ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพิมานปฐม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวัชรีรมยา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์)
สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
องค์การมหาชนในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัดนครปฐมมีโรงเรียนทั้งหมด 343 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองนครปฐม 8 49 - 57 13 14 3 - 87
กำแพงแสน 3 51 - 54 1 3 1 - 59
ดอนตูม 2 22 - 24 1 2 - - 27
นครชัยศรี 6 33 1 40 1 6 - - 47
บางเลน 4 46 - 50 1 3 - - 54
พุทธมณฑล 2 8 1 11 - 3 1 1 16
สามพราน 4 33 - 37 3 13 - - 53
รวม 29 242 2 273 20 44 5 1 343

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐมมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 273 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม (สพม.นครปฐม) จำนวน 29 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมทั้ง 2 เขตจำนวน 242 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดนครปฐมแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม[แก้]

จังหวัดนครปฐมอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขตได้แก่[6]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สามัคคีมุขมาตย์ ศาลายา พุทธมณฑล มัธยมศึกษา
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อภิรมย์ฤดี ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนคงทองวิทยา อภิรมย์ฤดี สามง่าม ดอนตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ วัชรีรมยา งิ้วราย นครชัยศรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา สามัคคีมุขมาตย์ บัวปากท่า บางเลน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางเลนวิทยา สามัคคีมุขมาตย์ บางเลน บางเลน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา สามัคคีมุขมาตย์ บางหลวง บางเลน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา อภิรมย์ฤดี บ้านหลวง ดอนตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม วัชรีรมยา คลองจินดา สามพราน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พิมานปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ พิมานปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา อภิรมย์ฤดี ท่าพระยา นครชัยศรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา วัชรีรมยา นครชัยศรี นครชัยศรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม พิมานปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัคคีมุขมาตย์ ท่าตลาด สามพราน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัชรีรมยา วัดแค นครชัยศรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อภิรมย์ฤดี กระตีบ กำแพงแสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สามัคคีมุขมาตย์ ศาลายา พุทธมณฑล มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชินีบูรณะ วัชรีรมยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วัชรีรมยา สามพราน สามพราน มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม พิมานปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พิมานปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อภิรมย์ฤดี ทุ่งลูกนก กำแพงแสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสถาพรวิทยา สามัคคีมุขมาตย์ ลำพญา บางเลน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์) พิมานปฐม สระกะเทียม เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามพรานวิทยา วัชรีรมยา ยายชา สามพราน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อภิรมย์ฤดี สนามจันทร์ เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา พิมานปฐม แหลมบัว นครชัยศรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม วัชรีรมยา บางแก้ว นครชัยศรี มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1[แก้]

