รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาสที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบางนรา)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสันกาลาคีรี)
Red pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดนราธิวาส

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดนราธิวาสแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส[แก้]

จังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ บางนรา บางปอ เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนตันหยงมัส บางนรา ตันหยงมัส ระแงะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนตากใบ สันกาลาคีรี เจ๊ะเห ตากใบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนธัญธารวิทยา สันกาลาคีรี สุไหงปาดี สุไหงปาดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนราธิวาส บางนรา โคกเคียน เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนนราสิกขาลัย สันกาลาคีรี บางนาค เมืองนราธิวาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนบาเจาะ บางนรา บาเจาะ บาเจาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สันกาลาคีรี บูกิต เจาะไอร้อง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สันกาลาคีรี ปะลุรู สุไหงปาดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส บางนรา ยี่งอ ยี่งอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ บางนรา รือเสาะออก รือเสาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ บางนรา เรียง รือเสาะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สันกาลาคีรี แว้ง แว้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีวารินทร์ บางนรา ตะมะยูง ศรีสาคร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา บางนรา ดุซงญอ จะแนะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุคิรินวิทยา สันกาลาคีรี สุคิริน สุคิริน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุไหงโก-ลก สันกาลาคีรี สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ​[แก้]

สพป.นราธิวาส เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 148 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองนราธิวาส 40 โรงเรียน อำเภอรือเสาะ 40 โรงเรียน อำเภอบาเจาะ 27 โรงเรียน อำเภอยี่งอ 23 โรงเรียน และอำเภอศรีสาคร 18 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ซากอ ศรีสาคร
โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ ลาโละ รือเสาะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส
โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) บาเจาะ บาเจาะ
โรงเรียนบ้านกลูบี ซากอ ศรีสาคร
โรงเรียนบ้านกะลูแป บาเระเหนือ บาเจาะ
โรงเรียนบ้านกาเด็ง ละหาร ยี่งอ
โรงเรียนบ้านกาโดะ รือเสาะออก รือเสาะ
โรงเรียนบ้านกาแนะ กะลุวอ เมืองนราธิวาส
โรงเรียนบ้านกาบุ๊ ยี่งอ ยี่งอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ตันหยงมัส ระแงะ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส โละจูด แว้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองนราธิวาส (6 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองตากใบ (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองนราธิวาส โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี บางนาค เมืองนราธิวาส
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล บางนาค เมืองนราธิวาส
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านยะกัง บางนาค เมืองนราธิวาส อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกำปงตาโก๊ะ บางนาค เมืองนราธิวาส
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ บางนาค เมืองนราธิวาส
โรงเรียนเทศบาล 6 ถนนโคกเคียน บางนาค เมืองนราธิวาส
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โรงเรียนเทศบาล 1 ราษฎรบำรุง สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
เทศบาลเมืองตากใบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ เจ๊ะเห ตากใบ
เทศบาลตำบลต้นไทร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ โรงเรียนอนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ ลุโบะสาวอ บาเจาะ

โรงเรียนสาธิต[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)