รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน)
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหล่มสัก)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตไผ่สามพัน)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีวิเชียร)
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Orange pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
Yellow pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงเรียนทั้งหมด 578 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองเพชรบูรณ์ 6 70 1 77 7 7 1 - 92
เขาค้อ 2 11 - 13 - 1 - - 14
ชนแดน 2 46 - 48 2 4 - - 54
น้ำหนาว 1 14 - 15 - - - - 15
บึงสามพัน 4 31 - 35 1 8 - - 44
วังโป่ง 2 20 - 22 - - - - 22
วิเชียรบุรี 6 62 - 68 2 7 - - 77
ศรีเทพ 3 38 - 41 - 3 - - 44
หนองไผ่ 4 58 - 62 - 8 - - 70
หล่มเก่า 2 41 - 43 - 3 - - 46
หล่มสัก 7 73 - 80 6 14 - - 100
รวม 39 464 1 504 18 55 1 - 578

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 504 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.เพชรบูรณ์) จำนวน 39 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ทั้ง 3 เขตจำนวน 464 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์[แก้]

จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 39 โรงเรียนโดยแบ่งเป็น 6 สหวิทยาเขตได้แก่[6]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ หล่มสัก น้ำชุน หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม หล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ แคมป์สน เขาค้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ศรีวิเชียร โคกปรง วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เมือง-ชนแดน ชนแดน ชนแดน มัธยมศึกษา
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ไผ่สามพัน กันจุ บึงสามพัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ศรีวิเชียร ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เมือง-ชนแดน ดงขุย ชนแดน มัธยมศึกษา
โรงเรียนติ้ววิทยาคม หล่มสัก บ้านติ้ว หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ไผ่สามพัน ท่าด้วง หนองไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ไผ่สามพัน นาเฉลียง หนองไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ศรีวิเชียร นาสนุ่น ศรีเทพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ศรีวิเชียร น้ำร้อน วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม หล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ น้ำหนาว น้ำหนาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ศรีวิเชียร ท่าโรง วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินพิทยาคม เมือง-ชนแดน บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ไผ่สามพัน ซับสมอทอด บึงสามพัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม หล่มสัก ปากช่อง หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม หล่มสัก หนองไขว่ หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัชรพิทยาคม เพชร-วังโป่ง นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ศรีวิเชียร พุขาม วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา เมือง-ชนแดน น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพชรพิทยาคม เพชร-วังโป่ง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพชรละครวิทยา ไผ่สามพัน เพชรละคร หนองไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม หล่มสัก บ้านกลาง หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม หล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ นาซำ หล่มเก่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองศรีเทพ ศรีวิเชียร ศรีเทพ ศรีเทพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ เขาค้อ เขาค้อ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม เพชร-วังโป่ง ท้ายดง วังโป่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังโป่งศึกษา เพชร-วังโป่ง วังโป่ง วังโป่ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ไผ่สามพัน วังพิกุล บึงสามพัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ศรีวิเชียร วังใหญ่ วิเชียรบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เมือง-ชนแดน ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หล่มสัก ท่าอิบุญ หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ศรีวิเชียร สระกรวด ศรีเทพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ไผ่สามพัน ศรีมงคล บึงสามพัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชร-วังโป่ง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ไผ่สามพัน หนองไผ่ หนองไผ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า-น้ำหนาว-เขาค้อ หล่มเก่า หล่มเก่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หล่มสัก หล่มสัก หล่มสัก มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1[แก้]

