รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี)
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Pink pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
Green pog.svg สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง[แก้]

จังหวัดภูเก็ตอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกับจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 7 โรงเรียน โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี[3]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ กะทู้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” เชิงทะเล ถลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองถลาง เทพกระษัตรี ถลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ป่าคลอก ถลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดภูเก็ต และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 49 โรงเรียนในพื้นที่ 3 อำเภอ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเกาะมะพร้าว เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะสิเหร่ รัษฎา เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกาะโหลน ราไวย์ เมืองภูเก็ต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่าฉัตรไชย ไม้ขาว ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) กะทู้ กะทู้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กะรน เมืองภูเก็ต ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกู้กู รัษฎา เมืองภูเก็ต ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ กะทู้ กะทู้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอเอน ไม้ขาว ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) รัษฎา เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านในทอน สาคู ถลาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางคู เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางทอง กะทู้ กะทู้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเทา เชิงทะเล ถลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางโรง ป่าคลอก ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุจำปา เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพารา ป่าคลอก ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่าหนิก ศรีสุนทร ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้ขาว ไม้ขาว ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลิพอน ศรีสุนทร ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสาคู สาคู ถลาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ป่าคลอก ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมงคลวราราม สาคู ถลาง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเมืองใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม ฉลอง เมืองภูเก็ต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ศรีสุนทร ถลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กะรน เมืองภูเก็ต ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง กะทู้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวิชิตสงคราม วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ป่าคลอก ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ไม้ขาว ถลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแหลมพันวา วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ป่าคลอก ถลาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 กมลา กะทู้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (5 โรงเรียน) เทศบาลนครภูเก็ต (7 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองกะทู้ (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองป่าตอง (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ฉลอง เมืองภูเก็ต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กะทู้ กะทู้ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ราไวย์ เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล
เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล
เทศบาลเมืองกะทู้ โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้ กะทู้ กะทู้ อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ กะทู้ กะทู้ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองป่าตอง โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) ป่าตอง กะทู้ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1 ป่าตอง กะทู้ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2 ป่าตอง กะทู้ อนุบาล
เทศบาลตำบลกะรน โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม กะรน เมืองภูเก็ต อนุบาล
เทศบาลตำบลเชิงทะเล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) เชิงทะเล ถลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี โรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าคลอก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง อนุบาล
เทศบาลตำบลรัษฎา โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา รัษฎา เมืองภูเก็ต อนุบาล
เทศบาลตำบลศรีสุนทร โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ศรีสุนทร ถลาง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา โรงเรียนอนุบาลกมลา กมลา กะทู้ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา[5]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "ประวัติความเป็นมา - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต". โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.