รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงใหม่ เรียงตามประเภทวัดและแยกตามอำเภอ

พระอารามหลวงในจังหวัดเชียงใหม่[แก้]

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดสวนดอก
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงชั้นเอก[แก้]

พระอารามหลวงชั้นโท[แก้]

พระอารามหลวงชั้นตรี[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ในจังหวัดเชียงใหม่[แก้]

อำเภอเมืองเชียงใหม่[แก้]

วัดเชียงมั่น
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลช้างคลาน

ตำบลช้างเผือก

ตำบลช้างม่อย

ตำบลแม่เหียะ

ตำบลท่าศาลา

ตำบลป่าแดด

ตำบลป่าตัน

ตำบลหายยา

ตำบลพระสิงห์

ตำบลฟ้าฮ่าม

ตำบลวัดเกตุ

ตำบลศรีภูมิ

ตำบลสันผีเสื้อ

ตำบลสุเทพ

ตำบลหนองป่าครั่ง

ตำบลหนองหอย

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลช้างเผือก

วัดราษฎร์ในอำเภอดอยเต่า[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลท่าเดื่อ

ตำบลดอยเต่า

ตำบลบงตัน

ตำบลบ้านแอ่น

ตำบลโป่งทุ่ง

ตำบลมืดกา

วัดราษฎร์ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลบ้านจันทร์

วัดราษฎร์ในอำเภอจอมทอง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลข่วงเปา

ตำบลดอยแก้ว

ตำบลบ้านแปะ

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลแม่สอย

ตำบลสบเตี๊ยะ

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลข่วงเปา

วัดราษฎร์ในอำเภอเชียงดาว[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลเชียงดาว

ตำบลทุ่งข้าวพวง

ตำบลปิงโค้ง

ตำบลเมืองงาย

ตำบลเมืองนะ

ตำบลแม่นะ

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลเชียงดาว

ตำบลปิงโค้ง

วัดราษฎร์ในอำเภอไชยปราการ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลปงตำ

ตำบลแม่ทะลบ

ตำบลศรีดงเย็น

ตำบลหนองบัว

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลหนองบัว

วัดราษฎร์ในอำเภอดอยสะเก็ด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลเชิงดอย

ตำบลตลาดขวัญ

ตำบลตลาดใหญ่

ตำบลป่าป้อง

ตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลป่าลาน

ตำบลแม่คือ

ตำบลแม่โป่ง

ตำบลลวงเหนือ

ตำบลสง่าบ้าน

ตำบลสันปูเลย

ตำบลสำราญราษฎร์

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลลวงเหนือ

วัดราษฎร์ในอำเภอดอยหล่อ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลดอยหล่อ


ตำบลยางคราม

ตำบลสองแคว

ตำบลสันติสุข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลสันติสุข

วัดราษฎร์ในอำเภอฝาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลโป่งน้ำร้อน

ตำบลม่อนปิ่น

ตำบลแม่ข่า

ตำบลแม่คะ

ตำบลแม่งอน

ตำบลแม่สูน

ตำบลเวียง

ตำบลสันทราย

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลแม่คะ

วัดราษฎร์ในอำเภอพร้าว[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลเขื่อนผาก

ตำบลทุ่งหลวง

ตำบลน้ำแพร่

ตำบลบ้านโป่ง

ตำบลป่าตุ้ม

ตำบลป่าไหน่

ตำบลแม่แวน

ตำบลแม่ปั๋ง

ตำบลเวียง

ตำบลสันทราย

ตำบลโหล่งขอด

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลแม่ปั๋ง

ตำบลแม่แวน

ตำบลเวียง

ตำบลโหล่งขอด

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่แจ่ม[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลช่างเคิ่ง

ตำบลท่าผา

ตำบลแม่นาจร

ตำบลแม่ศึก

ตำบลกองแขก

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่แตง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลกื้ดช้าง

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลช่อแล

ตำบลบ้านช้าง

ตำบลบ้านเป้า

ตำบลป่าแป๋

ตำบลเมืองก๋าย

ตำบลแม่แตง

ตำบลแม่หอพระ

ตำบลสบเปิง

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลสันมหาพน

ตำบลอินทขิล

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลช่อแล

ตำบลแม่หอพระ

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลสันมหาพน

ตำบลอินทขิล

ตำบลแม่แตง

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่ริม[แก้]

