รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามอำเภอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

คำอธิบาย[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองเชียงใหม่[แก้]

อำเภอเมืองเชียงใหม่มี 101 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 47 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จำนวน 31 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ท่าศาลา มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนกาวิละอนุกูล วัดเกต สศศ.
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ศรีภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ วัดเกต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ช้างม่อย ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนจิตราวิทยา วัดเกต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สุเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย หนองป่าครั่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สันผีเสื้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน วัดเกต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดาราวิทยาลัย วัดเกต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนท่าศาลา ท่าศาลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ ศรีภูมิ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน ช้างม่อย อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ วัดเกต อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม วัดเกต อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ศรีภูมิ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย วัดเกต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ช้างม่อย อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง หายยา อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ช้างคลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ช้างคลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ หายยา อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง พระสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงใหม่
โรงเรียนธรรมราชศึกษา พระสิงห์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนภาเชียงใหม่ สันผีเสื้อ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ช้างม่อย สช.
โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ สันผีเสื้อ สช.
โรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ หนองหอย สช.
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ ศรีภูมิ สช.
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก (ประถม) แม่เหียะ สช.
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สุเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนปิน แม่เหียะ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สันผีเสื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี แม่เหียะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สุเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สุเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัดเกต อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพระหฤทัย ช้างคลาน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพิงครัตน์ วัดเกต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป่าแดด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพุทธิโศภน พระสิงห์ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ท่าศาลา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ช้างคลาน ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พระสิงห์ มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศรีภูมิ มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ช้างคลาน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ หนองป่าครั่ง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ช้างคลาน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หายยา มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ ช้างเผือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดขะจาว ฟ้าฮ่าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ช้างเผือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ช้างเผือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดดอนจั่น ท่าศาลา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สันผีเสื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดป่าแดด ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดป่าตัน ป่าตัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดเมืองสาตร หนองหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดร้องอ้อ สันผีเสื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ป่าแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดสวนดอก สุเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดเสาหิน หนองหอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง หนองป่าครั่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ หนองหอย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวิชัยวิทยา ช้างคลาน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีเนห์รู ช้างเผือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ แม่เหียะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พระสิงห์ สศศ.
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สุเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสันติศึกษา ช้างคลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุเทพ มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ช้างเผือก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา มรภ.เชียงใหม่
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ท่าศาลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา แม่เหียะ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสิริอันดา หนองป่าครั่ง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ช้างเผือก สศศ.
โรงเรียนหอพระ ศรีภูมิ มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พระสิงห์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ ช้างเผือก สช.
โรงเรียนอนุบาลไชยโรจน์สิริล หายยา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ช้างคลาน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา ป่าตัน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว หนองป่าครั่ง สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ แม่เหียะ อนุบาล ทม.แม่เหียะ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ ห้วยแก้ว สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป่าตัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ แม่เหียะ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพรรณี ศรีภูมิ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลภัททิรา ป่าแดด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลมยุรี แม่เหียะ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น ท่าศาลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวารี วัดเกต สช.
โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์ ท่าศาลา สช.
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ช้างคลาน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย สุเทพ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ พระสิงห์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง หนองป่าครั่ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.หนองป่าครั่ง
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 หนองป่าครั่ง อนุบาล ทต.หนองป่าครั่ง
โรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ หนองหอย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลอุบลลักษณ์ ศรีภูมิ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอกัลยาณิวัฒนา[แก้]

อำเภอกัลยาณิวัฒนามี 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านจันทร์ บ้านจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย บ้านจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย แม่แดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น แม่แดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ แม่แดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ แม่แดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยปู แม่แดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ แม่แดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยยา แจ่มหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ บ้านจันทร์ มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนสหมิตรวิทยา บ้านจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6

อำเภอจอมทอง[แก้]