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 136 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 70 โรงเรียน อำเภอชนแดน 46 โรงเรียน และอำเภอวังโป่ง 20 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ ชนแดน ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ท้ายดง วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตาดหมอกวิทยา นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธาราคีรี ลาดแค ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ วังหิน วังโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกกจั่น พุทธบาท ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกกไทร นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกงกะยาง บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้าน กม.2 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้าน กม.28 ดงขุย ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านกล้วย ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุฏิพระ ท่าข้าม ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขมวด นายม เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา บ้านกล้วย ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก บ้านกล้วย ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตะกุดไร ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง ท่าข้าม ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาสัก ตะกุดไร ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน ซับเปิบ วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบง ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองสาร นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคก บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ชนแดน ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกยาว ลาดแค ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก ลาดแค ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชอนไพร ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับขลุง ศาลาลาย ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับข่อย วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับเจริญ ซับพุทรา ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับเปิบ ซับเปิบ วังโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับสีทอง พุทธบาท ชนแดน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) ดงขุย ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ดงขุย ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงลาน ลาดแค ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงหลง ท้ายดง วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านช้าง ท้ายดง วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ท่าข้าม ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า ท่าข้าม ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเบาะ ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโตก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโตกใต้ บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว ลาดแค ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง นายม เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ซับพุทรา ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่ากกตาล ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทางข้าม วังโป่ง วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าพล ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาป่า นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนายม นายม เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลัด พุทธบาท ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเลา บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสง่า ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ตะกุดไร ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตูม วังโป่ง วังโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบง นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ดงขุย ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุฉนวน น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากน้ำ นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าแดง ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าบง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าม่วง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเลา ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า ชนแดน ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว ตะกุดไร ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผาทอง พุทธบาท ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพี้ บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางกุด ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางลาด ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางหัวลม วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านระวิง ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ฝาย วังโป่ง วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลาดน้อย พุทธบาท ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังขอน ท้ายดง วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังโค้ง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังจาน บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังชะนาง ท้ายดง วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วังศาล วังโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังซอง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน ท่าข้าม ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังพลับ วังหิน วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังรวก บ้านกล้วย ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังศาล วังศาล วังโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหิน วังหิน วังโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังหินซอง วังหิน วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังหิน วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะแกงาม ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสะเดียง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสักแห้ง ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองกลอย ตะกุดไร ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองตาด พุทธบาท ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองระมาน ดงขุย ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ลาดแค ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง พุทธบาท ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยตูม พุทธบาท ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยนาค ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยแหน ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนา นายม เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วังหิน วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอมกง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย ลาดแค ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสายสมร ลาดแค ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชนแดน ชนแดน ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง วังโป่ง วังโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2[แก้]

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 139 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอหล่มสัก 73 โรงเรียน อำเภอหล่มเก่า 41 โรงเรียน อำเภอน้ำหนาว 14 โรงเรียน และอำเภอเขาค้อ 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว บ้านติ้ว หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา ริมสีม่วง เขาค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกกกะบก โคกมน น้ำหนาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกกโอ น้ำชุน หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งโตน นาซำ หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก่งยาว ห้วยไร่ หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย เข็กน้อย เขาค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน ลานบ่า หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกมน โคกมน น้ำหนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านจางวาง ลานบ่า หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโจะโหวะ บ้านเนิน หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านช้างตะลูด ช้างตะลูด หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซำภู ช้างตะลูด หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงขวาง น้ำชุน หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงคล้อ วังกวาง น้ำหนาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงทิพย์ ท่าอิบุญ หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านดอนสว่าง สักหลง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน บ้านเนิน หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาดกลอย ตาดกลอย หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน ตาดกลอย หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง น้ำหนาว น้ำหนาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ วังบาล หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านท่าโก ตาลเดี่ยว หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขาม ลานบ่า หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าข้าม วังบาล หล่มเก่า ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้วยไร่ หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ท่าอิบุญ หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าผู หินฮาว หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ ท่าอิบุญ หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านธารทิพย์ บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนครเดิด ลานบ่า หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเกาะ นาเกาะ หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาซำ นาซำ หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแซง นาแซง หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนายาว ทุ่งสมอ เขาค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำก้อ น้ำก้อ หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำคำ (บางระจัน 15) ปากช่อง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำชุน น้ำชุน หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ ปากช่อง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านกลาง หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง นาซำ หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย นาเกาะ หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 บ้านเนิน หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองไขว่ หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่ง ท่าอิบุญ หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า บุ่งคล้า หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านปากดุก ปากดุก หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น ตาลเดี่ยว หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากออก ปากช่อง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ บ้านติ้ว หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ) เขาค้อ เขาค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าบง บ้านกลาง หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ห้วยไร่ หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝาย น้ำก้อ หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ฝายนาแซง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านเนิน หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ หินฮาว หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องกะถิน บ้านกลาง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องดู่ ลานบ่า หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องบง บ้านหวาย หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่นางาม บ้านไร่ หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานบ่า ลานบ่า หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังก้นหวด ศิลา หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง น้ำหนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านวังขอน ตาดกลอย หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังบาล วังบาล หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังโป่ง ลานบ่า หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังมล ท่าอิบุญ หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังร่อง ห้วยไร่ หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) สักหลง หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังเวิน หล่มเก่า หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศิลา ศิลา หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสงเปลือย ศิลา หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านส้มเลา บ้านโสก หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 สะเดาะพง เขาค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสักหลง สักหลง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสก บ้านโสก หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ น้ำชุน หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเขียว ศิลา หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไขว่ หนองไขว่ หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคัน บุ่งคล้า หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว สักหลง หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลา น้ำเฮี้ย หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ บ้านหวาย หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแม่นา หนองแม่นา เขาค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองยาว หินฮาว หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเล หินฮาว หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสว่าง หนองสว่าง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลักด่าน หลักด่าน น้ำหนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยกอก ฝายนาแซง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ หลักด่าน น้ำหนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด แคมป์สน เขาค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยข่อย ศิลา หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยคนทา บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข็กน้อย เขาค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ ปากช่อง หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ห้วยไร่ หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านห้วยลาน น้ำชุน หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย โคกมน น้ำหนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ช้างตะลูด หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ น้ำหนาว น้ำหนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน ตาดกลอย หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ ตาดกลอย หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหวาย บ้านหวาย หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนา บุ่งคล้า หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนาเลา บ้านติ้ว หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง หล่มเก่า หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินโง่น ศิลา หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า ศิลา หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินฮาว หินฮาว หล่มเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วังบาล หล่มเก่า ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า แคมป์สน เขาค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ตาลเดี่ยว หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอีเลิศ นาซำ หล่มเก่า ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด ศิลา หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก น้ำชุน หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ บ้านหวาย หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย หล่มเก่า หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม ปากช่อง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีทอง ปากช่อง หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปลาซิว หนองไขว่ หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ปากช่อง หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) เขาค้อ เขาค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว น้ำหนาว น้ำหนาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หล่มเก่า หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) ตาลเดี่ยว หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3[แก้]

