ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม

[แก้]
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย
1
1
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเจ้าราม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระแม่ย่า)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีสวรรค์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระร่วง)
สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก

การแบ่งโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยตามสังกัด

[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[แก้]

เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสุโขทัยแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย

[แก้]
แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดสุโขทัย

มีโรงเรียนในสังกัดอยู่ทั้งหมด 286 แห่งทั่วจังหวัดสุโขทัย[3][4] โดยแบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษาประกอบไปด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 (สพป.สุโขทัย เขต 1) ประกอบด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 (สพป.สุโขทัย เขต 2) ประกอบด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

[แก้]
แผนที่สหวิทยาเขตมัธยัมศึกษาสุโขทัย 1. สหวิทยาเขตเจ้าราม 2. สหวิทยาเขตพระแม่ย่า 3. สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ 4. สหวิทยาเขตพระร่วง
แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 4 เขตของจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4[5] สหวิทยาเขตได้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[แก้]

จังหวัดสุโขทัยมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสวรรคโลก (6 โรงเรียน) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

[แก้]

จังหวัดสุโขทัยมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอยู่ทั้งหมด 11 โรงเรียน แบ่งตามอำเภอจะได้ อำเภอเมืองสุโขทัย 2 แห่ง, อำเภอสวรรคโลก 4 แห่ง, อำเภอศรีสำโรง 3 แห่ง, อำเภอศรีสัชนาลัย 2 แห่ง

โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ

[แก้]

เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยแบ่งตามอำเภอ

[แก้]
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยแบ่งตามอำเภอ (แยกตามสังกัด)
อำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
เมืองสุโขทัย 36 - 5 6 4
บ้านด่านลานหอย 24 - 2 2 -
คีรีมาศ 35 - 2 4 -
กงไกรลาศ 39 - 3 - -
ศรีสัชนาลัย - 25 4 3 1
ศรีสำโรง - 35 4 4 3
สวรรคโลก - 59 4 10 2
ศรีนคร - 14 1 2 -
ทุ่งเสลี่ยม - 29 2 2 -

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยแบ่งตามสังกัด

[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

[แก้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (รวม)
โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา (โรงเรียนประจำอำเภอกงไกรลาส) พระแม่ย่า ไกรกลาง กงไกรลาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พระแม่ย่า ไกรใน กงไกรลาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม พระร่วง นาขุนไกร ศรีสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม (โรงเรียนประจำอำเภอศีรีมาศ) พระแม่ย่า โตนด คีรีมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา พระร่วง เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม มัธยมศึกษา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ เจ้าราม ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสวรรค์ ท่าชัย ศรีสัชนาลัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (โรงเรียนประจำอำเภอทุ่งเสลี่ยม) พระร่วง ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ศรีสวรรค์ บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา (โรงเรียนประจำอำเภอบ้านด่านลานหอย) เจ้าราม บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม พระร่วง บ้านไร่ ศรีสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เจ้าราม บ้านสวน เมืองสุโขทัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม พระแม่ย่า ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองเชลียง (โรงเรียนประจำอำเภอศรีสัชนาลัย) ศรีสวรรค์ หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ศรีสวรรค์ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม เจ้าราม ยางซ้าย เมืองสุโขทัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนลิไทพิทยาคม เจ้าราม เมืองเก่า เมืองสุโขทัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังทองวิทยา พระร่วง วังทอง ศรีสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีนคร (โรงเรียนประจำอำเภอศรีนคร) พระร่วง ศรีนคร ศรีนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (โรงเรียนประจำอำเภอศรีสำโรง) พระร่วง คลองตาล ศรีสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (โรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย / ประจำอำเภอสวรรคโลก) ศรีสวรรค์ ย่านยาว สวรรคโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 ศรีสวรรค์ คลองยาง สวรรคโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (โรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย) เจ้าราม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ศรีสวรรค์ หนองกลับ สวรรคโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองตูมวิทยา พระแม่ย่า หนองตูม กงไกรลาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ศรีสวรรค์ คลองกระจง สวรรคโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมดรุณี (โรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย) พระแม่ย่า ธานี เมืองสุโขทัย มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