อำเภอจอมทองมี 44 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 จำนวน 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลดอยแก้ว 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจอมทอง ข่วงเปา มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนณัทชวิทย์ ข่วงเปา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ข่วงเปา อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.จอมทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) สบเตี๊ยะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ บ้านแปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านขุนแตะ ดอยแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านขุนแปะ บ้านแปะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร บ้านแปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านขุนกลาง บ้านหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย บ้านหลวง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านขุนยะ บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม บ้านแปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านท่าหลุก สบเตี๊ยะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านบนนา บ้านแปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ ข่วงเปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแปะ บ้านแปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านเมืองกลาง บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านเมืองอาง บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ ดอยแก้ว ทต.ดอยแก้ว
โรงเรียนบ้านแม่ปอน บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่สอย แม่สอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านโรงวัว แม่สอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด แม่สอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย บ้านแปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านสบแปะ บ้านแปะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองคัน แม่สอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย บ้านแปะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ ข่วงเปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สบเตี๊ยะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย แม่สอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด แม่สอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านหาดนาค สบเตี๊ยะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านใหม่สารภี แม่สอย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนวัดพระบาท บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร สบเตี๊ยะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนศรีจอมทอง ดอยแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ ข่วงเปา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลวิทยาวัฒน์ ข่วงเปา สช.
โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ บ้านหลวง สช.

อำเภอเชียงดาว[แก้]

อำเภอเชียงดาวมี 49 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จำนวน 39 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเมืองนะ 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแกน้อยศึกษา เมืองนะ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย เมืองนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงดาว มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนดอยสามหมื่น เมืองคอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเชียงดาว เชียงดาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านดอน เชียงดาว ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านถ้ำ เชียงดาว ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งละคร เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาหวาย เมืองนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านปางแดง เชียงดาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านปางเฟือง ปิงโค้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านปางมะเยา ปิงโค้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าบง แม่นะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเมืองคอง เมืองคอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเมืองนะ เมืองนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน ทุ่งข้าวพวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่นะ แม่นะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม ปิงโค้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่แมะ แม่นะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน แม่นะ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านรินหลวง เมืองนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังมะริว เมืองคอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสบคาบ แม่นะ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ แม่นะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเขียว เมืองนะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองคอง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ปิงโค้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ทุ่งข้าวพวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ทุ่งข้าวพวง
โรงเรียนบ้านใหม่ เมืองงาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย เมืองนะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านออน ปิงโค้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู เมืองนะ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวง อนุบาล ทต.ทุ่งข้าวพวง
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ปิงโค้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนวัดจอมคีรี แม่นะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนวัดปางมะโอ แม่นะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนศีลรวี เชียงดาว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ปิงโค้ง สศศ.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ 1 เมืองนะ อนุบาล ทต.เมืองนะ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ 2 เมืองนะ ทต.เมืองนะ
โรงเรียนอนุบาลเรวดีเชียงใหม่ แม่นะ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เมืองนะ มัธยมศึกษา สพม.34

อำเภอไชยปราการ[แก้]

อำเภอไชยปราการมี 28 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลไชยปราการ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา ศรีดงเย็น ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีดงเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนไชยปราการ หนองบัว มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ปงตำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.ไชยปราการ
โรงเรียนบ้านต้นโชค หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านปงตำ ปงตำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว แม่ทะลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านผาแดง หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่ขิ ศรีดงเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ แม่ทะลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา ศรีดงเย็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสินชัย หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยบง ปงตำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านอ่าย ศรีดงเย็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านท่า ปงตำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนวัดป่าแดง แม่ทะลบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี ปงตำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนสันติวนา หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลฉัตรพฤกษ์ ศรีดงเย็น สช.
โรงเรียนอนุบาลณิชดรุณ ปงตำ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลแม่บัวไหล แม่ทะลบ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนเอื้อวิทยา ปงตำ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอดอยเต่า[แก้]

อำเภอดอยเต่ามี 28 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 จำนวน 27 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า ดอยเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 มืดกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ท่าเดื่อ มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนบ้านกองวะ โปงทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านเกาะหลวง โปงทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านงิ้วสูง โปงทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านฉิมพลี ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา บงตัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา บงตัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านบงตัน บงตัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแปลง 2 มืดกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแปลง 5 ท่าเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านโปง โปงทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านผาจุก ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่บวน โปงทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านไร่ ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านวังหม้อ ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านวังหลวง ท่าเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านสันติสุข ดอยเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ ท่าเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง บงตัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร บ้านแอ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ บ้านแอ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 ท่าเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5