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลขี้เหล็ก

 • วัดอุดมชัยราษฎร์
 • วัดคุณาสรณ์
 • วัดจันทรังษีรุ่งเรือง
 • วัดศรีชลธาร
 • วัดสามัคคีธรรม
 • วัดพระธาตุเปิงฟ้าป่าอ้อย
 • สำนักสงฆ์ปางมะแก้ว
 • วัดมงคลประสิทธิ์
 • วัดอินทาราม
 • วัดสุรินทราราษฎร์ (ป่าแง)
 • วัดหนองปันเจียง
 • สำนักสงฆ์หนองกู่คำ
 • บ้านพนาวัลย์

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลโป่งแยง

ตำบลแม่แรม

ตำบลแม่สา

ตำบลริมใต้

ตำบลริมเหนือ

ตำบลสะลวง

ตำบลสันโป่ง

ตำบลห้วยทราย

ตำบลเหมืองแก้ว

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลริมเหนือ ตำบลริมใต้

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลสะลวง

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่วาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลดอนเปา

ตำบลทุ่งปี้

ตำบลทุ่งรวงทอง

ตำบลบ้านกาด

ตำบลแม่วิน

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลดอนเปา

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่ออน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลทาเหนือ

ตำบลแม่ทา

ตำบลสหกรณ์

ตำบลห้วยแก้ว

ตำบลออนกลาง

ตำบลออนเหนือ

วัดราษฎร์ในอำเภอแม่อาย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลท่าตอน

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลแม่นาวาง

ตำบลแม่สาว

ตำบลแม่อาย

ตำบลมะลิกา

ตำบลสันต้นหมื้อ

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลแม่นาวาง

วัดราษฎร์ในอำเภอเวียงแหง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลเมืองแหง

ตำบลแสนไห

วัดราษฎร์ในอำเภอสะเมิง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลบ่อแก้ว

ตำบลยั้งเมิน

ตำบลแม่สาบ

ตำบลสะเมิงใต้

ตำบลสะเมิงเหนือ

วัดราษฎร์ในอำเภอสันกำแพง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลแช่ช้าง

ตำบลต้นเปา

ตำบลทรายมูล

ตำบลบวกค้าง

ตำบลแม่ปูคา

ตำบลร้องวัวแดง

ตำบลสหกรณ์

ตำบลสันกลาง

ตำบลสันกำแพง

ตำบลห้วยทราย

ตำบลออนใต้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลสันกำแพง

วัดราษฎร์ในอำเภอสันทราย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลแม่แฝก

ตำบลแม่แฝกใหม่

ตำบลป่าไผ่

ตำบลเมืองเล็น

ตำบลสันทรายน้อย

ตำบลสันทรายหลวง

ตำบลสันนาเม็ง

ตำบลสันป่าเปา

ตำบลสันพระเนตร

ตำบลหนองจ๊อม

ตำบลหนองหาร

ตำบลหนองแหย่ง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลแม่แฝกใหม่

ตำบลหนองหาร

วัดราษฎร์ในอำเภอสันป่าตอง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลท่าวังพร้าว

ตำบลทุ่งต้อม

ตำบลสันกลาง

ตำบลทุ่งสะโตก

ตำบลน้ำบ่อหลวง

ตำบลบ้านกลาง

ตำบลยุหว่า

ตำบลมะขามหลวง

ตำบลมะขุนหวาน

ตำบลแม่ก๊า

ตำบลบ้านแม

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลแม่ก๊า

ตำบลยุหว่า

วัดราษฎร์ในอำเภอสารภี[แก้]

วัดเจดีย์เหลี่ยม

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลขัวมุง

ตำบลชมภู

ตำบลไชยสถาน

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลท่าวังตาล

ตำบลป่าบง

ตำบลยางเนิ้ง

ตำบลสันทราย

ตำบลท่ากว้าง

ตำบลสารภี

ตำบลหนองผึ้ง

ตำบลหนองแฝก

วัดราษฎร์ในอำเภอหางดง[แก้]

วัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น)

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลขุนคง

ตำบลน้ำแพร่

ตำบลบ้านปง

ตำบลบ้านแหวน

ตำบลสบแม่ข่า


ตำบลหนองควาย

ตำบลหนองแก๋ว

ตำบลสันผักหวาน

ตำบลหารแก้ว

ตำบลหนองตอง

ตำบลหางดง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ตำบลหนองควาย

ตำบลบ้านปง

ตำบลน้ำแพร่พัฒนา

วัดราษฏร์ในอำเภออมก๋อย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลม่อนจอง

ตำบลแม่ตื่น

ตำบลยางเปียง

ตำบลอมก๋อย

วัดราษฎร์ในอำเภอฮอด[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

ตำบลนาคอเรือ

ตำบลบ่อสลี

ตำบลบ่อหลวง

ตำบลบ้านตาล

ตำบลหางดง

ตำบลฮอด

ดูเพิ่ม[แก้]