โรงเรียนวารีเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
An Education Beyond Tomorrow
การศึกษาเพื่ออนาคตก้าวไกล
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Varee Chiangmai School
อักษรย่อ ว.ร.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2545
เพลง We’re the Future of Tomorrow
เว็บไซต์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2519 วารี ภัทราวณิชย์ ได้เริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวารี ต่อมา พ.ศ. 2545 จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขยายฐานการศึกษา จากระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา[1] โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ ตำบล หนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ นักเรียนประมาณ 3000 กว่าคน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ปัจจุบันได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นโรงเรียนคริสต์ แบบ นิกายโปรแตสแตนท์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี2557

เตรียมอนุบาล Pre-Kindergarten K1 24,000 / Term

อนุบาล 2-3 Kindergarten K2 - 3 24,000 / Term

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 Primary Grades 1-6

โปรแกรมภาษาไทย Thai Programme (TP) 27,000 / Term

โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Programme (EP) 50,500 / Term

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Secondary 1-3 (Grades 7-9) Mattayom M1-M3

โปรแกรมภาษาไทย Thai Programme (TP) 24,000/ Term

โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Programme (EP) 34,500 / Term

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วิทย์ คณิต , เทคโน , จีน Mattayom M4-M6

โปรแกรมภาษาไทย Thai Programme (TP) 24,250 / Term

โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Programme (EP) Not Available

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศิลป์อังกฤษ Eng Mattayom M4-M6

โปรแกรมภาษาไทย Thai Programme (TP) 34,500 / Term

โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Programme (EP) Not Available

อ้างอิง[แก้]