[แก้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ธานี เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมาประชาสรรค์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย
โรงเรียนวัดยางเอน ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย
โรงเรียนวัดปากพระ ปากพระ เมืองสุโขทัย
โรงเรียนวัดลัดทรายมูล ปากพระ เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านวังขวาก ปากพระ เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านจอมสังข์ ปากพระ เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านหนองพยอม ปากพระ เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านวังทองแดง วังทองแดง เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านสำนัก วังทองแดง เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ) วังทองแดง เมืองสุโขทัย
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วังทองแดง เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์) เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
โรงเรียนวัดเชตุพน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านปากคลอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพ 5) เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านวังวน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา บ้านสวน เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สาขาบ้านไผ่ขวาง บ้านสวน เมืองสุโขทัย
โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านสวนเหนือ บ้านสวน เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก บ้านสวน เมืองสุโขทัย
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ บ้านสวน เมืองสุโขทัย
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ปากแคว เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ปากแคว เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) ปากแคว เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านปากแคว ปากแคว เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านขวาง (น้อมประชานุกูล) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านเพชรไฝ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านวังแดด บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านหนองจัง บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) ลานหอย บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านวังลึก วังลึก บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านหนองตม วังลึก บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน วังลึก บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านลานทอง วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านวังหาด ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านวังหิน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านลานกระบือ ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านวังไทร วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78) หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) ทุ่งหลวง คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) สามพวง คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง คีรีมาศ
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านหนองตลับ ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) โตนด คีรีมาศ
โรงเรียนวัดหนองกก โตนด คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ โตนด คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านยางแหลม โตนด คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านวังกร่าง ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี นาเชิงคีรี คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ นาเชิงคีรี คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาเชิงคีรี คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง นาเชิงคีรี คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านน้ำลาด นาเชิงคีรี คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง) บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านลานเอื้อง บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล บ้านป้อม คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านนากาหลง บ้านป้อม คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านนาสระลอย บ้านป้อม คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม บ้านป้อม คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านเนินยาง บ้านป้อม คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านลำคลองยาง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านเนินพยอม หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ
โรงเรียนวัดมุจลินทาราม หนองจิก คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองจิก คีรีมาศ
โรงเรียนหนองบัวเขาดิน หนองจิก คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านบึงหญ้า หนองจิก คีรีมาศ
โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์) หนองจิก คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กง กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดสงฆาราม กง กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กง กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านหนองสามพญา กง กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านป่าสัก ไกรกลาง กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดศรีเมือง ไกรกลาง กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ไกรกลาง กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดคุ้งยาง ไกรนอก กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดโบสถ์ ไกรนอก กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านโป่งแค ไกรนอก กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ไกรใน กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ไกรใน กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านหนองบัว ไกรใน กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ไกรใน กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดเสาหิน ไกรใน กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ไกรใน กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านวังขวัญ ไกรใน กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง ป่าแฝก กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดทุ่ง ป่าแฝก กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดเต่าทอง ป่าแฝก กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง ป่าแฝก กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดกกแรต กกแรต กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กกแรต กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดปรักรัก กกแรต กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดท่าฉนวน ท่าฉนวน กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดหางตลาด ท่าฉนวน กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) ท่าฉนวน กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง ท่าฉนวน กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านดงเดือย ดงเดือย กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม ดงเดือย กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านดอนสำโรง ดงเดือย กงไกรลาศ
โรงเรียนวัดดงยาง ดงเดือย กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านยางแดน ดงเดือย กงไกรลาศ
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง 2465) บ้านกร่าง กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านกร่าง กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านหนองตูม หนองตูม กงไกรลาศ
โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคระห์) หนองตูม กงไกรลาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