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอหนองไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอบึงสามพัน และอำเภอศรีเทพ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 189 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอวิเชียรบุรี 62 โรงเรียน อำเภอหนองไผ่ 58 โรงเรียน อำเภอศรีเทพ 38 โรงเรียน และอำเภอบึงสามพัน 31 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง โคกปรง วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา เพชรละคร หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย พุเตย วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ บ้านโภชน์ หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังพิกุล บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้าน กม.30 ยางงาม หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้าน กม.35 หนองไผ่ หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลาง วังท่าดี หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) กองทูล หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกันจุ กันจุ บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว คลองกระจัง ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สามแยก วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเข็มทอง สามแยก วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาคลัง คลองกระจัง ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาพลวง สระแก้ว บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง โคกปรง วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง ยางสาว วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกรวด นาเฉลียง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร คลองกระจัง ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองกะโบน บ้านโภชน์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองดู่ คลองกระจัง ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ หนองแจง บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วังโบสถ์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองทราย ซับน้อย วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองบง น้ำร้อน วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองยาง หนองไผ่ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก นาสนุ่น ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกรวด ยางสาว วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกรวด กันจุ บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ บ้านโภชน์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ บ่อไทย หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกตะขบ นาสนุ่น ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกปรือ บึงกระจับ วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย หนองย่างทอย ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสง่า พุขาม วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วังโบสถ์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ศรีเทพ ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด กันจุ บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ น้ำร้อน วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกหิน สระกรวด ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจัดสรร นาสนุ่น ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง ท่าด้วง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ ยางสาว วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง บ่อไทย หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับชมภู บ้านโภชน์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับเดื่อ บ้านโภชน์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง เพชรละคร หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับน้อย ซับน้อย วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา หนองย่างทอย ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับบอน กันจุ บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ บัววัฒนา หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ โคกปรง วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับสามัคคี พญาวัง บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ พญาวัง บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง โคกสะอาด ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซับอีลุม โคกปรง วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดาดอุดม วังใหญ่ วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย หนองย่างทอย ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี ประดู่งาม ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ซับสมอทอด บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วังโบสถ์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พุเตย วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตีบใต้ บ่อไทย หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย น้ำร้อน วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร บึงสามพัน บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าด้วง ท่าด้วง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าแดง ท่าแดง หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ศรีเทพ ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ท่าแดง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าโรง ท่าโรง วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสวาย ท่าแดง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สระกรวด ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าโรง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไทรงาม น้ำร้อน วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรทอง วังโบสถ์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรทอง วังใหญ่ วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) ยางงาม หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ นาเฉลียง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาตะกุด ศรีเทพ ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ท่าแดง หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม นาสนุ่น ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ท่าโรง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาวังแหน บ่อไทย หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสนุ่น นาสนุ่น ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ คลองกระจัง ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว กองทูล หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเดือด โคกปรง วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน น้ำร้อน วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินคนธา ท่าแดง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินถาวร นาสนุ่น ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา กองทูล หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า บัววัฒนา หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ วังพิกุล บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ บ้านโภชน์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ยางสาว วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อรัง บ่อรัง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา บัววัฒนา หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงกระจับ บึงกระจับ วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงนาจาน ศรีเทพ ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน บึงสามพัน บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ท่าโรง วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากตก ยางงาม หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าคาย บ่อไทย หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางยาง ท่าด้วง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปู่จ้าว ห้วยโป่ง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ วังพิกุล บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพนมเพชร ศรีมงคล บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรหมยาม สามแยก วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพุขาม พุขาม วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเพชรละคร เพชรละคร หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฟุบสะแก ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงชุม คลองกระจัง ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี ท่าโรง วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางสาว ศรีมงคล บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา สระกรวด ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรังย้อย หนองย่างทอย ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ กันจุ บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราหุล บึงสามพัน บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ท่าแดง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ สามแยก วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ บัววัฒนา หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ กันจุ บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำตาเณร บัววัฒนา หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำนารวย สระประดู่ วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลำพาด หนองไผ่ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังขอน คลองกระจัง ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังขาม สระกรวด ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังท่าดี วังท่าดี หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังน้อย วังใหญ่ วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปลา พญาวัง บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ่อรัง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังลึก ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไลย์ สระแก้ว บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังเหว ยางงาม หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังใหญ่ วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังอ่าง บัววัฒนา หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย ศรีเทพ ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีมงคล ศรีมงคล บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระกรวด สระกรวด ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระเกษ เพชรละคร หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระแก้ว สระแก้ว บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระประดู่ สระประดู่ วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง วังโบสถ์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ท่าด้วง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันติธรรม ประดู่งาม ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม พุขาม วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคล้า พุเตย วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง สระกรวด ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง หนองแจง บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัว นาสนุ่น ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว บ่อรัง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง บ่อรัง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง บ่อรัง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองพลวง กันจุ บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ บ่อรัง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสรวง คลองกระจัง ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองสะแก บ่อรัง วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ โคกสะอาด ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหมู ประดู่งาม ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย วังพิกุล บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ห้วยโป่ง หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวโตก นาเฉลียง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ บ่อรัง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ ซับน้อย วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม หนองแจง บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ วังใหญ่ วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) ซับสมอทอด บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ท่าโรง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) สระกรวด ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ หนองไผ่ หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองหล่มสัก (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง[8]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองหล่มสัก โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล หล่มสัก หล่มสัก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย หล่มสัก หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคงคาราม หล่มสัก หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล หล่มสัก หล่มสัก อนุบาล
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ท่าโรง วิเชียรบุรี อนุบาล
เทศบาลตำบลนางั่ว โรงเรียนเทศบาลตำบลนางั่ว นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล
เทศบาลตำบลชนแดน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน ชนแดน ชนแดน อนุบาล
เทศบาลตำบลดงขุย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย ดงขุย ชนแดน อนุบาล
เทศบาลตำบลซับสมอทอด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลซับสมอทอด ซับสมอทอด บึงสามพัน อนุบาล
เทศบาลตำบลพุเตย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพุเตย พุเตย วิเชียรบุรี อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ บ้านไร่ หล่มสัก อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง สักหลง หล่มสัก อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 55 โรงเรียน[9]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกิตติพิทยา ตะกุดไร ชนแดน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี พุเตย วิเชียรบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา น้ำชุน หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนโฆษิตวิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจิตพิมล ตาลเดี่ยว หล่มสัก มัธยมศึกษา
โรงเรียนใจจำนงศึกษา พุเตย วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโชติวิทยา นาเฉลียง หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา น้ำร้อน วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเซนต์มารีอา ชนแดน ชนแดน ชนแดน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ ตะกุดไร ชนแดน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนราทิพย์พิทยา หล่มเก่า หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบูรณวิทยา หล่มเก่า หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปิตมาตาสิกขา น้ำชุน หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผดุงวิทย์ หล่มสัก หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพอจิตวิทยา น้ำชุน หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สระกรวด ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ บ้านกลาง หล่มสัก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมตตาวิทยา หนองไขว่ หล่มสัก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมตตาศึกษา หล่มสัก หล่มสัก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนฤทัยทิพย์ บ้านกลาง หล่มสัก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัชรชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา กันจุ บึงสามพัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา พุขาม วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ยางงาม หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีปัญญา นาเฉลียง หนองไผ่ อนุบาล
โรงเรียนศรีไพรวิทยา เขาค้อ เขาค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล บึงสามพัน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา สระกรวด ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสมอทอดศึกษา บึงสามพัน บึงสามพัน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์ กันจุ บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสิรินคริสเตียน หล่มสัก หล่มสัก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเสรีศึกษา ชนแดน ชนแดน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา หนองไผ่ หนองไผ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหยกฟ้า หล่มสัก หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนบุาลทิพยาหล่มสัก หล่มสัก หล่มสัก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกิลาพร สระกรวด ศรีเทพ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร บึงสามพัน บึงสามพัน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลใจทิพ บึงสามพัน บึงสามพัน อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมกิต หนองไผ่ หนองไผ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบังอร หนองไผ่ หนองไผ่ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต บึงสามพัน บึงสามพัน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ หล่มสัก หล่มสัก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา หล่มเก่า หล่มเก่า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแสงธรรม หนองไผ่ หนองไผ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอุดมวิทยา ซับสมอทอด บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา สักหลง หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา[10]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์[แก้]

