รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ[แก้]

จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ปทุมราชวงศา คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา เมืองอำนาจ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจิกดู่วิทยา หัวตะพาน จิกดู่ หัวตะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ปทุมราชวงศา ชานุมาน ชานุมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม หัวตะพาน ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนายมวิทยาคาร หัวตะพาน นายม เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาวังวิทยา เมืองอำนาจ นาวัง เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา เมืองอำนาจ นาเวียง เสนางคนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา หัวตะพาน น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา นาหว้า ปทุมราชวงศา มัธยมศึกษา
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ พนา ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนาศึกษา พนา พระเหลา พนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมแมด พนา แมด ลืออำนาจ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลือวิทยาคม ปทุมราชวงศา ลือ ปทุมราชวงศา มัธยมศึกษา
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม พนา อำนาจ ลืออำนาจ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ พนา จานลาน พนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา หัวตะพาน หัวตะพาน หัวตะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ปทุมราชวงศา สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสนางคนิคม เมืองอำนาจ เสนางคนิคม เสนางคนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม หัวตะพาน หนองแก้ว หัวตะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอำนาจเจริญ เมืองอำนาจ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม เมืองอำนาจ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ[แก้]

สพป.อำนาจเจริญมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดอำนาจเจริญมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอำนาจเจริญมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (3 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 4 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลน้ำปลีก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา นาหว้า ปทุมราชวงศา อนุบาล
เทศบาลตำบลพนา โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) พระเหลา พนา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) พระเหลา พนา อนุบาล
เทศบาลตำบลอำนาจ โรงเรียนเทศบาลอำนาจ อำนาจ ลืออำนาจ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา[แก้]

สังกัด สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เขต 9

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)