รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปาง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปางตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง
1
1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดลำปางที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบุญวาทย์)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกัลยา)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพญาวัง)

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปางแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลำปางตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดลำปาง

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดลำปางแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน[แก้]

จังหวัดลำปางอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำพูน[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา บุญวาทย์ นิคมพัฒนา เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เถินบุรินทร์ เกาะคา เกาะคา มัธยมศึกษา
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พญาวัง แจ้ห่ม แจ้ห่ม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร กัลยา บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยา เถินบุรินทร์ ล้อมแรด เถิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม พญาวัง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา พญาวัง บ้านขอ เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย บุญวาทย์ หัวเวียง เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญวาทย์ หลวงเหนือ งาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาราชวิทยา บุญวาทย์ บ้านร้อง งาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กัลยา บ้านเอื้อม เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ พญาวัง หัวเมือง เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา พญาวัง เมืองปาน เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองมายวิทยา บุญวาทย์ บ้านแลง เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี เถินบุรินทร์ ดอนไฟ แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา เถินบุรินทร์ บ้านบอม แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทะวิทยา เถินบุรินทร์ แม่ทะ แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่พริกวิทยา เถินบุรินทร์ พระบาทวังตวง แม่พริก มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา บุญวาทย์ แม่เมาะ แม่เมาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่สันวิทยา กัลยา แม่สัน ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยา สวนดอก เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังเหนือวิทยา พญาวัง วังเหนือ วังเหนือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กัลยา เวียงตาล ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เถินบุรินทร์ เวียงมอก เถิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสบจางวิทยา บุญวาทย์ นาสัก แม่เมาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เถินบุรินทร์ สบปราบ สบปราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา บุญวาทย์ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เถินบุรินทร์ ทุ่งงาม เสริมงาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กัลยา ห้างฉัตร ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนไหล่หินวิทยา เถินบุรินทร์ ไหล่หิน เกาะคา มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1[แก้]

สพป.ลำปาง เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองลำปาง อำเภองาว อำเภอห้างฉัตร และอำเภอแม่เมาะ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านทราย บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ชมพู เมืองลำปาง
โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา บ้านค่า เมืองลำปาง
โรงเรียนธงชัยวิทยา ต้นธงชัย เมืองลำปาง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านกาด ปงแสนทอง เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ชมพู เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านจำค่า บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านทรายมูล บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ปงแสนทอง เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านบ่อหิน บ้านเป้า เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านบุญนาค บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านปงวัง พิชัย เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านปงสนุก เวียงเหนือ เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ปงแสนทอง เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านแม่เฟือง บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านแม่อาง บ้านแลง เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) พิชัย เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ชมพู เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านสบค่อม บ้านค่า เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านสำเภา ปงแสนทอง เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านหมากหัววัง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง บ้านค่า เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง บ้านแลง เมืองลำปาง
