รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

โรงเรียนสระแก้ว

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว is located in Thailand Sa Kaeo
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังบูรพา)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปิ่นมาลา)
Yellow pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสระแก้วแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7[แก้]

จังหวัดสระแก้วอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โดยอำเภอเขาฉกรรจ์ ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วังบูรพา ท่าเกษม เมืองสระแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสระแก้ว วังบูรพา สระแก้ว เมืองสระแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม วังบูรพา วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วังบูรพา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม วังบูรพา วังใหม่ วังสมบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังบูรพา วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วังบูรพา คลองหาด คลองหาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ปิ่นมาลา หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนซับม่วงวิทยา ปิ่นมาลา โคคลาน ตาพระยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาพระยา ปิ่นมาลา ตาพระยา ตาพระยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทัพราชวิทยา ปิ่นมาลา ทัพราช ตาพระยา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ปิ่นมาลา โคกสูง โคกสูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ปิ่นมาลา ผ่านศึก อรัญประเทศ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอรัญประเทศ ปิ่นมาลา อรัญประเทศ อรัญประเทศ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1[แก้]

สพป.สระแก้ว เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนใต้และตะวันตกของจังหวัด ได้แกอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอคลองหาด อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2[แก้]

สพป.สระแก้ว เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.