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์มี 92 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 จำนวน 70 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลนางั่ว 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 4 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) บ้านโตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนโฆษิตวิทยา ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน น้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สะเดียง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนตาดหมอกวิทยา นาป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ในเมือง ประถมศึกษา ทม.เพชรบูรณ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) ในเมือง อนุบาล ทม.เพชรบูรณ์
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ในเมือง มัธยมศึกษา ทม.เพชรบูรณ์
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.เพชรบูรณ์
โรงเรียนเทศบาลตำบลนางั่ว นางั่ว อนุบาล ทต.นางั่ว
โรงเรียนเนินพิทยาคม บ้านโคก มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนบ้านกกไทร นาป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านกงกะยาง บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้าน กม.2 วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านขมวด นายม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาขาด ตะเบาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองบง ดงมูลเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองสาร นางั่ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ชอนไพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคก บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ นาป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านชอนไพร ชอนไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านชัยมงคล ห้วยสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับข่อย วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดง ท่าพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านตะเบาะ ตะเบาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโตก บ้านโตก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโตกใต้ บ้านโตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง นายม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ากกตาล ดงมูลเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าพล ท่าพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน น้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) นางั่ว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านนาป่า นาป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านนายม นายม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ ห้วยใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ ห้วยใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำเลา บ้านโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินสง่า ห้วยสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ดงมูลเหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบง นาป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบุฉนวน น้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านปากน้ำ นาป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าแดง ป่าเลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าบง ตะเบาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าม่วง ท่าพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าเลา ป่าเลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ห้วยใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านพี้ บ้านโตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ท่าพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ท่าพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านยางกุด ระวิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านยางลาด ระวิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านยางหัวลม วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง วังชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านระวิง ระวิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 ระวิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังโค้ง ตะเบาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังจาน บ้านโตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังซอง ท่าพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังทอง วังชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะแกงาม ห้วยใหญ่ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสะเดียง ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสักแห้ง ชอนไพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู วังชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตะเบาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยนาค ห้วยสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล บ้านโคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ห้วยสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยแหน ห้วยใหญ่ ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวนา นายม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านอมกง ท่าพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพัชรพิทยาคม นาป่า มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัชรชัย ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สะเดียง อนุบาล–ประถมศึกษา มรภ.
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านโตก สศศ.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู มัธยมศึกษา อบจ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ สะเดียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สะเดียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ อนุบาล อบต.ห้วยใหญ่

