รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (เฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก)[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3[แก้]

โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]