สพป.นครปฐม เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 122 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอกำแพงแสน 51 โรงเรียน อำเภอเมืองนครปฐม 49 โรงเรียน และอำเภอดอนตูม 22 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านคลองตัน วังน้ำเขียว กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองยาง บ้านยาง เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอวัง บ้านยาง เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจงงาม ห้วยพระ ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนซาก วังน้ำเขียว กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนทอง ดอนข่อย กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นสำโรง ธรรมศาลา เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม หนองปากโลง เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสร้าง นครปฐม เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ ทุ่งขวาง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวแดง ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบแค ตาก้อง เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ สามควายเผือก เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางมูก ลำเหย ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย ห้วยขวาง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วังเย็น เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำท่าโพ ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำพยา ลำพยา เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ห้วยขวาง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) ห้วยพระ ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามัคคี สระพัฒนา กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ทุ่งลูกนก กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกะโดน บ้านยาง เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแก หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม ทุ่งขวาง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สนามจันทร์ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเขมร หนองกระทุ่ม กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง หนองปากโลง เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพงนก สระพัฒนา กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สระสี่มุม กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ทุ่งบัว กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโสน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน ลำพยา เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลักเมตร ทุ่งขวาง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยขวาง ห้วยขวาง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน รางพิกุล กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ ทุ่งลูกนก กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวถนน ดอนพุทรา ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ลำลูกบัว ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ ลำเหย ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ห้วยขวาง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ทุ่งลูกนก กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กระตีบ กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ทุ่งขวาง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ดอนพุทรา ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกงลาด ห้วยด้วน ดอนตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกำแพงแสน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ถนนขาด เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนขนาก ดอนยายหอม เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ สระสี่มุม กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด บางแขม เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะโกสูง สามง่าม ดอนตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตาก้อง ตาก้อง เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทะเลบก กระตีบ กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว หนองปากโลง เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทัพหลวง ทัพหลวง เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าเสา ห้วยม่วง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด ห้วยด้วน ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย ห้วยพระ ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งรี ทัพหลวง เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ลำเหย ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมศาลา ธรรมศาลา เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ทุ่งบัว กำแพงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ดอนข่อย กำแพงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางแขม บางแขม เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านยาง เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหลวง บ้านหลวง ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม ห้วยม่วง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง รางพิกุล กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ทุ่งขวาง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทน เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพะเนียงแตก มาบแค เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม กระตีบ กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดม่วงตารศ ทัพหลวง เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรางปลาหมอ สวนป่าน เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม สระสี่มุม กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ทุ่งลูกนก กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า บางแขม เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ห้วยขวาง กำแพงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก สระกะเทียม เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำเหย ลำเหย ดอนตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลำลูกบัว ลำลูกบัว ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเลาเต่า ห้วยพระ ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) วังตะกู เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว วังน้ำเขียว กำแพงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังเย็น วังเย็น เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ทุ่งลูกนก กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระกะเทียม สระกะเทียม เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระพัง ดอนข่อย กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระสี่มุม สระพัฒนา กำแพงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ดอนรวก ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสองห้อง ห้วยขวาง กำแพงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสามควายเผือก สามควายเผือก เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สามง่าม ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุขวราราม ดอนรวก ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกระพี้ บ้านหลวง ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจิก ทุ่งลูกนก กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองดินแดง หนองดินแดง เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองศาลา ทุ่งลูกนก กำแพงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองดินแดง เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยผักชี ทุ่งลูกนก กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยพระ ห้วยพระ ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยม่วง ห้วยม่วง กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สามง่าม ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สระกะเทียม เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สวนป่าน เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ บ่อพลับ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2[แก้]