[แก้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านโป่งฝาง กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านโซกม่วง ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านหนองรังสิต บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านวังธาร ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านลานตาเมือง บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านบึงบอน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านธารชะอม ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านคลองสำราญ ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านกลางดง กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 คลองมะพลับ ศรีนคร
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ศรีนคร ศรีนคร
โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ คลองมะพลับ ศรีนคร
โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม คลองมะพลับ ศรีนคร
โรงเรียนวัดบ้านเหมือง ศรีนคร ศรีนคร
โรงเรียนวัดบ้านคลอง น้ำขุม ศรีนคร
โรงเรียนบ้านหนองแหน นครเดิฐ ศรีนคร
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว ศรีนคร
โรงเรียนบ้านบึงสวย นครเดิฐ ศรีนคร
โรงเรียนบ้านบึงงาม นครเดิฐ ศรีนคร
โรงเรียนบ้านน้ำขุม น้ำขุม ศรีนคร
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย คลองมะพลับ ศรีนคร
โรงเรียนบ้านตาลพร้า ศรีนคร ศรีนคร
โรงเรียนบ้านดงจันทน์ นครเดิฐ ศรีนคร
โรงเรียนไชยะวิทยา ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนแม่สานสามัคคี แม่สำ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนวัดโบราณหลวง สารจิตร ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนวัดแสนตอ สารจิตร ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนวัดเกาะน้อย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนวัดวังค่า ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนวัดภูนก บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง แม่สิน ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านแม่เทิน แม่สิน ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านแม่สำ แม่สำ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านแม่สาน แม่สำ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านแม่ราก ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านแก่ง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านเกาะน้อย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง ดงคู่ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านหมอนสูง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านหนองบัว ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านสุเม่น แม่สิน ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านสารจิตร สารจิตร ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านสันหีบ แม่สำ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านสะท้อ แม่สิน ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านวังยายมาก ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) แม่สิน ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านพระปรางค์ ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านผาเวียง แม่สิน ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านป่ายาง หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านป่าคา บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านปางสา แม่สิน ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) แม่สิน ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านปากสาน แม่สำ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ แม่สำ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านท่าชัย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านตึก บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง แม่สำ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านดงย่าปา บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านดงยาง หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านดงคู่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สามเรือน ศรีสำโรง
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สามเรือน ศรีสำโรง
โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ ศรีสำโรง
โรงเรียนวัดศรีสังวร ทับผึ้ง ศรีสำโรง
โรงเรียนวัดวังใหญ่ วังใหญ่ ศรีสำโรง
โรงเรียนวัดบ้านกรุ สามเรือน ศรีสำโรง
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ทับผึ้ง ศรีสำโรง
โรงเรียนประชาอุทิศ วัดเกาะ ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) บ้านไร่ ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านโซกเปือย นาขุนไกร ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านโคกกะทือ วังใหญ่ ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) ทับผึ้ง ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง ทับผึ้ง ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน นาขุนไกร ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดเกาะ ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองยาว เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านสันติสุข นาขุนไกร ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร วัดเกาะ ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ นาขุนไกร ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) วังลึก ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านวังพิกุล นาขุนไกร ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นาขุนไกร ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านปากคลองแดน บ้านซ่าน ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านบุ่งสัก บ้านไร่ ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านนาขุนไกร นาขุนไกร ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านนา บ้านนา ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านทับผึ้ง ทับผึ้ง ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ บ้านไร่ ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านซ่าน บ้านซ่าน ศรีสำโรง
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) คลองตาล ศรีสำโรง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ย่านยาว สวรรคโลก
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ย่านยาว สวรรคโลก
โรงเรียนวัดไทรย้อย ย่านยาว สวรรคโลก
โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) เมืองบางยม สวรรคโลก
โรงเรียนวัดป่าถ่อน หนองกลับ สวรรคโลก
โรงเรียนวัดปากน้ำ ปากน้ำ สวรรคโลก
โรงเรียนวัดปากคลองช้าง เมืองบางขลัง สวรรคโลก
โรงเรียนวัดคุ้งยาง ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก
โรงเรียนวัดคลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก
โรงเรียนวัดกรงทอง คลองกระจง สวรรคโลก
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) ในเมือง สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านไม้งาม ปากน้ำ สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม คลองยาง สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม คลองกระจง สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านเขาทอง นาทุ่ง สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ ท่าทอง สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านหนองกลับ หนองกลับ สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านวังแร่ คลองยาง สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านป่าเลา ปากน้ำ สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านนาพง ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านท่าทอง ท่าทอง สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา นาทุ่ง สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านคลองแห้ง เมืองบางขลัง สวรรคโลก
โรงเรียนบ้านขอนซุง เมืองบางขลัง สวรรคโลก
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง คลองยาง สวรรคโลก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[แก้]
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ยางซ้าย สุโขทัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) สามเรือน ศรีสำโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ธานี เมืองสุโขทัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ธานี เมืองสุโขทัย อนุบาล-มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการาม เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
เทศบาลตำบลบ้านสวน โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โรงเรียนวัดดุสิดาราม ทุ่งหลวง คีรีมาศ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 ทุ่งหลวง คีรีมาศ
เทศบาลตำบลบ้านโตนด โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) โตนด คีรีมาศ
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
เทศบาลตำบลลานหอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลานหอย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
เทศบาลตำบลศรีนคร โรงเรียนเทศบาลศรีนคร ศรีนคร ศรีนคร
เทศบาลตำบลศรีสำโรง โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) คลองตาล ศรีสำโรง
เทศบาลตำบลคลองยาง โรงเรียนบ้านคลองวังทอง คลองยาง สวรรคโลก
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง โรงเรียนบ้านวงพระจันทร์ เมืองบางขลัง สวรรคโลก
เทศบาลตำบลในเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง ในเมือง สวรรคโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง โรงเรียนบ้านหนองสีดา สามพวง คีรีมาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ บ้านใหม่ชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว ศรีนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน แม่สิน ศรีสัชนาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลย์อนุสรณ์) ทับผึ้ง ศรีสำโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง โรงเรียนบ้านวงฆ้อง เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โรงเรียนวัดท่าช้าง ย่านยาว สวรรคโลก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

