รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์
1
1
2
2
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสิรินธร)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตจอมสุรินทร์)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีสำโรง)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตท่าตูม-ชุมพลบุรี)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีนครเตา)
Cyan pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปราสาทเชิงพนม)
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีนครอัจจะ)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Gold pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์แบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดสุรินทร์

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสุรินทร์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์[แก้]

จังหวัดสุรินทร์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 85 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 8 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนพนาสนวิทยา จอมสุรินทร์ อู่โลก ลำดวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จอมสุรินทร์ ลำดวน ลำดวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ศรีนครอัจจะ ศรีสุข ศรีณรงค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ปราสาทเชิงพนม จีกแดก พนมดงรัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสุขวิทยา ศรีสำโรง ศรีสุข สำโรงทาบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศรีสำโรง สำโรงทาบ สำโรงทาบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวเชดวิทยา ศรีนครอัจจะ บัวเชด บัวเชด มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน ศรีนครอัจจะ ลำเภาลูน บัวเชด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จอมสุรินทร์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแร่วิทยา จอมสุรินทร์ บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ จอมสุรินทร์ บึง เขวาสินรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ศรีนครเตา ระเวียง โนนนารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนเทพ ศรีนครเตา หนองเทพ โนนนารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ศรีนครเตา คำผง โนนนารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ท่าตูม-ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองบัววิทยา ท่าตูม-ชุมพลบุรี เมืองบัว ชุมพลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ท่าตูม-ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองอียอวิทยา ศรีนครเตา หนองอียอ สนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสนมวิทยาคาร ศรีนครเตา สนม สนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ศรีนครเตา แคน สนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จอมสุรินทร์ จอมพระ จอมพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม จอมสุรินทร์ บุแกรง จอมพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา จอมสุรินทร์ เมืองลีง จอมพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา จอมสุรินทร์ หนองสนิท จอมพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ปราสาทเชิงพนม กาบเชิง กาบเชิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ปราสาทเชิงพนม โคกตะเคียน กาบเชิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแนงมุดวิทยา ปราสาทเชิงพนม แนงมุด กาบเชิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ปราสาทเชิงพนม กาบเชิง กาบเชิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ศรีนครเตา รัตนบุรี รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนแรดวิทยา ศรีนครเตา ดอนแรด รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ศรีนครเตา ทับใหญ่ รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุศรีนคร ศรีนครเตา ธาตุ รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ศรีนครเตา เบิด รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนบุรี ศรีนครเตา รัตนบุรี รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกระเทียมวิทยา ศรีนครอัจจะ กระเทียม สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ศรีนครอัจจะ ตาตุม สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีนครอัจจะ ตาคง สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ศรีนครอัจจะ ดม สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระแก้ววิทยา ศรีนครอัจจะ พระแก้ว สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ศรีนครอัจจะ เทพรักษา สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสังขะ ศรีนครอัจจะ สังขะ สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกยางวิทยา ปราสาทเชิงพนม โคกยาง ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ปราสาทเชิงพนม เชื้อเพลิง ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนตานีวิทยา ปราสาทเชิงพนม ตานี ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาเบาวิทยา ปราสาทเชิงพนม ตาเบา ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาทเชิงพนม สมุด ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ปราสาทเชิงพนม กันตวจระมวล ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ปราสาทเชิงพนม กังแอน ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนช้างบุญวิทยา ท่าตูม-ชุมพลบุรี กระโพ ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม-ชุมพลบุรี ท่าตูม ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ท่าตูม-ชุมพลบุรี ทุ่งกุลา ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ท่าตูม-ชุมพลบุรี โพนครก ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม ท่าตูม-ชุมพลบุรี พรมเทพ ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ท่าตูม-ชุมพลบุรี เมืองแก ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ท่าตูม-ชุมพลบุรี บะ ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม ท่าตูม-ชุมพลบุรี หนองบัว ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ศรีสำโรง กุดหวาย ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ศรีสำโรง ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ศรีสำโรง หนองเหล็ก ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแตลศิริวิทยา ศรีสำโรง แตล ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศรีสำโรง จารพัต ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางวิทยาคาร ศรีสำโรง ยาง ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังข่าพัฒนา ศรีสำโรง ช่างปี่ ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศรีสำโรง ระแงง ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ศรีสำโรง ผักไหม ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ศรีสำโรง คาละแมะ ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สิรินธร คอโค เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สิรินธร ตั้งใจ เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สิรินธร ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สุรวิทยาคาร เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาดีวิทยา สิรินธร นาดี เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาบัววิทยา สุรวิทยาคาร นาบัว เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพญารามวิทยา สิรินธร เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหิธรวิทยา สุรวิทยาคาร นอกเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สิรินธร ราม เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สุรวิทยาคาร นอกเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สุรวิทยาคาร นาบัว เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สิรินธร ราม เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวายวิทยาคาร สุรวิทยาคาร สวาย เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิรินธร สิรินธร ในเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรวิทยาคาร ในเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สิรินธร สลักได เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สิรินธร แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สุรวิทยาคาร นอกเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สุรวิทยาคาร ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1[แก้]

สพป.สุรินทร์ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอลำดวน และอำเภอเขวาสินรินทร์

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านไถงตรง นอกเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น นาดี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านคอโค คอโค เมืองสุรินทร์
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองคู ตระเปียงเตีย ลำดวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2[แก้]

สพป.สุรินทร์ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม อำเภอจอมพระ อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3[แก้]

สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด อำเภอศรีณรงค์ และอำเภอพนมดงรัก

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดสุรินทร์มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสุรินทร์มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองสุรินทร์ (3 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 8 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" ในเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ในเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" ในเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลกระหาด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด กระหาด จอมพระ
เทศบาลตำบลท่าตูม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ท่าตูม ท่าตูม
เทศบาลตำบลกันตวจระมวล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกันตวจระมวล กันตวจระมวล ปราสาท
เทศบาลตำบลรัตนบุรี โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี
เทศบาลตำบลแคน โรงเรียนเทศบาลตำบลแคน แคน สนม
เทศบาลตำบลผักไหม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม ผักไหม ศีขรภูมิ
เทศบาลตำบลสังขะ โรงเรียนเทศบาลสังขะ สังขะ สังขะ
เทศบาลตำบลหมื่นศรี โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ (กุดงิ้ว-ศิริพัฒน์) หมื่นศรี สำโรงทาบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)