สพป.นครปฐม เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอสามพราน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 120 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอบางเลน 46 โรงเรียน อำเภอนครชัยศรี 33 โรงเรียน อำเภอสามพราน 33 โรงเรียน และอำเภอพุทธมณฑล 8 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคลองทางหลวง ท่ากระชับ นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองบางกระทึก บางกระทึก สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางปลา บางเลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตลาดเจริญสุข บัวปากท่า บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 บางระกำ บางเลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กระทุ่มล้ม สามพราน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองจินดา คลองจินดา สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง คลองนกกระทุง บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ดอนแฝก นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางภาษี บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองโยง มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ คลองโยง พุทธมณฑล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉาง คลองจินดา สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร) คลองใหม่ สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตากแดด ตลาดจินดา สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางประแดง บ้านใหม่ สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางม่วง บางช้าง สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล บางเลน บางเลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ไผ่หูช้าง บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่หลวง หินมูล บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) คลองจินดา สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ บางภาษี บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรง บางระกำ บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา บัวปากท่า บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง บางหลวง บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกรด แหลมบัว นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวอ่าว บางช้าง สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลองโยง พุทธมณฑล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา พุทธมณฑล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกกตาล สัมปทวน นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลาง บางพระ นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สัมปทวน นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว บางกระเบา นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกษตราราม ไทรงาม บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะแรต บางปลา บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดงิ้วราย งิ้วราย นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจินดาราม ตลาดจินดา สามพราน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) บางช้าง สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนตูม บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) บางกระทึก สามพราน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ยายชา สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตุ๊กตา บางกระเบา นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้องไทร แหลมบัว นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าตำหนัก ท่าตำหนัก นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย แหลมบัว นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทร ท่ากระชับ นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดน้อย ท่าพระยา นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิลเพชร นิลเพชร บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว บางระกำ นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบอนใหญ่ บัวปากท่า บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบัวปากท่า นิลเพชร บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบัวหวั่น บัวปากท่า บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางช้างใต้ บางช้าง สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ คลองใหม่ สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางหลวง บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางปลา บางปลา บางเลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางไทรป่า บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ นครชัยศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางภาษี คลองนกกระทุง บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางหลวง บางหลวง บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี บางเลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดประชานาถ ขุนแก้ว นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปรีดาราม คลองจินดา สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดผาสุการาม บางไทรป่า บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ไทรงาม บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ไทรงาม บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ไผ่หูช้าง บางเลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพระมอพิสัย นราภิรมย์ บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ลานตากฟ้า นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ ไทรงาม บางเลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดรางกำหยาด บางภาษี บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี บางหลวง บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ตลาดจินดา สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ไร่ขิง สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดสะแก ดอนตูม บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลานคา ดอนตูม บางเลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ลานตากฟ้า นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำพญา ลำพญา บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คลองจินดา สามพราน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ลำพญา บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศิลามูล หินมูล บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศีรษะทอง ศรีษะทอง นครชัยศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ยายชา สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2) ขุนแก้ว นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสัมปทวน วัดแค นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสาลวัน ศาลายา พุทธมณฑล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม บางระกำ บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศาลายา พุทธมณฑล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ศรีษะทอง นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยตะโก พะเนียด นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) วัดละมุด นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ ตลาดจินดา สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดนครปฐมมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คลองโยง พุทธมณฑล
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม วัดแค นครชัยศรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดนครปฐมมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลนครนครปฐม (11 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสามพราน (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม สนามจันทร์ เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลประปานคร นครปฐม เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว บ่อพลับ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ลำพยา เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองสามพราน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สามพราน สามพราน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลบ่อพลับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ บ่อพลับ เมืองนครปฐม อนุบาล
เทศบาลตำบลบางเลน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน บางเลน บางเลน อนุบาล
เทศบาลตำบลสามง่าม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลห้วยพลู โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) ห้วยพลู นครชัยศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) บ้านใหม่ สามพราน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) อ้อมใหญ่ สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐมซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 44 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกันตวิชญ์ บางช้างเหนือ สามพราน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนการดีวิทยา ธรรมศาลา เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจารุวรรณวิทยา ไทยาวาส นครชัยศรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจี้ยนหัว บางหลวง บางเลน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ บางภาษี บางเลน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์อัลฟอนโซ บางกระทึก สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเด็กสายรุ้ง รางพิกุล กำแพงแสน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเดชอนุสรณ์ สัมปทวน นครชัยศรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธรรมรักษา มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนักบุญเปโตร ท่าข้าม สามพราน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คลองใหม่ สามพราน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบำรุงวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ไร่ขิง สามพราน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก ห้วยพลู นครชัยศรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ท่าข้าม สามพราน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนยุวธัช พุทธมณฑลสาย 5 ไร่ขิง สามพราน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยุวธัชไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา สามง่าม ดอนตูม
โรงเรียนวัฒนารักษ์ กระทุ่มล้ม สามพราน
โรงเรียนสกลวิทยา สามพราน สามพราน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสว่างวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สามง่าม ดอนตูม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก พระประโทน เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สามพราน สามพราน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงทองวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
โรงเรียนหอเอกวิทยา พระประโทน เมืองนครปฐม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชโลทร ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลณัฐกฤตา (แพรววิทยา) ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพรละมัย มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ งิ้วราย นครชัยศรี
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา สนามจันทร์ เมืองนครปฐม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ บางเลน บางเลน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก กระทุ่มล้ม สามพราน
โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร คลองโยง พุทธมณฑล เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเอกจิตตรานุสรณ์ สนามจันทร์ เมืองนครปฐม เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนเอกดรุณ กระทุ่มล้ม สามพราน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดนครปฐมมีโรงเรียนสาธิต 5 โรงเรียนได้แก่[9][10][11][12][13]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำแพงแสน กำแพงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษา

