รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
1.
1.
3.
3.
6.
6.
7.
7.
5.
5.
4.
4.
8.
8.
10.
10.
9.
9.
2.
2.
12.
12.
11.
11.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ)
Gold pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตรักษ์อุดร)
Turquoise pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์)
DeepPink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝน)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหนองหาน)
Steel pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว)
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตโนนศรีวัง)
Asselian pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก)
White pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Purple pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
Green pog.svg สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตของจังหวัดอุดรธานี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดอุดรธานีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี[แก้]

จังหวัดอุดรธานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 63 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 9 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ รักษ์อุดร เมืองเพีย กุดจับ มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุมภวาปี ลุ่มน้ำปาว กุมภวาปี กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ ลุ่มน้ำปาว พันดอน กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา หนองหาน บ้านจีต กู่แก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำยางพิทยา โนนศรีวัง ผาสุก วังสามหมอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร กรมหลวงประจักษ์ จอมศรี เพ็ญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร พระพุทธบาทบัวบก จำปาโมง บ้านผือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช อุดรพิทยานุกูล นากว้าง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร กรมหลวงประจักษ์ เชียงหวาง เพ็ญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนไชยวานวิทยา หนองหาน ไชยวาน ไชยวาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร บ้านดุงทุ่งฝน ดงเย็น บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาดทองพิทยาคม โนนศรีวัง ตาดทอง ศรีธาตุ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี พระพุทธบาทบัวบก บ้านผือ บ้านผือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม โนนศรีวัง ทมนางาม โนนสะอาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา บ้านดุงทุ่งฝน บ้านจันทน์ บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา บ้านดุงทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร บ้านดุงทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม อุดรพิทยานุกูล หนองนาคำ เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม โนนศรีวัง บะยาว วังสามหมอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านดุงทุ่งฝน นาไหม บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม พระพุทธบาทบัวบก นางัว น้ำโสม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา รักษ์อุดร นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา บ้านดุงทุ่งฝน บ้านชัย บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ โนนศรีวัง โนนสะอาด โนนสะอาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อุดรพิทยานุกูล โนนสูง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา หนองหาน บ้านเชียง หนองหาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา บ้านดุงทุ่งฝน ศรีสุทโธ บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม หนองหาน นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร กรมหลวงประจักษ์ หนองบัว เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา หนองหาน บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม กรมหลวงประจักษ์ เพ็ญ เพ็ญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา หนองหาน โพนสูง ไชยวาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา พระพุทธบาทบัวบก เมืองพาน บ้านผือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูพานวิทยา รักษ์อุดร ขอนยูง กุดจับ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี ในพระราชูปถัมภ์ฯ สตรีราชินูทิศ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล กรมหลวงประจักษ์ บ้านยวด สร้างคอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม พระพุทธบาทบัวบก นายูง นายูง มัธยมศึกษา
โรงเรียนราชินูทิศ 2 สตรีราชินูทิศ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร โนนศรีวัง วังสามหมอ วังสามหมอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม โนนศรีวัง ศรีธาตุ ศรีธาตุ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สตรีราชินูทิศ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา กรมหลวงประจักษ์ สร้างคอม สร้างคอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามพร้าววิทยา อุดรพิทยานุกูล สามพร้าว เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ลุ่มน้ำปาว ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร พระพุทธบาทบัวบก สามัคคี น้ำโสม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ลุ่มน้ำปาว ท่าลี่ กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร กรมหลวงประจักษ์ เพ็ญ เพ็ญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ลุ่มน้ำปาว เสอเพลอ กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สตรีราชินูทิศ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ลุ่มน้ำปาว สีออ กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สตรีราชินูทิศ หนองวัวซอ หนองวัวซอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สตรีราชินูทิศ โนนหวาย หนองวัวซอ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา รักษ์อุดร ทับกุง หนองแสง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ พระพุทธบาทบัวบก หนองหัวคู บ้านผือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน หนองหาน หนองหาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ลุ่มน้ำปาว ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ รักษ์อุดร บ้านตาด เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม อุดรพิทยานุกูล กุดสระ เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สตรีราชินูทิศ นาดี เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รักษ์อุดร บ้านจั่น เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา รักษ์อุดร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรพิทยานุกูล หมากแข้ง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 อุดรพิทยานุกูล เชียงพิณ เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1[แก้]

สพป.อุดรธานี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางและเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม และอำเภอหนองวัวซอ

อำเภอเมืองอุดรธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2[แก้]

สพป.อุดรธานี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองแสง อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3[แก้]

สพป.อุดรธานี เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านดุง อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอไชยวาน อำเภอทุ่งฝน และอำเภอกู่แก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4[แก้]

สพป.อุดรธานี เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง และอำเภอกุดจับ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (8 โรงเรียน) เทศบาลนครอุดรธานี (12 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองหนองสำโรง (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองบ้านดุง (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม หัวนาคำ ศรีธาตุ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา นาคำ บ้านดุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา เชียงเพ็ง กุดจับ มัธยมศึกษา
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ แชแล กุมภวาปี มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม หนองแวง น้ำโสม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นาทราย พิบูลย์รักษ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพังงูพิทยาคม พังงู หนองหาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพันดอนวิทยา พันดอน กุมภวาปี มัธยมศึกษา
เทศบาลนครอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 10 หนูดี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองหนองสำโรง โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
เทศบาลเมืองบ้านดุง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีสุทโธ บ้านดุง
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) บ้านดุง บ้านดุง
เทศบาลตำบลหนองบัว โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
เทศบาลตำบลตาลเลียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตาลเลียน ตาลเลียน กุดจับ
เทศบาลตำบลกุดจับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลกุดจับ กุดจับ กุดจับ
เทศบาลตำบลปะโค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปะโค ปะโค กุดจับ
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโสกคูณ ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
เทศบาลตำบลน้ำโสม โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม น้ำโสม น้ำโสม
เทศบาลตำบลโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หนองเม็ก หนองหาน
เทศบาลตำบลโนนสะอาด โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา หมูม่น เมืองอุดรธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ โรงเรียนอนุบาลหนองกอง บ้านค้อ บ้านผือ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง โรงเรียนบ้านท่าสี แสงสว่าง หนองแสง

โรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

ประเภทนานาชาติ[แก้]

  • โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี (Udon Thani International School)
  • โรงเรียนโฮลี่เมรี่อุดรธานี (Holy Mary Udonthani School)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (บริบาล) ถึงมัธยมศึกษา

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)