โรงเรียนบ้านเอื้อม บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) พิชัย เมืองลำปาง
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา บ้านเป้า เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดค่ากลาง บ้านค่า เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ บ้านค่า เมืองลำปาง
โรเรียนวัดนาน้อย ปงแสนทอง เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดน้ำโท้ง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดบ้านเป้า บ้านเป้า เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดบ้านแลง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดบ้านสัก บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น กล้วยแพะ เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ บ้านแลง เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดเสด็จ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กล้วยแพะ เมืองลำปาง
โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา บ้านแลง เมืองลำปาง
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) หลวงเหนือ งาว
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ต้นธงชัย เมืองลำปาง
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ แม่เมาะ
โรงเรียนอนุบาลลำปาง "เขลางค์รัตน์อนุสรณ์" หัวเวียง เมืองลำปาง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ห้างฉัตร
โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ปงยางคก ห้างฉัตร
โรงเรียนเมืองยาววิทยา เมืองยาว ห้างฉัตร
โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง เมืองยาว ห้างฉัตร
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ห้างฉัตร
โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา หนองหล่ม ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านสัน ปงยางคก ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านเหล่า เมืองยาว ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านทุ่งหก วอแก้ว ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านทุ่งผา วอแก้ว ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านปันง้าว ห้างฉัตร ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านยางอ้อย เวียงตาล ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านสันทราย เวียงตาล ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านดอนหัววัง เวียงตาล ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปง ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง แม่สัน ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านปันเต้า แม่สัน ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านโป่งขวาก แม่สัน ห้างฉัตร
โรงเรียนบ้านป่าเหียง แม่สัน ห้างฉัตร
โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ จางเหนือ แม่เมาะ
โรงเรียนสบป้าดวิทยา สบป้าด แม่เมาะ
โรงเรียนสบเมาะวิทยา สบป้าด แม่เมาะ
โรงเรียนวัดสบจาง นาสัก แม่เมาะ
โรงเรียนวัดท่าสี บ้านดง แม่เมาะ
โรงเรียนวัดหัวฝาย บ้านดง แม่เมาะ
โรงเรียนวัดบ้านแขม แม่เมาะ แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านนาสัก นาสัก แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นาสัก แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านนาแช่ จางเหนือ แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านวังตม จางเหนือ แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา แม่เมาะ แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านแม่จาง นาสัก แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านแม่ส้าน บ้านดง แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง บ้านดง แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านจำปุย บ้านดง แม่เมาะ
โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) หลวงเหนือ งาว
โรงเรียนบ้านหลวงใต้ หลวงใต้ งาว
โรงเรียนแม่แป้นวิทยา นาแก งาว
โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา นาแก งาว
โรงเรียนบ้านหวด บ้านหวด งาว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) บ้านหวด งาว
โรงเรียนชุมชนบ้านแหง บ้านแหง งาว
โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บ้านแหง งาว
โรงเรียนบ้านห้วยอูน ปงเตา งาว
โรงเรียนบ้านขุนแหง ปงเตา งาว
โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ปงเตา งาว
โรงเรียนบ้านโป่ง บ้านโป่ง งาว
โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านโป่ง งาว
โรงเรียนบ้านสบพลึง บ้านโป่ง งาว
โรงเรียนบ้านอ้อน บ้านอ้อน งาว
โรงเรียนบ้านแม่กวัก บ้านอ้อน งาว
โรงเรียนบ้านห้วยหก บ้านอ้อน งาว
โรงเรียนบ้านแม่ตีบ แม่ตีบ งาว
โรงเรียนบ้านทุ่ง แม่ตีบ งาว
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว
โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง บ้านร้อง งาว
โรงเรียนผาแดงวิทยา บ้านร้อง งาว
โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 บ้านร้อง งาว
โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว บ้านร้อง งาว
โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว
โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า บ้านร้อง งาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2[แก้]