อำเภอเขาค้อ[แก้]

อำเภอเขาค้อมี 14 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม แคมป์สน มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา ริมสีม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย เข็กน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านนายาว ทุ่งสมอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ) เขาค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 สะเดาะพง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองแม่นา หนองแม่นา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด แคมป์สน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข็กน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า แคมป์สน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ เขาค้อ มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนศรีไพรวิทยา เขาค้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) เขาค้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

อำเภอชนแดน[แก้]

อำเภอชนแดนมี 54 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 จำนวน 46 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลชนแดน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลดงขุย 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิตติพิทยา ตะกุดไร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนเซนต์มารีอา ชนแดน ชนแดน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดงขุย มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ ตะกุดไร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนธาราคีรี ลาดแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านกกจั่น พุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้าน กม.28 ดงขุย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านกุฏิพระ ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา บ้านกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก บ้านกล้วย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตะกุดไร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาสัก ตะกุดไร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกยาว ลาดแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก ลาดแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับขลุง ศาลาลาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับเจริญ ซับพุทรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับสีทอง พุทธบาท ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) ดงขุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ดงขุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดงลาน ลาดแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว ลาดแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ซับพุทรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำลัด พุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ตะกุดไร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ดงขุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า ชนแดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว ตะกุดไร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านผาทอง พุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านลาดน้อย พุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังรวก บ้านกล้วย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านศาลาลาย ศาลาลาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลอย ตะกุดไร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตาด พุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองระมาน ดงขุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ลาดแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง พุทธบาท อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยตูม พุทธบาท อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย ลาดแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนสายสมร ลาดแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนเสรีศึกษา ชนแดน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลชนแดน ชนแดน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน ห้วยใหญ่ อนุบาล ทต.ชนแดน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย ดงขุย อนุบาล ทต.ดงขุย

อำเภอน้ำหนาว[แก้]

อำเภอน้ำหนาวมี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม น้ำหนาว มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนบ้านกกกะบก โคกมน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกมน โคกมน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านซำม่วง วังกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดงคล้อ วังกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง น้ำหนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านฟองใต้ วังกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหลักด่าน หลักด่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ หลักด่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยลาด หลักด่าน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย โคกมน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ น้ำหนาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ วังกวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว น้ำหนาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

อำเภอบึงสามพัน[แก้]

อำเภอบึงสามพันมี 44 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 จำนวน 31 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 4 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล วังพิกุล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม กันจุ มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนบ้านกันจุ กันจุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาพลวง สระแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ หนองแจง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกกรวด กันจุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด กันจุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับบอน กันจุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ซับไม้แดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับสามัคคี พญาวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ พญาวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ซับสมอทอด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ วังพิกุล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบึงสามพัน บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ วังพิกุล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพญาวัง พญาวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพนมเพชร ศรีมงคล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านยางสาว ศรีมงคล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ กันจุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านราหุล บึงสามพัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ กันจุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังปลา พญาวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังไลย์ สระแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีมงคล ศรีมงคล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสระแก้ว สระแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง หนองแจง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองพลวง กันจุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย วังพิกุล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ซับสมอทอด มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม วังพิกุล มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม หนองแจง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา กันจุ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ศรีมงคล มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา วังพิกุล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสมอทอดศึกษา บึงสามพัน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์ กันจุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร บึงสามพัน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลใจทิพ บึงสามพัน อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลซับสมอทอด ซับสมอทอด อนุบาล ทต.ซับสมอทอด
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) ซับสมอทอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต บึงสามพัน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอุดมวิทยา ซับสมอทอด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอวังโป่ง[แก้]

อำเภอวังโป่งมี 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ท้ายดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ วังหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน ซับเปิบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านซับเปิบ ซับเปิบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดงลึก วังศาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านดงหลง ท้ายดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านด่านช้าง ท้ายดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทางข้าม วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนตูม วังโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ฝาย วังโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังขอน ท้ายดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังชะนาง ท้ายดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วังศาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังพลับ วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังศาล วังศาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหิน วังหิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังหินซอง วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ท้ายดง มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนวังโป่งศึกษา วังโป่ง มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง วังโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

อำเภอวิเชียรบุรี[แก้]

