ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตราด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตราด โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

จังหวัดตราดมีโรงเรียนทั้งหมด 136 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองตราด 7 35 - 42 2 4 - - 48
เกาะกูด 1 4 - 5 - - - - 5
เกาะช้าง 1 5 - 6 - - - - 6
เขาสมิง 3 24 - 27 - 2 - - 29
คลองใหญ่ 1 11 - 12 - 2 - - 14
บ่อไร่ 2 17 1 20 1 - - - 21
แหลมงอบ 1 12 - 13 - - - - 13
รวม 16 108 1 125 3 8 - - 136

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตราดแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดตราดตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

จังหวัดตราดมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 126 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (สพม.จันทบุรี ตราด) จำนวน 17 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 108 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด[แก้]

จังหวัดตราดอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 16 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 3 สหวิทยาเขตได้แก่[5]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ตราษตระการคุณ เกาะกูด เกาะกูด มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม ตราษตระการคุณ เกาะช้าง เกาะช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สตรีประเสริฐศิลป์ ห้วยแร้ง เมืองตราด มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" เขาสมิง-บ่อไร่ เขาสมิง เขาสมิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ตราษตระการคุณ คลองใหญ่ คลองใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะ เมืองตราด มัธยมศึกษา
โรงเรียนตราษตระการคุณ ตราษตระการคุณ วังกระแจะ เมืองตราด มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม สตรีประเสริฐศิลป์ เนินทราย เมืองตราด มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม เขาสมิง-บ่อไร่ บ่อพลอย บ่อไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประณีตวิทยาคม เขาสมิง-บ่อไร่ ประณีต เขาสมิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)[6] สตรีประเสริฐศิลป์ ชำราก เมืองตราด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะ เมืองตราด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิง-บ่อไร่ สะตอ เขาสมิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม เขาสมิง-บ่อไร่ หนองบอน บ่อไร่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ตราษตระการคุณ แหลมงอบ แหลมงอบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ตราษตระการคุณ อ่าวใหญ่ เมืองตราด มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด[แก้]