อำเภอดอยสะเก็ด[แก้]

อำเภอดอยสะเก็ดมี 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จำนวน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่คือ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลสันปูเลย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชลประทานผาแตก ลวงเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เชิงดอย มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา เทพเสด็จ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน แม่ฮ้อยเงิน อนุบาล ทต.แม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ ตลาดใหญ่ ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เชิงดอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก แม่โป่ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตลาดขวัญ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าขุย สันปูเลย ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านปางแดง ป่าเมี่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ป่าเมี่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว สง่าบ้าน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าป้อง ป่าป้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ป่าป้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สันปูเลย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำราญราษฎร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม ป่าเมี่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง ตลาดใหญ่ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน แม่ฮ้อยเงิน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก เชิงดอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ ลวงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ สำราญราษฎร์ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านสันทราย ลวงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ ป่าเมี่ยง สช.
โรงเรียนแม่คือวิทยา แม่คือ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี แม่โป่ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ เชิงดอย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลจันทโชติ แม่โป่ง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตลาดใหญ่ อนุบาล ทต.ตลาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ แม่คือ อนุบาล ทต.แม่คือ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย สันปูเลย อนุบาล ทต.สันปูเลย
โรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์ ลวงเหนือ สช.
โรงเรียนอนุบาลสุมาลี ตลาดใหญ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอดอยหล่อ[แก้]

อำเภอดอยหล่อมี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 จำนวน 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ ดอยหล่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านดอยหล่อ ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านแม่ขาน สันติสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านสามหลัง สองแคว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ยางคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านหัวข่วง สองแคว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า ดอยหล่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สันติสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดดอนชื่น ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดวังขามป้อม ดอยหล่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ยางคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดสองแคว สองแคว อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.สองแคว
โรงเรียนวัดหนองหลั้ว ยางคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ดอยหล่อ มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนสันติสุข สันติสุข มัธยมศึกษา สพม.34

อำเภอฝาง[แก้]

อำเภอฝางมี 63 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จำนวน 50 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่ข่า 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลสันทราย 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 แม่งอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เวียง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม) แม่ข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แม่งอน อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เวียงฝาง
โรงเรียนบ้านขอบด้ง ม่อนปิ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านดงป่าลัน แม่ข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โป่งน้ำร้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านต้นส้าน แม่สูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก แม่งอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านปางปอย แม่คะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านปางสัก แม่สูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าบง โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งถืบ เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งนก แม่คะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงชุม ม่อนปิ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา ม่อนปิ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ม่อนปิ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่ข่า แม่ข่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่คะ แม่คะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง แม่งอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก แม่งอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านแม่ใจ เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย แม่สูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านยาง แม่งอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ แม่สูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบต.แม่สูน
โรงเรียนบ้านลาน ม่อนปิ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ม่อนปิ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันต้นเปา แม่ข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันทราย สันทราย ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันป่าแดง แม่สูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันม่วง แม่ข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขวาง แม่งอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม เวียง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองยาว แม่สูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหลวง แม่งอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง แม่ข่า อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.แม่ข่า
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่คะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยบอน เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ม่อนปิ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม แม่งอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวนา ม่อนปิ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวฝาย โป่งน้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ แม่คะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สันทราย มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนรังษีวิทยา เวียง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา แม่สูน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดนันทาราม สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนวิรุณเทพ แม่งอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนสายอักษร เวียง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า แม่ข่า อนุบาล ทต.บ้านแม่ข่า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย สันทราย อนุบาล ทต.สันทราย
โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ เวียง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสายอักษร เวียง สช.

