รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ[แก้]

จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ปทุมราชวงศา คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา เมืองอำนาจ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจิกดู่วิทยา หัวตะพาน จิกดู่ หัวตะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ปทุมราชวงศา ชานุมาน ชานุมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม หัวตะพาน ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนายมวิทยาคาร หัวตะพาน นายม เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาวังวิทยา เมืองอำนาจ นาวัง เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา เมืองอำนาจ นาเวียง เสนางคนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา หัวตะพาน น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา นาหว้า ปทุมราชวงศา มัธยมศึกษา
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ พนา ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนาศึกษา พนา พระเหลา พนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมแมด พนา แมด ลืออำนาจ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลือวิทยาคม ปทุมราชวงศา ลือ ปทุมราชวงศา มัธยมศึกษา
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม พนา อำนาจ ลืออำนาจ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ พนา จานลาน พนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา หัวตะพาน หัวตะพาน หัวตะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ปทุมราชวงศา สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสนางคนิคม เมืองอำนาจ เสนางคนิคม เสนางคนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม หัวตะพาน หนองแก้ว หัวตะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอำนาจเจริญ เมืองอำนาจ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม เมืองอำนาจ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ[แก้]

สพป.อำนาจเจริญมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ่อบุโปโล ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง นาจิก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนนาผือโคกกอก นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ นายม เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนนาวังกุดตากล้า นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาเมือง กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านไก่คำ ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนมิ่งมงคล บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น) บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด นาจิก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านเชือก นาจิก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหัวภู นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนเมย ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านก่อ (รามคำแหงอนุสรณ์ 2) ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนายม นายม เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาเยีย นายม เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนคำมะเดื่อแสงเพชร หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านบาก สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนดู่ สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาสีนวน กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านวังแคน กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกค่าย ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดงสวาง นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองเรือ นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านก่อนาดี ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนดู่ น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนจาน บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนแดง บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนโคกสวสดิ์หนองสองห้องดอนแดง นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านเหล่าหนด นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกสูง นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาเรือง นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านทับเมย โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านภูเขาขาม คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนไร่ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาคำ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) พนา พนา
โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ พนา พนา
โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) พระเหลา พนา
โรงเรียนบ้านนาสะแบง พระเหลา พนา
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก พระเหลา พนา
โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) พระเหลา พนา
โรงเรียนบ้านผึ้ง จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านจานลาน จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง จานลาน พนา
โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านสร้อย (ประชารัฐรังสรรค์) จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านศรีคุณ (คุรุประชาวิทยา) จานลาน พนา
โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย ไม้กลอน พนา
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านจิก ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านนายูง ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี ไม้กลอน พนา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสาร โคกสาร ชานุมาน
โรงเรียนบ้านคันสูง โคกสาร ชานุมาน
โรงเรียนบ้านหินขัน โคกสาร ชานุมาน
โรงเรียนบ้านหนองแมงดา ป่าก่อ ชานุมาน
โรงเรียนบ้านห้วยทม ป่าก่อ ชานุมาน
โรงเรียนเพียงหลวง 9 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชานุมาน ชานุมาน
โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 ชานุมาน ชานุมาน
โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 ชานุมาน ชานุมาน
โรงเรียนอนุบาลชานุมาน ชานุมาน ชานุมาน
โรงเรียนบ้านโนนกุง ชานุมาน ชานุมาน
โรงเรียนบ้านนาสีดา ชานุมาน ชานุมาน
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ชานุมาน ชานุมาน
โรงเรียนบ้านโคกก่ง โคกก่ง ชานุมาน
โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ โคกก่ง ชานุมาน
โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว โคกก่ง ชานุมาน
โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ โคกก่ง ชานุมาน
โรงเรียนบ้านนางาม โคกก่ง ชานุมาน
โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี โคกก่ง ชานุมาน
โรงเรียนบ้านพุทธรักษา โคกก่ง ชานุมาน
โรงเรียนบ้านคำแก้ว คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
โรงเรียนบ้านคำเดือย คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน
โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม (หนองทับม้า) เสนางคนิคม เสนางคนิคม
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ เสนางคนิคม เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านนาสะอาด เสนางคนิคม เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านบก เสนางคนิคม เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านหนองคล้า เสนางคนิคม เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านคึมข่า เสนางคนิคม เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์) นาเวียง เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ นาเวียง เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านโนนสูง นาเวียง เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านห่องเตย นาเวียง เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทอง เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านโป่งหิน โพนทอง เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก โพนทอง เสนางคนิคม
โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ไร่สีสุก เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านศรีราชา ไร่สีสุก เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ไร่สีสุก เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ หนองสามสี เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง หนองสามสี เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หนองสามสี เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง หนองไฮ เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านนาอุดม หนองไฮ เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านดอนหมู หนองไฮ เสนางคนิคม
