โรงเรียนจอมทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนจอมทอง
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวินัย ร่วมใจพัฒนา รักษาศักดิ์ศรี เป็นคนดีศรีสังคม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ chomthong School
อักษรย่อ จ.ท.(C.T.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2503
รหัส 1008500201 (ปัจจุบัน)

08500201 (เดิม)

จำนวนนักเรียน 2,878 คน (ปี 2554)
เพลง มาร์ชจอมทอง,มาร์ทลูกเหลืองดำ,มนต์จอมทอง
เว็บไซต์

โรงเรียนจอมทอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษถือเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาแห่งแรกที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุด ประจำอำเภอจอมทอง และกลุ่มอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ในอดีต และเป็นโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ในปัจจุบัน ในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนจอมทอง เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่สุดของเชียงใหม่ตอนใต้ และผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง และโรงเรียนจอมทองได้มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการ การกีฬาและมุ่งตอบแทนท้องถิ่น ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่และระดับประเทศต่อไป ตำแหน่งผู้อำนวยการคือ นายพิพัฒน์ สายสอน

ประวัติ[แก้]

ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2503 โดยทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา มีนักเรียนเริ่มแรกจำนวน 13 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 9 คน นักเรียนหญิง 4 คน มีครูจำนวน 3 คน แยกเป็นครูชายจำนวน 2 คน ครูหญิงจำนวน 1 คน มีนายธเนศวร์ ไชยวรกุล ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ สถานที่ใช้ศึกษาได้อาศัยศาลาพุทธนิคมจอมทอง (วัดดั้ง) หมู่ที่ 8 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาคณะกรรมการก่อสร้างอาคารเรียนได้ไปทำการปลูกสร้างในที่ดินของวัดพระธาตุ ศรีจอมทองวรวิหาร ด้านทิศใต้ การปลูกสร้างได้เริ่มเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2504 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน หลังคาใบตอง ราคา 45,000 บาท การสร้างยังไม่สมบูรณ์เพราะขาดทุนทรัพย์ ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2506 เกิดพายุพัดอาคารเรียนเสียหายและก็ตกลงเลิกล้มการสร้างอาคาร นายธเนศวร์ ไชยวรกุล จึงได้เชิญผู้ปกครองมาประชุมเพื่อปรึกษาหาสถานที่สำหรับสร้างโรงเรียนต่อไปที่ประชุมมีความเห็นว่าควรซื้อที่ดินบริเวณที่ปัจจุบันนี้เพราะเหมาะสมกว่าที่อื่น และสามารถขยายต่อไปในอนาคตได้อีก ดังนั้นจึงได้ขอความร่วมมือจากนายเฮือน ชมภูชิต พ่อเลี้ยง (ผู้ใหญ่บ้าน) นายตั๋น แสนใจบาล และนายตุ่น สุวี ซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนจำนวน 38 ไร่ ปี พ.ศ. 2507 ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียนโดยได้รับเงิน งบประมาณ 170,000 บาท ได้ย้ายมาทำการสอนในปัจจุบันเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2507 และ เข้าโครงการ ค.ม.ช. รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2516 นายสุรศักดิ์ คำหอม ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ทำการแทน นายธเนศวร์ ไชยวรกุล ซึ่งได้ศึกษาต่อ และปีเดียวกันทางโรงเรียนได้รับอนุญาตแต่งตั้งให้นายองอาจ วิทยาเวทวีวัฒน์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แทนนายสุรศักดิ์ คำหอม เนื่องจากนายสุรศักดิ์ คำหอม ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

 • ปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับแต่งตั้งนางบัวเขียว เกียรติอนันต์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2519 นายชลิต เจริญศรี ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายธเนศวร์ ไชยวรกุล ซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายชลิต เจริญศรี ได้มาดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2520 แล้วย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนสิงห์บุรี ต่อมา นายอิสระ เกิดทอง ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2522 แล้วก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูน วันที่ 5 กรกฎาคม 2522 นายมังกร กุลวาณิช ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 18 มีนาคม 2531 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ต่อมานายเมือง ทองยิ่ง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2531 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2532 และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
 • ปี พ.ศ. 2532 นายณรงค์ บำรุงศรี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนจนถึงปี พ.ศ. 2535 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 นายอำพล บุญอยู่ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนถึงปี พ.ศ. 2537 และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ปี พ.ศ. 2537 นายพายัพ ภาพพริ้ง ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการแทนปฏิบัติงาน จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2542
 • ปี พ.ศ. 2542 นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปี พ.ศ. 2544
 • ปี พ.ศ. 2544 ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย ชัยชนะ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2
 • ปีการศึกษา 2545 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
 • ปี พ.ศ. 2545 นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสันกำแพง

 • ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 นางรัตนาภรณ์ แปงทอง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองจนถึง พ.ศ. 2555 โรงเรียนจอมทองในปัจจุบันมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้ผ่านการคัดเลือกในโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่ผลการประเมิน ได้คะแนนสูงเป็น อันดับ 1 ของภาคเหนือ และติด อันดับ 1-3 ของประเทศ
 • ในปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนจอมทองกำลังพัฒนาทุกๆด้าน ทั้งด้านวิชาการ กีฬา หลักสูตร บุคลากร เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกำลังจะดำเนินการขอเป็นโรงเรียนพระราชทาน ต่อไป
 • ในปี พ.ศ. 2555 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นางรัตนาภรณ์ แปงทอง ที่เกษียณอายุราชการ
 • ปัจจุบันโรงเรียนจอมทอง มีจำนวนนักเรียน 2,878 คน มีจำนวนห้องเรียน 54 ห้องเรียน และผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จำนวนมาก ในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

อาณาเขตพื้นที่โรงเรียนจอมทอง[แก้]

โรงเรียนจอมทอง มีพื้นที่ในปัจจุบันทั้งหมดรวม 64 ไร่ ยังไม่รวมพื้นที่ สนามกีฬาศูนย์อำเภอจอมทอง อีก 29 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางเขตตำบลข่วงเปากับเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ซึ่งเป็นเขตชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่ลายล้อมบริเวณโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน[แก้]

 • เหลือง - ดำ

สีเหลือง หมายถึง สีแห่งพระพุทธศาสนา ความสงบร่มเย็น แสดงถึงจิตใจที่มีคุณธรรม มีสติตั้งมั่น ย่อมครองตนและรับบริการได้ดี สีดำ หมายถึง สีแห่งพระศิวะ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความมั่นคง ความรวมเป็นหนึ่งใจเดียวกัน และความเสียสละเพื่อส่วมรวม

คติพจน์/ปรัชญา/คำขวัญ[แก้]

 • คติพจน์

จงทำดี เพื่อความดี

 • ปรัชญา

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • คำขวัญ

ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวินัย ร่วมใจพัฒนา รักษาศักดิ์ศรี เป็นคนดีศรีสังคม

 • เอกลักษณ์ของโรงเรียนจอมทอง

โรงเรียนจอมทองเสมือนบ้าน

 • อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนจอมทอง

ยิ้ม ไหว้ อัธยาศัยดี

แผนการเรียน/หลักสูตร[แก้]

*มัธยมศึกษาตอนต้น ในทุกๆปี โรงเรียนจอมทองได้มีการรับนักเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน โดยมีแผนกการเรียน ในรูปแบบวิชาสาระเพิ่มหรือวิชาเลือกเสรีในกลุ่มต่างๆ ตามเกณฑ์การสอบเข้าอยู่ห้องเรียน ของแต่ละห้อง ใน 11 ห้อง

แผนก

 • ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • วิทย์-คณิต-อังกฤษ
 • คณิต-วิทยาศาสตร์
 • ภาษาไทย-ศิลปะ-สังคม
 • ภาษาอังกฤษ-คณิต
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • อาชีวะ-คหกรรม
 • ศิลปะ-การกีฬา


*มัธยมตอนปลาย ในทุกๆปี โรงเรียนจอมทอง ได้มีการรับเรียนทั้งหมด 10 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นแนกต่างๆ ตามความสามารถของนักเรียน และตามความรู้ความสามารถในการสอบเข้า โดยแบ่งเป็นสายต่างๆ เพื่อสอดคล้องในการผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมมีคุณภาพในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนก

 • ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สายวิทย์-คณิต-อังกฤษ
 • สายวิทย์-คอม
 • สายคณิต-อังกฤษ
 • สายศิลป์-คำนวณ
 • สายศิลป์-ภาษาจีน
 • สายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
 • สายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
 • สายศิลป์-สังคม
 • สายศิลป์-คหกรรม
 • สายศิลป์-อาชีวะ(งานช่าง)

ศิษย์เก่าที่สร้างผลงาน/สร้างชื่อเสียง ให้กับโรงเรียนจอมทอง[แก้]

 • นายชัชวาลย์ คำยอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ สร้างชื่อระดับโลกได้สำเร็จ ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ MOS Olympic 2007 ครั้งที่ 5 ในประเภทการใช้โปรแกรม Microsoft Excel หลังจากชนะเลิศระดับประเทศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( พรรคเพื่อไทย ) เชียงใหม่ เขต 4 (ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมา 7 สมัย จนถึงปัจจุบัน)
 • ดร.ถาวร เกียรติไชยากร สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ (4 มีนาคม พ.ศ. 2543 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549),สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 สังกัดพรรคเพื่อไทย
 • นางสาวนิสา ธรอรรถวุฒิ คว้าเหรียญทองตะกร้อในนามทีมชาติไทย ในหลายสมัย ทั้งทีมเดี่ยวและทีมชุด
 • นายสุรชัย เงินคำคง ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 • รุ่ง จันตาบุญ สถาปนิกผู้ออกแบบหอคำหลวง ในงานมหกรรมราชพฤกษ์ 2549 และผู้จัดการ หจก.ช่างรุ่งคอนสตรัคชั่น