รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ[แก้]

จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ปทุมราชวงศา คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา เมืองอำนาจ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจิกดู่วิทยา หัวตะพาน จิกดู่ หัวตะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ปทุมราชวงศา ชานุมาน ชานุมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม หัวตะพาน ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนายมวิทยาคาร หัวตะพาน นายม เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาวังวิทยา เมืองอำนาจ นาวัง เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา เมืองอำนาจ นาเวียง เสนางคนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา หัวตะพาน น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา นาหว้า ปทุมราชวงศา มัธยมศึกษา
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ พนา ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนาศึกษา พนา พระเหลา พนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมแมด พนา แมด ลืออำนาจ มัธยมศึกษา
โรงเรียนลือวิทยาคม ปทุมราชวงศา ลือ ปทุมราชวงศา มัธยมศึกษา
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม พนา อำนาจ ลืออำนาจ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ พนา จานลาน พนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา หัวตะพาน หัวตะพาน หัวตะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ปทุมราชวงศา สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสนางคนิคม เมืองอำนาจ เสนางคนิคม เสนางคนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม หัวตะพาน หนองแก้ว หัวตะพาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอำนาจเจริญ เมืองอำนาจ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม เมืองอำนาจ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ[แก้]

สพป.อำนาจเจริญมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ่อบุโปโล ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง นาจิก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนนาผือโคกกอก นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ นายม เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนนาวังกุดตากล้า นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาเมือง กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านไก่คำ ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนมิ่งมงคล บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น) บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด นาจิก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านเชือก นาจิก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหัวภู นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนเมย ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านก่อ (รามคำแหงอนุสรณ์ 2) ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนายม นายม เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาเยีย นายม เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดงสีโท หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนคำมะเดื่อแสงเพชร หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านบาก สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนดู่ สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาสีนวน กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านวังแคน กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกค่าย ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดงสวาง นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว นาวัง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองเรือ นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านก่อนาดี ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนดู่ น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนจาน บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนแดง บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนโคกสวสดิ์หนองสองห้องดอนแดง นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านเหล่าหนด นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกสูง นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาเรือง นาผือ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านทับเมย โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านภูเขาขาม คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนไร่ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาคำ คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ
โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) พนา พนา
โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ พนา พนา
โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) พระเหลา พนา
โรงเรียนบ้านนาสะแบง พระเหลา พนา
โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก พระเหลา พนา
โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) พระเหลา พนา
โรงเรียนบ้านผึ้ง จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านจานลาน จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง จานลาน พนา
โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านสร้อย (ประชารัฐรังสรรค์) จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง จานลาน พนา
โรงเรียนบ้านศรีคุณ (คุรุประชาวิทยา) จานลาน พนา
โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย ไม้กลอน พนา
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านโพนเมือง ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านจิก ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านนายูง ไม้กลอน พนา
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี ไม้กลอน พนา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดอำนาจเจริญมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอำนาจเจริญมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (3 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 4 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลน้ำปลีก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา นาหว้า ปทุมราชวงศา อนุบาล
เทศบาลตำบลพนา โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) พระเหลา พนา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) พระเหลา พนา อนุบาล
เทศบาลตำบลอำนาจ โรงเรียนเทศบาลอำนาจ อำนาจ ลืออำนาจ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา[แก้]

สังกัด สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เขต 9

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)