รายชื่อกลุ่มโรงเรียนในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อกลุ่มโรงเรียนในประเทศไทย เรียงลำดับตามตัวอักษร

[แก้]

[แก้]

[แก้]

กลุ่มโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • กลุ่มโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
  • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา
  • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร
  • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ นาแก
  • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ นครพนม
  • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กาฬสินธุ์
  • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
  • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ศรีสงคราม
  • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์
  • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ นิคมน้ำอูน

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า
 • กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  • กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการ
   • กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา
    • โรงเรียนกาวิละอนุกูล
    • โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
    • โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
    • โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
    • โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
    • โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
    • โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
    • โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
    • โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
    • โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
    • โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
    • โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
    • โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
    • โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
    • โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
    • โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
    • โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
    • โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
    • โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
   • กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการได้ยิน
    • โรงเรียนเศรษฐเสถียร
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
    • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
    • โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
    • โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
    • โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ
    • โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
   • กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการมองเห็น
    • โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้
    • โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
   • กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการทางร่างกายและสุขภาพ
    • โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
    • โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
    • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
    • โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
    • โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
    • โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
   • โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
   • โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ (เดิมชื่อ : โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน)
   • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ (เดิมชื่อ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์)
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
   • โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]