รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก
1
1
2
2
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนเรศวร)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพุทธชินราช)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังจันทน์)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเอกาทศรถ)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบางกลางท่าว)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Cyan pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดพิษณุโลก

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์[แก้]

จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 6 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วังจันทน์ คันโช้ง วัดโบสถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง วังจันทน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สุพรรณกัลยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนชาติตระการวิทยา บางกลางท่าว ป่าแดง ชาติตระการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) นเรศวร ชุมแสงสงคราม บางระกำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วังจันทน์ ดงประคำ พรหมพิราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนทองวิทยา พุทธชินราช ดอนทอง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พุทธชินราช หัวรอ เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เอกาทศรถ แก่งโสภา วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม นเรศวร ท่าทอง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สุพรรณกัลยา ไทรย้อย เนินมะปราง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก บางกลางท่าว นครชุม นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครไทย บางกลางท่าว นครไทย นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บางกลางท่าว บ้านแยง นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาบัววิทยา บางกลางท่าว นาบัว นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เอกาทศรถ บ้านกลาง วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สุพรรณกัลยา เนินกุ่ม บางกระทุ่ม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สุพรรณกัลยา บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม เอกาทศรถ ท่าหมื่นราม วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา บางกลางท่าว บ่อโพธิ์ นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สุพรรณกัลยา บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา นเรศวร บางระกำ บางระกำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม นเรศวร บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เอกาทศรถ บ้านกลาง วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา นเรศวร หนองกุลา บางระกำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วังจันทน์ พรหมพิราม พรหมพิราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นเรศวร ท่าทอง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พุทธชินราช ในเมือง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางโกลนวิทยา บางกลางท่าว ยางโกลน นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สุพรรณกัลยา วังโพรง เนินมะปราง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วังจันทน์ วงฆ้อง พรหมพิราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังทองพิทยาคม เอกาทศรถ ชัยนาม วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา พุทธชินราช วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา เอกาทศรถ วังพิกุล วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วังจันทน์ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พุทธชินราช มะขามสูง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม เอกาทศรถ วังนกแอ่น วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา บางกลางท่าว สวนเมี่ยง ชาติตระการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองพระพิทยา เอกาทศรถ หนองพระ วังทอง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1[แก้]

สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอบางระกำ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนวัดจอมทอง จอมทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านแม่ระหัน บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุสรณ์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) บึงพระ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม บึงพระ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดพริก เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดพริก เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันธ์อุปถัมภ์) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนสะพานที่ 3 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านน้ำดำ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านหินลาด ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดบ้านไร่ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดจุฬามณี ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รันตราษฎร์สงคราะห์) ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนจ่าการบุญ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ในเมือง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดอรัญญิก ในเมือง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ในเมือง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ในเมือง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านดงวิทยา บ้านป่า เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดแสงดาว (เทพประชาอนุสรณ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านวังยาง วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดเนินมะคึก สมอแข เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ สมอแข เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดศรีวนาราม สมอแข เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) สมอแข เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดมหาวนาราม หัวรอ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย หัวรอ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดสระโคล่ หัวรอ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนวัดคุยม่วง คุยม่วง บางระกำ
โรงเรียนวัดหนองขานาง คุยม่วง บางระกำ
โรงเรียนวัดคุยขวาง คุยม่วง บางระกำ
โรงเรียนวัดบ้านดง คุยม่วง บางระกำ
โรงเรียนบ้านเรียงกระดก คุยม่วง บางระกำ
โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) ชุมแสงสงคราม บางระกำ
โรงเรียนวัดพรหมเกษร ชุมแสงสงคราม บางระกำ
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ชุมแสงสงคราม บางระกำ
โรงเรียนวัดวังแร่ ชุมแสงสงคราม บางระกำ
โรงเรียนวัดห้วงกระได ชุมแสงสงคราม บางระกำ
โรงเรียนวัดหนองอ้อ ชุมแสงสงคราม บางระกำ
โรงเรียนวัดแตน ชุมแสงสงคราม บางระกำ
โรงเรียนวัดหนองพะยอม ชุมแสงสงคราม บางระกำ
โรงเรียนบ้านท่านางงาม ท่านางงาม บางระกำ
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ท่านางงาม บางระกำ
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ท่านางงาม บางระกำ
โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ ท่านางงาม บางระกำ
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ท่านางงาม บางระกำ
โรงเรียนบ้านนาชักหวาย ท่านางงาม บางระกำ
โรงเรียนบ้านกรุงกรัก ท่านางงาม บางระกำ
โรงเรียนบางระกำ บางระกำ บางระกำ
โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ บางระกำ บางระกำ
โรงเรียนวัดวังเป็ด บางระกำ บางระกำ
โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ บางระกำ บางระกำ
โรงเรียนบ้านคุยยาง บางระกำ บางระกำ
โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ บางระกำ บางระกำ
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ บางระกำ บางระกำ
โรงเรียนคลองวัดไร่ บางระกำ บางระกำ
โรงเรียนบ้านปลักแรด ปลักแรด บางระกำ
โรงเรียนบ้านหนองแขม ปลักแรด บางระกำ
โรงเรียนวัดทุ่งชา ปลักแรด บางระกำ
โรงเรียนวัดดงโคกขาม ปลักแรด บางระกำ
โรงเรียนบ้านพันเสา พันเสา บางระกำ
โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ พันเสา บางระกำ
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง พันเสา บางระกำ
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม พันเสา บางระกำ
โรงเรียนวัดบึงกอก บึงกอก บางระกำ
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม บึงกอก บางระกำ
โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ บึงกอก บางระกำ
โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ บึงกอก บางระกำ
โรงเรียนบ้านคลองเตย บึงกอก บางระกำ
โรงเรียนวัดปรือกระเทียม บึงกอก บางระกำ
โรงเรียนบ้านเสวยซุง บึงกอก บางระกำ
โรงเรียนวัดวังอิทก วังอิทก บางระกำ
โรงเรียนวัดกรับพวง วังอิทก บางระกำ
โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ วังอิทก บางระกำ
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น บ่อทอง บางระกำ
โรงเรียนวัดดอนอภัย บ่อทอง บางระกำ
โรงเรียนบ้านดงยาง บ่อทอง บางระกำ
โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) นิคมพัฒนา บางระกำ
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น นิคมพัฒนา บางระกำ
โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ นิคมพัฒนา บางระกำ
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) นิคมพัฒนา บางระกำ
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม นิคมพัฒนา บางระกำ
โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) นิคมพัฒนา บางระกำ
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง หนองกุลา บางระกำ
โรงเรียนบ้านหนองกรับ หนองกุลา บางระกำ
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองกุลา บางระกำ
โรงเรียนบ้านหนองกุลา หนองกุลา บางระกำ
โรงเรียนวัดบึงบอน หนองกุลา บางระกำ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองกุลา บางระกำ
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม หนองกุลา บางระกำ
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ หนองกุลา บางระกำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2[แก้]

สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราษฎร์เจริญ โคกสลุด บางกระทุ่ม
โรงเรียนราษฎร์ดำริ โคกสลุด บางกระทุ่ม
โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านวังสาร ท่าตาล บางกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ท่าตาล บางกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านบุใหญ่ ท่าตาล บางกระทุ่ม
โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าตาล บางกระทุ่ม
โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านท่ายาง เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองกลด เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
โรงเรียนศึกษาลัย บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดตายม วัดตายม บางกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดตายม บางกระทุ่ม
โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก สนามคลี บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก สนามคลี บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส บ้านไร่ บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดโคกสลุด บ้านไร่ บางกระทุ่ม
โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา บ้านไร่ บางกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านยางโทน ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดท่านา ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดบึงลำ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ไทรย้อย เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น ไทรย้อย เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านเขาดิน ไทรย้อย เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านพุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านโคกวังสาร ไทรย้อย เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านผารังหมี ไทรย้อย เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านซำรัง ชมพู เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านชมภู ชมพู เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านน้ำปาด ชมพู เนินมะปราง
โรงเรียนวัดปลวกง่าม ชมพู เนินมะปราง
โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ชมพู เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง
โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ เนินมะปราง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ เนินมะปราง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วังยาง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วังยาง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านผาท่าพล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านลำภาศ บ้านมุง เนินมะปราง
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง บ้านมุง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านมุง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง บ้านมุง เนินมะปราง
โรงเรียนวัดบ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านวังโพรง วังโพรง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านวังขวัญ วังโพรง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านเขาเขียว วังโพรง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วังโพรง เนินมะปราง
โรงเรียนบ้านหนองดู่ วังโพรง เนินมะปราง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3[แก้]

สพป.พิษณุโลก เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เนินเพิ่ม นครไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (3 โรงเรียน) เทศบาลนครพิษณุโลก (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองอรัญญิก (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง[3]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม หนองกะท้าว นครไทย
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม บ้านแยง นครไทย
เทศบาลนครพิษณุโลก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ในเมือง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ในเมือง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ในเมือง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) ในเมือง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ในเมือง เมืองพิษณุโลก
เทศบาลเมืองอรัญญิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) อรัญญิก เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) อรัญญิก เมืองพิษณุโลก
เทศบาลตำบลบ้านคลอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก
เทศบาลตำบลนครไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนครไทย นครไทย นครไทย
เทศบาลตำบลป่าแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง ป่าแดง ชาติตระการ
เทศบาลตำบลพรหมพิราม โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ พรหมพิราม พรหมพิราม
เทศบาลตำบลวงฆ้อง โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) วงฆ้อง พรหมพิราม
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ท้อแท้ วัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข สมอแข เมืองพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำคู้ วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองกุลา หนองกุลา บางระกำ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 1 วังนกแอ่น วังทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ ท้อแท้ วัดโบสถ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนสาธิต 3 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเมือง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในเมือง เมืองพิษณุโลก

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)