อำเภอพร้าว[แก้]

อำเภอพร้าวมี 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลป่าไหน่ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง บ้านโป่ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เขื่อนผาก ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ แม่แวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง เวียง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นรุง ป่าตุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สันทราย ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด โหล่งขอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม ป่าตุ้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าไหน่ ป่าไหน่ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง แม่ปั๋ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง แม่ปั๋ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เหียะ แม่แวน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสันกลาง ป่าไหน่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสันปง สันทราย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปิด สันทราย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหลวง โหล่งขอด ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยบง เขื่อนผาก ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา ป่าไหน่ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนประดู่วิทยา แม่ปั๋ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนพร้าวบูรพา ป่าตุ้ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม เขื่อนผาก มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนสหกรณ์ดำริ น้ำแพร่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลตำบลป่าไหน่ ป่าไหน่ อนุบาล ทต.ป่าไหน่
โรงเรียนอนุบาลเทียนเล่มน้อย ป่าตุ้ม เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพรชัย เวียง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลแม่แวน แม่แวน อนุบาล อบต.แม่แวน
โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์ เวียง สช.
โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา สันทราย อนุบาล อบต.สันทราย
โรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด โหล่งขอด อนุบาล อบต.โหล่งขอด

อำเภอแม่แจ่ม[แก้]

อำเภอแม่แจ่มมี 56 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 จำนวน 51 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน และสังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา ท่าผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ช่างเคิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม ปางหินฝน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านกองแขก กองแขก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ กองแขก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย แม่ศึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด แม่ศึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านต่อเรือ ช่างเคิ่ง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านทัพ ท่าผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านทุ่งแก บ้านทับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ บ้านทับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ช่างเคิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านนากลาง แม่ศึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด แม่ศึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านนาฮ่อง แม่ศึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านเนินวิทยา ช่างเคิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ แม่ศึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านปางหินฝน ปางหินฝน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง แม่ศึก อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ แม่ศึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี ปางหินฝน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านผานัง ท่าผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านผาละปิ แม่ศึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ ปางหินฝน ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่ซา แม่นาจร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่ตูม ปางหินฝน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่นาจร แม่นาจร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่ปาน ช่างเคิ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่มะลอ แม่นาจร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่มุ แม่นาจร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่วาก แม่นาจร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่ศึก (มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) แม่ศึก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่หอย แม่นาจร ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่เอาะ แม่นาจร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ แม่นาจร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ ปางหินฝน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านโม่งหลวง กองแขก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน กองแขก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านสบแม่รวม แม่นาจร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านสบวาก แม่นาจร ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านสองธาร บ้านทับ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านสามสบ ท่าผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านห้วยผา แม่นาจร ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านอมขูด กองแขก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านอมเม็ง กองแขก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา ปางหินฝน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ช่างเคิ่ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ช่างเคิ่ง สศศ.
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง มัธยมศึกษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย ปางหินฝน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 กองแขก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนอินทนนท์วิทยา ช่างเคิ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 6

อำเภอแม่แตง[แก้]

อำเภอแม่แตงมี 57 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จำนวน 43 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่แตง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่หอพระ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลสันมหาพน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สบเปิง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน สันมหาพน อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.สันมหาพน
โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย เมืองก๋าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างใน บ้านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นขาม กื้ดช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านทับเดื่อ อินทขิล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ขี้เหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) อินทขิล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปลาดาว อินทขิล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านปางไม้แดง บ้านช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางกว้าง อินทขิล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อินทขิล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางฮ่าง สบเปิง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร บ้านเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านผาหมอน สบเปิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านผึ้ง แม่หอพระ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กื้ดช้าง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน แม่แตง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แมม ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เลา ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แสะ ป่าแป๋ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสันป่าตอง อินทขิล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ช่อแล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองก๋าย สันป่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ ช่อแล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเอียก สันป่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อินทขิล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนป่าแป๋วิทยา ป่าแป๋ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนภูดินวิทยา แม่หอพระ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ ขี้เหล็ก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแม่แตง สันมหาพน มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม แม่หอพระ มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ขี้เหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง ช่อแล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดท่าข้าม สบเปิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แม่แตง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดนาเม็ง แม่หอพระ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านเหล่า เมืองก๋าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ป่าแป๋ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดแม่กะ แม่แตง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดหนองออน อินทขิล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยไร่ ขี้เหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนสบเปิงวิทยา สบเปิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สันป่ายาง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สันป่ายาง มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร สันป่ายาง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนสันป่าสักวิทยา ขี้เหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สันมหาพน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1 กื้ดช้าง อนุบาล อบต.กื้ดช้าง
โรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 กื้ดช้าง อนุบาล อบต.กื้ดช้าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขี้เหล็ก อนุบาล ทต.จอมแจ้ง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง แม่แตง อนุบาล ทต.แม่แตง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ แม่หอพระ อนุบาล ทต.แม่หอพระ
โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อินทขิล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.เมืองแกนพัฒนา

