รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ในThailand Sukhothai
1
1
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเจ้าราม)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระแม่ย่า)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีสวรรค์)
Gold pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
Purple pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดสุโขทัย

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสุโขทัยแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย[แก้]

จังหวัดสุโขทัยอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เจ้าราม ไกรกลาง กงไกรลาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เจ้าราม ไกรใน กงไกรลาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม พระแม่ย่า นาขุนไกร ศรีสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม เจ้าราม โตนด คีรีมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา พระแม่ย่า เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม มัธยมศึกษา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ พระแม่ย่า ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสวรรค์ ท่าชัย ศรีสัชนาลัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ พระแม่ย่า ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ศรีสวรรค์ บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พระแม่ย่า บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม พระแม่ย่า บ้านไร่ ศรีสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม เจ้าราม บ้านสวน เมืองสุโขทัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เจ้าราม ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสวรรค์ หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ศรีสวรรค์ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม เจ้าราม ยางซ้าย เมืองสุโขทัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนลิไทพิทยาคม เจ้าราม เมืองเก่า เมืองสุโขทัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังทองวิทยา พระแม่ย่า วังทอง ศรีสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีนคร ศรีสวรรค์ ศรีนคร ศรีนคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ พระแม่ย่า คลองตาล ศรีสำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ศรีสวรรค์ ย่านยาว สวรรคโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 ศรีสวรรค์ คลองยาง สวรรคโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เจ้าราม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ศรีสวรรค์ หนองกลับ สวรรคโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองตูมวิทยา เจ้าราม หนองตูม กงไกรลาศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ศรีสวรรค์ คลองกระจง สวรรคโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมดรุณี พระแม่ย่า ธานี เมืองสุโขทัย มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสุโขทัยมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสวรรคโลก (6 โรงเรียน) เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ยางซ้าย สุโขทัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) สามเรือน ศรีสำโรง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ธานี เมืองสุโขทัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ธานี เมืองสุโขทัย อนุบาล-มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการาม เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
เทศบาลตำบลบ้านสวน โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โรงเรียนวัดดุสิดาราม ทุ่งหลวง คีรีมาศ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 ทุ่งหลวง คีรีมาศ
เทศบาลตำบลบ้านโตนด โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) โตนด คีรีมาศ
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม
เทศบาลตำบลลานหอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลานหอย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
เทศบาลตำบลศรีนคร โรงเรียนเทศบาลศรีนคร ศรีนคร ศรีนคร
เทศบาลตำบลศรีสำโรง โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) คลองตาล ศรีสำโรง
เทศบาลตำบลคลองยาง โรงเรียนบ้านคลองวังทอง คลองยาง สวรรคโลก
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง โรงเรียนบ้านวงพระจันทร์ เมืองบางขลัง สวรรคโลก
เทศบาลตำบลในเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง ในเมือง สวรรคโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง โรงเรียนบ้านหนองสีดา สามพวง คีรีมาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ บ้านใหม่ชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว ศรีนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน แม่สิน ศรีสัชนาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลย์อนุสรณ์) ทับผึ้ง ศรีสำโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง โรงเรียนบ้านวงฆ้อง เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โรงเรียนวัดท่าช้าง ย่านยาว สวรรคโลก

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)