ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์
1
1
2
2
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสิรินธร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตจอมสุรินทร์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีสำโรง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตท่าตูม-ชุมพลบุรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีนครเตา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปราสาทเชิงพนม)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีนครอัจจะ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์แบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดสุรินทร์

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดสุรินทร์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์[แก้]

จังหวัดสุรินทร์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 85 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 8 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนพนาสนวิทยา จอมสุรินทร์ อู่โลก ลำดวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จอมสุรินทร์ ลำดวน ลำดวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ศรีนครอัจจะ ศรีสุข ศรีณรงค์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ปราสาทเชิงพนม จีกแดก พนมดงรัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสุขวิทยา ศรีสำโรง ศรีสุข สำโรงทาบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ศรีสำโรง สำโรงทาบ สำโรงทาบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวเชดวิทยา ศรีนครอัจจะ บัวเชด บัวเชด มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน ศรีนครอัจจะ ลำเภาลูน บัวเชด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จอมสุรินทร์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแร่วิทยา จอมสุรินทร์ บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ จอมสุรินทร์ บึง เขวาสินรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ศรีนครเตา ระเวียง โนนนารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนเทพ ศรีนครเตา หนองเทพ โนนนารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ศรีนครเตา คำผง โนนนารายณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ท่าตูม-ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองบัววิทยา ท่าตูม-ชุมพลบุรี เมืองบัว ชุมพลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ท่าตูม-ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองอียอวิทยา ศรีนครเตา หนองอียอ สนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสนมวิทยาคาร ศรีนครเตา สนม สนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ศรีนครเตา แคน สนม มัธยมศึกษา
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จอมสุรินทร์ จอมพระ จอมพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม จอมสุรินทร์ บุแกรง จอมพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา จอมสุรินทร์ เมืองลีง จอมพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา จอมสุรินทร์ หนองสนิท จอมพระ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ปราสาทเชิงพนม กาบเชิง กาบเชิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ปราสาทเชิงพนม โคกตะเคียน กาบเชิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแนงมุดวิทยา ปราสาทเชิงพนม แนงมุด กาบเชิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ปราสาทเชิงพนม กาบเชิง กาบเชิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ศรีนครเตา รัตนบุรี รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนแรดวิทยา ศรีนครเตา ดอนแรด รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ศรีนครเตา ทับใหญ่ รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุศรีนคร ศรีนครเตา ธาตุ รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ศรีนครเตา เบิด รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนบุรี ศรีนครเตา รัตนบุรี รัตนบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกระเทียมวิทยา ศรีนครอัจจะ กระเทียม สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ศรีนครอัจจะ ตาตุม สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีนครอัจจะ ตาคง สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ศรีนครอัจจะ ดม สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระแก้ววิทยา ศรีนครอัจจะ พระแก้ว สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ศรีนครอัจจะ เทพรักษา สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสังขะ ศรีนครอัจจะ สังขะ สังขะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกยางวิทยา ปราสาทเชิงพนม โคกยาง ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ปราสาทเชิงพนม เชื้อเพลิง ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนตานีวิทยา ปราสาทเชิงพนม ตานี ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาเบาวิทยา ปราสาทเชิงพนม ตาเบา ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปราสาทเชิงพนม สมุด ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ปราสาทเชิงพนม กันตวจระมวล ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ปราสาทเชิงพนม กังแอน ปราสาท มัธยมศึกษา
โรงเรียนช้างบุญวิทยา ท่าตูม-ชุมพลบุรี กระโพ ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ท่าตูม-ชุมพลบุรี ท่าตูม ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ท่าตูม-ชุมพลบุรี ทุ่งกุลา ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ท่าตูม-ชุมพลบุรี โพนครก ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม ท่าตูม-ชุมพลบุรี พรมเทพ ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ท่าตูม-ชุมพลบุรี เมืองแก ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ท่าตูม-ชุมพลบุรี บะ ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม ท่าตูม-ชุมพลบุรี หนองบัว ท่าตูม มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ศรีสำโรง กุดหวาย ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ศรีสำโรง ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ศรีสำโรง หนองเหล็ก ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแตลศิริวิทยา ศรีสำโรง แตล ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศรีสำโรง จารพัต ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางวิทยาคาร ศรีสำโรง ยาง ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังข่าพัฒนา ศรีสำโรง ช่างปี่ ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ศรีสำโรง ระแงง ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ศรีสำโรง ผักไหม ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ศรีสำโรง คาละแมะ ศีขรภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สิรินธร คอโค เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สิรินธร ตั้งใจ เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สิรินธร ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สุรวิทยาคาร เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาดีวิทยา สิรินธร นาดี เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาบัววิทยา สุรวิทยาคาร นาบัว เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพญารามวิทยา สิรินธร เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมหิธรวิทยา สุรวิทยาคาร นอกเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สิรินธร ราม เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สุรวิทยาคาร นอกเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สุรวิทยาคาร นาบัว เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สิรินธร ราม เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวายวิทยาคาร สุรวิทยาคาร สวาย เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิรินธร สิรินธร ในเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรวิทยาคาร ในเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สิรินธร สลักได เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สิรินธร แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สุรวิทยาคาร นอกเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สุรวิทยาคาร ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1[แก้]

สพป.สุรินทร์ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอจอมพระ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอลำดวน และอำเภอเขวาสินรินทร์

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านไถงตรง นอกเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านตะตึงไถง นอกเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านพันธุลี นอกเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น นาดี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านคอโค คอโค เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านดงมัน คอโค เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) คอโค เมืองสุรินทร์
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ) นอกเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านพันธุลี นอกเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองกง นอกเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโคกพระ นาดี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านตำปูง นาดี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ นาดี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโดนออง นาดี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี นาดี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านลุมพุก (จันทรศึกษา) นาดี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโคกวัด นาดี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านตระแสง ตระแสง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา ตระแสง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ ตระแสง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ตระแสง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านใหม่ ตระแสง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านสวาย สวาย เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโคกเมือง สวาย เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านปอยเดิน (อินทรศึกษา) สวาย เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์) แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา) แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ สำโรง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สำโรง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู (ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) สำโรง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านราม ราม เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ราม เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านบรมสุข ราม เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ราม เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านบุฤาษี บุฤาษี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง บุฤาษี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านรัตนะ บุฤาษี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนวัดประสพ บุฤาษี เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านกาเกาะ (แหลมราษฎร์นุเคราะห์) กาเกาะ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านขนาด กาเกาะ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านขามระกา กาเกาะ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ กาเกาะ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านแกใหญ่ แกใหญ่ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านแกน้อย แกใหญ่ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านนาเกา แกใหญ่ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านจักจรูก แกใหญ่ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านกู่ (ราษฎร์สามัคคี) เพี้ยราม เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านเพี้ยราม เพี้ยราม เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) เพี้ยราม เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน เพี้ยราม เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านตั้งใจ ตั้งใจ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านระกาสังแก ตั้งใจ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ ตั้งใจ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองกระดาน ตั้งใจ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา) ตั้งใจ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านสลักได สลักได เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านเสม็ด (ประชารัฐนุเคราะห์) สลักได เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านตะบัล สลักได เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านตระแบก สลักได เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านกันแสง สลักได เมืองสุรินทร์
โรงเรียนเมืองที เมืองที เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านตาเปาว์ เมืองที เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองกัว เมืองที เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านทะนงชัย เมืองที เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านบุทม เมืองที เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านประปีด เมืองที เมืองสุรินทร์
โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎร์บำรุง) เฉนียง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนพรหมประสาทราษฏร์นุกูล เฉนียง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) เฉนียง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านนาสม (วิไลราษฎร์ศึกษา) เฉนียง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านสกร็อม (ประสาทศีลสามัคคี) เฉนียง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองเต่า เฉนียง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก นาบัว เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโดนโอก นาบัว เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านนาสาม (เกียรติประชา) นาบัว เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านนาบัว นาบัว เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านกะทม (คุณรสนิมิต) นาบัว เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านนาเสือก นาบัว เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านเขวา (เทพอนุสรณ์) ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านระเภาว์ ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านเทนมีย์ เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านระหาร เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านตาเพชร เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านอำปึล (ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านคาบ เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านตาอ็อง ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนเสกวิทยาคม ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านจันรม ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านกาเกาะ ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านขยอง ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนอนุบาลลำดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) ลำดวน ลำดวน
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ลำดวน ลำดวน
โรงเรียนบ้านตาเมาะ ลำดวน ลำดวน
โรงเรียนบ้านจรวย ลำดวน ลำดวน
โรงเรียนวัดทักษิณวารี ลำดวน ลำดวน
โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย ตระเปียงเตีย ลำดวน
โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา ตระเปียงเตีย ลำดวน
โรงเรียนบ้านโชกเหนือ โชคเหนือ ลำดวน
โรงเรียนบ้านภูมิสตึง โชคเหนือ ลำดวน
โรงเรียนบ้านตรำดม ตรำดม ลำดวน
โรงเรียนดรุณวิทยากร ตรำดม ลำดวน
โรงเรียนหนองยาง ตรำดม ลำดวน
โรงเรียนบ้านระไซร์ ตรำดม ลำดวน
โรงเรียนบ้านอู่โลก อู่โลก ลำดวน
โรงเรียนบ้านตะเคียน อู่โลก ลำดวน
โรงเรียนบ้านโชกใต้ อู่โลก ลำดวน
โรงเรียนบ้านโคกเกาะ อู่โลก ลำดวน
โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง อู่โลก ลำดวน
โรงเรียนบ้านหนองคู ตระเปียงเตีย ลำดวน
โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านสตอ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก (กาญจนูปถัมภ์) เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านตากูก ตากูก เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านโชค ตากูก เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน ตากูก เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านตากแดด ตากูก เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น บ้านแร่ เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านพระปีด บ้านแร่ เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง บ้านแร่ เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านกันเตรียง บ้านแร่ เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านบึง (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) บึง เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านกันตรง บึง เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว บึง เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก บึง เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านโคกกรวด บึง เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านพะเนา ปราสาททอง เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านแสรออ ปราสาททอง เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านสามโค ปราสาททอง เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านฉันเพล ปราสาททอง เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านบุญโลก ปราสาททอง เขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านกระออม กระออม สำโรงทาบ
โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา กระออม สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง กระออม สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ว สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน เกาะแก้ว สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านตางมาง เกาะแก้ว สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เกาะแก้ว สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านดู่ ประดู่ สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านหนองพญา ประดู่ สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านขนวน ประดู่ สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านศรีราชา ประดู่ สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านหนองดุม ศรีสุข สำโรงทาบ
โรงเรียนสะโนวิทยา สะโน สำโรงทาบ
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ (บริคุตต์วิทยาคุณ) สำโรงทาบ สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สำโรงทาบ สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านกุง สำโรงทาบ สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านสังแก เสม็จ สำโรงทาบ
โรงเรียนการุญวิทยา เสม็จ สำโรงทาบ
โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ หมื่นศรี สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย หมื่นศรี สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา หมื่นศรี สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านหนองแคน หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านจังเกา (ลุสิมาวิทยาคาร) หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านโนนลี หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านหนองฮะ หนองฮะ สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านค้อ หนองฮะ สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านขอนแก่น หนองฮะ สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด หนองฮะ สำโรงทาบ
โรงเรียนบ้านดินแดง เป็นสุข จอมพระ
โรงเรียนบ้านระวี เป็นสุข จอมพระ
โรงเรียนบ้านขมิ้น (เรืองราษฎร์รังสรรค์) เป็นสุข จอมพระ
โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ เป็นสุข จอมพระ
โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง จอมพระ
โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา ชุมแสง จอมพระ
โรงเรียนบ้านผือ บ้านผือ จอมพระ
โรงเรียนบ้านจบก บ้านผือ จอมพระ
โรงเรียนบ้านบุอาไร บ้านผือ จอมพระ
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านผือ จอมพระ
โรงเรียนสามัคคีวิทยา บ้านผือ จอมพระ
โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา ลุ่มระวี จอมพระ
โรงเรียนบ้านตากวน ลุ่มระวี จอมพระ
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ลุ่มระวี จอมพระ
โรงเรียนบ้านหนองพลวง ลุ่มระวี จอมพระ
โรงเรียนบ้านหนองสนิท หนองสนิท จอมพระ
โรงเรียนบ้านวารไพรศรี หนองสนิท จอมพระ
โรงเรียนบ้านหนองกับ หนองสนิท จอมพระ
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว หนองสนิท จอมพระ
โรงเรียนบ้านสำโรง (หลวงอุดมรักษ์) หนองสนิท จอมพระ
โรงเรียนบ้านเวียย กระหาด จอมพระ
โรงเรียนบ้านกันโจรง กระหาด จอมพระ
โรงเรียนบ้านอันโนง กระหาด จอมพระ
โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน (ปานอุทิศวิทยา) บุแกรง จอมพระ
โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร บุแกรง จอมพระ
โรงเรียนบ้านอาแวะ บุแกรง จอมพระ
โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ บุแกรง จอมพระ
โรงเรียนบ้านว่าน บุแกรง จอมพระ
โรงเรียนบ้านจอมพระ จอมพระ จอมพระ
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม จอมพระ จอมพระ
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ จอมพระ จอมพระ
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ จอมพระ จอมพระ
โรงเรียนทวีคามวิทยา จอมพระ จอมพระ
โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ เมืองลีง จอมพระ
โรงเรียนบ้านเมืองลีง เมืองลีง จอมพระ
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ เมืองลีง จอมพระ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาค เมืองลีง จอมพระ
โรงเรียนบ้านทวารไพร เมืองลีง จอมพระ
โรงเรียนบ้านดงเค็ง เมืองลีง จอมพระ
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง (ราษฎรบำรุง) ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) นารุ่ง ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านดู่อาราง นารุ่ง ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านบึงขวาง คาละแมะ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองจอก คาละแมะ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านจารพัต จารพัต ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านเปรียง จารพัต ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านพันษี จารพัต ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านพม่า จารพัต ศีขรภูมิ
โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี จารพัต ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) ตรึม ศีขรภูมิ
โรงเรียนกาเจาะกุดทองหนองไผ่ ตรึม ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหัวแรต ตรึม ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ ตรึม ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองหิน ตรึม ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส ตรึม ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านแตล แตล ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ แตล ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองท่ม แตล ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง แตล ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู แตล ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านอาวุธ แตล ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง แตล ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านโนนถ่อน แตล ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านผักไหม ผักไหม ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ผักไหม ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) ผักไหม ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านทุ่งรูง ผักไหม ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านศรีตะวัน (ราษฎร์สามัคคี) ยาง ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านกะลัน ยาง ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ยาง ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) ยาง ศีขรภูมิ
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ระแงง ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านระเวียง ระแงง ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านกางของ ระแงง ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย ระแงง ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านตรมไพร ตรมไพร ศีขรภูมิ
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา ตรมไพร ศีขรภูมิ
โรงเรียนบึงวิทยาคาร ตรมไพร ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี ตรมไพร ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณวิทยา) ตรมไพร ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านกุดหวาย กุดหวาย ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (ปัญจวิทยา) กุดหวาย ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านโคกสนวน กุดหวาย ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านกุดหวาย สาขาบ้านแก่นเมธี กุดหวาย ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านดงถาวร กุดหวาย ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช กุดหวาย ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านช่างปี่ ช่างปี่ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านตะคร้อ ช่างปี่ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ (กระโดนค้อผดุงวิทยา) ช่างปี่ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ช่างปี่ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก ช่างปี่ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ ช่างปี่ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านโคกอาโพน ช่างปี่ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านข่า ช่างปี่ ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองขวาว (ศรีสุรินทร์บำรุง) หนองขวาว ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านขะเนก หนองขวาว ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ หนองขวาว ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) หนองขวาว ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม หนองขวาว ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านสะโน หนองบัว ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองบัว ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองขนาด หนองบัว ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองบัว ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ศรีวิทยา) หนองบัว ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านปะนอยไถง หนองเหล็ก ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง หนองเหล็ก ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านโคกลำดวน หนองเหล็ก ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ หนองเหล็ก ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านกระดาน หนองเหล็ก ศีขรภูมิ