อำเภอแม่ริม[แก้]

อำเภอแม่ริมมี 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่ริม 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลสันโป่ง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 โป่งแยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 แม่แรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ดอนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ดอนแก้ว
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม ริมใต้ อนุบาล ทต.แม่ริม
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ริมใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ดอนแก้ว มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ ห้วยทราย สช.
โรงเรียนบ้านกองแหะ โป่งแยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านกาดฮาว สะลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านคุณหมอ ริมใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เหมืองแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง แม่แรม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำริน ขี้เหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบวกจั่น โป่งแยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางไฮ แม่แรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สันโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน โป่งแยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านพระนอน ดอนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สะลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่สา แม่สา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านริมใต้ ริมใต้ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านศาลา ดอนแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สะลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสันคะยอม ขี้เหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ห้วยทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 ริมเหนือ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ริมใต้ มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนวัดทรายมูล ริมใต้ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ โป่งแยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ดอนแก้ว สศศ.
โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส ริมใต้ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง สันโป่ง อนุบาล ทต.สันโป่ง
โรงเรียนอนุบาลวรรณภา สันโป่ง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก ริมใต้ สช.

อำเภอแม่วาง[แก้]

อำเภอแม่วางมี 25 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ทุ่งรวงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) ดอนเปา อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.แม่วาง
โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฎร์รังสฤษฏิ์) บ้านกาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ดอนเปา มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง แม่วิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านพันตน ทุ่งปี้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองเต่า แม่วิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยตอง แม่วิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง ดอนเปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม บ้านกาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ ดอนเปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง แม่วิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนแม่วินสามัคคี แม่วิน อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย แม่วิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดทุ่งศาลา ดอนเปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง ทุ่งปี้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดวังผาปูน แม่วิน ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร บ้านกาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร ทุ่งรวงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ดอนเปา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ แม่วิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ ดอนเปา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง แม่วิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร บ้านกาด อนุบาล สช.

อำเภอแม่ออน[แก้]

อำเภอแม่ออนมี 11 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จำนวน 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนทาเหนือวิทยา ทาเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านออนกลาง ออนกลาง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านออนหลวย ออนเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนแม่ตะไคร้ ทาเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ออนกลาง มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนวัดดอนชัย แม่ทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดเปาสามขา ออนกลาง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ห้วยแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยทราย แม่ทา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 บ้านสหกรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ห้วยแก้ว อนุบาล อบต.แม่ออน

อำเภอแม่อาย[แก้]

อำเภอแม่อายมี 42 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จำนวน 37 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่อาย 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ท่าตอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ท่าตอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านคาย แม่นาวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่สาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม ท่าตอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 8 ท่าตอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ท่าตอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ท่าตอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) มะลิกา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านดง แม่สาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนชัย แม่อาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่ามะแกง ท่าตอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ บ้านหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าแดง บ้านหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งไฮ แม่สาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่สาว แม่สาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านโละ สันต้นหมื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันปอธง สันต้นหมื้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันป่าข่า แม่สาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว มะลิกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย ท่าตอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง แม่นาวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง แม่สาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านหลวง บ้านหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู แม่นาวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง แม่สาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยปู ท่าตอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่นาวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ท่าตอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ แม่นาวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล (บ้านห้วยหลวง) แม่นาวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่าตอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อาย มัธยมศึกษา อบจ.เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย สศศ.
โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น ท่าตอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่นาวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่นาวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) แม่อาย อนุบาล ทต.แม่อาย
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว แม่สาว อนุบาล อบต.แม่สาว
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อ อนุบาล อบต.สันต้นหมื้อ