สพป.ลำปาง เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ อำเภอแม่พริก อำเภอเถิน อำเภอเกาะคา และอำเภอเสริมงาม

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา
โรงเรียนเถิน-ท่าผา แม่ปะ เถิน
โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา แม่ถอด เถิน
โรงเรียนบ้านจอมปิง นาแก้ว เกาะคา
โรงเรียนบ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา
โรงเรียนบ้านดอนธรรม สาขาต้นผึ้ง ใหม่พัฒนา เกาะคา
โรงเรียนบ้านท่า เถินบุรี เถิน
โรงเรียนบ้านท่าช้าง แม่วะ เถิน
โรงเรียนบ้านท่าผา ท่าผา เกาะคา
โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะ เถิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา
โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา
โรงเรียนบ้านนาเบี้ย นาโป่ง เถิน
โรงเรียนบ้านนาโป่ง นาโป่ง เถิน
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน
โรงเรียนบ้านป่าตาล เถินบุรี เถิน
โรงเรียนบ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน
โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ เถิน
โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง วังพร้าว เกาะคา
โรงเรียนบ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา
โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว เกาะคา
โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ท่าผา เกาะคา
โรงเรียนบ้านสองแคว เถินบุรี เถิน
โรงเรียนบ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา
โรงเรียนบ้านสันหลวง นาโป่ง เถิน
โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ วังพร้าว เกาะคา
โรงเรียนปางกุ่มวิทยา แม่ปะ เถิน
โรงเรียนแม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน
โรงเรียนแม่วะวิทยา แม่วะ เถิน
โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ล้อมแรด เถิน
โรงเรียนวังหินวิทยา เถินบุรี เถิน
โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา
โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว ไหล่หิน เกาะคา
โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย นาแส่ง เกาะคา
โรงเรียนศาลาวิทยา ศาลา เกาะคา
โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว เกาะคา
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง ไหล่หิน เกาะคา
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศาลา เกาะคา
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด เถิน
โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัว แม่ทะ
โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก แม่พริก
โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม
โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง เถิน
โรงเรียนบ้านเหล่า ล้อมแรด เถิน
โรงเรียนบ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน
โรงเรียนบ้านหนองเตา ล้อมแรด เถิน
โรงเรียนบ้านเวียง ล้อมแรด เถิน
โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด เถิน
โรงเรียนแม่มอกวิทยา แม่มอก เถิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน แม่มอก เถิน
โรงเรียนบ้านหัวน้ำ แม่มอก เถิน
โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน
โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน
โรงเรียนแสลมวิทยา เวียงมอก เถิน
โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา เวียงมอก เถิน
โรงเรียนบ้านท่าเวียง เวียงมอก เถิน
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน
โรงเรียนบ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน
โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริก แม่พริก
โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก แม่พริก
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุ แม่พริก
โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก แม่พริก
โรงเรียนผาปังวิทยา ผาปัง แม่พริก
โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่ปุ แม่พริก
โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก
โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ
โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง สบปราบ สบปราบ
โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี นายาง สบปราบ
โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย สบปราบ
โรงเรียนบ้านสมัย สมัย สบปราบ
โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง นายาง สบปราบ
โรงเรียนบ้านแก่น นายาง สบปราบ
โรงเรียนบ้านปงกา แม่กัวะ สบปราบ
โรงเรียนบ้านอ้อ แม่กัวะ สบปราบ
โรงเรียนบ้านวังยาว แม่กัวะ สบปราบ
โรงเรียนบ้านเด่น สมัย สบปราบ
โรงเรียนบ้านอุมลอง สมัย สบปราบ
โรงเรียนบ้านน้ำหลง สมัย สบปราบ
โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม
โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม
โรงเรียนศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม
โรงเรียนสันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (บ้านนาเดา) เสริมซ้าย เสริมงาม
โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม เสริมงาม
โรงเรียนวัดสาแล ทุ่งงาม เสริมงาม
โรงเรียนวัดนาเอี้ยง เสริมกลาง เสริมงาม
โรงเรียนวัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เสริมซ้าย เสริมงาม
โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม
โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม
โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง เสริมขวา เสริมงาม
โรงเรียนบ้านแม่เลียง เสริมขวา เสริมงาม
โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ เสริมซ้าย เสริมงาม
โรงเรียนบ้านนาจะลา เสริมซ้าย เสริมงาม
โรงเรียนบ้านปงหลวง เสริมขวา เสริมงาม
โรงเรียนบ้านปงแพ่ง เสริมขวา เสริมงาม
โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม
โรงเรียนบ้านบอม บ้านบอม แม่ทะ
โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่ว แม่ทะ
โรงเรียนบ้านนาต๋ม บ้านกิ่ว แม่ทะ
โรงเรียนป่าตันวิทยา ป่าตัน แม่ทะ
โรงเรียนบ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ
โรงเรียนบ้านแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ แม่ทะ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านใหม่ ดอนไฟ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านนาบง ดอนไฟ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านนากวาง ดอนไฟ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านนาดง วังเงิน แม่ทะ
โรงเรียนบ้านนาดู่ วังเงิน แม่ทะ
โรงเรียนบ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ
โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง หัวเสือ แม่ทะ
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา หัวเสือ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านผาแมว หัวเสือ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านสามขา หัวเสือ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านสันป่าเปา สันดอนแก้ว แม่ทะ
โรงเรียนบ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ
โรงเรียนบ้านแม่วะ สันดอนแก้ว แม่ทะ
โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้ว แม่ทะ
โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี นาครัว แม่ทะ
โรงเรียนบ้านหลุก นาครัว แม่ทะ
โรงเรียนบ้านหนองถ้อย นาครัว แม่ทะ
โรงเรียนบ้านหลวง นาครัว แม่ทะ
โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ น้ำโจ้ แม่ทะ
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านหนอง น้ำโจ้ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านแม่ปุง น้ำโจ้ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ น้ำโจ้ แม่ทะ
โรงเรียนบ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3[แก้]