โรงเรียนบ้านจารย์ หนองเหล็ก ศีขรภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2[แก้]

สพป.สุรินทร์ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม อำเภอท่าตูม อำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอชุมพลบุรี

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านทัพไทย สนม สนม
โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ สนม สนม
โรงเรียนบ้านโสกแดง สนม สนม
โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สนม สนม
โรงเรียนสนมศึกษาคาร สนม สนม
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม สนม สนม
โรงเรียนบ้านนานวน นานวน สนม
โรงเรียนบ้านหัวนา นานวน สนม
โรงเรียนบ้านตาเพชร นานวน สนม
โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" แคน สนม
โรงเรียนบ้านแคนน้อย แคน สนม
โรงเรียนบ้านนายม (นิยมศึกษาวิทยา) แคน สนม
โรงเรียนบ้านโนนจาน แคน สนม
โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี แคน สนม
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว แคน สนม
โรงเรียนบ้านหนองอียอ หนองอียอ สนม
โรงเรียนบ้านอาเลา หนองอียอ สนม
โรงเรียนบ้านโนนเซียง หนองอียอ สนม
โรงเรียนบ้านหนองระฆัง หนองระฆัง สนม
โรงเรียนบ้านนาดี หนองระฆัง สนม
โรงเรียนบ้านสะทืด หนองระฆัง สนม
โรงเรียนผาแดงวิทยา หัวงัว สนม
โรงเรียนบ้านกาพระ หัวงัว สนม
โรงเรียนบ้านหัวงัว หัวงัว สนม
โรงเรียนบ้านหนองครก หัวงัว สนม
โรงเรียนบ้านโพนโก โพนโก สนม
โรงเรียนบ้านเป้า โพนโก สนม
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง โพนโก สนม
โรงเรียนบ้านโนนเปือย โพนโก สนม
โรงเรียนบ้านโพนดวน โพนโก สนม
โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูม ท่าตูม
โรงเรียนบ้านตูม (อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูม ท่าตูม
โรงเรียนบ้านลุงปุง ท่าตูม ท่าตูม
โรงเรียนบ้านปราสาท ท่าตูม ท่าตูม
โรงเรียนบ้านโพนทา ท่าตูม ท่าตูม
โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูม ท่าตูม
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 159) ท่าตูม ท่าตูม
โรงเรียนบ้านหมากมี่ ท่าตูม ท่าตูม
โรงเรียนบ้านบะ บะ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านเฉนียง บะ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านปรีง บะ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านโนนสูง บะ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ หนองเมธี ท่าตูม
โรงเรียนบ้านบุผาง หนองเมธี ท่าตูม
โรงเรียนบ้านนานวล หนองเมธี ท่าตูม
โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ หนองเมธี ท่าตูม
โรงเรียนบ้านทุ่งโก หนองเมธี ท่าตูม
โรงเรียนบ้านไกลเสนียด หนองบัว ท่าตูม
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 หนองบัว ท่าตูม
โรงเรียนบ้านม่วงมูล หนองบัว ท่าตูม
โรงเรียนบ้านโพนงอย หนองบัว ท่าตูม
โรงเรียนบ้านธรรมษา บัวโคก ท่าตูม
โรงเรียนไตรคามสามัคคี บัวโคก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านพิงพวย บัวโคก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านบัวโคก บัวโคก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านจันทร์งาม บัวโคก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านหนองแสง บัวโคก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านโสมน บัวโคก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านท่าศิลา เมืองแก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านหนองตาด เมืองแก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ 10) เมืองแก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย เมืองแก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองแก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านตาฮะ ทุ่งกุลา ท่าตูม
โรงเรียนบ้านตานบ ทุ่งกุลา ท่าตูม
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ทุ่งกุลา ท่าตูม
โรงเรียนบ้านปอหมัน ทุ่งกุลา ท่าตูม
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ทุ่งกุลา ท่าตูม
โรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บำรุง) พรมเทพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านยางกระจับ พรมเทพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านเหล่า พรมเทพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านชายทุ่ง พรมเทพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านหัวพี พรมเทพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านสาโรช พรมเทพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านโพนครก โพนครก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โพนครก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านสะเอิง โพนครก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านสำโรง โพนครก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านกุดมะโน โพนครก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านโพนขวาว โพนครก ท่าตูม
โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านบอน กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านอาคุณ กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านศาลา กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านโนนโพ กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านบัว กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านตากลาง กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านตาทิตย์ กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านภูดิน กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านนองบึง กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านตระมูง กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนบ้านโคกกุง กระโพ ท่าตูม
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา หนองหลวง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านขุมดิน หนองหลวง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) ระเวียง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านระเวียง ระเวียง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านค้อ ระเวียง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ระเวียง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ระเวียง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านม่วงหวาน ระเวียง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา) โนน โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านผักไหม โนน โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม โนน โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม โนน โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โนน โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านคำผง คำผง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด คำผง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านอาพืด คำผง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ คำผง โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านผำ หนองเทพ โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านหนองเทพ หนองเทพ โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านสำโรง หนองเทพ โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านอีโสตหนองผาง หนองเทพ โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองเทพ โนนนารายณ์
โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) ไผ่ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ไผ่ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ไผ่ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านนาอุดม ไผ่ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านช่องยางชุม ไผ่ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านนาวอง ไผ่ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านแก "แกศึกษาวิทยา" แก รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย แก รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านเบิด เบิด รัตนบุรี
โรงเรียนไตรคามวิทยา เบิด รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองผือ เบิด รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว เบิด รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด เบิด รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก ธาตุ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านม่วงหมาก ธาตุ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล ธาตุ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านน้ำคำ ธาตุ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้าน ธาตุ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้าน ธาตุ รัตนบุรี
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี
โรงเรียนรัตนวิทยาคม รัตนบุรี รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านผือน้อย รัตนบุรี รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองกา รัตนบุรี รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา) รัตนบุรี รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านดอนแรด ดอนแรด รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านหาญฮี ดอนแรด รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองหิน ดอนแรด รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ ดอนแรด รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว ดอนแรด รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านโนนทราย ดอนแรด รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง หนองบัวทอง รัตนบุรี
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา หนองบัวทอง รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านนาตุ่น (สหราษฎร์วิทยา) หนองบัวทอง รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านทับน้อย ทับใหญ่ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านทัพโพธิ์วิทยา ทับใหญ่ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านจาน ทับใหญ่ รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านบอน (ท่าวารีวิทยา) กุดขาคีม รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านลำเพิญ (อรุณราษฎร์สงเคราะห์) กุดขาคีม รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) กุดขาคีม รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านดงเค็ง กุดขาคีม รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านอาจญา น้ำเขียว รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว น้ำเขียว รัตนบุรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม น้ำเขียว รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองคู น้ำเขียว รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านยาง ยางสว่าง รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านขะยูง ยางสว่าง รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านนางเข็ม ยางสว่าง รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านดู่ หนองบัวบาน รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านขาม หนองบัวบาน รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านสร้างบก หนองบัวบาน รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) หนองบัวบาน รัตนบุรี
โรงเรียนบ้านกระสัง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ยะวึก ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านงิ้ว ยะวึก ชุมพลบุรี
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ยะวึก ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านแสนสุข ยะวึก ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ยะวึก ชุมพลบุรี
โรงเรียนสนวนโคกเม็ก ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านยางชุม ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านสำโรง ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สระขุด ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สระขุด ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านสายสนอง สระขุด ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สระขุด ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านตั้งใจ สระขุด ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก หนองเรือ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า หนองเรือ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง หนองเรือ ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ไพรขลา ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านโพนม่วง ไพรขลา ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน ไพรขลา ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้อง ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านหนองพิมาน กระเบื้อง ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านขุนหาญ กระเบื้อง ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร กระเบื้อง ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ กระเบื้อง ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม เมืองบัว ชุมพลบุรี
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด เมืองบัว ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านยางบ่ออี เมืองบัว ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านกะทะ เมืองบัว ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านโนนสัง เมืองบัว ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านบุตาโสม เมืองบัว ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย เมืองบัว ชุมพลบุรี
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านระหาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านแคนดำ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านตึกชุม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
โรงเรียนโพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านโคกสูง ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3[แก้]

สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด อำเภอศรีณรงค์ และอำเภอพนมดงรัก

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสังขะวิทยาคม สังขะ สังขะ
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ตาตุม สังขะ
โรงเรียนบ้านชำเบง เทพรักษา สังขะ
โรงเรียนบ้านตาพราม เทพรักษา สังขะ
โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ตาตุม สังขะ
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม เทพรักษา สังขะ
โรงเรียนบ้านสังขะ สังขะ สังขะ
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สังขะ สังขะ
โรงเรียนบ้านศรีนวล สังขะ สังขะ
โรงเรียนบ้านโดง สังขะ สังขะ
โรงเรียนบ้านปวงตึก ตาตุม สังขะ
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ตาตุม สังขะ
โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตาตุม สังขะ
โรงเรียนบ้านคะนา ตาตุม สังขะ
โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ตาตุม สังขะ
โรงเรียนบ้านศาลา เทพรักษา สังขะ
โรงเรียนบ้านลันแต้ เทพรักษา สังขะ
โรงเรียนดมวิทยาคาร ดม สังขะ
โรงเรียนบ้านสนบ ดม สังขะ
โรงเรียนบ้านศรีมงคล ดม สังขะ
โรงเรียนราษฎร์พัฒนา พระแก้ว สังขะ
โรงเรียนบ้านพระแก้ว พระแก้ว สังขะ
โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด พระแก้ว สังขะ
โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก พระแก้ว สังขะ
โรงเรียนบ้านกระสัง พระแก้ว สังขะ
โรงเรียนบ้านแสนกาง พระแก้ว สังขะ
โรงเรียนบ้านจารย์ บ้านจารย์ สังขะ
โรงเรียนบ้านโคกไทร บ้านจารย์ สังขะ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ บ้านจารย์ สังขะ
โรงเรียนบ้านอังกอล บ้านจารย์ สังขะ
โรงเรียนบ้านอาโพน อาโพน บัวเชด
โรงเรียนบ้านสะแร อาโพน บัวเชด
โรงเรียนบ้านสะเดา สะเดา บัวเชด
โรงเรียนบ้านสน สะเดา บัวเชด
โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สำเภาลูน บัวเชด
โรงเรียนบ้านไทยเดิม สำเภาลูน บัวเชด
โรงเรียนบ้านโคกสมอง สำเภาลูน บัวเชด
โรงเรียนบ้านสวาท สำเภาลูน บัวเชด
โรงเรียนบ้านจรัส จรัส บัวเชด
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 จรัส บัวเชด
โรงเรียนบ้านโชค จรัส บัวเชด
โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด
โรงเรียนบ้านบัวเชด บัวเชด บัวเชด
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ) บัวเชด บัวเชด
โรงเรียนบ้านบัวขุนจง (กรป.กลางอุปถัมภ์) บัวเชด บัวเชด
โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี บัวเชด บัวเชด
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บัวเชด บัวเชด
โรงเรียนบ้านจบก ตาวัง บัวเชด
โรงเรียนบ้านตาวัง ตาวัง บัวเชด
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์) ตาวัง บัวเชด
โรงเรียนบ้านนา ตาวัง บัวเชด
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ตาวัง บัวเชด
โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลาง พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ โคกกลาง พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านสระแก้ว โคกกลาง พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านโคกกรม จีกแดก พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านจีกแดก จีกแดก พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านตาลวก จีกแดก พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านศรีสวาย จีกแดก พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านละเอาะ จีกแดก พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านตาเมียง ตาเมียง พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านพนมดิน ตาเมียง พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านหนองจูบ ตาเมียง พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตาเมียง พนมดงรัก
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 บักได พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข บักได พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านรุน บักได พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านอำปีล บักได พนมดงรัก
โรงเรียนบ้านอุโลก บักได พนมดงรัก
โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์
โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ณรงค์ ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านมหาชัย ณรงค์ ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านละมงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านณรงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านโสน ณรงค์ ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านตรวจ ตรวจ ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ ตรวจ ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านโนนทอง ตรวจ ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านฉลึกหนองมะแซว ตรวจ ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตรวจ ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านเตาแดก ตรวจ ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านน้อย ตรวจ ศรีณรงค์
โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข ศรีสุข ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านกล้วย ศรีสุข ศรีณรงค์
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล ศรีสุข ศรีณรงค์
โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ ศรีสุข ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ศรีสุข ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน แจนแวน ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านแดง แจนแวน ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านตะโนน แจนแวน ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านพะเนาว์ แจนแวน ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านสำโรง แจนแวน ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านกุง หนองแวง ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านตราด หนองแวง ศรีณรงค์
โรงเรียนบ้านคูขาด หนองแวง ศรีณรงค์
โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง
โรงเรียนบ้านปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง
โรงเรียนเพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กาบเชิง กาบเชิง
โรงเรียนบ้านบักจรัง กาบเชิง กาบเชิง
โรงเรียนหวลถวิลวิทยา กาบเชิง กาบเชิง
โรงเรียนบ้านคูตัน คูตัน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คูตัน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด คูตัน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านราวนคร คูตัน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน โคกตะเคียน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านจารย์ โคกตะเคียน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านถนนชัย โคกตะเคียน กาบเชิง
โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี โคกตะเคียน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 9) โคกตะเคียน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านกู่ โคกตะเคียน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านโนนทอง โคกตะเคียน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านโพนทอง ด่าน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านโจรก ด่าน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านด่าน ด่าน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร ด่าน กาบเชิง
โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ด่าน กาบเชิง
โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ด่าน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านตะเคียน ตะเคียน กาบเชิง
โรงเรียนบ้านสกล ตะเคียน กาบเชิง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 แนงมุด กาบเชิง
โรงเรียนบ้านแนงมุด แนงมุด กาบเชิง
โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี แนงมุด กาบเชิง
โรงเรียนบ้านสระทอง แนงมุด กาบเชิง
โรงเรียนปราสาท กังแอน ปราสาท
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กังแอน ปราสาท
โรงเรียนบ้านยาง (สารกิจราษฎร์วิทยา) กังแอน ปราสาท
โรงเรียนบ้านตาเสาะ กังแอน ปราสาท
โรงเรียนบ้านสีโค กังแอน ปราสาท
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง เชื้อเพลิง ปราสาท
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี เชื้อเพลิง ปราสาท
โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง เชื้อเพลิง ปราสาท
โรงเรียนบ้านตาเบา ตาเบา ปราสาท
โรงเรียนบ้านสวาย ตาเบา ปราสาท
โรงเรียนบ้านตาเดียว ตาเบา ปราสาท
โรงเรียนบ้านตะคร้อ ตาเบา ปราสาท
โรงเรียนบ้านโชค ตาเบา ปราสาท
โรงเรียนบ้านลำพุก ตาเบา ปราสาท
โรงเรียนบ้านสะพานหัน ทุ่งมน ปราสาท
โรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์) ทุ่งมน ปราสาท
โรงเรียนบ้านหนองหรี่ ทุ่งมน ปราสาท
โรงเรียนบ้านกำไสจาน ทุ่งมน ปราสาท
โรงเรียนบ้านสมุด สมุด ปราสาท
โรงเรียนสุวรรณคารสงเคราะห์ สมุด ปราสาท
โรงเรียนบ้านหนองยาว สมุด ปราสาท
โรงเรียนบ้านทมอ (เดื่อราษฎร์บำรุง) ทมอ ปราสาท
โรงเรียนบ้านเจริญสุข ทมอ ปราสาท
โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ทมอ ปราสาท
โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ทมอ ปราสาท
โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) บ้านพลวง ปราสาท
โรงเรียนบ้านอำปึลกง บ้านพลวง ปราสาท
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 โคกสะอาด ปราสาท
โรงเรียนบ้านกูน โคกสะอาด ปราสาท
โรงเรียนบ้านตายัวะ โคกสะอาด ปราสาท
โรงเรียนบ้านตาวร โคกสะอาด ปราสาท
โรงเรียนบ้านกาบกระบือ โคกสะอาด ปราสาท
โรงเรียนบ้านรันเดง โคกสะอาด ปราสาท
โรงเรียนบ้านตานี ตานี ปราสาท
โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ตานี ปราสาท
โรงเรียนบ้านนาครอง ตานี ปราสาท
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตานี ปราสาท
โรงเรียนบ้านจบก โคกยาง ปราสาท
โรงเรียนอมรินทราวารี โคกยาง ปราสาท
โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท
โรงเรียนบ้านสวายซอ โคกยาง ปราสาท
โรงเรียนบ้านกะดาด โคกยาง ปราสาท
โรงเรียนบ้านโคลด โคกยาง ปราสาท
โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ โคกยาง ปราสาท
โรงเรียนไพลศึกษาคาร ไพล ปราสาท
โรงเรียนบ้านสองสะโกม ไพล ปราสาท
โรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภดประชารัฐบำรุง) ไพล ปราสาท
โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ประทัดบุ ปราสาท
โรงเรียนบ้านพนม ประทัดบุ ปราสาท
โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาททนง ปราสาท
โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) ปราสาททนง ปราสาท
โรงเรียนบ้านบุอันโนง ปราสาททนง ปราสาท
โรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) กันตวจระมวล ปราสาท
โรงเรียนบ้านทำนบ กันตวจระมวล ปราสาท
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม โชคนาสาม ปราสาท
โรงเรียนมหาราช 4 โชคนาสาม ปราสาท
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ โชคนาสาม ปราสาท
โรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง) โชคนาสาม ปราสาท
โรงเรียนบ้านมะเมียง โชคนาสาม ปราสาท
โรงเรียนบ้านจีกแดก โชคนาสาม ปราสาท
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ปรือ ปราสาท
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ปรือ ปราสาท
โรงเรียนบ้านคลอง ปรือ ปราสาท
โรงเรียนบ้านบักดอก ปรือ ปราสาท
โรงเรียนบ้านละลมระไซ ปรือ ปราสาท
โรงเรียนบ้านไทร บ้านไทร ปราสาท
โรงเรียนวันเจริญสามัคคี บ้านไทร ปราสาท
โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา บ้านไทร ปราสาท
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ ปราสาท
โรงเรียนบ้านสำโรง (บางมด 2514) หนองใหญ่ ปราสาท
โรงเรียนบ้านก็วล หนองใหญ่ ปราสาท
โรงเรียนบ้านปลัด หนองใหญ่ ปราสาท
โรงเรียนบ้านเสกกอง หนองใหญ่ ปราสาท
โรงเรียนบ้านลังโกม หนองใหญ่ ปราสาท
โรงเรียนบ้านกระวัน หนองใหญ่ ปราสาท

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดสุรินทร์มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสุรินทร์มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองสุรินทร์ (3 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 8 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" ในเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ในเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" ในเมือง เมืองสุรินทร์ มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลกระหาด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด กระหาด จอมพระ
เทศบาลตำบลท่าตูม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ท่าตูม ท่าตูม
เทศบาลตำบลกันตวจระมวล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกันตวจระมวล กันตวจระมวล ปราสาท
เทศบาลตำบลรัตนบุรี โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี
เทศบาลตำบลแคน โรงเรียนเทศบาลตำบลแคน แคน สนม
เทศบาลตำบลผักไหม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม ผักไหม ศีขรภูมิ
เทศบาลตำบลสังขะ โรงเรียนเทศบาลสังขะ สังขะ สังขะ
เทศบาลตำบลหมื่นศรี โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ (กุดงิ้ว-ศิริพัฒน์) หมื่นศรี สำโรงทาบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ในเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ท่าตูม ท่าตูม
โรงเรียนแงงกวง ระแงง ศีขรภูมิ
โรงเรียนบวรธรรมประยุติวิทยา ในเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์
โรงเรียนสุรินทรศึกษา ในเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนอนุบาลอรศิริ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนอนุบาลเพลินศิลป์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา กังแอน ปราสาท
โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์) กาบเชิง กาบเชิง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)