ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 (สีแดง)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว61.133 กิโลเมตร (37.986 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ถึง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 สายแม่สรวย–ฝาง เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักในการเดินทางระหว่างอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีระยะทาง 61.133 กม.[1][2] เดิมทางสายนี้เริ่มต้น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่ บ้านป่าสัก อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผ่านอำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [3] ก่อนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1019 (แม่สรวย-เวียงป่าเป้า-ดอยสะเก็ด) จะสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2513 [4] และมีการรวมช่วง 25 กิโลเมตรแรก ตอน บ้านป่าสัก-แม่สรวย เข้ากับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1019 แล้วกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ในปี พ.ศ. 2537 [5] ทางสายนี้จึงเหลือระยะทางจาก แม่สรวย-ฝาง เท่านั้น

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 แม่สรวย-ห้วยป่าไร่ 0+000 - 31+425 31+425 หมวดทางหลวงแม่สรวย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
0200 ห้วยป่าไร่-ฝาง 31+425 - 61+133 29.708 หมวดทางหลวงฝาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 ทิศทาง: แม่สรวย–ฝาง
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
เชียงราย แม่สรวย 0+000 แยกแม่สรวย ทล.118 จาก อ.เวียงป่าเป้า, เชียงใหม่ ทล.118 จาก เชียงราย
เชียงใหม่ ฝาง 61+133 แยกบ่อน้ำมันฝาง ทล.107 ไป อ.ไชยปราการ ทล.107 ไป อ.ฝาง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

  1. กระทู้ถามที่ ส. ๑๖/๒๔๙๕ ของ นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ทางหลวงจังหวัดเชียงรายและทางหลวงติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
  2. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๒๑๑ สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๑๗ (บ้านเด่นห้า) - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๒๐๘ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙ (บ้านดงมะดะ) พ.ศ. ๒๕๒๗
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๙
  4. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด - แม่สรวย พ.ศ. ๒๕๑๓ [ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวงสัมปทานและทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]