ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนทั้งหมด 117 โรงเรียน โดยจำแนกตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองภูเก็ต 3 17 - 20 13 23 1 - 57
กะทู้ 1 5 1 7 7 3 - - 17
ถลาง 3 26 1 30 5 8 - - 43
รวม 7 48 2 57 25 34 1 - 117

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตจำแนกตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 57 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง) จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจำนวน 48 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง[แก้]

จังหวัดภูเก็ตอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกับจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 7 โรงเรียน โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี[5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ กะทู้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” เชิงทะเล ถลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองถลาง เทพกระษัตรี ถลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ป่าคลอก ถลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต[แก้]

สพป.ภูเก็ตมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต และมีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 49 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอถลาง 26 โรงเรียน อำเภอเมืองภูเก็ต 17 โรงเรียน และอำเภอกะทู้ 5 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเกาะมะพร้าว เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะสิเหร่ รัษฎา เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกาะโหลน ราไวย์ เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่าฉัตรไชย ไม้ขาว ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) กะทู้ กะทู้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กะรน เมืองภูเก็ต ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกู้กู รัษฎา เมืองภูเก็ต ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ กะทู้ กะทู้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอเอน ไม้ขาว ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) รัษฎา เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านในทอน สาคู ถลาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางคู เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางทอง กะทู้ กะทู้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเทา เชิงทะเล ถลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางโรง ป่าคลอก ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุจำปา เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพารา ป่าคลอก ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่าหนิก ศรีสุนทร ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้ขาว ไม้ขาว ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลิพอน ศรีสุนทร ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสาคู สาคู ถลาง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ป่าคลอก ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมงคลวราราม สาคู ถลาง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเมืองใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม ฉลอง เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ศรีสุนทร ถลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กะรน เมืองภูเก็ต ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง กะทู้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวิชิตสงคราม วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ป่าคลอก ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ไม้ขาว ถลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแหลมพันวา วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่[4][6]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ป่าคลอก ถลาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 กมลา กะทู้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (5 โรงเรียน) เทศบาลนครภูเก็ต (7 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองกะทู้ (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองป่าตอง (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ฉลอง เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กะทู้ กะทู้ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ราไวย์ เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล
เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล
เทศบาลเมืองกะทู้ โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้ กะทู้ กะทู้ อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ กะทู้ กะทู้ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองป่าตอง โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) ป่าตอง กะทู้ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1 ป่าตอง กะทู้ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2 ป่าตอง กะทู้ อนุบาล
เทศบาลตำบลกะรน โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม กะรน เมืองภูเก็ต อนุบาล
เทศบาลตำบลเชิงทะเล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) เชิงทะเล ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี โรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าคลอก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง อนุบาล
เทศบาลตำบลรัษฎา โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา รัษฎา เมืองภูเก็ต อนุบาล
เทศบาลตำบลศรีสุนทร โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ศรีสุนทร ถลาง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา โรงเรียนอนุบาลกมลา กมลา กะทู้ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 34 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ประถมศึกษา
โรงเรียนกาละพัฒน์ วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ศรีสุนทร ถลาง ประถมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กะทู้ กะทู้ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ ศรีสุนทร ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนถลางวิทยา เทพกระษัตรี ถลาง ประถมศึกษา
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ บัดส์ ภูเก็ต ฉลอง เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ เบอร์ดา คล๊อด ภูเก็ต ฉลอง เมืองภูเก็ต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติปาล์มเฮาส์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติมอนเตสโซรี่ เฮาส์ ภูเก็ต ราไวย์ เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย เทพกระษัตรี ถลาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติอิแมจิเนชั่นแพสชั่น ภูเก็ต ราไวย์ เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานาชาติ โอ๊ค มีโดว์ วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ท ภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบำรุงผกา ภูเก็ต ไม้ขาว ถลาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาสาธิต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ วิชิต เมืองภูเก็ต อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต เชิงทะเล ถลาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เรนโบว์เทร้าภูเก็ต เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบุษบง รัษฎา เมืองภูเก็ต อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต เชิงทะเล ถลาง อนุบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา[9]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองภูเก็ต[แก้]