องค์การมหาชนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีสถานะเป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล[14]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองนครปฐม[แก้]

อำเภอเมืองนครปฐมมี 87 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จำนวน 49 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 14 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 11 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 8 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการดีวิทยา ธรรมศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม สนามจันทร์ มัธยมศึกษา ทน.นครปฐม
โรงเรียนทวารวดี พระปฐมเจดีย์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทน.นครปฐม
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นครปฐม
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นครปฐม
โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นครปฐม
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นครปฐม
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ ห้วยจรเข้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.นครปฐม
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โพรงมะเดื่อ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านคลองยาง บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคอวัง บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านต้นสำโรง ธรรมศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ทุ่งน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม หนองปากโลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านนาสร้าง นครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบแค ตาก้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ สามควายเผือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วังเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านลำท่าโพ ทุ่งน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านลำพยา ลำพยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกะโดน บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแก หนองงูเหลือม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สนามจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) หนองงูเหลือม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง หนองปากโลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหิน ลำพยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบำรุงวิทยา พระปฐมเจดีย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พระปฐมเจดีย์ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ดอนยายหอม มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โพรงมะเดื่อ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนราชินีบูรณะ พระปฐมเจดีย์ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ถนนขาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดดอนขนาก ดอนยายหอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดดอนยายหอม ดอนยายหอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด บางแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดตาก้อง ตาก้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว หนองปากโลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดทัพหลวง ทัพหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งรี ทัพหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดธรรมศาลา ธรรมศาลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดบางแขม บางแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดพะเนียงแตก มาบแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ โพรงมะเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดม่วงตารศ ทัพหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดรางปลาหมอ สวนป่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า บางแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก สระกะเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) วังตะกู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดวังเย็น วังเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา โพรงมะเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดสระกะเทียม สระกะเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดสามควายเผือก สามควายเผือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดหนองดินแดง หนองดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองดินแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม พระปฐมเจดีย์ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) โพรงมะเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สระกะเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สวนป่าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วังตะกู มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์) สระกะเทียม มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนสว่างวิทยา พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก พระประโทน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม มัธยมศึกษา มรภ.นครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พระปฐมเจดีย์ มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ดอนยายหอม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สนามจันทร์ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ บ่อพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนหอเอกวิทยา พระประโทน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล พระปฐมเจดีย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ บ่อพลับ อนุบาล ทต.บ่อพลับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครปฐม
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลประปานคร นครปฐม อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครปฐม
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ พระปฐมเจดีย์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว บ่อพลับ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครปฐม
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ลำพยา อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.นครปฐม
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร พระปฐมเจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา สนามจันทร์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ โพรงมะเดื่อ อนุบาล อบต.โพรงมะเดื่อ
โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม วังตะกู เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเอกจิตตรานุสรณ์ สนามจันทร์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอกำแพงแสน[แก้]

