รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

โรงเรียนมัธยม สพม.[แก้ไขต้นฉบับ]

โรงเรียนประถม สพฐ.[แก้ไขต้นฉบับ]

โรงเรียนอนุบาล[แก้ไขต้นฉบับ]

โรงเรียนสาธิต[แก้ไขต้นฉบับ]

โรงเรียนองค์กรมหาชน[แก้ไขต้นฉบับ]

โรงเรียนเอกชน[แก้ไขต้นฉบับ]