อำเภอเมืองภูเก็ตมี 57 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลกะรน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 4 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา ตลาดใหญ่ ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนกาละพัฒน์ วิชิต อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเกาะมะพร้าว เกาะแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนเกาะสิเหร่ รัษฎา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนเกาะโหลน ราไวย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา วิชิต อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิชิต มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต วิชิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา ตลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา รัษฎา อนุบาล ทต.รัษฎา
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ตลาดใหญ่ ประถมศึกษา ทน.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ตลาดใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตลาดเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษา ทน.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ตลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา ทน.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม กะรน อนุบาล ทต.กะรน
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ตลาดเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.ภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต เกาะแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติ บัดส์ ภูเก็ต ฉลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติ เบอร์ดา คล๊อด ภูเก็ต ฉลอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติ ปาล์มเฮาส์ ราไวย์ มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติ มอนเตสโซรี่ เฮาส์ ภูเก็ต ราไวย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนนานาชาติ อิแมจิเนชั่นแพสชั่น ภูเก็ต ราไวย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนนานาชาติ โอ๊ค มีโดว์ วิชิต อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ท ภูเก็ต วิชิต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กะรน ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านกู้กู รัษฎา ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านฉลอง ฉลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) รัษฎา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านบางคู เกาะแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" เกาะแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ วิชิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ตลาดเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตลาดใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เกาะแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร วิชิต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม ฉลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กะรน ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวิชิตสงคราม วิชิต อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวิทยาสาธิต ตลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลาดใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รัษฎา อนุบาล–มัธยมศึกษา มรภ.ภูเก็ต
โรงเรียนแหลมพันวา วิชิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ วิชิต อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ตลาดใหญ่ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ตลาดใหญ่ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ตลาดใหญ่ อนุบาล ทน.ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เรนโบว์เทร้าภูเก็ต เกาะแก้ว เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบุษบง รัษฎา อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตลาดเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษา อบจ.ภูเก็ต
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน ฉลอง อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ภูเก็ต
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ราไวย์ อนุบาล–มัธยมศึกษา อบจ.ภูเก็ต
โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ตลาดใหญ่ อนุบาล อบจ.ภูเก็ต

อำเภอกะทู้[แก้]

อำเภอกะทู้มี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง 3 โรงเรียน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต กะทู้ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กะทู้ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้ กะทู้ อนุบาล ทม.กะทู้
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ กะทู้ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.กะทู้
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) ป่าตอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ป่าตอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) กะทู้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ต กะทู้ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกะหลิม ป่าตอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ กะทู้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านบางทอง กะทู้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 กมลา สศศ.
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลกมลา กมลา อนุบาล อบต.กมลา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1 ป่าตอง อนุบาล ทม.ป่าตอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2 ป่าตอง อนุบาล ทม.ป่าตอง
โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กะทู้ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ภูเก็ต

อำเภอถลาง[แก้]

อำเภอถลางมี 43 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเชิงทะเล 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลป่าคลอก 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร 1 โรงเรียน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล เชิงทะเล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ศรีสุนทร ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” เชิงทะเล มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ ศรีสุนทร อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนถลางพระนางสร้าง เทพกระษัตรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนถลางวิทยา เทพกระษัตรี ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนท่าฉัตรไชย ไม้ขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) เชิงทะเล อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เชิงทะเล
โรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี อนุบาล ทต.เทพกระษัตรี
โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย เทพกระษัตรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ป่าคลอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านคอเอน ไม้ขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เทพกระษัตรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ศรีสุนทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านในทอน สาคู ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านบางเทา เชิงทะเล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านบางโรง ป่าคลอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ เทพกระษัตรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านป่าคลอก ป่าคลอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านพรุจำปา เทพกระษัตรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านพารา ป่าคลอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านม่าหนิก ศรีสุนทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านไม้ขาว ไม้ขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านลิพอน ศรีสุนทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านสาคู สาคู ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านหมากปรก ไม้ขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านแหลมทราย เทพกระษัตรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ป่าคลอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบำรุงผกา ภูเก็ต ไม้ขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ป่าคลอก สศศ.
โรงเรียนเมืองถลาง เทพกระษัตรี มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดมงคลวราราม สาคู ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดเมืองใหม่ เทพกระษัตรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ศรีสุนทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ป่าคลอก มัธยมศึกษา สพม.14
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ป่าคลอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ไม้ขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต เชิงทะเล เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก ป่าคลอก อนุบาล ทต.ป่าคลอก
โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต เชิงทะเล อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ศรีสุนทร อนุบาล ทต.ศรีสุนทร
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เชิงทะเล อนุบาล อบต.เชิงทะเล

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ภูเก็ต". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-12. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-08. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  6. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ2
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "ประวัติความเป็นมา - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต". โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.