สพป.ตราดมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดตราด มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 108 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองตราด 35 โรงเรียน อำเภอเขาสมิง 24 โรงเรียน อำเภอบ่อไร่ 17 โรงเรียน อำเภอแหลมงอบ 12 โรงเรียน อำเภอคลองใหญ่ 11 โรงเรียน อำเภอเกาะช้าง 5 โรงเรียน และอำเภอเกาะกูด 4 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคลองขวาง ท่ากุ่ม เมืองตราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา หนองบอน บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง เขาสมิง เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สาขาวัดลำภูราย เขาสมิง เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง บ่อพลอย บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ท่าพริก เมืองตราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ บ่อพลอย บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง) บางปิด แหลมงอบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง แสนตุ้ง เขาสมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ่าวใหญ่ เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) แหลมงอบ แหลมงอบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (บ้านนนทรีย์) นนทรีย์ บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกษมสุข เทพนิมิต เขาสมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์) เกาะหมาก เกาะกูด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโขดทราย หาดเล็ก คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองจาก คลองใหญ่ คลองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองเจ้า เกาะกูด เกาะกูด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองประทุน แหลมกลัด เมืองตราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม หาดเล็ก คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม้รูด คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าโสม เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ แหลมงอบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง บ่อพลอย บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจัดสรร บ่อพลอย บ่อไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา เทพนิมิต เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ห้วยแร้ง เมืองตราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงกลาง เขาสมิง เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสูง ประณีต เขาสมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านด่านชุมพล ด่านชุมพล บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ทุ่งนนทรี เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาหนึก คลองใหญ่ คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าประดู่ วังกระแจะ เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) วังกระแจะ เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ท่ากุ่ม เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง คลองใหญ่ แหลมงอบ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเกลือ ชำราก เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง คลองใหญ่ แหลมงอบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินตะบก แสนตุ้ง เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินตาแมว วังกระแจะ เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินตาล คลองใหญ่ คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเบ้า เกาะช้างใต้ เกาะช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางปรง ห้วยแร้ง เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ด่านชุมพล บ่อไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปะเดา ด่านชุมพล บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปะอา บ่อพลอย บ่อไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว หนองโสน เมืองตราด ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ห้วงน้ำขาว เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่ง วังตะเคียน เขาสมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) เนินทราย เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมณฑล เทพนิมิต เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะนาว บ่อพลอย บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ไม้รูด คลองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ป่า เนินทราย เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระใหญ่ นนทรีย์ บ่อไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวนใน วังกระแจะ เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัว สะตอ เขาสมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ไม้รูด คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา แสนตุ้ง เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดเล็ก หาดเล็ก คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว อ่าวใหญ่ เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง ท่าโสม เขาสมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ บางปิด แหลมงอบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว เกาะกูด เกาะกูด ประถมศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นนทรีย์ บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองขุด ห้วยแร้ง เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฆ้อ วังตะเคียน เขาสมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดช้างทูน ช้างทูน บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดินแดง ประณีต เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะกาง ตะกาง เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาพลาย สะตอ เขาสมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ คลองใหญ่ แหลมงอบ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) ท่าโสม เขาสมิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าหาด แสนตุ้ง เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรทอง หนองโสน เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางปรือ ห้วยแร้ง เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางปิดบน บางปิด แหลมงอบ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) บางปิด แหลมงอบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100 วังกระแจะ เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประณีต ประณีต เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพนมพริก แสนตุ้ง เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ท่ากุ่ม เมืองตราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) วังกระแจะ เมืองตราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป เกาะช้างใต้ เกาะช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) เนินทราย เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสลัก ท่าโสม เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสลักเพชร เกาะช้างใต้ เกาะช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสะพานหิน แหลมกลัด เมืองตราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล หนองเสม็ด เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ ประณีต เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองคันทรง หนองคันทรง เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) หนองเสม็ด เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว ห้วงน้ำขาว เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วงโสม ไม้รูด คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมกลัด แหลมกลัด เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) แหลมงอบ แหลมงอบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง แหลมงอบ แหลมงอบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมหิน หนองคันทรง เมืองตราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ อ่าวใหญ่ เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เกาะกูด เกาะกูด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง เกาะช้าง เกาะช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) วังกระแจะ เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตราด บางพระ เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ บ่อพลอย บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว น้ำเชี่ยว แหลมงอบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ หนองบอน บ่อไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดตราดมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 ตั้งอยู่ที่ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่[4] จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และอยู่ในสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ร่วมกับอีก 5 โรงเรียนในสังกัด สพม. 17[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดตราดมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองตราด (1 โรงเรียน) และเทศบาลตำบลบ่อพลอย (1 โรงเรียน)[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด บางพระ เมืองตราด มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองตราด โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา บางพระ เมืองตราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบ่อพลอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย บ่อไร่ อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดตราดซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 8 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกิตติวิทยา วังกระแจะ เมืองตราด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนคราศึกษา คลองใหญ่ คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมารดานุสรณ์ วังกระแจะ เมืองตราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุนันทาวิทยา บางพระ เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไสวนันทวิทย์ หนองเสม็ด เมืองตราด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจุติพร คลองใหญ่ คลองใหญ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธนเดช แสนตุ้ง เขาสมิง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว แสนตุ้ง เขาสมิง เตรียมอนุบาล–อนุบาล

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตราดแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดตราดตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองตราด[แก้]

