง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮ่องทราย กำแพง เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประสิทธาราม หนองแคน ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ โพธิ์ชัย พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม น้ำคำ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองจำปาขัน จำปาขัน สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร เมืองบัว เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ บัวแดง ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองโพนทราย โพนทราย โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองหนองฮี หนองฮี หนองฮี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองอารัมย์ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยางคำวิทยา ยางคำ โพนทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา อาจสามารถ อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน เมืองบัว เกษตรวิสัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา วารีสวัสดิ์ พนมไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ ศรีสว่าง โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามขาพิทยาคม สามขา โพนทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาวแหวิทยา สาวแห หนองฮี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สิงห์โคก เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองกุงวิทยา โพธิ์ใหญ่ พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองขาม อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ น้ำคำ สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ โพนทราย โพนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง กำแพง เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองยางวิทยาคม กกกุง เมืองสรวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สระบัว ปทุมรัตต์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา หนองหิน เมืองสรวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยหินลาด เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ หัวโทน สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร พนมไพร พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อาจสามารถ อาจสามารถ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3[แก้]

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเสลภูมิ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 215 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเสลภูมิ 75 โรงเรียน อำเภอโพนทอง 64 โรงเรียน อำเภอหนองพอก 33 โรงเรียน อำเภอโพธิ์ชัย 32 โรงเรียน และอำเภอเมยวดี 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์ วังสามัคคี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล สระนกแก้ว โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขวัญเมือง ขวัญเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ บุ่งเลิศ เมยวดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สว่าง โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ ขามเปี้ย โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร หนองใหญ่ โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ โคกสว่าง หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา อุ่มเม่า โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา เชียงใหม่ โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง ภูเงิน เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบัวคำ บัวคำ โพธิ์ชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว ขวาว เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 ผาน้ำย้อย หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง สาขาห้วยค้อ-คำเม็ก ผาน้ำย้อย หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี นาเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด ชมสะอาด เมยวดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ บุ่งเลิศ เมยวดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สว่าง โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ภูเขาทอง หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมพรนาเจริญ ชุมพร เมยวดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน คำนาดี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด นาเลิง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา กกโพธิ์ หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนถนนชัยสามัคคี นาอุดม โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ท่าสีดา หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่าสีดาวิทยา ท่าสีดา หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) หนองใหญ่ โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร นาอุดม โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนน้ำคำสมศรี โนนชัยศรี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สระนกแก้ว โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบัวดงมันวิทยา คำนาดี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดขุ่น รอบเมือง หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา นางาม เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา กกโพธิ์ หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดเรือ นางาม เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดแห่ หนองใหญ่ โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง โคกสว่าง หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร นาเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา วังหลวง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำนาดี คำนาดี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) คำพอุง โพธิ์ชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง กกโพธิ์ หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำอุปราช สว่าง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา ท่าสีดา หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง โคกกกม่วง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก เกาะแก้ว เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกนาคำ หนองพอก หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ โนนชัยศรี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสี ชุมพร เมยวดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว บัวคำ โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คำพอุง โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา นาแซง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร โนนชัยศรี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย ขามเปี้ย โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงกลาง โคกกกม่วง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง เหล่าน้อย เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงดิบ หนองใหญ่ โพนทอง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ขวัญเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยาง ดอนโอง โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงหวาย เกาะแก้ว เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนควาย สะอาด โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนชาด อุ่มเม่า โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม เมืองไพร เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเรือ ดอนโอง โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนชัยศรี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ดอนโอง โพธิ์ชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นาเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายมูล ขวาว เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไคร้ กลาง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม วังหลวง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ เหล่าน้อย เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สว่าง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสี เกาะแก้ว เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเสียว สะอาด โพธิ์ชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนากระตึบ ท่าม่วง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางาม คำพอุง โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) นาแซง เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาทม โพธิ์ทอง โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาแพง พรสวรรค์ เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพธิ์ทอง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเมือง นาเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเลา อัคคะคำ โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี อัคคะคำ โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง ศรีวิลัย เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล พรมสวรรค์ โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสีใส พรมสวรรค์ โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม โพธิ์ทอง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อัคคะคำ โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ บึงเกลือ เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง นางาม เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ เมืองไพร เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี โนนชัยศรี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง ภูเขาทอง หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ หนองใหญ่ โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนยาง ขวาว เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนลาด หนองใหญ่ โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บึงเกลือ เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง บึงเกลือ เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ คำพอุง โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา บึงเกลือ เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบะเค (ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) โพธิ์ทอง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี กกโพธิ์ หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบากหนองเทา วังหลวง เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน ภูเงิน เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ นาแซง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลาโด หนองพอก หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากช่อง คำนาดี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ สะอาด โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น นาเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ บุ่งเลิศ เมยวดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ นาเลิง เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแฝก โคกสูง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ พรมสวรรค์ โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ โคกกกม่วง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพันขาง นางาม เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม วังหลวง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน นางาม เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก นางาม เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า อัคคะคำ โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทอง โพธิ์ทอง โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง คำพอุง โพธิ์ชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) ภูเงิน เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยาง นาเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน คำนาดี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาด นาเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเข เหล่าน้อย เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังม่วย วังสามัคคี โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังยาว วังสามัคคี โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน โคกสูง โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ ขวาว เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี พรสวรรค์ เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สะอาด โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก นางาม เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีวิลัย เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีวิลัย เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น คำนาดี โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก คำนาดี โพนทอง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา วังหลวง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า โนนชัยศรี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง บึงงาม หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ชุมพร เมยวดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตอ โคกสูง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ หนองตาไก้ โพธิ์ชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตุ ภูเงิน เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกทา โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกทา (สาขาบ้านหนองขุมเงิน) โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด สระนกแก้ว โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโน ชมสะอาด เมยวดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบก หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว ขามเปี้ย โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โพธิ์ทอง เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีวิลัย เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า โพธิ์ทอง เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองม่วง นาอุดม โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สาขาบะยาวมลชัยศรี อุ่มเม่า โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เกาะแก้ว เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ หนองใหญ่ โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ขามเปี้ย โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เมยวดี เมยวดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ หนองหลวง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสิม ท่าม่วง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย แวง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง แวง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ หนองตาไก้ โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู นาเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย พรมสวรรค์ โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว หนองใหญ่ โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอิโล หนองตาไก้ โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล ดอนโอง โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ โพธิ์ทอง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ชุมพร เมยวดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหวาย (หวายวิทยานุกูล) ภูเงิน เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี ขวาว เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวคู บึงเกลือ เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง เกาะแก้ว เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วังสามัคคี โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม ภูเขาทอง หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล นาเลิง เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า อุ่มเม่า โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ นาอุดม โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 บึงงาม หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม แวง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ขามเปี้ย โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร เมืองไพร เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวังหลวง วังหลวง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น กกโพธิ์ หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์ หนองพอก หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี นาอุดม โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ โคกสว่าง หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ อุ่มเม่า โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี กลาง เสลภูมิ ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองคำวิทยา ภูเขาทอง หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองจอกวิทยา เหล่าน้อย เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง รอบเมือง หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ หนองพอก หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงบึงงาม บึงงาม หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง หนองหลวง เสลภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ภูเขาทอง หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด ผาน้ำย้อย หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง แวง โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี เมยวดี เมยวดี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอัคคะวิทยา อัคคะคำ โพธิ์ชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่[4][6]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 นิเวศน์ ธวัชบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด นิเวศน์ ธวัชบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (8 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ขี้เหล็ก อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กำแพง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม โพธิ์ชัย พนมไพร มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล
เทศบาลตำบลชัยวารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชัยวารี ขามเปี้ย โพธิ์ชัย อนุบาล
เทศบาลตำบลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ อนุบาล
เทศบาลตำบลโพนทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทอง แวง โพนทอง อนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองไพร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองไพร เมืองไพร เสลภูมิ อนุบาล
เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล 1) สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล
โรงเรียนกระดิ่งทอง (เทศบาล 2) สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองพอก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก หนองพอก หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอุ่มเม้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู โรงเรียนอนุบาลสระคู สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ภูเขาทอง หนองพอก อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 60 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกมลวิทยา พนมไพร พนมไพร อนุบาล
โรงเรียนการกุศลวัดกลาง สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนการกุศลวัดป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล
โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง จำปาขัน สุวรรณภูมิ อนุบาล
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจารุณีศึกษา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเจริญศึกษา สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนช.วิทยา ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ อาจสามารถ อาจสามารถ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา รอบเมือง หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปัญจรักษ์ นาเมือง เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเป็นหนึ่งวิทยา พระธาตุ เชียงขวัญ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทธเมตตาร้อยเอ็ด รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพชรลดาวิทยา แวง โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนภัทรดล ขามเปี้ย โพธิ์ชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง สระคู สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธินิสิตวิทยา ขวัญเมือง เสลภูมิ ประถมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิรำไพภูมิพันธุ์วิทยา เกาะแก้ว เสลภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีทองนพคุณ กลาง เสลภูมิ อนุบาล
โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศิลานครวิทยา ขวัญเมือง เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหมิตรพิทยา กลาง เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย กกโพธิ์ หนองพอก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย พนมไพร พนมไพร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุคนธ์ศึกษา ธวัชบุรี ธวัชบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ กลาง เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว เกาะแก้ว เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก นาอุดม โพนทอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลคนธรส นาเมือง เสลภูมิ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลจังหาร จังหาร จังหาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลชัยชูวิทย์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ พนมไพร พนมไพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี หนองแวงควง ศรีสมเด็จ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี แวง โพนทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทองสตา สระนกแก้ว โพนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา แวง โพนทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลภัทรดล หนองตาไก้ โพธิ์ชัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ สระนกแก้ว โพนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมิ่งเมืองโพธิ์ชัยพัฒน์ ขามเปี้ย โพธิ์ชัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง หนองผือ เมืองสรวง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา โนนชัยศรี โพนทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ เมยวดี เมยวดี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสมบัติวิทย์ เชียงขวัญ เชียงขวัญ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ผาน้ำย้อย หนองพอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ บัวแดง ปทุมรัตน์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเอกมล แวง โพนทอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอาเซียนศึกษา ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา[9]

==รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง == ป่าปอ

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ร้อยเอ็ด". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ
  5. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-06. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  6. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ3
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-16. สืบค้นเมื่อ 2023-02-16.