รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปาง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปาง is located in Thailand Lampang
1
1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดลำปางที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบุญวาทย์)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกัลยา)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพญาวัง)

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลำปางแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดลำปางตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดลำปางแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35[แก้]

จังหวัดลำปางอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับจังหวัดลำพูน[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา บุญวาทย์ นิคมพัฒนา เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เถินบุรินทร์ เกาะคา เกาะคา มัธยมศึกษา
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พญาวัง แจ้ห่ม แจ้ห่ม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร กัลยา บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยา เถินบุรินทร์ ล้อมแรด เถิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม พญาวัง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา พญาวัง บ้านขอ เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย บุญวาทย์ หัวเวียง เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ บุญวาทย์ หลวงเหนือ งาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาราชวิทยา บุญวาทย์ บ้านร้อง งาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กัลยา บ้านเอื้อม เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ พญาวัง หัวเมือง เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา พญาวัง เมืองปาน เมืองปาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองมายวิทยา บุญวาทย์ บ้านแลง เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี เถินบุรินทร์ ดอนไฟ แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา เถินบุรินทร์ บ้านบอม แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ทะวิทยา เถินบุรินทร์ แม่ทะ แม่ทะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่พริกวิทยา เถินบุรินทร์ พระบาทวังตวง แม่พริก มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา บุญวาทย์ แม่เมาะ แม่เมาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่สันวิทยา กัลยา แม่สัน ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยา สวนดอก เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังเหนือวิทยา พญาวัง วังเหนือ วังเหนือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กัลยา เวียงตาล ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เถินบุรินทร์ เวียงมอก เถิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสบจางวิทยา บุญวาทย์ นาสัก แม่เมาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เถินบุรินทร์ สบปราบ สบปราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา บุญวาทย์ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เถินบุรินทร์ ทุ่งงาม เสริมงาม มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กัลยา ห้างฉัตร ห้างฉัตร มัธยมศึกษา
โรงเรียนไหล่หินวิทยา เถินบุรินทร์ ไหล่หิน เกาะคา มัธยมศึกษา

โรงเรียนประถม สพฐ.[แก้]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง[แก้]

เทศบาลนครลำปาง[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

  • โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี อำเภอเมืองลำปาง
  • โรงเรียนวิชชานารี อำเภอเมืองลำปาง
  • โรงเรียนไตรภพวิทยา อำเภอเมืองลำปาง
  • โรงเรียนอรุโณทัย ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
  • โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
  • โรงเรียนพินิจวิทยา ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

โรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

  1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
  3. "ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ภาคเรียนที่ 1/2563" (xlsx). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2563.