สพป.ลำปง เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน และอำเภอวังเหนือ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านสบฟ้า แจ้ห่ม แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านม่วงงาม แจ้ห่ม แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านหนองนาว แจ้ห่ม แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ แจ้ห่ม แจ้ห่ม
โรงเรียนชุมชนบ้านสา บ้านสา แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านแป้น บ้านสา แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านสาแพะ บ้านสา แจ้ห่ม
โรงเรียนผาช่อวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี แม่สุก แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านแม่สุก แม่สุก แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านหนองกอก แม่สุก แจ้ห่ม
โรงเรียนทุ่งคาวิทยา แม่สุก แจ้ห่ม
โรงเรียนไผ่งามวิทยา เมืองมาย แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านนางาม เมืองมาย แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านแม่เบิน เมืองมาย แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว วิเชตนคร แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว วิเชตนคร แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านปงคอบ วิเชตนคร แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ วิเชตนคร แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ วิเชตนคร แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านปงดอน ปงดอน แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านไฮ ปงดอน แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านแม่ตา ปงดอน แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านแม่ตาใน ปงดอน แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านเลาสูง ปงดอน แจ้ห่ม
โรงเรียนบ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา แจ้ซ้อน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เมืองปาน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปาน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านแพะ เมืองปาน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านน้ำจำ เมืองปาน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง เมืองปาน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านหัวเมือง หัวเมือง เมืองปาน
โรงเรียนบ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน
โรงเรียนบ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน
โรงเรียนบ้านไร่ หัวเมือง เมืองปาน
โรงเรียนบ้านกล้วย หัวเมือง เมืองปาน
โรงเรียนบ้านทุ่ง แจ้ซ้อน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน แจ้ซ้อน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านสบลี แจ้ซ้อน เมืองปาน
โรงเรียนบ้านขอวิทยา บ้านขอ เมืองปาน
โรงเรียนบ้านหนอง บ้านขอ เมืองปาน
โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน บ้านขอ เมืองปาน
โรงเรียนบ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน
โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง บ้านขอ เมืองปาน
โรงเรียนบ้านป่าเหว บ้านขอ เมืองปาน
โรงเรียนบ้านปางดะ บ้านขอ เมืองปาน
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านขอ เมืองปาน
โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
โรงเรียนบ้านทุ่งปง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
โรงเรียนบ้านถ้ำ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
โรงเรียนปลายนาวิทยา ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
โรงเรียนบ้านเฮี้ย ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
โรงเรียนบ้านจ๋ง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ วังเหนือ วังเหนือ
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ
โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ วังซ้าย วังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่สุขใน วังซ้าย วังเหนือ
โรงเรียนบ้านป่าแขม วังซ้าย วังเหนือ
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง วังซ้าย วังเหนือ
โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังแก้ว วังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ร่องเคาะ วังเหนือ
โรงเรียนบ้านวังใหม่ ร่องเคาะ วังเหนือ
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ร่องเคาะ วังเหนือ
โรงเรียนบ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่พริก วังใต้ วังเหนือ
โรงเรียนบ้านก่อ วังทรายคำ วังเหนือ
โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำ วังเหนือ
โรงเรียนบ้านทุ่งฮี วังทรายคำ วังเหนือ
โรงเรียนบ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่เย็น วังทอง วังเหนือ
โรงเรียนบ้านเมืองตึง วังทอง วังเหนือ
โรงเรียนวังทองวิทยา วังทอง วังเหนือ
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ทุ่งฮั้ว วังเหนือ
โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ
โรงเรียนบ้านวังมน ทุ่งฮั้ว วังเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ม่า ทุ่งฮั้ว วังเหนือ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดลำปางมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่ที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดลำปางมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (1 โรงเรียน) เทศบาลนครลำปาง (6 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โรงเรียนวอแก้ววิทยา วอแก้ว ห้างฉัตร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลนครลำปาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เวียงเหนือ เมืองลำปาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) หัวเวียง เมืองลำปาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) สวนดอก เมืองลำปาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สบตุ๋ย เมืองลำปาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) หัวเวียง เมืองลำปาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) พระบาท เมืองลำปาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลนาครัว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว นาครัว แม่ทะ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ น้ำโจ้ แม่ทะ อนุบาล
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว นาครัว แม่ทะ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ อนุบาล
เทศบาลตำบลสบปราบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย สบปราบ สบปราบ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเสริมงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม อนุบาล
เทศบาลตำบลสิริราช โรงเรียนเทศบาลสิริราช สันดอนแก้ว แม่ทะ อนุบาล
เทศบาลตำบลห้างฉัตร โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ห้างฉัตร อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ บ้านขอ เมืองปาน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง บ้านร้อง งาว อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ โรงเรียนบ้านแม่สง ร่องเคาะ วังเหนือ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก วังทรายคำ วังเหนือ อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

 • โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี อำเภอเมืองลำปาง
 • โรงเรียนวิชชานารี อำเภอเมืองลำปาง
 • โรงเรียนไตรภพวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
 • โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
 • โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
 • โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
 • โรงเรียนพินิจวิทยา ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดลำปางมีโรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชมพู เมืองลำปาง
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง สวนดอก เมืองลำปาง

โรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่การฝึกซ้อมกีฬา

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ภาคเรียนที่ 1/2563" (xlsx). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)