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำนาจ ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ อำนาจ ลืออำนาจ
โรงเรียนยางช้า อำนาจ ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านไร่ขี ไร่ขี ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ไร่ขี ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านนาอุดม ไร่ขี ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี แมด ลืออำนาจ
โรงเรียนประชาสามัคคี แมด ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านน้ำซับ แมด ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลาง ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านกุดสิม โคกกลาง ลืออำนาจ
โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา โคกกลาง ลืออำนาจ
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) เปือย ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านน้ำท่วม เปือย ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ดงบัง ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ดงบัง ลืออำนาจ
โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ดงบัง ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา ดงบัง ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านกุงชัย ดงบัง ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านหนองยาง ดงบัง ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ ดงมะยาง ลืออำนาจ
โรงเรียนบ้านแยหนองแคน ดงมะยาง ลืออำนาจ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ป่าก่อ ชานุมาน
โรงเรียนบ้านลือนาคำ ลือ ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา ลือ ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านแสนสุข ลือ ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ ลือ ปทุมราชวงศา
โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ลือ ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านเกษมสุข ลือ ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านชูชาติ ลือ ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม ปทุมราชวงศา
โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น โนนงาม ปทุมราชวงศา
โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย หนองข่า ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองข่า ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า หนองข่า ปทุมราชวงศา
โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ คำโพน ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านคำโพน คำโพน ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านนิคม คำโพน ปทุมราชวงศา
โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา คำโพน ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม คำโพน ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี นาป่าแซง ปทุมราชวงศา
โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา นาป่าแซง ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านนาป่าแซง (ประชาสามัคคี) นาป่าแซง ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านสามัคคี นาป่าแซง ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านคำย่านาง นาป่าแซง ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) นาหว้า ปทุมราชวงศา
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา นาหว้า ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านทวีผล นาหว้า ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม นาหว้า ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นาหว้า ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านหนองแสง นาหว้า ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านห้วย (คุรุประชาคาร) ห้วย ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านตาด ห้วย ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านหนองสะโน ห้วย ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ห้วย ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านดอนชาด ห้วย ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านคำน้อย ห้วย ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) ห้วย ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านสว่างใต้ ห้วย ปทุมราชวงศา
โรงเรียนบ้านหนองขอน หัวตะพาน หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน หัวตะพาน หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน หัวตะพาน หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านคำเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านชะแงะ โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านเวียงหลวง โพนเมืองน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านโนนค้อ หนองแก้ว หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว หนองแก้ว หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านโคกเลาะ หนองแก้ว หัวตะพาน
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม เค็งใหญ่ หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา เค็งใหญ่ หัวตะพาน
โรงเรียนหัวดงหนองคลอง เค็งใหญ่ หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านเป้า เค็งใหญ่ หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านชาด เค็งใหญ่ หัวตะพาน
โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ จิกดู่ หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านหนองเทา จิกดู่ หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน จิกดู่ หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านโพนขวาว จิกดู่ หัวตะพาน
โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา จิกดู่ หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านคำน้อย สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านโนนแคน สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านคำข่า สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านนาคู (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี) รัตนวารี หัวตะพาน
โรงเรียนประชารัฐวิทยา รัตนวารี หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านหนองแสง รัตนวารี หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านเสียว รัตนวารี หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง คำพระ หัวตะพาน
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ คำพระ หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านโนนเมือง คำพระ หัวตะพาน
โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ คำพระ หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านหนองแคน คำพระ หัวตะพาน
โรงเรียนบ้านท่ายางชุม คำพระ หัวตะพาน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดอำนาจเจริญมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอำนาจเจริญมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (3 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 4 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลน้ำปลีก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา นาหว้า ปทุมราชวงศา อนุบาล
เทศบาลตำบลพนา โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) พระเหลา พนา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) พระเหลา พนา อนุบาล
เทศบาลตำบลอำนาจ โรงเรียนเทศบาลอำนาจ อำนาจ ลืออำนาจ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 นาหว้า ปทุมราชวงศา
โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม ไม้กลอน พนา
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา อำนาจ ลืออำนาจ
โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นาเวียง เสนางคนิคม
โรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา เปือย ลืออำนาจ
โรงเรียนขวัญฤทัยศึกษา โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนอนุบาลนพเก้า บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนอนุบาลยศวดีเสนางคนิคม เสนางคนิคม เสนางคนิคม
โรงเรียนอนุบาลนาวาวิทยา ชานุมาน ชานุมาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเสาวภาคย์ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา[แก้]

สังกัด สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เขต 9

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนวัดสะเกษวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปัจฉิมวันวิทยา พระเหลา พนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา(ร่วมศรีเจริญ) หนองแก้ว หัวตะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีใครวิทยา เสนางคนิคม เสนางคนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)