อำเภอกำแพงแสนมี 59 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จำนวน 51 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ทุ่งกระพังโหม มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนเด็กสายรุ้ง รางพิกุล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านคลองตัน วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนซาก วังน้ำเขียว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนทอง ดอนข่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ ทุ่งขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านบัวแดง ห้วยหมอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย ห้วยขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ห้วยขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านสามัคคี สระพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ทุ่งลูกนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาม ทุ่งขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเขมร หนองกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สระสี่มุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองพงนก สระพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ทุ่งบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโสน ห้วยหมอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหลักเมตร ทุ่งขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยขวาง ห้วยขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน รางพิกุล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ ทุ่งลูกนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ห้วยขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ทุ่งลูกนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กระตีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กระตีบ มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ทุ่งขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดกำแพงแสน ห้วยหมอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ สระสี่มุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดทะเลบก กระตีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดท่าเสา ห้วยม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ทุ่งบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ดอนข่อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม ห้วยม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง รางพิกุล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ทุ่งขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม กระตีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม สระสี่มุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ทุ่งลูกนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ห้วยขวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว วังน้ำเขียว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ทุ่งลูกนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดสระพัง ดอนข่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดสระสี่มุม สระพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดสองห้อง ห้วยขวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดหนองจิก ทุ่งลูกนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ทุ่งกระพังโหม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ห้วยหมอนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดหนองศาลา ทุ่งลูกนก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยผักชี ทุ่งลูกนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยม่วง ห้วยม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ทุ่งลูกนก มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กำแพงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน กำแพงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลชโลทร ทุ่งกระพังโหม อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลณัฐกฤตา (แพรววิทยา) ทุ่งกระพังโหม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน กำแพงแสน อนุบาล ทต.กำแพงแสน
โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) ทุ่งกระพังโหม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1

อำเภอดอนตูม[แก้]

อำเภอดอนตูมมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลสามง่าม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคงทองวิทยา สามง่าม มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ลำลูกบัว อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.สามง่าม
โรงเรียนบ้านแจงงาม ห้วยพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านรางมูก ลำเหย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) ห้วยพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา บ้านหลวง มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบ้านหัวถนน ดอนพุทรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ลำลูกบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่ ลำเหย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา สามง่าม สช.
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ดอนพุทรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดกงลาด ห้วยด้วน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดตะโกสูง สามง่าม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด ห้วยด้วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย ห้วยพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ลำเหย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านหลวง บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดลำเหย ลำเหย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดลำลูกบัว ลำลูกบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดเลาเต่า ห้วยพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ดอนรวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดสุขวราราม ดอนรวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดหนองกระพี้ บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยพระ ห้วยพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สามง่าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สามง่าม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอนครชัยศรี[แก้]

อำเภอนครชัยศรีมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลห้วยพลู 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองทางหลวง ท่ากระชับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ งิ้วราย มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนจารุวรรณวิทยา ไทยาวาส อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเดชอนุสรณ์ สัมปทวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) ห้วยพลู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.ห้วยพลู
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ดอนแฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดละมุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกรด แหลมบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยพลู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ท่าพระยา มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดแค มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก ห้วยพลู เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกกตาล สัมปทวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดกลาง บางพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สัมปทวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว บางกระเบา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดโคกเขมา แหลมบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ โคกพระเจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดงิ้วราย งิ้วราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดตุ๊กตา บางกระเบา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดท้องไทร แหลมบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดท่าตำหนัก ท่าตำหนัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย แหลมบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดไทยาวาส ไทยาวาส อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดไทร ท่ากระชับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดน้อย ท่าพระยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดประชานาถ ขุนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ลานตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ลานตากฟ้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดศีรษะทอง ศรีษะทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2) ขุนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดสัมปทวน วัดแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ศรีษะทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยตะโก พะเนียด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) วัดละมุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนสาธิตวิทยา บางกระเบา สช.
โรงเรียนแสงทองวิทยา บางกระเบา สช.
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม วัดแค สศศ.
โรงเรียนแหลมบัววิทยา แหลมบัว มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ งิ้วราย สช.
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม บางแก้ว มัธยมศึกษา สพม.9

อำเภอบางเลน[แก้]

