รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ในThailand Sisaket
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตรัตนวงษา)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหลักเมือง)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกันทรารมย์)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกำแพง)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปรางค์กู่)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตขุขันธ์)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระวิหาร)
Cyan pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Orange pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตของจังหวัดศรีสะเกษ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร[แก้]

จังหวัดศรีสะเกษอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมกับจังหวัดยโสธร[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 56 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 8 สหวิทยาเขตได้แก่

โดยอำเภอไพรบึง และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกระแชงวิทยา พระวิหาร กระแชง กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา พระวิหาร น้ำอ้อม กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม พระวิหาร สังเม็ก กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกันทรารมณ์ กันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกำแพง กำแพง สำโรง อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม รัตนวงษา โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ}} มัธยมศึกษา
โรงเรียนขุขันธ์ ขุขันธ์ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กันทรารมย์ เขิน น้ำเกลี้ยง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ลุ่มน้ำมูล คลีกลิ้ง ศิลาลาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ หลักเมือง คูซอด เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา กำแพง โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กำแพง แต้ อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ หลักเมือง โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ปรางค์กู่ ตูม ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กำแพง ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม กำแพง โคกจาน อุทุมพรพิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา รัตนวงษา วังหิน วังหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กันทรารมย์ น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำคำวิทยา หลักเมือง น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ปรางค์กู่ สมอ ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กันทรารมย์ โนนค้อ โนนคูณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม รัตนวงษา โนนเพ็ก พยุห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา กันทรารมย์ ตองปิด น้ำเกลี้ยง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา กันทรารมย์ บัวน้อย กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงบูรพ์ ลุ่มน้ำมูล บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา พระวิหาร บึงมะลู กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ลุ่มน้ำมูล หนองหมี ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา พระวิหาร เสียว เบญจลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ อีปาด กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปรางค์กู่ ปรางค์กู่ พิมาย ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล กำแพง ผักไหม ห้วยทับทัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ลุ่มน้ำมูล ไผ่ ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนพยุห์วิทยา รัตนวงษา พยุห์ พยุห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปรางค์กู่ กู่ ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา พระวิหาร เสาธงชัย กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ขุขันธ์ ห้วยตึ้กชู ภูสิงห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา พระวิหาร บักดอง ขุนหาญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ รัตนวงษา โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ลุ่มน้ำมูล ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ขุขันธ์ ลมศักดิ์ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนละทายวิทยา กันทรารมย์ ละทาย กันทรารมย์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนละลมวิทยา ขุขันธ์ ละลม ภูสิงห์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม หลักเมือง ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ลุ่มน้ำมูล หนองใหญ่ เมืองจันทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ขุขันธ์ ศรีตระกูล ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา พระวิหาร สะพุง ศรีรัตนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รัตนวงษา หนองครก เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) รัตนวงษา หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หลักเมือง เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ลุ่มน้ำมูล ส้มป่อย ราษีไศล มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม ขุขันธ์ หัวเสือ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวายพิทยาคม ปรางค์กู่ สวาย ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ขุขันธ์ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า หลักเมือง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองคูวิทยา ปรางค์กู่ ดู่ ปรางค์กู่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กำแพง ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ[แก้]