[แก้]
โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ธานี เมืองสุโขทัย
โรงเรียนกวางตง ธานี เมืองสุโขทัย
โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา คลองตาล ศรีสำโรง
โรงเรียนพุ่ยฮัว คลองตาล ศรีสำโรง
โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
โรงเรียนป้วยมิ้ง เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
โรงเรียนเดชาบดินทร์ วังลึก ศรีสำโรง
โรงเรียนอนุบาลมัชฌิมา บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย

รายละเอียดอื่นๆ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

[แก้]

เครือโรงเรียนพี่น้องในจังหวัดสุโขทัย

[แก้]
เครือโรงเรียนพี่น้องในจังหวัดสุโขทัย
เครือโรงเรียน(โรงเรียนพี่) โรงเรียน(น้อง) หมายเหตุ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี[6] เดิมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ต่อมา แบ่งได้โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมออกเป็นสองโรงเรียนคือ โรงเรียนอุดมดรณี โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนชายประจำจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2472
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม[7] เดิมเป็นโรงเรียนในสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2525 ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2526
โรงเรียนลิไทพิทยาคม[8] เดิมเป็นโรงเรียนในสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2527 ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนลิไทพิทยาคม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2527
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2[9] เดิมเป็นโรงเรียนในสาขาของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2534 ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2536
โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนเมืองด้งวิทยา[10] เดิมชื่อ โรงเรียนเมืองเชลียงสาขาบ้านตึก เป็นโรงเรียนในสาขาของโรงเรียนเมืองเชลียง เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2532 ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมืองด้งวิทยา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2535
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก[11] เดิมเป็นหน่วยเรียนเคลื่อนที่ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2530 ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์[12] เดิมเป็นโรงเรียนในสาขาของโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2537 ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ โรงเรียนวังทองวิทยา[13] เดิมเป็นโรงเรียนในสาขาของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2536 ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนวังทองวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2540
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม[14] เดิมชื่อ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สาขาหนองจิก เป็นโรงเรียนในสาขาของโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม[15] เดิมชื่อ โรงเรียนสาขาบ้านไร่พิทยาคม เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540

โรงเรียนแบ่งตามสหวิทยาเขต[16]

[แก้]

สหวิทยาเขตเจ้าราม

[แก้]
สหวิทยาเขตเจ้าราม
โรงเรียน ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน ตำบล อำเภอ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขต) ใหญ่พิเศษ 2,560 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กลาง 244 บ้านสวน เมืองสุโขทัย
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม เล็ก 94 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
โรงเรียนลิไทพิทยาคม กลาง 309 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ใหญ่ 1,234 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ เล็ก 105 ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย

สหวิทยาเขตพระแม่ย่า

[แก้]
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
โรงเรียน ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน ตำบล อำเภอ
โรงเรียนอุดมดรุณี (ประธานสหวิทยาเขต) ใหญ่พิเศษ 2,088 ธานี เมืองสุโขทัย
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ใหญ่ 1,031 ไกรกลาง กงไกรลาศ
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลาง 389 ไกรใน กงไกรลาศ
โรงเรียนหนองตูมวิทยา กลาง 229 หนองตูม กงไกรลาศ
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ใหญ่ 1,139 โตนด คีรีมาศ
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กลาง 248 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ

สหวิทยาเขตศรีสวรรค์

[แก้]
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
โรงเรียน ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน ตำบล อำเภอ
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (ประธานสหวิทยาเขต) ใหญ่พิเศษ 2,381 ย่านยาว สวรรคโลก
โรงเรียนท่าชัยวิทยา กลาง 225 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กลาง 265 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง ใหญ่ 1,422 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา กลาง 392 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 เล็ก 99 คลองยาง สวรรคโลก
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม เล็ก 111 หนองกลับ สวรรคโลก
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กลาง 132 คลองกระจง สวรรคโลก

สหวิทยาเขตพระราม

[แก้]
สหวิทยาเขตพระราม
โรงเรียน ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน ตำบล อำเภอ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (ประธานสหวิทยาเขต) ใหญ่พิเศษ 1,686 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กลาง 203 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กลาง 470 บ้านไร่ ศรีสำโรง
โรงเรียนวังทองวิทยา เล็ก 103 วังทอง ศรีสำโรง
โรงเรียนศรีนคร ใหญ่ 756 ศรีนคร ศรีนคร
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ใหญ่ 1,303 คลองตาล ศรีสำโรง

อ้างอิง

[แก้]
 1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 3. เว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
 4. เว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2
 5. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
 6. โรงเรียนอุดมดรุณี
 7. "โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-12-20. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 8. "โรงเรียนลิไทพิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-12-20. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 9. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
 10. "โรงเรียนเมืองด้งวิทยา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-12-20. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 11. "ประวัติ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-12-20. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 12. "โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-12-20. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 13. "โรงเรียนวังทองวิทยา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-12-20. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 14. "ประวัติโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-12-20. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 15. "โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม เว็ปไซต์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-12-20. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
 16. แผนการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดของ สพม.สุโขทัย