อำเภอบางเลนมี 54 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จำนวน 46 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลบางเลน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจี้ยนหัว บางหลวง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ บางภาษี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางปลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนตลาดเจริญสุข บัวปากท่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม บางภาษี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา บัวปากท่า มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางหลวง มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง คลองนกกระทุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางภาษี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ นราภิรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล บางเลน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ไผ่หูช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่หลวง หินมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ บางภาษี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรง บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา บัวปากท่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง บางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดเกษตราราม ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดเกาะแรต บางปลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดนราภิรมย์ นราภิรมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดนิลเพชร นิลเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบอนใหญ่ บัวปากท่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบัวปากท่า นิลเพชร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบัวหวั่น บัวปากท่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบางปลา บางปลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางไทรป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบางภาษี คลองนกกระทุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบางหลวง บางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดผาสุการาม บางไทรป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ไทรงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ไผ่หูช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดพระมอพิสัย นราภิรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์ ไทรงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดรางกำหยาด บางภาษี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี บางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดลาดสะแก ดอนตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดลานคา ดอนตูม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดลำพญา ลำพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ลำพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดศิลามูล หินมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนสถาพรวิทยา ลำพญา มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน บางเลน อนุบาล ทต.บางเลน
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ บางเลน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอพุทธมณฑล[แก้]

อำเภอพุทธมณฑลมี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จำนวน 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 1 โรงเรียน และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ศาลายา มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนธรรมรักษา มหาสวัสดิ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองโยง มหาสวัสดิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ คลองโยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลองโยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คลองโยง สศศ.
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศาลายา มัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศาลายา มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนวัดมะเกลือ คลองโยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดสาลวัน ศาลายา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศาลายา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนอนุบาลพรละมัย มหาสวัสดิ์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร คลองโยง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอสามพราน[แก้]

อำเภอสามพรานมี 53 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 13 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองสามพราน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกันตวิชญ์ บางช้างเหนือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนคลองบางกระทึก บางกระทึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนเซนต์อัลฟอนโซ บางกระทึก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน สามพราน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.สามพราน
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.อ้อมใหญ่
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) อ้อมใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.อ้อมใหญ่
โรงเรียนนักบุญเปโตร ท่าข้าม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คลองใหม่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กระทุ่มล้ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองจินดา คลองจินดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองใหม่ คลองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านฉาง คลองจินดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร) คลองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านตากแดด ตลาดจินดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าตลาด ท่าตลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านบางประแดง บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านบางม่วง บางช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) คลองจินดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา กระทุ่มล้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หอมเกร็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวอ่าว บางช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม คลองจินดา มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่าตลาด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ไร่ขิง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ท่าข้าม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนยุวธัช พุทธมณฑลสาย 5 ไร่ขิง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนยุวธัชไร่ขิง ไร่ขิง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัฒนารักษ์ กระทุ่มล้ม สช.
โรงเรียนวัดจินดาราม ตลาดจินดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) บางช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) บางกระทึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ยายชา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดทรงคนอง ทรงคนอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดท่าพูด ไร่ขิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบางช้างใต้ บางช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ คลองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดปรีดาราม คลองจินดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ตลาดจินดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ไร่ขิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สามพราน มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คลองจินดา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ยายชา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด หอมเกร็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนสกลวิทยา สามพราน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสามพรานวิทยา ยายชา มัธยมศึกษา สพม.9
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สามพราน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ ตลาดจินดา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก กระทุ่มล้ม สช.
โรงเรียนเอกดรุณ กระทุ่มล้ม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.นครปฐม". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-03-05. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 6. "รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี – นครปฐม" (PDF). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. พฤศจิกายน 2562. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
 7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 9. "Home 2020 - MUIDS". โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.
 10. "หน้าหลัก". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
 11. "หน้าหลัก". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-03-25. สืบค้นเมื่อ 2020-03-26.
 12. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-03-25. สืบค้นเมื่อ 2020-03-26.
 13. "โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา". โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-03-25. สืบค้นเมื่อ 2020-03-26.
 14. "ประวัติ". โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-20. สืบค้นเมื่อ 2020-03-26.