อำเภอเวียงแหง[แก้]

อำเภอเวียงแหงมี 10 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จำนวน 9 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านกองลม เมืองแหง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านจอง เปียงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านนามน เมืองแหง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านปางป๋อ แสนไห อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง เปียงหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก แสนไห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเวียงแหง เมืองแหง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เปียงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปียงหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมืองแหง มัธยมศึกษา สพม.34

อำเภอสะเมิง[แก้]

อำเภอสะเมิงมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านดง สะเมิงใต้ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สะเมิงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สาขาวัดแม่ขาน แม่สาบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สะเมิงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านนากู่ แม่สาบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านปางขุม ยั้งเมิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าลาน สะเมิงเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ขะปู บ่อแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า บ่อแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สะเมิงใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก สะเมิงใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แว ยั้งเมิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา แม่สาบ อนุบาล อบต.แม่สาบ
โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ 92) บ่อแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า แม่สาบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดปางเติม แม่สาบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดปางเติม สาขาบ้านขุนสาบ แม่สาบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านป้อก สะเมิงเหนือ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดแม่เลย สะเมิงเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดยั้งเมิน ยั้งเมิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดอมลอง แม่สาบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สะเมิงใต้ มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิงใต้ อนุบาล ทต.สะเมิงใต้

อำเภอสันกำแพง[แก้]

อำเภอสันกำแพงมี 37 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบวกค้าง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านกอสะเลียม บวกค้าง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) แช่ช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนปีน แช่ช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท ต้นเปา ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง แม่ปูคา ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านมอญ สันกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ต้นเปา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา ทรายมูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ออนใต้ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดป่าตาล บวกค้าง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร ร้องวัวแดง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดล้านตอง ห้วยทราย ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สันกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดสันโค้ง ทรายมูล ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดสันป่าค่า ต้นเปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ต้นเปา ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง แม่ปูคา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสันกำแพง ทรายมูล มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สันกำแพง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง บวกค้าง อนุบาล ทต.บวกค้าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง สันกำแพง อนุบาล ทต.สันกำแพง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ออนใต้ อนุบาล ทต.ออนใต้
โรงเรียนอนุบาลบวรทัตวิทยา ต้นเปา สช.
โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ต้นเปา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว แช่ช้าง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่ สันกำแพง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว ต้นเปา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสมศิรินทร์ สันกำแพง สช.
โรงเรียนอนุบาลสิทธิโรจน์ ต้นเปา สช.
โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ สันกำแพง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ร้องวัวแดง อนุบาล อบต.ร้องวัวแดง
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยาเชียงใหม่ สันกำแพง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนออนใต้วิทยา ออนใต้ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

อำเภอสันทราย[แก้]

อำเภอสันทรายมี 45 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จำนวน 29 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 11 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่แฝก 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลหนองแหย่ง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ หนองแหย่ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนต้นกล้า หนองจ๊อม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ไชนีส สันนาเม็ง อนุบาล สช.
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว แม่แฝกใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน หนองจ๊อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบวกเปา หนองแหย่ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าก้าง สันป่าเปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าบง หนองหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ป่าไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านโปง ป่าไผ่ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่ง แม่แฝก ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองขอน ป่าไผ่ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่โจ้ หนองหาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แต แม่แฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แฝก แม่แฝกใหม่ ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) สันทรายน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านร่มหลวง แม่แฝก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีงาม แม่แฝก ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ป่าไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สันพระเนตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านสันศรี สันพระเนตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไคร้ หนองจ๊อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองมะจับ แม่แฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) หนองหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหลักปัน สันนาเม็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง หนองหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวฝาย เมืองเล็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ สันทรายหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ป่าไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดสันคะยอม สันทรายน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) สันทรายน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนวีรยาเชียงใหม่ สันทรายหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ หนองหาร สศศ.
โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สันทรายน้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หนองหาร มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนสันทรายหลวง สันทรายหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนอนุบาล ต. วรศิลป์ สันทรายหลวง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ หนองหาร เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว แม่แฝกใหม่ อนุบาล ทต.เจดีย์แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก แม่แฝก อนุบาล ทต.แม่แฝก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแหย่ง หนองแหย่ง อนุบาล ทต.หนองแหย่ง
โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ ป่าไผ่ สช.
โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์ ป่าไผ่ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ หนองจ๊อม เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสันทราย สันทรายน้อย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอสันป่าตอง[แก้]