อำเภอเมืองตราดมี 49 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 36 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองตราด 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิตติวิทยา วังกระแจะ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด บางพระ มัธยมศึกษา อบจ.ตราด
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ห้วยแร้ง มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนคลองขวาง ท่ากุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ท่าพริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ่าวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม วังกระแจะ มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนตราษตระการคุณ วังกระแจะ มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา บางพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ตราด
โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม เนินทราย มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนบ้านคลองประทุน แหลมกลัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ห้วยแร้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านท่าประดู่ วังกระแจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) วังกระแจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ท่ากุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านนาเกลือ ชำราก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านเนินตาแมว วังกระแจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านบางปรง ห้วยแร้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว หนองโสน ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ห้วงน้ำขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) เนินทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านไร่ป่า เนินทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านสวนใน วังกระแจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว อ่าวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนมารดานุสรณ์ วังกระแจะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดคลองขุด ห้วยแร้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) ชำราก อนุบาล–มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนวัดตะกาง ตะกาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดไทรทอง หนองโสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดบางปรือ ห้วยแร้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100 วังกระแจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ท่ากุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) วังกระแจะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) เนินทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดสะพานหิน แหลมกลัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล หนองเสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดหนองคันทรง หนองคันทรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) หนองเสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว ห้วงน้ำขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดแหลมกลัด แหลมกลัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดแหลมหิน หนองคันทรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ อ่าวใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะ มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนสุนันทาวิทยา บางพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนไสวนันทวิทย์ หนองเสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) วังกระแจะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนอนุบาลตราด บางพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.17

อำเภอเกาะกูด[แก้]

อำเภอเกาะกูดมี 5 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม เกาะกูด มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์) เกาะหมาก ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านคลองเจ้า เกาะกูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว เกาะกูด ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เกาะกูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด

อำเภอเกาะช้าง[แก้]

อำเภอเกาะช้างมี 6 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 5 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม เกาะช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนบ้านคลองพร้าว เกาะช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านบางเบ้า เกาะช้างใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป เกาะช้างใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดสลักเพชร เกาะช้างใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง เกาะช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด

อำเภอเขาสมิง[แก้]

อำเภอเขาสมิงมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" เขาสมิง มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง สาขาวัดลำภูราย เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง แสนตุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านเกษมสุข เทพนิมิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา เทพนิมิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านดงกลาง เขาสมิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านดอนสูง ประณีต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ทุ่งนนทรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านเนินตะบก แสนตุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านโป่ง วังตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านมณฑล เทพนิมิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านหนองบัว สะตอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา แสนตุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง ท่าโสม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนประณีตวิทยาคม ประณีต มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนวัดฆ้อ วังตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนวัดดินแดง ประณีต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดตาพลาย สะตอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) ท่าโสม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนวัดท่าหาด แสนตุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดประณีต ประณีต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดพนมพริก แสนตุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดสลัก ท่าโสม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ ประณีต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอ มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนอนุบาลธนเดช แสนตุ้ง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว แสนตุ้ง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอคลองใหญ่[แก้]

อำเภอคลองใหญ่มี 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 11 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนนคราศึกษา คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านโขดทราย หาดเล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านคลองจาก คลองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม หาดเล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม้รูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านตาหนึก คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านเนินตาล คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ไม้รูด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ไม้รูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านหาดเล็ก หาดเล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดห้วงโสม ไม้รูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนอนุบาลจุติพร คลองใหญ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด

อำเภอบ่อไร่[แก้]

อำเภอบ่อไร่มี 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา หนองบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง บ่อพลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ บ่อพลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (บ้านนนทรีย์) นนทรีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอย มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง บ่อพลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านจัดสรร บ่อพลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านด่านชุมพล ด่านชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ด่านชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านปะเดา ด่านชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านปะอา บ่อพลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านมะนาว บ่อพลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านสระใหญ่ นนทรีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านหนองบอน หนองบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนเพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นนทรีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 ด่านชุมพล สศศ.
โรงเรียนวัดช้างทูน ช้างทูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม หนองบอน มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย อนุบาล ทต.บ่อพลอย
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ บ่อพลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ หนองบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด

อำเภอแหลมงอบ[แก้]

อำเภอแหลมงอบมี 13 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 12 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง) บางปิด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ตราด
โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) แหลมงอบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง คลองใหญ่ ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ บางปิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ คลองใหญ่ ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดบางปิดบน บางปิด ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) บางปิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) แหลมงอบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง แหลมงอบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด
โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบ มัธยมศึกษา สพม.17
โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว น้ำเชี่ยว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ตราด

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ตราด". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17" (PDF). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. 22 มิถุนายน 2563. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-28. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  6. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 22 มิถุนายน 2563. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)