อำเภอวิเชียรบุรีมี 77 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 จำนวน 62 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลพุเตย 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 6 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี พุเตย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม โคกปรง มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนใจจำนงศึกษา พุเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง โคกปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย พุเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ซับสมบูรณ์ มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา น้ำร้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม น้ำร้อน มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ท่าโรง มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ ซับสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สามแยก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเข็มทอง สามแยก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง โคกปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง ยางสาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองทราย ซับน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองบง น้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกกรวด ยางสาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกปรือ บึงกระจับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสง่า พุขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ น้ำร้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ ยางสาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับตะแบก ยางสาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับน้อย ซับน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ซับสมบูรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ โคกปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับอีลุม โคกปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านดาดอุดม วังใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พุเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย น้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าโรง ท่าโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไทรงาม น้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไทรทอง วังใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ท่าโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำเดือด โคกปรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน น้ำร้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ยางสาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ยางสาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อรัง บ่อรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบึงกระจับ บึงกระจับ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบุมะกรูด ท่าโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพรหมยาม สามแยก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง ภูน้ำหยด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพุขาม พุขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ ซับสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านฟุบสะแก ซับสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด ภูน้ำหยด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี ท่าโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ภูน้ำหยด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ สามแยก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านลำนารวย สระประดู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังน้อย วังใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังไผ่ บ่อรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังลึก ภูน้ำหยด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสระประดู่ สระประดู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ภูน้ำหยด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ซับสมบูรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม พุขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองคล้า พุเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว บ่อรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง บ่อรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง บ่อรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ บ่อรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสะแก บ่อรัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ บ่อรัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ท่าโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ ซับน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วังใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ วังใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา พุขาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ท่าโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา ท่าโรง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพุเตย พุเตย อนุบาล ทต.พุเตย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ท่าโรง อนุบาล ทม.วิเชียรบุรี
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ท่าโรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

อำเภอศรีเทพ[แก้]

อำเภอศรีเทพมี 44 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 จำนวน 38 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด โคกสะอาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว คลองกระจัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาคลัง คลองกระจัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร คลองกระจัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองดู่ คลองกระจัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก นาสนุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกตะขบ นาสนุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย หนองย่างทอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกหิน สระกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านจัดสรร นาสนุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา หนองย่างทอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย หนองย่างทอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี ประดู่งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สระกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาตะกุด ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม นาสนุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาสนุ่น นาสนุ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ คลองกระจัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินถาวร นาสนุ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบึงนาจาน ศรีเทพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงชุม คลองกระจัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา สระกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านรังย้อย หนองย่างทอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังขอน คลองกระจัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังขาม สระกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย ศรีเทพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสระกรวด สระกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันติธรรม ประดู่งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง สระกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัว นาสนุ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย หนองย่างทอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสรวง คลองกระจัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ โคกสะอาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหมู ประดู่งาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สระกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองศรีเทพ ศรีเทพ มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สระกรวด มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา สระกรวด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลกิลาพร สระกรวด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) สระกรวด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

อำเภอหนองไผ่[แก้]

อำเภอหนองไผ่มี 70 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 จำนวน 58 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 4 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ หนองไผ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา เพชรละคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ บ้านโภชน์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนโชติวิทยา นาเฉลียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม นาเฉลียง มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนบ้าน กม.30 ยางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้าน กม.35 หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านกลาง วังท่าดี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) กองทูล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองกรวด นาเฉลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองกะโบน บ้านโภชน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน วังโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองยาง หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ บ้านโภชน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ บ่อไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ วังโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง ท่าด้วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง บ่อไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับชมภู บ้านโภชน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับเดื่อ บ้านโภชน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง เพชรละคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ บัววัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตะกุดงาม วังโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านตีบใต้ บ่อไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าด้วง ท่าด้วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าแดง ท่าแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ท่าแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าสวาย ท่าแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไทรทอง วังโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) ยางงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ นาเฉลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ท่าแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านนาวังแหน บ่อไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว กองทูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินคนธา ท่าแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา กองทูล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า บัววัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ บ้านโภชน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา บัววัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านปากตก ยางงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าคาย บ่อไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านปางยาง ท่าด้วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านปู่จ้าว ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเพชรละคร เพชรละคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ท่าแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ บัววัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านลำตาเณร บัววัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านลำพาด หนองไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังท่าดี วังท่าดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเหว ยางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านวังอ่าง บัววัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสระเกษ เพชรละคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง วังโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ท่าด้วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยตลาด ท่าด้วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ห้วยโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวโตก นาเฉลียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา เพชรละคร มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา ยางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีปัญญา นาเฉลียง อนุบาล สช.
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา หนองไผ่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ หนองไผ่ มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมกิต หนองไผ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบังอร หนองไผ่ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลแสงธรรม หนองไผ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ หนองไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