อำเภอสันป่าตองมี 38 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา บ้านแม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ยุหว่า มัธยมศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา ยุหว่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนเซนต์มารีอา เชียงใหม่ มะขามหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ น้ำบ่อหลวง มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) มะขามหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.บ้านกลาง
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ทุ่งต้อม อนุบาล ทต.ทุ่งต้อม
โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) บ้านกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านเปียง บ้านแม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง มะขุนหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง ทุ่งต้อม ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านร่องน้ำ มะขามหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สันกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านหัวริน ทุ่งสะโตก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา ทุ่งต้อม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดกู่คำ ยุหว่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ทุ่งต้อม ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว มะขุนหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดท้องฝาย บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดท่าโป่ง บ้านแม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดท่ากาน บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง น้ำบ่อหลวง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดรัตนาราม ทุ่งต้อม ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดโรงวัว แม่ก๊า ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดศรีอุดม น้ำบ่อหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดสามหลัง บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดอุเม็ง ยุหว่า ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวิมานทิพย์ สันกลาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ยุหว่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 ยุหว่า ประถมศึกษา ทต.ยุหว่า
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก ทุ่งสะโตก อนุบาล ทต.ทุ่งสะโตก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า ยุหว่า อนุบาล ทต.ยุหว่า
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเชียงใหม่ ทุ่งต้อม เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง มะขามหลวง อนุบาล อบต.มะขามหลวง
โรงเรียนอนุบาลวิไลลักษณ์ บ้านกลาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสมณะ ท่าวังพร้าว สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง น้ำบ่อหลวง อนุบาล อบต.น้ำบ่อหลวง
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สันกลาง อนุบาล อบต.สันกลาง

อำเภอสารภี[แก้]

อำเภอสารภีมี โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต จำนวน โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 13 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลชมภู 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ ท่าวังตาล สช.
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง หนองผึ้ง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง สารภี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู ป่าบง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ยางเนิ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ยางเนิ้ง
โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด หนองผึ้ง สช.
โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส หนองผึ้ง สช.
โรงเรียนบ้านปากเหมือง ขัวมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านสันทราย สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา หนองผึ้ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวชิราลัย หนองผึ้ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดกองทราย หนองผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดตำหนัก ดอนแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว ชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดเทพาราม ป่าบง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดนันทาราม ไชยสถาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ท่าวังตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดพญาชมภู ชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง หนองผึ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดแม่สะลาบ ชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ยางเนิ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดศรีโพธาราม ยางเนิ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดสันดอนมูล ท่ากว้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา หนองแฝก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนสารภีพิทยาคม ยางเนิ้ง มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนสืบนทีธรรม ท่าวังตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล ชมภู สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู ชมภู อนุบาล ทต.ชมภู
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนพิมพรรณ ยางเนิ้ง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพิมมาลา ยางเนิ้ง สช.
โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล ยางเนิ้ง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสุปราณี ยางเนิ้ง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ ไชยสถาน สช.

