เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
Mueang Kaen Phatthana Town Municipality
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ตรา
ประเทศ  ไทย
จังหวัด เชียงใหม่
อำเภอ แม่แตง
ที่ตั้ง ถนนชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายจรัส ไชยยา
พื้นที่
 • ทั้งหมด 24 ตร.กม. (9 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2554)
 • ทั้งหมด 13,239
 • ความหนาแน่น 552 คน/ตร.กม. (1,430 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 5385 7360
โทรสาร 0 5347 9120
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวอำเภอแม่แตง 8 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือประมาณ 48 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 107 สถาพพื้นที่โดยทั่วไปของตัวชุมชนเป็นพื้นที่ราบระหว่างเทือกเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา แรกจัดตั้งมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา[1] และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนาตามราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 จึงได้รับการยกฐานะอีกครั้งเป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง

เขตการปกครอง[แก้]

มีเขตการปกครองครอบคลุม 2 ตำบล คือตำบลช่อแล รวม 6 หมู่บ้าน และตำบลอินทขิล รวม 10 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1– หมู่ที่ 11 (ยกเว้นหมู่ที่ 9) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร (15,000 ไร่)

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจำนวน 13,239 คน[2] แยกเป็นชาย 6,312 คน หญิง 6,927 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 552 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 5,272 หลังคาเรือน

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเมืองแก่นพัฒนามีดังนี้

 • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
 2. โรงเรียนบ้านปง
 3. โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
 4. โรงเรียนวัดหนองออน
 5. โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

การสาธารณสุข[แก้]

ภายในเทศบาลเมืองเมืองแก่นพัฒนามีสถานพยาบาลดังนี้

 1. สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง
 2. คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]