อำเภอหล่มเก่า[แก้]

อำเภอหล่มเก่ามี 46 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 จำนวน 41 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนนราทิพย์พิทยา หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านแก่งโตน นาซำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโจะโหวะ บ้านเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน บ้านเนิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตาดกลอย ตาดกลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา ตาดกลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน ตาดกลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ วังบาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม วังบาล ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าผู หินฮาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเกาะ นาเกาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาซำ นาซำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านนาแซง นาแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง นาซำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย นาเกาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 บ้านเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งสามขา ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ หินฮาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังก้นหวด ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังขอน ตาดกลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังบาล วังบาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเวิน หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านศิลา ศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสงเปลือย ศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเขียว ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาว หินฮาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเล หินฮาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยข่อย ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน ตาดกลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ ตาดกลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหินโง่น ศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหินฮาว หินฮาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วังบาล ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านอีเลิศ นาซำ ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด ศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบูรณวิทยา หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม นาซำ มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา หล่มเก่า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หล่มเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

อำเภอหล่มสัก[แก้]

อำเภอหล่มสักมี 100 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 จำนวน 73 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 14 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก 4 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 7 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ น้ำชุน มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา น้ำชุน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนจิตพิมล ตาลเดี่ยว มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว บ้านติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนติ้ววิทยาคม บ้านติ้ว มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล หล่มสัก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.หล่มสัก
โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.หล่มสัก
โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคงคาราม หล่มสัก อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.หล่มสัก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 บุ่งน้ำเต้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านกกโอ น้ำชุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแก่งยาว ห้วยไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน ลานบ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านจางวาง ลานบ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างตะลูด ช้างตะลูด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านซำภู ช้างตะลูด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงขวาง น้ำชุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงทิพย์ ท่าอิบุญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนสว่าง สักหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าโก ตาลเดี่ยว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าขาม ลานบ่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้วยไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ท่าอิบุญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ ท่าอิบุญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านธารทิพย์ บุ่งน้ำเต้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านนครเดิด ลานบ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำก้อ น้ำก้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำคำ (บางระจัน 15) ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำชุน น้ำชุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองไขว่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบุ่ง ท่าอิบุญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า บุ่งคล้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปากดุก ปากดุก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น ตาลเดี่ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปากออก ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ บ้านติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าบง บ้านกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ห้วยไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านฝาย น้ำก้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ฝายนาแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านร่องกะถิน บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านร่องดู่ ลานบ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านร่องบง บ้านหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่นางาม บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านลานบ่า ลานบ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังโป่ง ลานบ่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังมล ท่าอิบุญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังยาว ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังร่อง ห้วยไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) สักหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านส้มเลา บ้านโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านสักหลง สักหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโสก บ้านโสก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ น้ำชุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไขว่ หนองไขว่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคัน บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว สักหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปลา น้ำเฮี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ บ้านหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสว่าง หนองสว่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกอก ฝายนาแซง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยคนทา บุ่งน้ำเต้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ห้วยไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยลาน น้ำชุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ช้างตะลูด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหวาย บ้านหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวนา บุ่งคล้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวนาเลา บ้านติ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น ตาลเดี่ยว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนปิตมาตาสิกขา น้ำชุน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนผดุงวิทย์ หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม ปากช่อง มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม หนองไขว่ มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก น้ำชุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ บ้านหวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนพอจิตวิทยา น้ำชุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ บ้านกลาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเมตตาวิทยา หนองไขว่ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมตตาศึกษา หล่มสัก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม บ้านกลาง มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนฤทัยทิพย์ บ้านกลาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนวัดศรีทอง ปากช่อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนวัดหนองปลาซิว หนองไขว่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ท่าอิบุญ มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนสิรินคริสเตียน หล่มสัก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ปากช่อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนหยกฟ้า หล่มสัก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หล่มสัก มัธยมศึกษา สพม.40
โรงเรียนอนบุาลทิพยาหล่มสัก หล่มสัก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล หล่มสัก อนุบาล ทม.หล่มสัก
โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ หล่มสัก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) ตาลเดี่ยว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ บ้านไร่ อนุบาล อบต.บ้านไร่
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง สักหลง อนุบาล อบต.สักหลง
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา สักหลง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.เพชรบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40. ตุลาคม 2564. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  7. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ1
  8. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  10. "ประวัติโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)