อำเภอหางดง[แก้]

อำเภอหางดงมี 50 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองควาย 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลหางดง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ขุนคง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.หางดง
โรงเรียนนันทชาติเกรดสคูล หนองควาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติเกรซ หารแก้ว สช.
โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น น้ำแพร่ สช.
โรงเรียนนานาชาติมอนเทสซอรี่เชียงใหม่ หนองควาย สช.
โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช หนองควาย สช.
โรงเรียนนานาชาติลานนา แม่เหียะ สช.
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก บ้านปง สช.
โรงเรียนบ้านคุณแม่ หนองควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านดง หางดง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านตองกาย หนองควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านทรายมูล หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านท่าขุนคง ขุนคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง บ้านแหวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ น้ำแพร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านปง บ้านปง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านป่าตาล สันผักหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านฟ่อน หนองควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านไร่ บ้านแหวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านวังศรี สบแม่ข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านสันทราย หนองแก๋ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สันผักหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านแสนตอ น้ำแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองตอง หนองตอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนบ้านหารแก้ว หารแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนพันธสัญญา หางดง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ หนองควาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา หนองตอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดขุนคง ขุนคง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดคีรีเขต บ้านปง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดจอมทอง บ้านแหวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดช่างคำ บ้านแหวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดประชาเกษม บ้านปง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม หนองตอง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดศรีล้อม หารแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดศรีสว่าง หารแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ หนองแก๋ว ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนสหวิทย์พิมานเชียงใหม่ หางดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ บ้านแหวน สช.
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนอนุบาลเจริญจิตวิทยา หางดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลซันชายน์ หนองควาย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเต็มสิริวิทยา น้ำแพร่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย หนองควาย อนุบาล ทต.หนองควาย
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮานาคริสเตียน หนองควาย สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านบัว หนองตอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย สันผักหวาน สช.
โรงเรียนอนุบาลเพลินพิศ หารแก้ว สช.

อำเภออมก๋อย[แก้]

อำเภออมก๋อยมี 41 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 จำนวน 38 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลอมก๋อย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ แม่ตื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา ม่อนจอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว แม่ตื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านขุนตื่น สบโขง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย แม่ตื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านซิแบร แม่ตื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านตุงติง อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านตุงลอย อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านนาเกียน นาเกียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านนาไคร้ ยางเปียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านใบหนา นาเกียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านผาปูน อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ นาเกียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านมูเซอ ม่อนจอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่โขง นาเกียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น แม่ตื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง ยางเปียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง ยางเปียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่สะเต นาเกียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สบโขง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านยางแก้ว อมก๋อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านยางครก ยางเปียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านยางเปา อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านยางเปียง อมก๋อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านสบลาน ยางเปียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านหลวง ยางเปียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ยางเปียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ม่อนจอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก ม่อนจอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านห่างหลวง นาเกียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านอูตูม นาเกียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม แม่ตื่น มัธยมศึกษา สพม.34
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอมก๋อย อมก๋อย อนุบาล ทต.อมก๋อย
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อมก๋อย มัธยมศึกษา สพม.34

อำเภอฮอด[แก้]

อำเภอฮอดมี 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม หางดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านกองลอย บ่อสลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านกองหิน หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านกิ่วลม บ่อหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านขุน บ่อหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแควมะกอก ฮอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านโค้งงาม หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านดงดำ ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านดอกแดง บ่อสลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านดอยคำ หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา นาคอเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านตาลใต้ บ้านตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ บ้านตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านตีนตก นาคอเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านเตียนอาง บ่อหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านทุ่ง บ่อสลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง บ้านตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านนาคอเรือ นาคอเรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านนาฟ่อน บ่อหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านบ่อสลี บ่อสลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน บ่อสลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านผาแตน หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านพุย บ่อหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่งูด นาคอเรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่ลอง หางดง ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่ลาย บ่อหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ บ่อหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่สะนาม บ่อหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านแม่อมลอง บ่อสลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านวังกอง บ่อหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านวังลุง หางดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนบ้านหางดง หางดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนฟ้าใส ฮอด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม บ่อสลี อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม หางดง อนุบาล ทต.ท่าข้าม
โรงเรียนอนุบาลเรือนคำ หางดง สช.
โรงเรียนฮอดพิทยาคม หางดง มัธยมศึกษา สพม.34

ดูเพิ่ม[แก้]